Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

 Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs de selectare a unei persoane fizice/persoane juridice care să elaboreze două videografice în cadrul proiectului de educație financiară „Învață! Dă sens banilor”.

 

 

 

 

 

Persoana fizică/juridică selectată va fi responsabilă de producerea a două videografice pe următoarele subiecte:

 •  Videografic 1 – procesul de economisire;
 •  Videografic 2 - procesul de creditare.

Conceptul și scenariul urmează a fi convenit împreună cu organizatorii. Scenariul video și sonorizarea urmează a fi în limba română. Predarea materialelor finale în diferite formate (pentru TV, pagini web).

Termen de livrare: 30 iulie 2019 (videografic nr.1); 30 august 2019 (videografic nr. 2).

Durata: până la un minut fiecare videografic

Cerințe minime față de candidați:

 • 2 ani experiență similară în producerea videograficelor;
 • Experiență anterioară de lucru cu subiecte economice;
 • Capacitate de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
 • Experiență anterioară de lucru în proiecte finanțate de UE sau de alți parteneri internaționali de dezvoltare va fi considerată un avantaj.

Companiile și persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele tehnice și financiare care vor conține următoarele:

 • CV-ul persoanei sau o scurtă descriere a organizației;
 • Portofoliul clienților;
 • Portofoliul care descrie experiența acesteia în domeniu și a serviciilor similare prestate;
 • Onorariul total net (pentru persoane fizice) pe care îl solicită pentru prestarea acestor servicii. 

Ofertele trebuie transmise prin email până pe 2 iulie 2019, ora 19.00 la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la numărul de telefon 079033684, persoană de contact – Iulia Sîrghi-Zolotco, director serviciu administrativ, financiar și comunicare Expert-Grup sau 069313003 -  Dumitru Pîntea, economist Expert-Grup

În baza ofertelor evaluate Expert-Grup va forma roosterul de persoane fizice și companii care ulterior vor fi contractate pe parcursul anului pentru executarea sarcinilor similare.

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță extinderea termenului limită privind concursul pentru selectarea unei companii sau a unei persoane fizice pentru prestarea serviciilor de elaborare a hărții interactive pentru vizualizarea obiectelor de excavații miniere și colectarea sesizărilor de la cetățeni privind neregulile depistate.

Harta va fi elaborată în cadrul proiectului „Utilizarea resurselor naturale: îmbunătățirea evidenței și transparenței”. Scopul major al proiectului este contribuirea într-un mod efectiv la implementarea de către autorități a unor mecanisme și măsuri de evidență veridică și transparentă a exploatării substanțelor minerale utile larg răspândite.

Compania sau persoana selectată va fi responsabilă de elaborarea platformei digitale (hărții interactive) de vizualizare a locațiilor de excavații miniere (cariere) din Republica Moldova și instrumentelor de informare, consultare și sesizare a neregulilor depistate de către cetățeni.

Descrierea detaliată a sarcinii tehnice precum și criteriile de evaluare a ofertelor sunt disponibili în termnenii de referință anexați.

Pentru participare la concurs, companiile și persoanele fizice interesate vor transmite la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  următoarele:

 • CV-ul  ofertantului cu indicarea proiectelor similare implementate;
 • Oferta tehnică cu indicarea felului în care ofertantul vede implementarea hărții;
 • Oferta financiară.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 01 iulie 2019, ora 19.00.

Termeni de referință

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” solicită ofertă de preț pentru servicii logistice aferente organizării atelierul de instruire din cadrul proiectului „Informează, abiliteză și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” ce va avea loc în perioada 16 - 17 iulie 2019.

Furnizorul va trebuie să pună la dispoziție următoarele servicii:

 • Sală de conferințe cu suprafața minimă de 80 m2  (1 sală * 2 zile);  
 • Proiector și ecran pentru cele 2 zile de instruire (1 + 1)
 • Instalație de flipchart și cel puțin 20 foi (1)
 • Pauze de cafea pentru 25 participanți. Câte 2 pauze de cafea pe zi. Fiecare pauză de cafea va  include cel puțin 2 produse de patiserie (25 participanți * 2 pauze/zi * 2 zile)
 • Prânz de tip fourchette pentru 25 persoane (25 participanți * 2 zile * 1 prânz/zi)
 • Apă în ambalaj de sticlă (40 sticle * 2 zile) 
 • Cazare (6 persoane, camera single* 1 noapte)

În vederea reducerii impactului asupra mediului, pe parcursul prestării servicilor furnizorul va evita la maxim folosirea consumabilelor  din hârtie și plastic. Mâncarea și băuturile vor fi servite în vase de ceramic/sticlă/etc destinate folosirii repetate.

Detalii importante: livrarea se va face la cota TVA zero. Expert-Grup va furniza toate documentele de suport necesare.

Furnizorii interesați sunt rugați să depună o ofertă de preț prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 27 iunie 2019,  ora 19.00.

Peste 400 de elevi și studenți din Chișinău, Bălți, Cahul și Ungheni au participat, în ultimele două luni, la sesiunile de informare organizate de Banca Națională a Moldovei (BNM) în parteneriat cu Expert-Grup, care desfășoară în comun proiectul de educație financiară „Învață! Dă sens banilor”. 

În cadrul întrunirilor, a fost testat nivelul de cunoaștere, în rândul tinerilor, a domeniului financiar-bancar. Una dintre concluzii relevă că aceștia posedă anumite cunoștințe teoretice, mai puțin însă competențe și aptitudini practice. Participanții au menționat că gestionarea banilor este cel mai important subiect referitor la finanțele personale și că ar dori să își dezvolte cunoștințele și aptitudinile financiare. Interacțiunea cu tinerii a relevat că aceștia cunosc, de exemplu, ce este inflația, însă nu conștientizează impactul acesteia asupra vieții cotidiene.

Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, susține că banca centrală a Moldovei va depune eforturi sporite pentru a educa financiar societatea. „Educația financiară este o investiție în viitorul societății, de aceea optăm pentru consolidarea și dezvoltarea educației financiare la nivelul întregii țări, astfel încât consumatorii să fie bine informați și protejați”, subliniază șeful băncii centrale.

La rândul său, Dumitru Pîntea, coordonator al proiectului din partea „Expert-Grup” spune că „există un interes sporit în rândul tinerilor de a afla cât mai multe despre sistemul financiar, inclusiv cine sunt participanții, ce produse aceștia oferă sau care este rolul instituțiilor de reglementare și supraveghere. Cu toate acestea, momentan nu prea există surse care să le transmită informațiile respective într-un mod cât mai simplu și prietenos”.

În continuare, proiectul „Învață! Dă sens banilor” trece la faza de elaborare a materialelor informative care să reflecte cele mai importante evenimente cu impact financiar semnificativ în viața unui om,  explicate pe înțelesul tuturor. Proiectul a fost lansat la sfârșitul lunii martie curent, cu scopul de a spori în rândul tinerilor nivelul de înțelegere a principalelor concepte și produse financiar-bancare, astfel încât, ajunși în fața unor situații, aceștia să ia decizii corecte în gestionarea propriilor venituri.

 

 

 

 

 

 

Accează pagina proiectului

Centrul Analitic Independent Expert-Grup prezintă public raportul de audit privind situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 întocmite în conformitate cu standardele naționale de contabilitate.

Raport de audit (ro)

Centrul Analitic independent Expert-Grup anunță concurs pentru identificarea unei companii care va prelua sarcina de elaborare a siteului web pentru implementarea inițiativei „Informează, Abilitează și Acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” în corespundere cu termenii de referință anexați.

Site-ul proiectului, www.bugetulmeu.md este parte a strategiei de comunicare (disponibilă la solicitare), care își propune să crească nivelul de informare și conștientizare a publicului țintă, dar și a publicului larg privind necesitatea eficientizării procesului bugetar la nivel național și local, prin asumarea unui rol mai activ în consultările cu APL, elaborarea, monitorizarea politicilor și bugetelor publice locale.

Siteul web elaborat va fi dedicat bugetelor participative în care vor fi încărcate toate materialele proiectului. Site-ul va servi, de asemenea, ca o platformă pentru cunoaștere și învățare pentru beneficiarii proiectului și pentru toți actorii interesat. Aceasta înseamnă că va fi principala sursă de informare în care membrii coalițiilor locale își vor împărtăși experiențele și lecțiile învățate prin implementarea instrumentelor de proiect și vor servi drept forum pentru discuții / dezbateri pe teme legate de bugetarea participativă la nivel local. Site-ul web va fi dezvoltat la începutul proiectului și va fi gestionat de partenerul principal de implementare.

Site-ul va răspunde următoarelor obiective:

 •        Creșterea nivelului de informare și conștientizare în rândul populației și al societății civile locale a procesului bugetar și a bugetării participative prin intermediul instrumentelor și produselor de comunicare (platforma de audieri publice, analize, coaliții, toolkit-uri, instruiri etc);
 • Îmbunătățirea percepției asupra bugetării participative și creșterea gradului de înțelegere a impactului acestui proces asupra comunității, prin intermediul instrumentelor și produselor de comunicare (platforma de audieri publice, analize, coaliții, toolkit-uri, instruiri, etc;
 • Asigurarea vizibilității la nivel local și național a rezultatelor și produselor proiectului, realizând Planul de Acțiuni al Strategiei de Comunicare. 

Cerințe înaintate candidaților și procedura de aplicare

În mod ideal, compania trebuie să întrunească următoarele criterii:

 • Cel puțin 3 ani de experiență în dezvoltarea siteurilor web cu funcționalitate similară;
 • Capacitatea de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
 • Experiența anterioară de lucru în proiecte finanțate de UE sau de alți parteneri internaționali de dezvoltare va fi considerată un avantaj.

Companiile interesate sunt invitate să prezinte ofertele tehnice și comerciale care vor conține următoarele:

 • O scurtă descriere a organizației (1-2 pagini);
 • Certificatul de înregistrare al companiei;
 • Portofoliul clienților;
 • Portofoliul companiei care descrie experiența acesteia în domeniu și a serviciilor similare prestate;
 • În mod explicit se vor prezenta persoanele angajate în următoarele funcții cheie: Manager de Proiect; Șef echipă programare; Designer;
 • Oferta comercială. Oferta trebuie depusă la cota TVA zero. Expert-Grup va furniza în acest sens toate documentele de suport necesare;
 • Alte documente sau recomandări relevante.

Ofertele vor transmise prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 25 iunie 2019, ora 19:00.

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (persoana de contact: Simion Ciochină, ofițer de comunicare IPRE).

Termeni de referință

Interconectarea pe gaze naturale cu România constituie o prioritate majoră pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Finalizarea segmentului de conductă Iași-Ungheni în anul 2014 a confirmat faptul că un asemenea obiectiv energetic este nu doar dezirabil, ci și realizabil. Finalizarea părții birocratice pentru construcția segmentului Ungheni-Chișinău pe 2 mai 2019 a permis demararea propriu-zisă a construcției. Gestionarea corectă a aspectelor investiționale, tehnice (de desfășurare a achizițiilor publice) și chiar (geo)politice poate avea un rol determinant asupra materializării complete a rețelei de transport de gaze naturale din România spre Chișinău, susțin experții Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, Expert-Forum și a comunității Watchdog.md în cadrul evenimentului de prezentare a raportului privind perspectivele până și după 2020 ale gazoductului Ungheni-Chișinău.

Denis Cenușă, expert în cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” este de părere că „din punct de vedere politic, autoritățile moldovenești sunt obligate să prioritizeze aducerea conductei până la Chișinău, unde este cea mai mare cerere de energie. Volatilitatea contextului regional nu permite nicio pauză sau amânare pe motive de natură politică și impune operativitate în găsirea soluțiilor pentru barierele tehnice, în limitele cadrului legal național”. Expertul mai menționează că „este necesară protejarea operațiunilor de construcție ale companiei române Transgaz SA, atât în România cât și în Moldova, de efectele politicilor bugetar-fiscale ale autorităților române, care pot afecta bugetele alocate pentru construcție. Totodată, este prioritară și cooptarea resurselor europene disponibile pentru a facilita operațiunile de construcție. În niciun caz, compania română nu trebuie să primească un tratament exclusivist contrar legislației moldovenești în domeniul achizițiilor publice, protecției mediului înconjurător etc.”.

Ana Otilia Nuțu, expert în energie în cadrul Expert-Forum a reiterat importanța funcționalității, transparenței și a unei concurențe corecte în sectorul gazelor, după finalizarea infrastructurii. „Până la finalizarea proiectului trebuie elaborate reglementările necesare pentru o concurență reală în sectorul gazelor și aplicarea completă a Pachetului Energetic Trei. Atât pentru intrarea furnizorilor români și ucraineni în piața moldovenească de gaze, cât și pentru folosirea infrastructurii de gaze din Ucraina (de pildă, capacitățile de înmagazinare) este esențial ca în regiune (Moldova, Ucraina și România) să se aplice fără excepții regulile pieței energetice europene unice”.

Un alt aspect al interconectării discutate în cadrul evenimentului ține de privatizarea companiei „Vestmoldtransgaz”.  Sergiu Tofilat, expert în energetică în cadru comunității Watchdog.md consideră că „prin transmiterea angajamentului de construcție a gazoductului către România, Guvernul moldovenesc a evitat un mecanism nou de „condiționalitate energetică”, cu reforme ale căror implementare prevedea monitorizarea din partea BERD și BEI. Argumentul oficial al autorităților este însă că, pe de o parte, privatizarea constituie o oportunitate de a scuti statul de împrumuturi, iar, pe de altă parte, aceasta poate canaliza investițiile străine spre alte necesități, precum sporirea eficienței energetice”. Expertul mai susține că deși întreprinderea română Transgaz care a preluat Vestmoltrasngaz nu dispune de independență exhaustivă față de sectorul public, fiind o companie de stat, această tranzacție are avantajul de a exclude controlul autorităților de la Chișinău „conducta Ungheni-Chișinău nu va aparține nici Moldovagaz, nici autorităților de la Chișinău, și astfel se evită riscul că, de pildă, Gazprom va încerca să obțină controlul asupra acestei conducte în contul datoriei istorice pentru gazele naturale neplătite”. De asemenea, expertul s-a referit la riscurile legate de producția de criptovalută în regiunea trasnistreană „ce poate mări datoria la gaze naturale ale MoldovaGaz față de Gazprom, care depășește 7 miliarde USD, și în proporție de peste 90% rezultă din neachitarea gazului de către regiunea separatistă.

La finalul evenimentului, experții au venit cu o serie de recomandări către autorități, printre care și crearea unui platforme online pentru monitorizarea gradului de realizare a construcției conductei de gaze pe teritoriul României și Moldovei, accelerarea separării efective a producătorului de furnizor și configurarea unei piețe de gaze prin completarea cadrului legal secundar. În mod prioritar, autoritățile trebuie să aplice integral principiile Pachetului Trei și să consolideze eforturi strategia în relația cu Ucraina pentru prevenirea și gestionarea unor eventuale crize în domeniul energetic.

Contacte pentru mass-media: Natalia Chitii, specialist în comunicare, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel.: 022 929 994.

Descarcă publicația 


Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Reconectați Republica Moldova: Cum să aducem gaz natural în conducta Iași-Ungheni”, implementat de către Centrul Analitic Independent "Expert-Grup", împreună cu Asociația Expert-Forum (București), cu sprijinul financiar oferit de Ambasada Olandei de la Chișinău. 

Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în parteneriat cu Centrul de Studii Politice Europene (CEPS) lansează un nou apel de participare în cadrul concursului de eseuri „Youth Essay Prize Competition” pe tematici ce țin de Acordurile de Asociere și ZLSAC dintre Moldova, Georgia, Ucraina și Uniunea Europeană. Apelul se adresează tinerilor cu vârsta până la 30 de ani, cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei sau Georgiei.

Organizatorii concursului menționează obligativitatea elaborării eseurilor în limba engleză și calitatea lingvistică bună. Eseurile trebuie să fie analitice, argumentative, să conțină afirmații originale și să nu depășească 3000 de cuvinte. Este binevenit ca autorii să demonstreze cunoștințe aprofundate legate de Acordurile de Asociere și ZLSAC, obținute prin studii, cercetări sau experiență profesională. Cele mai bune eseuri, vor fi premiate cu câte 500 Euro fiecare.

Publicațiile trebuie expediate până pe 30 septembrie 2019 la adresa de email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Autorii trebuie, de asemenea, să indice țara/orașul lor de reședință și vârsta. 

Concursul este desfășurat în cadrul proiectului „Înțelegerea Acordurilor de Asociere și a Zonelor de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) dintre UE și Ucraina, Moldova și Georgia”, realizat cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare (Sida). Proiectul este coordonat de Centrul pentru Studii Politice Europene (CEPS) și realizat în parteneriat cu Institutul de Prognoză Economică și Consultanță Politică (IER) din Kiev, Centrul de consultanță Reformatics din Tbilisi și Centrul Analitic Independent Expert-Grup din Chișinău.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sau la numărul de telefon: +373 22 92 99 94. Persoana de contact: Natalia Chitii, specialist în comunicare.

Consultați în link-ul alăturat rezultatele rundei precedente a concursului și lista publicațiilor 3DCFTAs mai jos.


sweden logotype romania jp 5829119 Finanţat de Guvernul Suediei

Interconectarea pe gaze naturale cu România constituie o prioritate majoră pentru securitatea energetică a Republicii Moldova (Moldova). Finalizarea segmentului de conductă Iași-Ungheni în anul 2014 a confirmat faptul că un asemenea obiectiv energetic este nu doar dezirabil, ci și realizabil. Finalizarea părții birocratice pentru construcția segmentului Ungheni-Chișinău pe 2 mai 2019 a permis demararea propriu-zisă a construcției. Gestionarea corectă a aspectelor investiționale, tehnice (de desfășurare a achizițiilor publice) și chiar (geo)politice poate avea un rol determinant asupra materializării complete a rețelei de transport de gaze naturale din România spre Chișinău.

Din punct de vedere politic, autoritățile moldovenești sunt obligate să prioritizeze aducerea conductei până la Chișinău, unde este cea mai mare cerere de energie. Trebuie să lăsăm la o parte atitudinea politică negativă față de România și Uniunea Europeană (UE), iar atenția decidenților politici și a instituțiilor să se concentreze pe facilitarea și accelerarea conectării la piața de gaze din Vest. Volatilitatea contextului regional nu permite nicio pauză sau amânare pe motive de natură politică și impune operativitate în găsirea soluțiilor pentru barierele tehnice, în limitele cadrului legal național. La nivel investițional, este necesară protejarea operațiunilor de construcție ale companiei române Transgaz SA, atât în România cât și în Moldova, de efectele politicilor bugetar-fiscale ale autorităților române, care pot afecta bugetele alocate pentru construcție. Totodată, este prioritară co-optarea resurselor europene disponibile pentru a facilita operațiunile de construcție. În niciun caz, compania română nu trebuie să primească un tratament exclusivist contrar legislației moldovenești în domeniul achizițiilor publice, protecției mediului înconjurător etc. În materie tehnică, demararea și terminarea construcției necesită o compatibilitate între rigorile (europene) de construcție folosite de companie și standardele tehnice (încă învechite) obligatorii în Moldova. De asemenea, persistă riscul unui deficit de capacități de construcție, la nivel de materiale (conducte) și forță de muncă (personal calificat – sudori, șefi de șantier etc). Ca element transversal pentru întregul proiect de interconectare, este esențială asigurarea unui nivel înalt de transparență a procesului de achiziționare a terenurilor private de-a lungul traseului conductei Ungheni-Chișinău și de construcție propriu-zisă a infrastructurii. Pe de o parte, trebuie prevenite deciziile arbitrare și contestabile în procesul de preluare a terenurilor, care ar putea cauza opoziție la construcția gazoductului. Pe de altă parte, monitorizarea la zi a etapelor de construcție va asigura identificarea blocajelor și înlăturarea lor cât mai operativă, în conformitate cu rigorile normative existente.

