Publicații

Costurile și riscurile de corupție sunt determinate de norme sociale, tradiții, cadru juridic existent și impunitate. Pentru a controla corupția sunt necesare și alte condiții decât normele legale, care nu întotdeauna pot fi gestionate de…
Evoluții majore în 2018 Economia moldovenească în 2018 a evoluat, în general, la nivelul prognozelor anterioare, dar a conturat și riscuri noi. Estimările noastre arată că PIB-ul a crescut cu o rată cuprinsă între 4,2%…
Achizițiile publice sunt un domeniu expus extrem de mult riscurilor de corupție. Riscurile de corupție proliferează în acest domeniu grație sumelor imense alocate de către stat pentru procurarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor. La nivel internațional…
Prezentul document reprezintă un studiu comparat al opțiunilor de politici publice pentru asigurarea substanțelor minerale utile necesare la reabilitarea drumurilor din Republica Moldova, în corespundere cu obiectivele de eficiență, diminuarea impactului asupra mediului și a…
La sfârșitul lunii octombrie 2018, principalii indicatori financiari și prudențiali ai băncilor se mențin la un nivel adecvat, fapt ce conferă stabilitate sectorului. Principalii indicatori financiari și prudențiali ai băncilor se încadrează în limitele stabilite…
Acest volum face parte dintr-un proiect mai larg privind Acordurile de Asociere (AA) ale Uniunii Europene și Zonele de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Aceste acorduri servesc drept piatră de temelie pentru…
Acest Manual are drept scop explicarea conţinutului unui tratat juridic voluminos şi complex – Acordul de Asociere, care include o Zonă de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) – între Republica Moldova şi Uniunea Europeană (UE). La fel ca…
Veniturile la bugetul orașului Soroca provin din două surse: veniturile proprii și transferurile de la bugetul de stat. Venitul planificat de orașul Călărași pentru anul 2019, distribuit pe cap de locuitor reprezintă 1,581 lei. Veniturile…
Scopul prezentului studiu este efectuarea unei analize detaliate a modului în care au fost alocate resursele din bugetul de stat pe diferite proiecte de investiții, spre autoritățile locale pentru a identifica eventualele manifestări de clientelism…
Scurtarea eventuală a orelor de funcționare a grădinițelor – va reduce disponibilitatea forței de muncă de a lucra în sectorul privat, astfel determinând venituri mai mici în familiile cu copii și în bugetul de stat, dar și…
Începând cu sfârșitul anului 2014 sistemul financiar național a cunoscut una din cele mai severe crize cu implicații directe asupra economiei naționale și a întregii societăți. Chiar dacă, prin hotărârile sale Guvernul a încercat imprimarea…
Pe un fundal economic și politic dificil, DCFTA a reușit să genereze primele rezultate palpabile, iar UE și-a consolidat poziția drept principala piață de desfacere a Moldovei. Dacă analizăm perioada 2015-2017 (primii 3 ani compleți…
De ce avem nevoie de bănci administrate în mod profesionist și corect? Instituțiile bancare joacă un rol crucial prin transferul resurselor de la cei ce economisesc la cei care investesc, sprijinind astfel activitatea economică și…
Într-o lume globalizată, cu tranzacţii financiare transfrontaliere, cadrele legislative neadecvate ale ţărilor străine pot crea riscuri pentru teritoriul național și prevenirea criminalităţii la nivel local. Comunitatea internaţională a elaborat convenții și standarde internaţionale pentru combaterea fluxurilor…
La sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2018, sectorul bancar continuă o acumulare constantă de profit. Principalii indicatori financiari și prudențiali ai băncilor se încadrează în limitele stabilite de legislația bancară cu un puternic…
Managerii întreprinderilor municipale din toată țara considerau la începutul anului 2018 că corupția este cea mai puțin importantă problemă a entității pe care o conduc. În același timp, doar în ultimii doi ani, Centrul Național Anticorupție…
În pofida unor îmbunătățiri marginale pe plan economic, produse în anii 2017-2018 (stabilizarea economică, inflaționistă și a sistemului bancar), s-au menținut constrângerile fundamentale care au împiedicat o ameliorare sesizabilă a stării țării și a calității…
Publicația este disponibilă doar în versiune engleză.
Rolul companiilor cu capital de stat Companiile cu capital de stat sunt entități prin care statul își asumă un rol de jucător activ în economie. Statul poate înființa companii pentru a atinge obiective diverse precum…
Cum corupția influențează inechitatea socială? În orice economie veniturile populației sunt distribuite inegal, dar gradul de inegalitate variază enorm în diferite țări și poate să genereze consecințe nefaste, dacă atinge valori excesive. Inegalitatea excesivă a…
La sfârșitul lunii august, curent, principalii indicatori financiari și prudențiali ai băncilor comerciale înregistrează valori constante pentru ultimele luni. Chiar dacă au intrat în vigoare metodologii noi de calculare a nivelului de capital și a…
Legislația și reglementările – fundamentul relației cetățean - funcționar Corupția înflorește atunci când birocrația de stat este nerestricționată, dar aceasta poate fi semnificativ limitată dacă legile sunt eficientizate și specifice. Legislația și normele reprezintă cadrul-cheie în…
Dinamica economică rămâne pozitivă, însă riscurile persistă. Indicele de Alertă Timpurie (IAT), calculat trimestrial de către Expert-Grup, și-a urmat trendul descendent, iar în T2:18 indicatorul a atins nivelul de rezistență și s-a stabilizat. Dinamica negativă…
Publicaţia este disponibilă doar în versiune engleză.    Finanțat de Suedia
La sfârșitul lunii iulie, curent, principalii indicatori financiari și prudențiali ai băncilor comerciale înregistrează valori în creștere, atât la nivel agregat cât și, în cele mai multe cazuri și la nivel individual. Chiar dacă au…
Organizațiile societății civile semnatare își exprimă îngrijorarea și condamnă adoptarea noului proiect de lege (nr. 284) privind declararea voluntară și facilitarea fiscală, care, în esență, reprezintă o nouă tentativă de amnistiere a capitalului obținut din…
Dimensiunea, severitatea și caracterul public al recentelor fraude bancare insistă asupra nevoii continuării reformelor în sistemului financiar național și regândirii modelului în care instituțiile financiare activează. Reieșind din faptul că orice criză comportă un amplu…
La sfârșitul lunii iunie a anului 2018, sectorul bancar în continuare tinde a fi caracterizat de un exces de lichiditate care cu greu își găsește contrapartidă în economia reală. Principalii indicatori financiari și prudențiali înregistrează valori…
În ultima perioada piața produselor petroliere din Republica Moldova a fost marcată de un șir de antagonisme, care au avut la bază dezacordul consumatorilor față de majorările prețurilor pentru aceste produse. Punctul culminant a fost…
Economia neobservată și corupția sunt strâns legate și se alimentează reciproc. Răspândirea corupției în instituțiile publice permite agenților economici să se eschiveze de la plata impozitelor și ulterior să scape de pedeapsă. În același timp,…
Cum este măsurată intenția cetățenilor de a plăti impozitele? Moralitatea fiscală este „obligația morală de a plăti impozite” și reprezintă „convingerea persoanei că contribuie la dezvoltarea societății prin plata impozitelor”. În fond, un nivel mai…
Care este sursa și riscurile corupției în sectorul bancar? Având drept scop mobilizarea resurselor disponibile de la deponenți și orientarea acestora către cei care investesc, băncile au un rol determinant în susținerea și dezvoltarea mediului economic. În…
La sfârșitul lunii mai a anului 2018, principalii indicatori financiari și prudențiali ai băncilor comerciale continuă să înregistreze valori ridicate, atât la nivel agregat cât și, în cele mai multe cazuri și la nivel individual.…
În pofida dinamicii economice pozitive, se amplifică tendințele ce ar putea periclita creșterea economică. Astfel, Indicele de Alertă Timpurie (IAT), calculat trimestrial de către Expert-Grup, și-a urmat trendul descendent și în apr:18 a rămas sub…
La nivel mondial, sintagma „spălarea banilor” caracterizează procesul prin care este ascunsă originea unor venituri obținute din infracțiuni, totodată fiind evitate consecințele juridice asupra persoanelor ce au comis aceste infracțiuni. De cele mai multe ori…
Proximitatea companiilor cu capital de stat faţă de factorul politic și interesul economic pentru patrimoniul public creează un mediu favorabil pentru corupţie, fapt care justifică o abordare riguroasă și uniformă a tot ce înseamnă companii…
La sfârșitul lunii aprilie a anului curent, situația financiară a sistemului bancar continuă să se mențină robustă - principalii indicatori prudențiali înregistrând valori ridicate atât la nivel agregat cât și la nivel individual. Rezervele consistente…
După acțiunile imediate de stabilizare a sectorului bancar din perioada 2014 – 2015 un amplu proces de reformă a fost demarat. În concordanță cu angajamentele asumate față de partenerii de dezvoltare, reformele s-au extins și…
În luna martie 2016, legea privind întreprinderea de stat a fost modificată, cu includerea unui nou capitol cu privire la dezvăluirea informației. În rezultat, pînă la data de 30 mai a anului 2017, circa 80…
Nota este prezentată în contextul în care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) din Moldova examinează în prezent recomandările privind uniforma în școli și solicită opinii printr-un chestionar online pe pagina sa  (cu termen limită…
La finalul T1:18 principalii indicatori financiari și prudențiali ai băncilor comerciale se mențin peste limitele impuse de BNM dar cu riscul suportării unor costuri de oportunitate mari. Indicatorii de lichiditate și de solvabilitate se mențin…
Economia națională se apropie de un echilibru nefavorabil, marcat de rate scăzute de creștere. În 2017, în pofida conjuncturii favorabile (an agricol bun, relansarea asistenței externe, creșterea cererii externe și creșterea remiterilor), Produsul Intern Brut…
Centrul Analitic Independent Expert-Grup Vă invită să participați la conferința MEGA „Perspectivele economice într-un an electoral”. Evenimentul va avea loc pe 25 aprilie 2018, în sala de conferință „Orion” (et. VI) a Hotelului „Jolly Alon”…
Cum se manifestă corupția în achizițiile publice? Achiziţiile publice sunt procesul de dobândire de către autorităţile publice a unor produse, lucrări sau servicii. De fapt,  prin procesul de achiziţii publice statul trebuie să obţină acel…
Consumatorii moldoveni vor continua să cumpere electricitate din regiunea transnistreană și Ucraina, în proporție de 70% și respectiv 30%. Astfel vor fi acoperite cele circa 80% din necesitățile de consum intern de electricitate, neasigurate din…
Orice persoană la un moment dat are nevoie de o bancă, fie că e vorba de un credit, un depozit, un cont salarial sau o plată la ghișeu. Cu toate acestea nu toți înțelegem cum…
Complexul energetic are componente de monopol natural, în care există o reţea unică pentru livrarea energiei (sau gazelor naturale) către consumatori. Însă în orice monopol există riscul majorării abuzive a tarifelor, ţinând cont de poziţia…
Președinția este o instituție importantă în cadrul structurii autorităților publice din Republica Moldova. Pentru asigurarea executării competențelor sale, Președintele Republicii Moldova dispune de resursele materiale și financiare necesare alocate din Bugetul de Stat. Resursele destinate…
Sfârșitul anului economic și a celui financiar denotă o atenție sporită a băncilor asupra rezultatelor și performanțelor înregistrate. Pe fundalul procesului de re-evaluare a portofoliului de credite și a unor cerințe de clasificare înăsprite, majoritatea…
Doar circa jumătate din acțiunile prevăzute de Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare au fost realizate. La finalizarea termenului de implementare a foii de parcurs, nivelul de realizare a acesteia este estimat la…
Cadrul legal privind transparența bugetară nu este un impediment crucial în alinierea la bunele practici. Chiar dacă conține câteva constrângeri, cadrul general cu privire la transparență, poate fi îmbunătățit prin abordări mai pro-active cu privire…
Mortalitatea copiilor și speranța de viață la naștere în Moldova constituie o îngrijorare majoră.  În ultimii 25 de ani, Moldova a progresat în ceea ce privește sistemul de sănătate, cu toate acestea continuă să rămână …
Securitatea și ordinea publică este o precondiție fundamentală pentru dezvoltarea durabilă a oricărui stat. Într-un mediu instabil și criminal stimulentele oamenilor de a investi în propria dezvoltare și afacere scad brusc din simplu motiv, că…
Democrația și deficiențele acesteia: calea spre a deveni democrații Europene pentru Georgia, Moldova si Ucraina care sunt trei țări participante la Parteneriatul European, țări care au decis să semneze acordurile de asociere cu Uniunea Europeana…
Către sfârșitul anului 2014 sectorul bancar moldovenesc a trecut printr-un moment de criză sistemică, care prin amploarea rezultatelor și consecințelor a atras până și nedumerirea comunității internaționale. La limita situației create, drept soluție de ultimă…

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: