Actualul sistem de pensionare din Republica Moldova este bazat pe principiul solidarității între generații conform căruia contribuțiile colectate sunt utilizate imediat pentru plata pensiilor. Un asemenea mecanism redistributiv este expus mai multor riscuri, atât de ordin economic, cât și demografic. În particular, scăderea ratei de ocupare, fenomenul emigrației forței de muncă și îmbătrânirea populației au afectat esențial stabilitatea sistemului în ultimii ani. Aceasta a dus la erodarea bazei impozabile în paralel cu creșterea obligațiilor de plată față de pensionari. Începând cu anul 2009 deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) este finanțat prin transferuri directe de la bugetul de stat, implicând importante costuri de oportunitate. Studiul propune un model optimal de reformă a actualului sistem public de pensionare pornind de la prognoza demografică pe termen lung și implicațiile acesteia asupra sustenabilității fondului de pensii. În baza unor estimări actuariale și a analizei inter-temporale a sistemului, propuse relativ recent de FMI, documentul analizează solvabilitatea pe termen lung a fondului public de pensii în baza mai multor scenarii: (i) fără reformă; (ii) majorarea vârstei de pensionare; (iii) majorarea cuantumului contribuției de asigurări sociale; (iv) accelerarea creșterii salariului mediu pe economie și a ratei de ocupare; (v) introducerea sistemului cumulativ de pensii (pilonul 2).

Vineri, 12 Octombrie 2012 12:12

Realitatea Economică, nr.31

Stabilizarea economică relevată de Indicele Compozit Anticipator (ICA) din ediția precedentă s-a menținut și pe parcursul lunii august. Astfel, după un trend descendent clar urmărit din toamna anului precedent, ICA a rămas constant pentru a doua lună consecutiv. La fel ca și în luna trecută, economia moldovenească continuă să suporte repercusiunile înrăutățirii situației economice din regiune. Acestea se manifestă, în special, prin reducerea cererii externe și creșterea tensiunilor pe piața europeană a forței de muncă. Situația mai este condimentată de volatilitatea sporită a prețurilor mondiale la produsele alimentare și petrol care riscă să taie și mai mult din puterea de cumpărare a populației.

Scopul acestei Note Analitice este de a prezenta o analiză a prevederilor proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2012 pentru a elucida în ce măsură bugetul reflectă priorităţile de dezvoltare durabilă şi inclusivă a societăţii. În acest sens, au fost selectate șase domenii de analiză: protecţia unor grupuri vulnerabile, sănătatea, educaţia, cultura, întreprinderile mici şi mijlocii, agricultura. Pe fiecare din aceste domenii atenţia a fost focalizată pe câteva subiecte. Nota Analitică va fi utilizată pentru dezbateri în procesul participativ şi pentru a da recomandări instituţiilor guvernamentale implicate în procesul bugetar. De asemenea, Nota va putea servi ca punct de pornire într-un proces continuu de advocacy pentru identificarea şi prezentarea subiectelor ce ar trebui sa se bucure de o mai mare atenţie din partea instituţiilor guvernamentale.

Incidența înaltă a ocupării informale a caracterizat piața muncii din Republica Moldova pe tot parcursul perioadei de tranziție. Dar reducerea fenomenului ocupării informale a intrat pe agenda autorităților doar recent, când au fost calculate pierderile pentru veniturile bugetare generate de acest fenomen. Astfel, ocuparea informală, și mai cu seamă „munca la negru” și salariile „în plic”, au devenit subiecte discutate pe larg în Republica Moldova începând cu vara anului 2011, când a fost aprobat Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”. Studiul dat și-a propus să examineze cauzele reale ale acestui fenomen și să identifice factorii care influențează cererea și oferta pentru muncă informală. Studiul oferă și unele calcule privind pierderile suportate de stat în anii 2010 și 2011 de pe urma „muncii la negru” și salariilor „în plic”, precum și recomandări de politici în vederea combaterii ocupării informale ce implică evaziune fiscală.

Majorarea salariilor este o condiție necesară pentru a depăși restanțele semnificative cumulate la capitolul remunerarea judecătorilor, ceea ce cauzează insatisfacția judecătorilor față de „sistemul” actual deoarece, afirmă aceștia, dificultățile și riscurile legate de exersarea funcției de judecător nu sunt pe deplin recompensate. În același timp, lipsa unei relații cauzale între nivelul de remunerare și setul de motivații a judecătorilor ne sugerează lipsa unei soluții simple pentru soluționarea ineficiențelor din sectorul justiției. Această analiză arată că este absolut necesară o abordare axată pe alterarea elementelor susceptibile să afecteze comportamentul judecătorilor și mai cu seamă, să sporească responsabilitatea acestora față de societate.

Deși riscurile și incertitudinile încă planează asupra economiei globale și europene, se pare că zona cea mai riscantă a fost deja trecută, Moldova revenindu-și lent din șocurile externe. În particular, această concluzie este sugerată și de Indicatorul Compozit Anticipator elaborat de EXPERT-GRUP și care s-a stabilizat în trimestrul trei al anului curent, după o scădere continuă care a început în Octombrie 2012. Însă în următoarele două-trei trimestre principalele repercusiuni negative vor veni din sectorul agricol, cu implicații majore pentru industria alimentară. Astfel, EXPERT-GRUP a revizuit prognozele macroeconomice, așteptând o creștere economică de circa 0,5% pentru 2012 și 3,5% în 2013 dacă condițiile climaterice vor fi favorabile. În linii mari, cadrul general de politici macroeconomice este la moment adecvat pentru a susține creșterea economică a Republicii Moldova pe termen scurt și mediu. Dar, după cum este arătat în MEGA 7, există două domenii care afectează negativ funcționarea economiei moldovenești pe termen lung: sistemul de justiție și cel educațional. Reformele în aceste două domenii sunt cruciale pentru creșterea și dezvoltarea pe termen lung a țării noastre.

 

Descarcă publicația

Marți, 18 Septembrie 2012 00:00

Realitatea Economică, nr.30

Procesul de temperare a economiei moldovenești urmărit pe parcursul ultimelor luni s-a stabilizat, cel puțin pentru o anumită perioadă de timp. Acest fapt a fost relevat de evoluția din luna iulie a Indicelui Compozit Anticipator pe care-l monitorizăm lunar. Evident, una din cauzele principalele ale ranversării acestei tendințe este de origine pur aritmetică, determinată de nivelul scăzut al bazei de comparație. Totuși, ultimele date publicate de BNM și BNS scot în evidență o evoluție relativ ambiguă a economiei moldovenești.

În luna aprilie 2012, Expert-Grup a lansat Indicele Compozit Anticipator (ICA) al economiei moldoveneşti – un instrument analitic util pentru analiza fluctuaţiilor economice, dar şi pentru anticiparea eventualelor şocuri negative. Prezentul document vine să completeze analiza iniţială prin extinderea perioadei incluse inițial în calcularea indicelui ICA, testarea proprietăţilor anticipatorii ale indicelui în raport cu Produsul Intern Brut, precum şi aplicarea analizei spectrale în vederea stabilirii relevanţei ICA pentru definirea fluctuaţiilor economiei moldoveneşti. Totodată, analiza evidenţiază ultimele tendinţe economice relevate de indice şi prezintă principalele riscuri la care este expusă la moment economia Republicii Moldova în contextul dificultăţilor economice din zona Euro şi nu doar.  

 

Descarcă publicația

 

 

Titlul proiectului: Efectele emigrării asupra copiilor și vârstnicilor abandonați în Moldova și Georgia ;

Perioada de implementare: 1 iunie 2011 – 30 decembrie 2012;

Finanțator: Uniunea Europeană;

Parteneri: Institutul din Kiel pentru Economia Globală, Școala pentru Guvernare din Maastricht, compania sociologică CIVIS.

Scopul proiectului: Scopul proiectului este de a efectua o analiză cantitativă cuprinzătoare a modului în care migraţia forţei de muncă afectează bunăstarea copiilor şi vârstnicilor rămaşi în Moldova şi Georgia. Deşi efectele economice ale migraţiei şi remitenţelor au fost investigate pe larg, există puţine studii empirice riguroase cu privire la impactul asupra performanţelor academice, sănătăţii fizice şi stării emoţionale a copiilor şi vârstnicilor. Proiectul dat a fost elaborat anume pentru a evalua aceste aspecte și pentru a formula recomandări de politici pentru a atenua riscurile și pentru a oferi suport grupurilor vulnerabile;

Activitățile principale:

 • Oferirea suportului material, logistic și lingvistic pentru implementarea proiectului;
 • Contribuirea la cercetare și la rapoartele asupra mediului de politici în Moldova;
 • Consultarea partenerilor proiectului în domeniile de cercetare și în instrumentele de colectare a datelor;
 • Organizarea întâlnirilor cu experți și actori locali;
 • Asigurarea consultărilor pe marginea proiectului;
 • Informarea audienței-țintă despre progresul proiectului și activitățile organizate;
 • Coordonarea întâlnirilor de nivel înalt;

Produsele și rezultatele principale:

 • Sondaj sociologic privind impactul emigrației asupra copiilor și vârstnicilor abandonați;
 • Raport descriptiv asupra rezultatelor sondajului, pentru non-experți;
 • Raport final cu concluzii și recomandări de politici;

Impactul proiectului:

Înainte de acest proiect, nu au existat studii aprofundate care să măsoare impactul migrației forței de muncă asupra copiilor sau persoanelor în vârstă abandonate de emigranți în Republica Moldova. Studiile existente folosesc metode calitative de cercetare sau eșantioane mici. Deși acestea aruncă lumină asupra situației persoanelor deosebit de vulnerabile, ele nu permit o evaluare cuprinzătoare. Acest proiect a depășit aceste lacune, printr-un sondaj reprezentativ la nivel național efectuat pe baza a aproape 4.000 de gospodării și a generat informații bogate cu privire la factorii determinanți ai bunăstării copiilor și vârstnicilor în Republica Moldova. În plus, proiectul a ajutat la identificarea grupurilor vulnerabile de copii și vârstnici, indiferent dacă există sau nu emigranți în gospodăriile lor. Acest proiect a realizat, de asemenea, o cercetare calitativă pentru a explora în detaliu mai multe canale prin care emigrația are un impact asupra persoanelor vulnerabile. Pe această bază, proiectul a sugerat mai multe domenii de politică unde sunt necesare intervenții.

Titlul proiectului: Consolidarea participării societăţii civile în procesul decizional şi de politici;

Perioada de implementare: 10 iunie 2012 – 10 iunie 2014;

Finanțator: Fundația Est-Europeană;

Parteneri: Organizațiile-membre ale Grupului Economie, Finanțe și Mediu de Afaceri al Consiliului Național de Participare;

Scopul proiectului: Scopul major al acestui proiect este instituirea în cadrul autorităţilor executive centrale a culturii de consultare şi participare a societăţii civile în procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor guvernamentale. Proiectul este implementat în comun de organizațiile-membre ale Consiliului Național de Participare, iar EXPERT-GRUP coordonează partea proiectului care ține de Grupul Economie, Finanțe și Mediu de Afaceri al CNP. Acest proiect, totodată, va servi și la consolidarea capacităţilor organizaţiilor membre ale CNP de a influenţa politicile în domeniul politicilor economice și la întărirea expertizei sectoriale ale organizaţiilor membre şi a organizaţiilor constituente;

Activitățile principale:

 • Cartarea şi facilitarea accesului la toate procesele decizionale guvernamentale referitoare la proiecte de politici și legislaţie de interes pentru Grupul Economie, Finanțe și Mediul de Afaceri al CNP;
 • Promovarea subiectelor noi pe agenda guvernamentală, prezenţa activă în variate grupuri de lucru şi la colegiile ministeriale;
 • Monitorizarea celor mai importante strategii sau planuri de acțiuni;
 • Intervenții pe marginea agendei Guvernului, în vederea sesizării riscurilor și oportunităților aferente inițiativelor de politici;

Produsele și rezultatele principale:

 • Rapoarte de cartare a proceselor de politici;
 • Studii analitice pe subiecte relevante pentru agenda guvernamentală;
 • Rapoarte de evaluare a strategiilor și programelor guvernamentale;

Impactul anticipat al proiectului:

Ca rezultat al acestui proiect, CNP va deveni un cadru de manifestare şi implicare vizibil şi atractiv pentru organizaţiile din societatea civilă moldovenească. CNP va deveni un partener viabil şi de apreciat al Guvernului în procesul de elaborare şi evaluare a politicilor. Totodată, anticipăm că acest proiect va ajuta CNP să devină un instrument de promovare eficientă și transparentă a intereselor publice.

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce acțiuni sunt necesare pentru a susține companiile pe timp de coronacriză (alegeți maxim 3)?

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: