Imprimă această pagină

Echipa

Accesări: 43301

Înțelegând că succesul unui centru analitic depinde integral de resursele sale umane, Expert-Grup angajează consultanți cu un înalt nivel de expertiză în cercetare și advocacy într-o serie de domenii. Membrii echipei noastre au făcut studii avansate în economie, drept și domenii conexe la universități europene, americane și moldovenești de top și sunt fluenți în limbile română, engleză, rusă și altele. Expert-Grup implementează un program de instruire continuă pentru angajați săi și oferă oportunități de lucru și de stagiu pentru tineri talentați și dornici de a începe cariera în domeniul de cercetare economică și de politici publice.

Vezi aici pozele în rezoluție mare

Nume prenume

Funcția / Studii

Responsabilități /
Domenii de cercetare

Adrian Lupușor

Adrian Lupușor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi articolele

Director executiv

Doctorand la Institutul de Studii Economice, Universitatea Charles, Praga, Republica Cehă

MS în Economie și Finanțe, Universitatea Charles, Praga, Republica Cehă (2012)

MA în Administrarea Financiar-Bancară, Academia de Studii Economice din Moldova (2010)

Licențiat în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova (2008)

 • Managementul strategic al organizației;
 • Managementul proiectelor individuale;
 • Dezvoltarea și monitorizarea implementării metodologiilor de cercetare economică și socială;
 • Cercetări în următoarele domenii: macroeconomie, dezvoltare economică, comerț extern, sector financiar, sistemul de pensii, demografie;
 • Responsabil de comunicarea cu partenerii instituției;
 • Coordonarea principalelor publicații ale Expert-Grup;
 • Elaborarea modelelor econometrice.

Alexandru Fală

Alexandru Fală

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi articolele

Director Program „Sectorul monetar și modelare economică”

Doctorand în economie, Institutul de Economie, Finanțe și Statistică

MA, Academia de Administrare Publică a Republicii Moldova

Licențiat în economie, Academia de Studii Economice din Moldova

 • Elaborarea programatică, coordonarea și implementarea activităților de cercetare și advocacy în cadrul programului „Sectorul monetar și modelare economică”;
 • Cercetare economică în domeniile: politici monetare, indicatori macroeconomici, politici comerciale, strategii de dezvoltare regională, piețe și politici financiare, sistemul bancar, inflație, sisteme de pensii, demografie, modelare econometrică;
 • Acordarea suportului metodologic în elaborarea instrumentelor cantitative pentru cercetare.

ana popa 1

Ana Popa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi articolele

Director Program „Dezvoltare durabilă”

MA în Economie, Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria (2007)

Licențiată în Economie și Finanțe, Academia de Studii Economice din Moldova (2005)

 • Piața muncii și capitalul uman;
 • Creșterea economică durabilă și politici anti-sărăcie;
 • Economie demografică;
 • Cercetare, dezvoltare și inovație;
 • Management financiar în educație și sănătate

Constanța Popescu

Constanța Popescu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi articolele

Director Program „Economie politică și advocacy”

MA în Economie Politică, UCL, University of London (2003)

Studii post-universitare în Democrație și Politici Publice London School of Economics (2003)

Licențiată în Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice (2001)

 • Dezvoltarea programului „Economie politică și advocacy” și identificarea soluțiilor pentru probleme de politici publice;
 • Managementul proiectelor de asistență tehnică, dezvoltarea sectorului neguvernamental, fundraising și scrierea propunerilor de proiect;
 • Cercetare în domeniile: economie politică, politici sociale și economice, planificarea reformelor/ comunicarea despre ele;
 • Coordonarea și implementarea activităților de lobby/ advocacy cu autoritățile publice centrale (Guvern/ Parlament);
 • Studiul comparativ de politici în Republica Moldova/ regiune și bunele practici din țările membre ale UE;
 • Experiență de cercetare/ advocacy de politici din domeniul protecției copilului și familiei;
 • Instructor de Jurnalism Economic/ experiență în relații cu mass-media.

Denis Cenușa

Denis Cenușa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi articolele

Director Program „Securitate energetică”

MA în Studii Europene Interdisciplinare, Colegiul Europei (Natolin), Varșovia, Polonia

Licențiat în Științe Politice, Universitatea de Stat din Moldova

 • Securitatea Energetică;
 • Economia Integrării Europene;
 • Economia Politică a Reformelor;
 • Relațiile Economice Internaționale;
 • Migrația.

dumitru budianschi

Dumitru Budianschi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi articolele

Director Program „Sectorul public: economie, finanțe, management”

MA în Economie, Academia de Studii Economice (2017)

Licențiat în Matematică Aplicată, Universitatea de Stat din Moldova (1985)

 • Elaborarea programatică, coordonarea și implementarea activităților de cercetare și advocacy în cadrul programului „Sectorul public: economie, finanțe, management”;
 • Cercetare economică în domeniile: managementul finanțelor publice, managementul public, reglementarea utilităților publice.

Ion Gumene 1

Ion Gumene

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi articolele

Director Program „Politici publice și reforma administrației publice”

MA în administrarea financiar-bancară, Academia de Studii Economice din Moldova (2004)

Licențiat în relații economice internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova (2003)

 • Ciclul politicilor publice: analiza ex-ante a impactului politicilor publice, procesul de luare a deciziilor, monitorizare și evaluare;
 • Reforma administrației publice: analiza funcțională, dezvoltare instituțională, planificare strategică și elaborarea politicilor publice, modernizarea serviciilor publice;
 • Cercetări în domeniul politicilor sociale: educație, sănătate, protecție socială;
 • Instruire în domeniile menționate.

iulia sirghi 1

Iulia Sîrghi-Zolotco

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director Serviciu Administrativ, Financiar și Comunicare

Licențiată în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova (2007)

 • Elaborarea și menținerea sistemului informațional integrat de management și planificare financiară;
 • Asigurarea evidenței resurselor umane, financiare și materiale ale organizației;
 • Asigurarea efectuării transparente și competitive a achizițiilor organizației și concursurilor de ocupare a locurilor vacante;
 • Integrarea activităților proiectelor în sistemul intern de gestiune a activităților organizației;
 • Monitorizarea financiară a implementării proiectelor și pregătirea rapoartelor financiare.

gaibu 1

 Sergiu Gaibu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi articolele

Director Program „Sectorul financiar-bancar”

Licențiat în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova (1998)

 • Managementul strategic al organizației;
 • Managementul proiectelor;
 • Kaizen of Operations și Tehnici de Dezvoltare Continuă;
 • Guvernanță corporativă, restructurarea organizațională;
 • Sectorul bancar;
 • Cercetări în următoarele domenii: macroeconomie, dezvoltare economică, sector financiar, investiții, sector TIC.

vadimgumene 1

Vadim Gumene

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi articolele

Director Program „Politici comerciale și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător”

Diplomă în politici economice aplicate - Joint Vienna Institute IMF Institute

Diplomă în implementarea angajamentelor OMC - International Development Law Organization and WTO Training Institute (Rome)

Master în Economie - Academia de Studii Economice din Moldova

 • Prevederile comerciale ale Acordului de Asociere ZLSAC.

dumitru pintea 1

Dumitru Pîntea

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi articolele

Economist

Diplomă Bancară, Institutul Bancar Român

Studii post-universitare în politici economice aplicate, Joint Vienna Institute, Viena, Austria

MA în Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova

Licență în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova

 • Sector financiar;
 • Comerț internațional;
 • Integrare europeană.

eugen 1

Eugen Ghilețchi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi articolele

Economist

Ms în Finanțe și Contabilitate, Imperial College Londra, Marea Britanie

BA în Finanțe, Universitatea Belmont, Nashvile TN, SUA (2013)

 • Dezvoltarea pieței de capital;
 • Sectorul financiar;
 • Intreprinderile de stat;
 • Guvernanța corporativă.

Iurie Morcotîlo

Iurie Morcotîlo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi articolele

Economist

Studii post-universitare, Școala Superioară de Studii Economice, Moscova, Federația Rusă (2013)

Licențiat în Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova (2007)

 • Piața muncii;
 • Finanțe publice;
 • Achiziții publice;
 • Transaprență bugetară.

natalia chitii 1

Natalia Chitii

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi articolele

Specialist în comunicare

MA în Analiză și Strategii de Marketing, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România (2014)

Mobilitate de studii Erasmus, Universitatea Sapienza, Roma, Italia (2012) 

Licențiată în Marketing, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România (2012)

 • Comunicare și relații publice;
 • Marketing digital;
 • Marketing strategic.

Sergiu Tornea

Sergiu Tornea

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi articolele

Contabil-șef

Licențiat în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova (2003)

 • Ținerea evidenței contabile;
 • Elaborarea rapoartelor financiare, fiscale și statistice;
 • Efectuarea plăților.

Tatiana Savva

Tatiana Savva

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi articolele

Economist

Masterand în Administrație Publică, Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova

MA în Managementul în Viniviticultură, Universitatea Tehnică din Moldova (2011)

Licențiată în Inginerie și Tehnologii Alimentare (2009)

 • Cercetarea și suport analitic în domeniile: politici publice, date și bugete deschise, politici de dezvoltare ale sectorului agricol, management public.

IngaAgachi

Inga Agachi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi articolele

Asistent de proiect

MA în Relaţii Internaţionale, Academia de Administrare Publică lângă Președintele Republicii Moldova

Licenţiată în limbi moderne aplicate Engleza-Italiana, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Limbi şi Literaturii Străine

 • Organizarea şi acordarea de suport logistic, administrativ şi de comunicare pentru evenimentele publice şi activităţile proiectelor;
 • Contribuirea cu suport de comunicare pentru implementarea obiectivelor proiectelor;
 • Monitorizarea apariţiilor mass - media online şi TV a organizaţiei ;
 • Participarea la evenimentele publice de prezentare şi discutare a publicaţiilor din cadrul proiectelor
 • Implementarea strategiilor şi campaniilor de comunicare;
 • Pregătirea materialelor necesare pentru prezentare publică şi difuzare.

IngaIovu Litvinenco

Inga Iovu-Litvinenco

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi articolele

Fundraising manager

Master in studii europene (specializare – drept UE), Centre international de formation européenne (2017); Master Comerț Internațional (ASEM, 2010); Licență EMREI (ASEM, 2008).

Swedish Academy for Young Professionals (Guvernare locală prin prisma drepturilor omului, Lund, Suedia, 2017); John Smith Fellowship alumni (Edinburgh, Londra, 2013); Integrare economică și monetară în Europa (Joint Vienna Institute, Vienna, Austria, 2010); Politici de dezvoltare economică, strategii pentru dezvoltare sustenabilă (JICA, Tokyo, Japonia, 2009).
 • Monitorizarea oportunităților de finanțare naționale și internaționale;
 •  Ofertele tehnice și financiare pentru oportunitățile de granturi și tendere;
 •  Participarea în procesul de identificare a experților relevanți și a partenerilor în consorții și proiecte.
 •  Participarea în procesul de discuții preliminare/negocieri cu potențialii parteneri de consorții/proiecte, precum și cu potențiali și actuali donatori/clienți/beneficiari ai organizației.

Dezvoltarea, coordonarea și implementarea cercetării și activităților de advocacy din cadrul Programului „Analize și Prognoze Macroeconomice”;

Cercetare economică în: macroeconomie, piața muncii, cercetare dezvoltare și inovație, descentralizare, management financiar în educație și sănătate, creștere economică și politici anti-sărăcie, economia Integrării Europene.

FaLang translation system by Faboba