Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Expert-Grup anunță extinderea termenului limită de aplicare la concursul pentru identificarea unui partener regional responsabil de regiunea transnistreană pentru implementarea proiectului „Informează, Abilitează și Acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”.

Persoanele interesate să participe la concursul anunţat sunt rugate să acceseze termenii de referinţă, ghidul de aplicare şi formularul de buget anexaţi.

Dosarul trebuie trimis prin email la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  până la data de 20 iunie 2019, ora 18.00. Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (persoană de contact: Dumitru Budianschi, manager de proiect).

Ghidul de aplicare la programul de grant (ro)     Termeni de referință (ro)    Formular de buget 

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs pentru selectarea unei companii sau a unei persoane fizice pentru prestarea serviciilor de elaborare a hărții interactive pentru vizualizarea obiectelor de excavații miniere și colectarea sesizărilor de la cetățeni privind neregulile depistate.

Harta va fi elaborată în cadrul proiectului „Utilizarea resurselor naturale: îmbunătățirea evidenței și transparenței”. Scopul major al proiectului este contribuirea într-un mod efectiv la implementarea de către autorități a unor mecanisme și măsuri de evidență veridică și transparentă a exploatării substanțelor minerale utile larg răspândite.

Compania sau persoana selectată va fi responsabilă de elaborarea platformei digitale (hărții interactive) de vizualizare a locațiilor de excavații miniere (cariere) din Republica Moldova și instrumentelor de informare, consultare și sesizare a neregulilor depistate de către cetățeni.

Descrierea detaliată a sarcinii tehnice precum și criteriile de evaluare a ofertelor sunt disponibili în termnenii de referință anexați.

Pentru participare la concurs, companiile și persoanele fizice interesate vor transmite la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. următoarele:

 • CV-ul  ofertantului cu indicarea proiectelor similare implementate;
 • Oferta tehnică cu indicarea felului în care ofertantul vede implementarea hărții;
 • Oferta financiară.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 15 iunie 2019, ora 19.00.

Termeni de referință

Donator:  Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS)

Perioada de implementare: 2019-2021

Scopul proiectului: Dezvoltarea Societății Civile la nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Activitățile principale: 

 • Programul de granturi
 • Elaborare de studii, cartografierea Organizațiilor Societății Civile;
 • Sesiuni personalizate de coaching, training, mentoring pentru beneficiarii de granturi;
 • Organizarea a trei mari evenimente de networking adresate Organizațiilor Societății Civile la nivel local.

Impactul proiectului: Organizațiile Societății Civile vor reuși să implementeze în activitatea lor principiile Bunei Guvernări, vor contribui la monitorizarea transparenței și responsabilității instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Proiectului Dezvoltarea Societății Civile la nivel local în Republica Moldova este implementat în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă (responsabilă de regiunea Centru); Asociația pentru Democrație Participativă (regiunea SUD), Centrul Analitic Independent Expert-Grup (Nord) și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat (Gagauzia și Taraclia)


 

 flag yellow low1 UE       KAS IMAGE

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS)

Centrul Analitic Independent Expert-Grup solicită oferte de preț pentru procurarea a două laptopuri și sistemele de operare aferente în corespundere cu specificațiile tehnice indicate.

 

 

Produs: Notebook  

Cerințe tehnice minime:

 • Ecran: 15,6”; 
 • Procesor: 8 290 puncte sau mai mult în corespundere cu http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
 • Memorie operativă:16 GB;   
 • Memorie: 256 GB SSD;  
 • Rezoluție ecran: full HD;
 • Full keybord (care să aibă cifrele și pe partea dreaptă a keyboardului);
 • Alte specificații: HDMI, USB 3.0.

Sistem de operare: Windows Home 10, 64Bit, Eng.

Livrarea se va face la cota TVA zero. Expert-Grup va furniza în acest sens toate documentele de suport necesare. 

Ofertele vor fi transmise prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la 10 iunie 2019, ora 19.00.

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (persoană de contact: Iulia Sîrghi-Zolotco).

Expert-Grup anunță extinderea termenului limită de aplicare la concursul pentru identificarea unui partener regional responsabil de regiunea transnistreană 

pentru implementarea proiectului „Informează, Abilitează și Acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”.

 

Persoanele interesate să participe la concursul anunţat sunt rugate să acceseze termenii de referinţă, ghidul de aplicare şi formularul de buget anexaţi.

Dosarul trebuie trimis prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 13 iunie 2019, ora 18.00. Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (persoană de contact: Dumitru Budianschi, manager de proiect).

 

Ghidul de aplicare la programul de grant (ro) Termeni de referinţă (ro)  Formular buget 

În pofida unei stabilizări economice după o perioadă de decelerare, în a doua jumătate a anului condițiile economice s-ar putea înrăutăți - este concluzia ediției noi lansate a publicației trimestriale „Realitatea Economică”. Economiștii Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” sunt de părere că deși mulți indicatori economici monitorizați prezintă anumite evoluții pozitive, efectele adverse ale politicilor expansioniste promovate de Guvern în context electoral, instabilitatea politică, precum și înrăutățirea contextului extern, ar putea submina creșterea economică din cea de-a doua jumătate a anului 2019, precum și pe cea din anul 2020.

„Principala provocare a economiei moldovenești la moment este acutizarea triadei de deficite: deficitul bugetar, care generează creșterea îndatorării Guvernului față de bănci și alimentează riscul eventualelor creșteri de impozite/taxe și optimizări bugetare; deficitul comercial și deficitul de cont curent, care denotă carențele de competitivitate ale economiei moldovenești și crează presiuni asupra monedei naționale și alimentează riscuri inflaționiste. Pentru a face față acestor provocări, avem nevoie de politici economice și fiscale responsabile, menite să stimuleze inițiativa privată, atragă investiții străine, să deblocheze asistența externă și să stabilizeze sistemul de finanțe publice”, a menționat Adrian Lupușor, director executiv la Centrul Analitic Independent Expert-Grup și coautor al publicației.

Experții mai constată că pe lângă presiunile inflaționiste, politicile expansioniste ale Guvernului vor determina creșterea deficitului bugetar – evoluție vizibilă, deja, în primul trimestru al acestui an. Implicațiile acestor tendințe asupra politicilor economice din perioada post-electorală vor fi din cele mai dure: majorarea unor taxe și/sau impozite, reducerea cheltuielilor bugetare și/sau creșterea împrumuturilor guvernamentale de la bănci, care vor afecta costurile deservirii datoriei de stat interne și creditarea sectorului real. Aceste evoluții vor avea efecte adverse asupra dinamicii economice, care ar putea încetini în a doua jumătate a anului 2019 și pe parcursul anului 2020. 

Perpetuarea instabilității politice constituie un alt factor de risc pentru creșterea economică. Cauza ține de suspendarea multor proiecte investiționale private și ale partenerilor de dezvoltare, până la formarea noului Guvern, precum și de amânarea reformelor și măsurilor de stabilizare economică necesare în perioada post-electorală.

Pe lângă principalele evoluții ale sectoarelor economice din ultimul trimestru, ediția din mai a „Realității Economice” a mai analizat și calitatea politicilor și inițiativelor lansate de autorități. Experții au comentat și asupra ultimelor evenimente care au fost intens discutate în spațiul public cum sunt creșterea presiunilor inflaționiste, deprecierea monedei naționale și creșterea vizibilă a prețurilor la cartofi și carburanți.

„Creșterea cheltuielilor bugetare în perioada electorală, deficitul înalt al balanței comerciale și scăderea remitențelor începând cu vara anului trecut au condiționat deprecierea leului moldovenesc. Această depreciere, amplificată și de recolta redusă a mai multor culturi agricole din anul 2018 vor determina o creștere generală a prețurilor spre sfârșitul anului 2019, astfel că inflația ar putea crește până la nivelul de 8-9%”, susține Alexandru Fală, director de program la Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”.

Cu privire la majorarea prețurilor la produsele petroliere, Vadim Gumene, director de program la Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” este de părere că „deși, potrivit petroliștilor, creșterea a fost cauzată de creșterea prețurilor la benzină și motorină pe piețele externe și deprecierea leului moldovenesc în raport cu dolarul SUA, cauzele fundamentale sunt de altă natură, fiind vorba de fapt, de noua Metodologie privind formarea și aplicarea prețurilor la produsele petroliere. Conform acesteia, petroliștii pot stabili și modifica de sine stătător prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat reieșind din consumurile și cheltuielile aferente comercializării produselor respective, în conformitate cu standardele de contabilitate aplicabile, incluzând o rată de rentabilitate anuală care nu va depăși 10%. Însă, aceasta a fost aplicată abia acum, fapt ce a dus la majorarea prețurilor. Ezitarea din partea companiilor petroliere să majoreze prețurile imediat după aprobarea de către ANRE a noii metodologii trezește anumite nedumeriri, care ar putea indica interferența factorilor politici, având în vedere evoluțiile post-electorale” a conchis expertul.

„Realitatea Economică” este o publicaţie economică trimestrială a Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, ce identifică cele mai importante evoluţii economice şi politice din țară. Publicația oferă o sinteză succintă, dar cuprinzătoare, cu privire la principalele tendințe și provocări din agricultură, industrie, comerț intern și extern, piața muncii, finanțe publice, sector financiar, mediu de afaceri și veniturile populației. Totodată, aceasta oferă scurte comentarii analitice pe marginea celor mai importante evenimente economice din ultima perioadă. Cititorii săi sunt jurnaliştii economici, decidenţi de politici, reprezentanți ai companiilor locale, străine şi ai băncilor comerciale, precum și a instituţiilor internaţionale, ambasadelor și partidelor politice.

Înregistrarea evenimentului și o galerie de poze pot fi accesate mai jos.

Descarcă publicaţia (ro)       Accesează aplicaţia interactivă


logo Sweden     Finanţat de Guvernul Suediei

În pofida unei stabilizări economice după o perioadă de decelerare, în a doua jumătate a anului condițiile economice s-ar putea înrăutăți. În primele luni ale anului curent, observăm o anumită modificare în evoluția Indicelui de Alertă Timpurie (IAT), calculat trimestrial de către Expert-Grup. După o lungă perioadă de scădere, indicele și-a schimbat traiectoria și a început să crească. Astfel, mai mulți indicatori economici monitorizați prezintă anumite evoluții pozitive, însă riscurile persistă. În particular, în T1:19 exportul de mărfuri și-a reluat creșterea după ce la finele anului 2018 s-a înregistrat o scădere. De asemenea, în T1:19 se atestă o accelerare a creditării sectorului privat, iar în contextul campaniei electorale Guvernul a majorat cheltuielile bugetare cu anumite efecte pozitive, dar temporare, asupra consumului și creșterii economice. Drept urmare, anticipăm că în prima jumătate a anului se va păstra o traiectorie pozitivă: în T1:19 Produsul Intern Brut ar putea crește în jur de 4% f-a-p, iar în T2:19 avansarea ar putea depăși nivelul de 5%.

Totodată, persistă o serie de riscuri pentru creșterea economică, pe fundalul evoluțiilor externe și efectelor adverse ale politicilor expansioniste promovate de Guvern în context electoral. Începând cu Aug:18 transferurile migranților moldoveni de peste hotare sunt în scădere. Reducerea influxului de valută în paralel cu un deficit înalt al balanței comerciale a determinat deprecierea monedei naționale. Deprecierea a fost stimulată și de creșterea cheltuililor bugetare în context electoral, care au stimulat cererea internă, ceea ce a determinat creșterea importului și, implicit, a deficitului balanței comerciale. Această evoluție, împreună cu recolta redusă la mai multe culturi agricole în 2018, vor alimenta dinamica inflaționistă în 2019, fapt ce va genera provocări importante pentru banca centrală. Rata anuală a inflației a crescut de la 2,2% în Ian:19 la 3,2% în Apr:19, iar până la finele anului aceasta ar putea crește până la 8-9%. Este necesar să remarcăm faptul că pe lângă presiunile inflaționiste, politicile expansioniste ale Guvernului vor determina și creșterea deficitului bugetar – evoluție vizibilă, deja, în T1:19. Sporirea riscurilor inflaționiste și dezechilibrarea finanțelor publice ar putea determina aplicarea unor politici economice mai dure în perioada post-electorală: majorarea unor taxe și/sau impozite, reducerea cheltuielilor bugetare și/sau creșterea împrumuturilor guvernamentale de la bănci, cu efecte asupra creșterii costurilor deservirii datoriei de stat interne și repercusiuni asupra creditării sectorului real. Aceste evoluții vor avea efecte adverse asupra dinamicii economice, care ar putea încetini în a doua jumătate a anului 2019 și pe parcursul anului 2020.  

Perpetuarea instabilității politice constituie un alt factor de risc pentru creșterea economică. Cauza ține de suspendarea multor proiecte investiționale private și a partenerilor de dezvoltare, până la formarea noului Guvern, precum și de amânarea reformelor și măsurilor de stabilizare economică necesare în perioada post-electorală.

Descarcă publicaţia (ro)     Descarcă publicaţia (en)    Accesează aplicaţia interactivă


logo Sweden     Finanţat de Suedia

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” invită reprezentanții mass-media la evenimentul de prezentare a publicaţiei trimestriale „Realitatea Economică”. Evenimentul va avea loc joi, 30 mai 2019, cu începere de la ora 10:00, la sediul „Expert-Grup” (str. Al. Bernardazzi, nr. 45, Chișinău). 

Publicația vine cu o analiză asupra evoluţiilor economice recente, prezintă dinamica Indicelului de Alertă Timpurie (IAT), evoluţiile-cheie de politici din trimestrele I și II ale anului 2019 și reflectă asupra riscurilor care pot afecta creşterea economică în viitorul apropiat.

Cinci întrebări-cheie ale acestei ediții sunt:

1. Care sunt perspectivele și riscurile economice pentru Moldova în contextul instabilității politice și a înrăutățirii mediului economic extern?
2. De ce cresc prețurile pentru produsele de consum și care sunt perspectivele inflaționiste pentru acest an?
3. Care sunt îngrijorările noastre privind efectele politicilor bugetare și fiscale expansioniste în context electoral?
4. Ce fenomene îngrijorătoare ascunde creșterea ratei de ocupare?
5. Ce riscuri ascunde creșterea triadei de deficite: deficitul bugetar, deficitul comercial și deficitul de cont curent?

Evenimentul își va ține lucrările în limba română.

Pentru precizări nu ezitați să ne contactați la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sau la numărul de telefon 022-929994, persoană de contact: Natalia Chitii, specialist în comunicare.

Agenda evenimentului

Dreptul la muncă al părinților cu copii mici și activitatea economică - sunt în prezent afectate negativ de regimul de funcționare redusă a grădinițelor de stat în perioada de vară. Remedierea situației devine o urgență - în condițiile în care natalitatea a scăzut peste 15% în ultimii 5 ani, angajatorii se plâng că nu au angajați suficienți, iar mulți părinți vara nu pot lucra pentru a-și întreține copiii. Închiderea grădinițelor vara – este în detrimentul drepturilor copiilor!

Se recomandă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) să modifice regulamentul de funcționare a grădinițelor, prin emiterea în vara 2019 a unui ordin al Ministrului, cu introducerea unui sistem mixt de concediu anual pentru educatori și angajați, în vigoare de la 01 ianuarie 2020: o parte se acordă simultan la toți în luna august (câteva săptămâni de concediu în intervalul 01-31 august) și restul zilelor – să fie acordate pe rând pe parcursul anului. Excepție trebuie să fie funcționarea continuă (12 luni pe an) pentru unele grădinițe cu profil specializat și câteva „grădinițe de gardă” în fiecare direcție/ sector mare, sau oricare grădinițe suplimentare pot fi asigurate funcționale continuu de APL. Prioritare pentru funcționarea continuă/ sau concedii foarte scurte - se recomandă a fi grădinițele cu regim de 12 ore de funcționare, pentru că au educatori în 2 schimburi.

Angajații cu copii au un concediu obișnuit de maxim 28 de zile calendaristice anual (din care de obicei doar 2-3 săptămâni consecutive pot fi luate vara), pe când în ultimii câțiva ani mai multe grădinițe au început să fie închise vara pentru aproape 2 luni (1,5 luni plus sărbătorile de la sfârșit de august). Acest studiu atrage atenția asupra urgenței situației create și recomandă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării/ primăriilor să aprobe un ordin nou, care să interzică închiderea grădinițelor de stat vara în perioada de frecvență înaltă a copiilor (01 iunie-31 iulie), și să limiteze închiderea grădinițelor la maxim 2-4 săptămâni consecutive exclusiv în luna august (intervalul 01-31 august al fiecărui an). Educatorii vor avea astfel un sistem mixt de concediu (câteva săptămâni simultan în august), restul concediului - fiind acordat pe rând.

Prezentare de context/ evoluție: anterior, grădinițele nu se închideau deloc în perioada de vară (în perioada sovietică funcționau anul împrejur), sau ulterior erau închise pentru perioade foarte scurte (ex. 2 săptămâni doar în luna august) sau excepțional pentru reparații/ renovări. Începând cu primăvara 2017, la decizia conducerii Ministerului Educației de atunci (acum MECC), a început practica nereușită a vacanțelor totale de 42 de zile în grădinițe, oferite în intervalul 01 iunie – 31 august. Prezentul document de politici recomandă limitarea vacanței la doar câteva săptămâni consecutive de concediu în intervalul mai îngust (01-31 august) acordate simultan, iar restul concediului - să fie luat de angajați pe rând în timpul anului calendaristic. Chiar dacă cadrele didactice din grădinițe au avut și anterior concediul anual de 42 de zile, iar bucătarii și cadrele tehnice – 28-35 de zile, aceste concedii se luau mereu pe rând, și astfel nu afectau marea majoritate a părinților angajați din sectorul privat, care au concediu anual plătit de doar 28 de zile. În perioadele lipsă, educatorii erau înlocuiți de colegii săi care primeau supliment de salariu pentru orele suplimentare (conform legislației în vigoare) sau erau comasate grupele în perioada de vară (ex. în baza analizei frecvenței, se uneau 2 grupe de copii în 1 singură) și aceste practici pot continua. Suplimentar, vara pot fi atrași la stagieri plătite sau lucru pe termen fix – ajutorii de bucătari, absolvenți ai școlilor profesionale specializate.

Critici anterioare: în primăvara 2017 au avut loc mai multe proteste publice ale părinților (ex. grupul părinților solidari), există o petiție online cu peste 3,000 de semnături ale părinților care nu sunt de acord cu această modificare. Așa-zisul acord al părinților în grădinițe este obținut pur formal. În timpul consultărilor din 2017, s-a ținut cont unilateral doar de drepturile conducerii și angajaților din grădinițe, și nu s-a discutat cu reprezentanții angajatorilor (patronate, asociațiile profesionale, Consiliul Economic al Prim-ministrului, FIA, EBA, Amcham etc.); nu s-a discutat nici cu organizațiile care se ocupă de drepturile copiilor și a familiilor cu copii din familiile social-vulnerabile sau organizațiile care promovează egalitatea de gen/ dreptul la muncă a mamelor în special. Un sistem mixt de concedii (câteva săptămâni în luna august și restul în timpul anului) ar asigura un echilibru între interesele angajaților din grădinițe - și interesele familiilor cu copii, care inclusiv  plătesc impozite pentru existența acestor servicii publice.

Regimul mixt propus pentru concediile anuale în grădinițe – este și în avantajul educatorilor: noul regulament va însemna că toți educatorii și personalul din grădinițe vor avea o combinație reușită de concediu garantat în luna august fiecare an (min 2 – maxim 4 săptămâni consecutive în intervalul 01-31 august), iar diferența rămasă de concediu anual urmează a fi luată individual, conform planului anual și a planului de înlocuiri. In acest mod, educatorii vor putea solicita a 2-a parte din concediul anual atunci când au ei nevoie (ex. evenimente personale și de familie), precum și vor beneficia ocazional de supliment de salariu pentru înlocuiri (cum se practica mereu, inclusiv și în prezent). Grădinițele mari, cele cu funcționare de 12 ore/ în 2 schimburi de educatori și cele de gardă în fiecare sector pot continua regimul de funcționare 12 luni pe an. Recomandările pentru regimul de vară țin cont de faptul că frecvența copiilor este înaltă în primele 2 luni de vară (perioada 01 iunie – 31 iulie), iar în luna august este o frecvență joasa. Suplimentar, ultima lună de vară are temperaturi mai blânde, luna august fiind luna cea mai potrivită pentru vacanța de familie a copiilor mici (dar și pentru concediul educatorilor).

Recomandări de implementare pe etape în 2019 și 2020: Ca primă etapă în fiecare comunitate, se recomandă să fie limitată semnificativ închiderea pentru vară a grădinițelor medii și mari, precum și a celor cu regim de funcționare de 12 ore (acestea au un număr mai mare de educatori și angajați decât cele mici). Noul regulament (ordinul ministrului și/ sau a primarului) aprobat acum se recomandă să prevadă vacanța de vară a grădinițelor doar maximum câteva săptămâni în luna august și să devină un regulament absolut obligatoriu de la 01 ianuarie 2020 (odată ce în luna decembrie 2019 conducătorii instituțiilor vor face planul de concedii pentru următorul an calendaristic 2020).  În lipsa oricăror regulamente, primăria Chișinău/ DGETS și oricare APL deja se pot ghida de aceste recomandări, atunci când aprobă regimul de funcționare a grădinițelor din fiecare sector pentru vară.

Codul muncii și dreptul la concediu: nu există obligația legală de a oferi tot concediul anual odată, în bloc, pentru nici o categorie de angajați. În majoritatea domeniilor, instituțiile sau întreprinderile nu se închid complet, unica obligație fiind de a oferi angajaților o dată pe an minim 14 zile consecutive, restul zilelor fiind acordate în decursul anului. Astfel, angajații din grădinițe pot avea câteva săptămâni de concediu oferite simultan în intervalul 01-31 august, restul concediului fiind acordat pe rând, cu înlocuiri, pe parcursul anului.

Frecvența copiilor în lunile de vară: Ratele de frecvență confirmă interzicerea închiderii grădinițelor în luna iunie și iulie, odată ce în aceste 2 luni de vară în majoritatea grădinițelor peste 70% din copiii preșcolari frecventează grădinița. Chiar și conducerea acelor instituții care invocă rate de frecventare de peste 48-50% în lunile iulie-august – se recomandă să folosească aceste date doar pentru a planifica comasarea a 2 grupe în 1 (pot fi și copii de vârste diferite, apropiate), și acordarea pe rând a concediilor pentru educatori.

Recomandările sunt efectuate în contextul în care părinții nu pot ieși vara la muncă, angajatorii se plâng frecvent că au o insuficiență de angajați, iar rata natalității este în continuă scădere (a fost înregistrată o reducere de peste 15% în ultimii 5 ani). Familiile cu copii au o singură doleanță principală – să poată munci și întreține copii, iar reglementarea situației din grădinițe a devenit o urgență social-economică.

Egalitatea de gen: aspecte suplimentare. Situația creată afectează în prezent negativ ambii părinți, dar și mai mult mamele, care frecvent sunt nevoite să ceară angajatorilor vara concediu suplimentar pe cont propriu, sau serviciu cu program redus de ore, sau chiar să plece de la serviciu. În rezultat, veniturile familiilor cu copii sunt reduse, iar părinții cu copii mici (mamele în mod special) ratează posibilități importante de avansare profesionale și promovare în funcții de conducere, precum și venituri suplimentare pentru familiile cu copii.

Urban versus rural: în ambele localități este mare nevoie de funcționarea grădinițelor în perioada de vară. În orașe - lunile iunie și iulie sunt încă foarte active economic și abia în luna august se observă mai puternic perioada de concedii, iar în regiunile rurale - părinții au nevoie vara de serviciile grădinițelor, pentru a putea face muncile sezoniere și pe loturile agricole individuale, precum și pentru a pregăti produse alimentare pentru iarnă. Copiii nesupravegheați, sau supravegheați de persoane nepotrivite, sunt mai expuși accidentelor sau riscurilor sociale/ de abuz.

Sănătatea și siguranța copiilor cu vârsta sub 5 ani. Suplimentar, este alarmant faptul că în Moldova rata de accidentare în rândul copiilor sub 5 ani este cea mai mare din Europa Centrală și de Est. Deși lipsesc datele per luni calendaristice (doar anuale), cele 2 luni de vară fără servicii de grădiniță nu au cum să contribuie pozitiv la această situație. Mulți părinți sunt nevoiți să își lase vara copii cu orele cu tableta lângă ei la birou, sau nesupravegheați în grădină pe lângă casă, sau să roage persoane mai puțin pregătite să îi supravegheze vara (vecini ocazionali, bunici mai în vârstă etc.). Pentru unii copii preșcolari de la sate, vacanța de vară riscă să aibă loc – pe deal, la munci agricole cu părinții.

Deși limitarea închiderii grădinițelor strict la perioada 01-31 august va determina în restul anului și păstrarea parțială a regimului de înlocuiri între educatori (deci există anumite costuri publice pentru orele suplimentare pentru înlocuiri) - aceste costuri publice se justifică să continue să fie păstrate, pentru că asigură o creștere economică, angajare în câmpul muncii și astfel mai multe impozite achitate la stat, venituri mai mari în familiile cu copii și păstrarea natalității/ dorinței familiilor de a avea copii.

Regimul prescurtat de funcționare înainte de sărbători: zi prescurtată cu maximum 1 oră. Regulamentul nou se recomandă să prevadă și un punct suplimentar de funcționare a grădinițelor de stat în zilele înainte de sărbători, acestea având dreptul să reducă ziua de muncă doar cu maximum 1 oră (să nu fie permis mai mult). În prezent, este la discreția conducătorului instituției, și variază de la 1 oră - la 2-3 ore, sau chiar jumătate de zi, ceea ce din nou, nu permite părinților din sectorul privat să lucreze. Salariile educatorilor sunt totuși formate din bugetul de stat și impozitele achitate de persoanele fizice și agenții economici - astfel este important ca serviciile de grădiniță să permită angajaților și angajatorilor să activeze în continuare.

Important: Grădinițele private pot continua să activeze în regim de autonomie în perioada de vară/ sărbători, cum consideră necesar administrația lor, fiind scutite de aplicarea oricăror  regulamente.

Păstrarea grădinițelor “de gardă” cu funcționare neîntreruptă vara în fiecare sector: APL-urilor li se recomandă să păstreze regimul de funcționare continuă, 12 luni, pentru grădinițele cu profil specializat (ex. copiii cu necesități speciale, probleme de vedere sau alte necesități), cele de 24 ore (copii din familiile social-vulnerabile, monoparentale etc.), sau concedii foarte scurte de doar 2 săptămâni în perioada 15-31 august pentru aceste instituții, precum și grădinițele cu regim de funcționarede 12 ore.


sweden logotype romania jp 5829119  Finanţat de Suedia

Descarcă comentariul

Pagina anterioară567891011121314
Pagina 10 din 96

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!