Publicaţiile autorului: Alex Oprunenco

Euromonitor, nr.2

Joi, 20 Aprilie 2006 00:00 în A3 – Lucrări Colective Euromonitor H1 – Structura și Competențele Guvernului
În trimestrul 1 al anului 2006 Guvernul şi Parlamentul au adoptat sau au pregătit pentru adoptare un şir de legi şi acte normative în câteva domenii-cheie: drepturile omului, şansele egale, prevenirea torturii, asigurarea accesului cetăţenilor la informaţia de interes public, cooperarea instituţiilor publice cu societatea civilă...

Euromonitor, nr.1

Luni, 20 Februarie 2006 00:00 în A3 – Lucrări Colective Euromonitor H1 – Structura și Competențele Guvernului
În acest raport este întreprinsă o monitorizare a implementării Planului de Acțiuni Uniunea Europeană - Republica Moldova pe parcursul anului 2005...

Republica Moldova 2009: Raportul de stare a ţării

Joi, 08 Aprilie 2010 00:00 în D7 – Analiza Procesului de Luare a Deciziilor Colective F5 – Relații Internaționale și Economia Politică Internațională P1 – Sisteme Capitaliste Raportul de Stare a Țării
Care sunt principalii factori care determină creșterea economică și bunăstarea cetățenilor din Republica Moldova? După cum este arătat în Raportul de Stare a Țării 2009, înzestrarea cu resurse naturale nu este în mod necesar favorabilă unei creșteri facile pe termen lung...

Economia Moldovei în 2005

Sâmbătă, 01 Martie 2008 00:00 în E0 – General O1 – Dezvoltarea Economică
În 2005 economia Moldovei a demonstrat o dinamică pozitivă, iar politicile macroeconomice au fost destul de echilibrate...

România - Republica Moldova Analiza relaţiilor economice bilaterale

Luni, 14 Decembrie 2009 00:00 în F1 – Comerț F2 – Circulația Internațională a Factorilor de Producție și Business Internațional
Pe parcursul ultimului deceniu relaţiile economice dintre Republica Moldova şi România s-au dezvoltat ascendent...

Analiza relațiilor economice moldo-cehe: bariere și oportunități pentru intensificarea comerțului și investițiilor bilaterale

Marți, 20 Martie 2007 00:00 în F1 – Comerț N1 – Economie Macroeconomic și Monetară; Creștere și Fluctuații O5 – Studii Economice de Țară
După dezmembrarea blocului socialist și a URSS-ului, și Republica Moldova, și Republica Cehă au depus eforturi pentru a construi state democratice și economii de piață competitive, precum și să devină părți ale Uniunii Europene...

Investigarea transparenţei şi eficienţei economice a utilizării fondurilor Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

Miercuri, 20 Iulie 2011 00:00 în H5 – Cheltuielile Guvernului Central și Politici Conexe I1 – Sănătate
Republica Moldova se plasează nefavorabil la majoritatea indicatorilor ce măsoară starea de sănătate a populaţiei, ceea ce denotă atât existenţa unor deficienţe în sistemul de ocrotire a sănătăţii în Republica Moldova, cât şi necesităţile de finanţare relativ sporite ale acestui sistem...

Investigarea transparenţei şi eficienţei economice a utilizării Fondului Rutier al Republicii Moldova

Joi, 25 Martie 2010 00:00 în H5 – Cheltuielile Guvernului Central și Politici Conexe R4 – Sisteme de Transport
Acest studiu își propune să evalueze cât de eficient și de transparent sunt utilizate mijloacele financiare ale Fondului Rutier al Republicii Moldova...

Sectorul vinicol: supraviețuind o nouă criză?

Luni, 27 Iulie 2009 00:00 în L6 – Studii Industriale: Industria Prelucrătoare
Crizele nu reprezintă ceva inedit pentru producătorii de vin din Moldova...

Atractivitatea investiţională a Republicii Moldova

Marți, 08 Iunie 2010 00:00 în E2 - Macroeconomie: Consum, Economisire, Producție, Ocupare și Investiții R0 - General R1 – Economie Regional Generală
Scopul acestui studiu este de a analiza fenomenul investiţional în regiunile din Republica Moldova...

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro