Echipa

Accesări: 33344

Înțelegând că succesul unui centru analitic depinde integral de resursele sale umane, Expert-Grup angajează consultanți cu un înalt nivel de expertiză în cercetare și advocacy într-o serie de domenii. Membrii echipei noastre au făcut studii avansate în economie, drept și domenii conexe la universități europene, americane și moldovenești de top și sunt fluenți în limbile română, engleză, rusă și altele. Expert-Grup implementează un program de instruire continuă pentru angajați săi și oferă oportunități de lucru și de stagiu pentru tineri talentați și dornici de a începe cariera în domeniul de cercetare economică și de politici publice.

Vezi aici pozele în rezoluție mare

Nume prenume

Funcția / Studii

Responsabilități /
Domenii de cercetare

Adrian Lupușor

Adrian Lupușor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director executiv

Doctorand la Institutul de Studii Economice, Universitatea Charles, Praga, Republica Cehă.

MS în Economie și Finanțe, Universitatea Charles, Praga, Republica Cehă (2012).

MA în Administrarea Financiar-Bancară, Academia de Studii Economice din Moldova (2010).

Licențiat în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova (2008).

 • Managementul strategic al organizației;
 • Managementul proiectelor individuale;
 • Dezvoltarea și monitorizarea implementării metodologiilor de cercetare economică și socială;
 • Cercetări în următoarele domenii: macroeconomie, dezvoltare economică, comerț extern, sector financiar, sistemul de pensii, demografie;
 • Responsabil de comunicarea cu partenerii instituției;
 • Coordonarea principalelor publicații ale Expert-Grup;
 • Elaborarea modelelor econometrice.

Alexandru Fală

Alexandru Fală

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director Program „Sectorul monetar și modelare economică”

Doctorand în economie, Institutul de Economie, Finanțe și Statistică.

MA, Academia de Administrare Publică a Republicii Moldova.

Licențiat în economie, Academia de Studii Economice din Moldova.

 • Elaborarea programatică, coordonarea și implementarea activităților de cercetare și advocacy în cadrul programului „Sectorul monetar și modelare economică”;
 • Cercetare economică în domeniile: politici monetare, indicatori macroeconomici, politici comerciale, strategii de dezvoltare regională, piețe și politici financiare, sistemul bancar, inflație, sisteme de pensii, demografie, modelare econometrică;
 • Acordarea suportului metodologic în elaborarea instrumentelor cantitative pentru cercetare.

ana popa 1

Ana Popa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director Program „Dezvoltare durabilă”

MA în Economie, Universitatea Central Europeană. Budapesta, Ungaria (2007).

Licențiată în Economie și Finanțe, Academia de Studii Economice din Moldova (2005).

 • Dezvoltarea, coordonarea și implementarea cercetării și activităților de advocacy din cadrul Programului „Analize și Prognoze Macroeconomice”;
 • Cercetare economică în: macroeconomie, piața muncii, cercetare dezvoltare și inovație, descentralizare, management financiar în educație și sănătate, creștere economică și politici anti-sărăcie, economia Integrării Europene.

Constanța Popescu

Constanța Popescu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director Program „Economie politică și advocacy”

MA în Economie Politică, UCL, University of London (2003)

Studii post-universitare în Democrație și Politici Publice London School of Economics (2003)

Licențiată în Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice (2001)

Ex-consilier economic al Prim-ministrului (2011-2012)

 • Dezvoltarea programului „Economie politică și advocacy”;
 • Coordonarea și implementarea activităților de cercetare și advocacy;
 • Cercetare economică în domeniile:
 • Studiul comparativ al instituțiilor democratice și al alegerilor de politici publice, în special în țările din Uniunea Europeană și Parteneriatul Estic
 • Identificarea soluțiilor de politici publice care iau în considerație constrângerile sociale, politice și bugetare din Republica Moldova, campanii de advocacy și mass-media.

dumitru budianschi

Dumitru Budianschi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director Program „Sectorul public: economie, finanțe, management”

MA în Economie, Academia de Studii Economice (2017)

Licențiat în Matematica Aplicată, Universitatea de Stat din Moldova (1985).

Doctorand în Economie și Management, Academia de Studii Economice din Moldova.

 • Elaborarea programatică, coordonarea și implementarea activităților de cercetare și advocacy în cadrul programului „Sectorul public: economie, finanțe, management”;
 • Cercetare economică în domeniile: finanțe publice, managementul public, utilități publice, parteneriatului public-privat.

Ion Gumene 1

Ion Gumene

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director Program „Politici publice și reforma administrației publice”

Studii post-universitare în politici economice aplicate, Joint Vienna Institute, Viena, Austria (2005)

MA în administrarea financiar-bancară, Academia de Studii Economice din Moldova (2004)

Licențiat în relații economice internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova (2003)

Consilier principal de stat al Prim-ministrului în domeniul reformei administrației publice (2015)

Șef al Direcției coordonarea politicilor și planificare strategică, Cancelaria de Stat (2008-2015)

 • Ciclul politicilor publice;
 • Planificare strategică;
 • Reforma administrației publice;
 • Reforma serviciilor publice;
 • Procesul de luare a deciziilor;
 • Analiza funcțională și dezvoltare instituțională;
 • Programarea asistenței oficiale de dezvoltare Monitorizare și evaluare;
 • Finanțe publice Politici sociale: educație, sănătate, protecția socială;
 • Instruire în domeniile menționate.

iulia sirghi 1

Iulia Sîrghi-Zolotco

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director Serviciu Administrativ, Financiar și Comunicare

Licențiată în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova (2007).

 • Elaborarea și menținerea sistemului informațional integrat de management și planificare financiară;
 • Asigurarea evidenței resurselor umane, financiare și materiale ale organizației;
 • Asigurarea efectuării transparente și competitive a achizițiilor organizației și concursurilor de ocupare a locurilor vacante;
 • Integrarea activităților proiectelor în sistemul intern de gestiune a activităților organizației;
 • Monitorizarea financiară a implementării proiectelor și pregătirea rapoartelor financiare.

gaibu 1

 Sergiu Gaibu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Coordonator proiect „Fortificarea rezilienței sectorului financiar”

Licențiat în Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice (1998)

 

 • Creditare;
 • Politici economice și monetare;
 • Guvernanță și procese economice.

vadimgumene 1

Vadim Gumene

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director Program „Politici comerciale și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător”

Diplomă în politici economice aplicate - Joint Vienna Institute IMF Institute

Diplomă în implementarea angajamentelor OMC - International Development Law Organization and WTO Training Institute (Rome)

Master în Economie - Academia de Studii Economice din Moldova

Ministerul Economiei - Coordonarea politicilor comerciale, prevederilor OMC, regimurilor comerciale cu alte state, reglementări interne etc.

 • Prevederile comerciale ale Acordului de Asociere ZLSAC

Denis Cenușa

Denis Cenușa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director Program „Securitate energetică”

MA în Studii Europene Interdisciplinare, Colegiul Europei (Natolin), Varșovia, Polonia (2012).

MA în Științe Politice, Universitatea de Stat din Moldova (2007).

Licențiat în Științe Politice, Universitatea de Stat din Moldova (2004).

 • Migrația;
 • Economia Integrării Europene;
 • Economia Politică a Reformelor;
 • Relațiile Economice Internaționale;
 • Securitatea Energetică.

dumitru pintea 1

Dumitru Pîntea

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Economist afiliat Programului „Politici comerciale și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător”

Studii post-universitare în politici economice aplicate, Joint Vienna Institute, Viena, Austria (2015)

Master în Relații Economice Internaționale, ASEM (2015)

Licență în Științe Economice, ASEM (2013)

 • Comerț Internațional
 • Sector financiar
 • Diplomație economică

eugen 1

Eugen Ghilețchi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Economist în cadrul Programului „Îmbunătățirea rezistenței sectorului financiar”

Licențiat în Finanțe, Universitatea Belmont, Nashvile TN, SUA (2013)

 • Sectorul financiar bancar și nebancar
 • Dezvoltarea pieței de capital
 • Politici pentru întreprinderile mici și mijlocii
 • Politici fiscale

Iurie Morcotîlo

Iurie Morcotîlo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Economist

Universitatea Națională de Cercetare - Școala de Economie, Moscova, Rusia (2013)

Licențiat în Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova (2007)

Cercetare și suport analitic în domeniile:

 • economie politică;
 • economia dezvoltării;
 • creștere economică;
 • economia țărilor de tranziție;
 • economia industrială;
 • economia forței de muncă.

natalia chitii 1

Natalia Chitii

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialist în comunicare

MA în Analiză și Strategii de Marketing, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România (2014)

Bursă de studii Erasmus, Universitatea Sapienza, Roma, Italia (2012) 

Licențiată în Marketing, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România (2012)

 • Expertiză în domeniul Relațiilor Publice;
 • Organizarea evenimentelor publice;
 • Promovarea activităților și proiectelor în societate, mass-media;
 • Managementul publicațiilor, paginii web și conturilor de rețele sociale;
 • Traducere Engleză-română cercetări.

cristian 1

Cristian Slobodeaniuc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Specialist în comunicare

BA și MA în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova

 

 

 • Promovarea organizației și produsele acesteia pe plan local și internațional;
 • Organizarea și promovarea evenimentilor;
 • Elaborarea comunicatelor de presă și colaborarea cu jurnaliștii.

 

Sergiu Tornea

Sergiu Tornea

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contabil-șef

Licențiat în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova (2003).

 • Ținerea evidenței contabile;
 • Elaborarea rapoartelor financiare, fiscale și statistice;
 • Efectuarea plăților.

Tatiana Savva

Tatiana Savva

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cercetător economic, Programul „Sectorul public: economie, finanțe, management”

Masterand în Administrație Publică, Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova.

MA în Managementul în Viniviticultură, Universitatea Tehnică din Moldova (2011).

Licențiată în Inginerie și Tehnologii Alimentare (2009).

 • Cercetarea și suport analitic în domeniile: politici publice, date și bugete deschise, politici de dezvoltare ale sectorului agricol, management public.

Dezvoltarea, coordonarea și implementarea cercetării și activităților de advocacy din cadrul Programului „Analize și Prognoze Macroeconomice”;

Cercetare economică în: macroeconomie, piața muncii, cercetare dezvoltare și inovație, descentralizare, management financiar în educație și sănătate, creștere economică și politici anti-sărăcie, economia Integrării Europene.

Tipărește

Implicare

 


 

baner-scoala-mea-expert-grup

 UE-Moldova