Este esențial ca sectorul gazelor în Moldova să fie pe deplin funcțional, transparent și să permită o concurență corectă pentru ca, după ce infrastructura este finalizată, pe conducte să circule gaze. Până la finalizarea proiectului trebuie elaborate reglementările necesare pentru concurență reală în sectorul gazelor și aplicarea completă a Pachetului Trei (inclusiv separarea intereselor furnizorilor de rețele). Construcția gazoductului nu înseamnă înlocuirea monopolului Gazprom cu un monopol românesc, ci concurență între Gazprom și furnizorii din România și Uniunea Europeană. Este necesară creșterea încrederii în independența și competența reglementatorului ANRE; o negociere bună – în limitele actuale – cu Gazprom pentru următorii 2 ani, care să nu închidă piața pentru concurenții români / europeni odată cu finalizarea conductei; și ajungerea la un acord cu Ucraina pentru furnizarea de gaze în regim de urgență în cazul în care gazele rusești nu vor mai fi disponibile înainte de finalizarea interconectorilor (fie că Gazprom va ocoli integral Ucraina în câțiva ani, fie că va decide să întrerupă sau să limiteze furnizarea de gaze către Moldova din orice alte motive). Atât pentru intrarea furnizorilor români și ucraineni în piața moldovenească de gaze, cât și pentru folosirea infrastructurii de gaze din Ucraina (de pildă, capacitățile de înmagazinare) este esențial ca în regiune (Moldova, Ucraina și România) să se aplice fără excepții regulile pieței energetice europene unice.

Conectarea pe gaze naturale cu România face parte dintr-o agendă mai amplă de conectare cu sistemul energetic românesc (“Foile de parcurs în domeniul energetic”), care conține și interconectarea pe energie electrică pe traseul Isaccea-Vulcănești-Chișinău. Accesul real la piața de gaze naturale din România ar spori securitatea energetică a țării, deoarece diversifică atât ruta, originea gazelor naturale livrate și furnizorii, diminuând presiunile geopolitice. Intenția Rusiei de a ocoli tranzitul de gaze către UE prin Ucraina, prin construcția Nord Stream 2 și Turkish Stream, accentuează urgența de a conecta în timp rapid Moldova la rețeaua de transport și sursa de energie din România. Totodată, se impune stabilirea unui dialog strategic în domeniul energetic dintre Moldova și Ucraina la nivel de reglementatori, ministere de resort și operatori de sistem – ideal, cu sprijinul Comisiei Europene. Un asemenea dialog strategic moldo-ucrainean ar include coordonarea proiectelor energetice transfrontaliere, prevenirea situațiilor de criză și gestionarea consecințelor rezultate din acțiunile părților terțe (Rusia). Comisia Europeană, ca un arbitru neutru și credibil, ar putea facilita negocierea între Ucraina și Moldova pe acest subiect, dar și pe altele, în care există diferende între cele două țări ce ar putea fi facilitate de aplicarea directivelor europene – de pildă, complexul hidro de pe Nistru, viteza cu care Ucraina se va conecta la sistemul european ENTSO-E pe energie electrică etc. De asemenea, un asemenea trialog ar sprijini și transparentizarea sectorului energetic în ambele state.

Abandonarea asistenței financiare europene a schimbat status-quo-ul proiectului. Finanțarea inițială din partea BERD și BEI, fiecare cu câte 41 mil. Euro, pentru construcția porțiunii Ungheni-Chișinău completa 10 mil. Euro grant nerambursabil din partea UE, dar impunea și reforme în sectorul energetic. Astfel, decizia autorităților moldovenești de a privatiza compania “Vestmoldtransgaz” are la bază două raționamente majore. În primul rând, prin transmiterea angajamentului de construcție a gazoductului către România, Guvernul moldovenesc a evitat un mecanism nou de “condiționalitate energetică”, cu reforme ale căror implementare prevedea monitorizarea din partea BERD și BEI. Argumentul oficial al autorităților este însă că, pe de o parte, privatizarea constituie o oportunitate de a scuti statul de împrumuturi, iar, pe de altă parte, aceasta poate canaliza investițiile străine spre alte necesități, precum sporirea eficienței energetice.Iar, în al doilea rând, prin privatizarea Vestmoltrasngaz, partea moldovenească de fapt a “concesionat” responsabilitatea pentru un proiect de infrastructură către un investitor privat extern  – Transgaz.Transferul unui asemenea proiect strategic către un investitor străin ar fi devenit un avantaj incontestabil, dacă entitatea dispunea de o independență exhaustivă față de sectorul public. În realitate, investitorul român - Transgaz – este o companie de stat, supusă deciziilor politice ale statului român, care în perioada 2016-2018 a oferit sprijin politic și financiar partidului de la guvernare din Moldova. Mai exact, în timp ce UE își înăsprea instrumentul de condiționalitate față de guvernarea moldoveană, oficialii români i-au alocat un credit în valoare de 150 mil. EUR în perioada august 2016 - septembrie 2017. Pe de altă parte, se poate argumenta, prin faptul că conducta Ungheni-Chișinău nu va aparține nici Moldovagaz, nici autorităților de la Chișinău, se evită riscul ca, de pildă, Gazprom să încerce să obțină controlul asupra acestei conducte în contul datoriei istorice pentru gazele naturale neplătite. Un alt avantaj ar fi creșterea coerenței proiectului de interconexiune, acesta necesitând și realizarea de către Transgaz a unor lucrări în România (gazoductul Onești – Gherăiești – Lețcani și stații de comprimare la Onești și Gherăiești).

Prezentul raport analizează inițiativa de interconectare pe gaze naturale între România și Moldova prin extinderea interconectorului Iași-Ungheni în Moldova, dar și în România. Documentul identifică progresele deja atinse, dar și riscurile ce stau în calea construcției gazoductului atât pe partea românească cât și în Moldova. În primul capitol, raportul pune accentul pe fazele incipiente ale inițiativei de interconectare și examinează circumstanțele geopolitice și legale în care actorii interesați promovează interconectarea moldo-română pe gaze. Al doilea capitol trece în revistă procedura de privatizare a infrastructurii (Vestmoldtransgaz) și indică principalele evoluții în desfășurarea proiectului energetic. Al treilea capitol reflectă asupra situației din sectorul gazelor naturale românesc, dezvoltarea căruia în termeni de producție internă și capacitate de export are un rol esențial pentru funcționalitatea interconectorului. În fine, raportul propune un set de măsuri necesare pentru a asigura construcția unui gazoduct funcțional pe piața energetică din Moldova, până la Chișinău, dar și competitiv la nivelul prețului final stabilit pentru consumatori.

Descarcă publicația (ro) Descarcă publicația (en) Infografic


Acest document este publicat în cadrul proiectului „Reconectați Republica Moldova: Cum să aducem gaz natural în conducta Iași-Ungheni”, implementat de către Centrul Analitic Independent "Expert-Grup", împreună cu Asociația Expert-Forum (București), cu sprijinul financiar oferit de Ambasada Olandei de la Chișinău. Opiniile din acest document aparțin autorilor și nu reflectă opinia finanțatorului.

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!