Cerere de ofertă - audit de proiect

sursa foto: freepik.com sursa foto: freepik.com
Data publicării: Vineri, 06 Noiembrie 2020
Accesări: 644

Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP” anunță tender pentru selectarea unei companii care să efectueze auditarea raportului financiar ce acoperă perioada ianuarie – decembrie 2020 pentru implementarea proiectului „Înțelegerea Acordului de Asociere și a ZLSAC dintre UE și Ucraina, Georgia și Republica Moldova”. Termenii de referință detaliați se anexează. Raportul de audit va fi produs în corespundere cu standardul internațional ISA 800/805.

Compania de audit va produce următoarele documente:

1 raport de audit care va corespunde următoarelor detalii:

 • Raportul de audit verificat şi semnat de auditorul responsabil (trebuie sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat şi licenţiat, nu doar numele companiei) vor fi prezentate Expert-Grup conform termenelor indicate;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Raportul de audit va fi prezentat în două exemplare în limba engleză şi versiunea electronică a acestuia (în format pdf).

1 scrisoare către management care va include concluzia de audit privind:

 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților).
 • Propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor interne ale Asociației.

Raportul de audit sau extrase din acesta pot fi făcute publice de către Expert-Grup fără vreo limitare, cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.

Conţinutul și procedura de depunere a ofertei:

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  următoarele documente:

 • Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea proiectului; 
 • CV-ul organizației din care să reiasă activitățile de audit relevante precum şi valoarea proiectelor auditate;
 • Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Licenţa pentru activitatea de audit (copia);
 • Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către echipe de evaluare a ofertelor în baza următoarelor criterii:

 • Experienţa în domeniu - companiile de audit interesate trebuie să aibă experienţă în auditarea organizaţiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Preţul serviciilor de audit;
 • Imaginea şi reputaţia companiei.

Cerințe minime înaintate companiilor participante:

 • 5 ani de activitate;
 • Experiență cu auditarea proiectelor finanțate de SIDA precum și alți donatori internaționali.

Prioritate se va acorda companiilor cu experiență de minim 5 ani în auditarea proiectelor cu valoarea minima de 250.000 EURO. 

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 13 noiembrie 2020, ora 10:00.

Perioada de desfășurare a auditului (colectarea datelor): orice perioadă cuprinsă între 1 februarie – 15 martie 2021.

Termenul limită de prezentare a raportului de audit: 19 martie 2021.  Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 79 033 684. Persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco.

Termeni de referință

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: