Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei și Centrul Național Anticorupție lansează în cadrul unei conferințe dedicate cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare”. În cadrul evenimentului, cele 3 instituții partenere au semnat un memorandum multilateral de colaborare prin care își vor consolida eforturile pentru a include cursul interdisciplinar „Anticorupție și buna guvernare” în Curriculum-ul Academiei de Studii Economice a Moldovei, din toamna anului 2019. Cursul universitar este deschis studenților interesați de subiect din toate universitățile din țară, jurnaliștilor și liderilor de opinie și își propune să crească nivelul de informare și conștientizare în societate cu privire la costurile economice ale corupției, dar și cu privire la măsurile de diminuare ale acesteia în toate sectoarele economiei. Cursul va cuprinde opt module, va valora 5 credite ECTS și va fi implementat pe durata anului universitar 2019 – 2020. Acesta va fi predat de experți ai Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, profesori ai Academiei de Studii Economice a Moldovei, practicieni, ofițeri ai Centrului Național Anticorupție și procurori anticorupție.

Directorul executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, Adrian Lupușor a menționat în discursul de deschidere că „educația este principalul instrument în vederea combaterii pe termen lung corupției, deoarece doar într-o societate în care oamenii conștientizează care sunt costurile corupției și sunt bine informați cu privire la măsurile de prevenire a acestora, putem miza pe reforme eficiente anticorupție. În acest sens, proiectul își propune să instruiască tinerii cu privire la costurile corupției, dar și mecanismele de prevenire a corupției în activitatea profesională viitoare a acestora, atât în sectorul public, cât și cel privat. În acest sens, ne-am propus să facem un curs universitar cu aplicare practică care să permită participanților, prin abordări interactive (studii de caz, interacțiunea cu experți și practicieni din domeniu), să însușească abordări de buna guvernare și prevenire a corupției în domenii foarte concrete: sector financiar, întreprinderi de stat, finanțe publice etc”.

„Promovarea unei educații și culturi în domeniul integrității și bunei guvernări este importantă pentru întreaga populație a Republicii Moldova, în special pentru tineri, cei care în scurt timp vor prelua conducerea acestui stat, la nivel central sau local, în instituții publice sau private. Prin lansarea acestui curs universitar, sperăm că le vom oferi studenților noștri, o șansă în plus pentru viitorul lor profesional” a menționat Grigore Belostecinic, rectorul Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Ion Pruteanu, șef al Direcției educație anticorupție din cadrul Centrului Național Anticorupție este de părere că „includerea cursului „Anticorupţie şi buna guvernare” în Curriculum-ul universitar este necesară şi avem certitudinea că va contribui la educarea unei noi generaţii de specialişti în diferite domenii, mult mai activi şi curioşi să cunoască şi să promoveze standarde de integritate în profesiile pe care le vor exercita. Noi vom oferi studenţilor, prin intermediul acestui curs, oportunitatea de a cunoaşte multe lucruri noi din primă sursă – cei care realizează atribuţiile de prevenire şi combatere a corupţiei ale autorităţilor anticorupţie din ţară”.

„Este important că în procesul de educare şi fortificare a culturii juridice şi de integritate, care este unul premărgător prevenirii şi combaterii corupţiei, sunt implicaţi actori distinşi, autorităţile statului, societate civilă şi instituţia academică, iar prin formare şi sensibilizare în spiritul valorilor morale şi demnităţii umane, vom putea educa generaţii de cetăţeni oneşti şi integri, responsabili şi intoleranţi la orice manifestare de corupţie”, a conchis Ion Pruteanu.

Alexandru Musteață, directorul departamentului „Buna Guvernare” din cadrul Fundației Soros-Moldova, a reiterat necesitatea educării unei generații bine informate privind standardele de integritate - a unei generații pregătite să combată și prevină corupției atât în sectorul public, cât și cel privat. „Viziunea noastră este să îmbunătățim prin educație, să ajutăm tânăra generație să conștientizeze necesitatea bunei guvernări în toate domeniile, iar cursul lansat astăzi reprezintă unul dintre eforturile noastre în acest domeniu”.

La finalul conferinței, Tatiana Savva, coordonatoarea acestui proiect a invitat toți studenții interesați să aplice la curs, prin expedierea CV-ului, expresiilor de interes și a confirmării statutului de student la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Perioada de aplicare va fi deschisă până pe data de 31 mai 2019.

Contacte pentru mass-media: Natalia Chitii, specialist în comunicare, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Înregistrarea evenimentului și o galerie de poze pot fi accesate mai jos.


Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Cursul anticorupție și buna guvernare”, implementat de Expert-Grup, finanțat de Open Society Foundation și cofinanțat de Fundația Soros-Moldova.

Perioada de implementare: martie 2019 - august 2020

Donator: Fundația pentru o Societate Deschisă și Fundația Soros Moldova

Scopul proiectului este creșterea gradului de informare, conștientizare și capacitate a studenților, jurnaliștilor și liderilor de opinie cu privire la fenomenul corupției și măsurile de diminuare a riscurilor și consecințelor corupției în toate sectoarele economice prin intermediul unui curs interdisciplinar integrat în curricula Academiei de Studii Economice a Moldovei. Cursul va fi deschis pentru toți studenții din toate universitățile din Moldova, dar și pentru alte părți interesate jurnaliști, bloggeri, lideri de opinie etc.

Cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare" va cuprinde opt module și va fi predat pe durata unui an universitar 2019/2020 (septembrie 2019 - iunie 2020) de către profesori ai Academiei de Studii Economice a Moldovei, practicieni, ofițeri ai Centrului Național Anticorupție, procurori anticorupție și economiști ai Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”.

Modulul I. Aspecte introductive privind anticorupţia şi politicile de integritate în domeniul public;
Modulul II. Standarde de integritatea în sectorul privat;
Modulul III. Corupția și spălarea banilor;
Modulul IV. Corupţia în achizițiile publice;
Modulul V. Buna guvernare și practicile anticorupție în procesul de privatizare;
Modulul VI. Transparența bugetară și deschiderea guvernului: precondițiile prevenirii corupției;
Modulul VII. Buna guvernare și practicile anticorupție în sectorul bancar;
Modulul VIII. Politici de bună guvernare și politici anticorupție în firmele de stat și private.

Fiecare modul se va axa pe aspecte teoretice, cât și exemple practice (30% - teorie, 35% - studii de caz, 35% - analiza unui caz real).

Cursul „Anticorupție și buna guvernare” va fi organizat în partneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei și Centrul Național Anticorupție. La finalizarea cursului, studenții vor primi primesc 5 credite ECTS (European Credit Transfer System).

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție și Academia de Studii Economice a Moldovei au deosebita plăcere să Vă invite să participați la conferința de lansare a cursului universitar „Anticorupție și buna guvernare”. Evenimentul va avea loc miercuri, 24 aprilie 2019, cu începere de la ora 10.00, în sala 103 a blocului F al Academiei de Studii Economice a Moldovei (vedeți agenda evenimentului în atașament).

În cadrul evenimentului, cele 3 instituții partenere vor prezenta cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare” care va deveni parte a curriculei universitare a Academiei de Studii Economice a Moldovei, în calitate de curs opțional, din toamna anului 2019. Cursul universitar își propune să crească nivelul de informare, conștientizare a studenților, jurnaliștilor și liderilor de opinie cu privire la riscurile corupției și măsurile de diminuare ale acestora în toate sectoarele economice. Acesta va cuprinde opt module de predare care vor acoperi instrumentele publice, sectorul privat și instrumentele de responsabilizare a cetățenilor, care vor fi predate de către profesori ai Academiei de Studii Economice a Moldovei, practicieni, ofițeri ai Centrului Național Anticorupție, procurori anticorupție și economiști ai Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”.

Evenimentul își va ține lucrările în limba română. Pentru a vă înregistra la eveniment, vă rugăm să completați formularul de mai jos, până pe data de 22 aprilie 2019. Dacă aveți nevoie de clarificări și/sau explicații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoana de contact Natalia Chitii, specialist în comunicare.

Agenda evenimentului

Înregistrare la eveniment:


Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Cursul anticorupție și buna guvernare”, implementat de Expert-Grup, finanțat de Open Society Foundation și cofinanțat de Fundația Soros-Moldova.

Data inițială: Miercuri, 17 Aprilie 2019

Centrul Analitic independent Expert-Grup a actualizat informaţia cu privire la concursul pentru identificarea a 5 organizații ale societății civile din Republica Moldova în calitate de parteneri regionali pentru implementarea proiectului „Informează, Abilitează și Acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” .


Persoanele interesate să participe la concursul anunţat sunt rugate să acceseze termenii de referinţă, ghidul de aplicare şi formularul de buget anexaţi.

Întrebările cu referire la modul şi condiţiile depunerii solicitării de grant sosite pînă la data de 22 mai le puteţi accesa aiciRubrica respectivă se va actualiza odată cu primirea noilor întrebări. Întrebările pot fi adresate până la data de 20 mai.

Termenul de depunere a dosarelor a fost extins cu zece zileDosarul trebuie trimis prin email la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  până la data de 25 mai 2019, ora 18.00. Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (persoană de contact: Dumitru Budianschi, manager de proiect). 

Ghidul de aplicare la programul de grant (ro)  Termeni de referință (ro)  Formular buget

Grant Call Guidelines (en)   Terms of reference (en)  

Întrebări și răspunsuri  

Centrul Analitic independent Expert-Grup  anunță concurs pentru identificarea unei companii care să presteze servicii de elaborare a manualului de identitate vizuală (Brand-book)  pentru proiectul „Informează, Abilitează și Acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” în corespundere cu termenii de referință anexați.

Manualul de identitate vizuală va include identitatea și elementele de design a instrumentelor și produselor de comunicare și vizibilitate astfel încât să reflecte obiectivele, mesajele cheie și rezultatele proiectului.Manualul de identitate vizuală se va conduce de următoarele obiecte specifice ale Strategiei de comunicare și vizibilitate a proiectului:

 • OBIECTIV 1 - Creșterea nivelului de informare și conștientizare în rândul populației și al societății civile locale a procesului bugetar și a bugetării participative prin intermediul instrumentelor și produselor de comunicare (platforma de audieri publice, analize, coaliții, toolkit-uri, instruiri etc). 
 • OBIECTIV 2 - Îmbunătățirea percepției asupra bugetării participative și creșterea gradului de înțelegere a impactului acestui proces asupra comunității, prin intermediul instrumentelor și produselor de comunicare (platforma de audieri publice, analize, coaliții, toolkit-uri, instruiri, etc.
 • OBIECTIV 3 - Asigurarea vizibilității la nivel local și național a rezultatelor și produselor proiectului, realizând Planul de Acțiuni al Strategiei de Comunicare.

Cerințe minime înaintate candidaților:

 • Compania trebuie să fie înregistrată oficial pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul solicitat;
 • Capacitatea de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
 • Experiența anterioară de lucru în proiecte finanțate de UE sau de alți parteneri internaționali de dezvoltare va fi considerată un avantaj.

Pentru participare la concurs, compania va depune prin email la:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :

 • ·      O scurtă descriere a organizației (1-2 pagini);
 • Certificatul de înregistrare al companiei;
 • Portofoliul clienților;
 • Portofoliul experienței de servicii similare;
 • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în Euro, la cota TVA 0%);
 • Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).

Termenul limită de depunere a ofertelor: 6 mai 2019, ora 18:00

Termeni de referinţă:TOR manual de identitate vizuală

Reprezentanții asociațiilor obștești, grupurilor informale, activiștii civici și mass-media sunt invitați la sesiunile de informare organizate în cadrul Proiectului Dezvoltarea Societății Civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Fundația Konrad Adenauer.

În cadrul acestui proiect, cu durata de implementare de trei ani, vor fi oferite granturi în valoare totală de circa 3 milioane de euro. Programul de grant este adresat organizațiilor societății civile locale, ce desfășoară activități în afara orașului Chișinău și care sunt direct responsabile de implementarea lor. Vor fi finanțate peste 150 de propuneri de proiecte, orientate spre promovarea principiilor bunei guvernări. O atenție specială va fi acordată proiectelor ce au drept obiectiv monitorizarea procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE.

În cadrul sesiunilor de informare, ce vor avea loc în toate regiunile Republicii Moldova, potențialii beneficiari de granturi vor fi informați privind modalitățile de elaborare și depunere a dosarului, criteriile de selectare a beneficiarilor precum și activitățile planificate în cadrul inițiativei. Sesiunile de informare vor fi organizate în următoarele localități:

 • regiunea SUD - Cimișlia, Căușeni, Cahul. Detalii și confirmări: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • regiunea CENTRU - Orhei, Anenii Noi. Detalii și confirmări: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • regiunea NORD - Soroca, Bălți, Edineț. Detalii și confirmări: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • UTA GAGAUZIA - Comrat, Ceadîr-Lunga. Detalii și confirmări: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendarul și agendele sesiunilor de informare pot fi accesate aici:  https://www.dezvolt.md/calendar.

Alegerile parlamentare din luna februarie a anului curent marchează finalizarea unui ciclu complet în dezvoltarea economică, socială și politică a țării. În același timp, acesta corespunde practic cu expirarea cadrului strategic de dezvoltare a țării stabilit de Strategia „Moldova 2020”, dar și cu aprobarea unor noi obiective pentru următorii 10 ani. În ceea ce privește sistemul financiar, recentele evenimente demonstrează că acesta reprezintă un sector-cheie nu doar din perspectiva contribuției la finanțarea economiei, dar și în ceea ce privește stabilitatea și securitatea națională. Astfel, indiferent de culoarea politică care va predomina în următorul guvern, sistemul financiar trebuie să rămână un element central al planului de guvernare, cu priorități bazate atât pe punerea în practică a reformelor realizate până la moment, cât și pe cristalizarea unor noi direcții de dezvoltare și modernizare.

Tendințele actuale din sistemul financiar sunt determinate în mare parte de reformele aplicate sectorului bancar după criza din 2014-2015. Demarate sub forma unor măsuri de stabilizare ce au urmărit printre altele reluarea cooperării cu principalii parteneri externi, acestea au continuat cu acțiuni de revizuire și ajustare a legislației. O mare parte din acțiuni guvernarea și le-a asumat în cadrul unui Memorandum cu FMI, care a pus un accent deosebit pe transparentizarea acționarilor bancari și fortificarea mecanismului de guvernanță corporativă. De asemenea, trecerea la standardele de reglementare și supraveghere Basel III a fost demarată conform calendarului negociat în cadrul Acordului de Asociere cu UE și presupune implementarea unor noi cerințe privind suficiența capitalului, tranzacțiile cu părțile afiliate, evaluarea și gestiunea riscurilor, regimul sancțiunilor etc. În cele din urmă, reformele au cuprins și alte sectoare cum ar fi organizațiile de creditare nebancară sau sectorul asigurărilor, însă acestea nu au putut să atingă intensitatea celor dintâi.

Condițiile actuale în care se găsește sistemul financiar oferă momentul oportun pentru continuarea reformelor în direcția dezvoltării și modernizării. Astfel, spre deosebire de acum 10 ani, cea mai mare parte a sistemului este controlat de bănci sau grupuri financiare străine. Pe piață au intrat acționari cu renume și experiență pe plan regional și chiar internațional, cum ar fi Banca Transilvania la BC Victoriabank, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare la BC Moldova Agroindbank sau Intesa Sanpaolo la BC Eximbank. Totodată și poziția financiară a băncilor s-a îmbunătățit, acestea devenind mult mai bine capitalizate, suficient de lichide și în continuare profitabile. De altfel și condițiile macroeconomice prezintă o situație stabilă, cu o inflație în limitele coridorului țintit și dobânzi reduse la credite. Totuși, pe lângă aceste tendințe pozitive există și o serie de dificultăți ce își au rădăcinile la fel în perioada crizei bancare. Acordarea garanțiilor pentru creditarea băncilor care în final au fost lichidate este una din cauzele principale ce a dus la apariția unui exces de lichiditate pe piața monetară, situație care presupune intervenții costisitoare pentru BNM. Mai mult ca atât, aceste intervenții au un efect dublu deoarece diminuează semnificativ interesul băncilor și așa redus de a credita economia reală. Adițional, revizuirea politicilor de creditare și scăderea încrederii populației în instituțiile bancare au creat premise pentru creșterea rapidă a sectorului de micro-finanțare și leasing. Creșterea necontrolată a acestui segment, fără fortificarea cadrului de protecție a consumatorilor poate duce la o supraîndatorare a populației, cu riscuri de contagiune asupra sectorului bancar.

În baza constrângerilor identificate, ediția actuală a Monitorului Financiar vine cu o serie de recomandări de politici privind direcțiile de dezvoltare a sistemului financiar național. În primul rând, acestea țintesc fortificarea capacității instituțiilor financiare de a răspunde cerințelor și așteptărilor mediului de afaceri, guvernului sau gospodăriilor casnice în ceea ce privește mobilizarea capitalului. De asemenea, accentul este pus pe eradicarea economiei informale prin creșterea incluziunii financiare, perfecționarea sistemelor de plăți și sporirea aptitudinilor financiare ale populației. Nu în ultimul rând, considerăm că sistemul financiar trebuie să devină o sursă solidă de protecție pentru consumatorii de servicii financiare, un factor de stabilitate pentru finanțele publice și generator de credibilitate pentru mediul internațional.

Direcțiile de modernizare a sistemului financiar trebuie ancorate în viziunea strategică de dezvoltare a țării și a societății pentru următorul deceniu stabilită de Strategia „Moldova 2030”. Astfel, pentru a deveni o societate adaptată la schimbări, incertitudini și provocări, Republica Moldova trebuie să adopte un cadru de politici bine corelate pentru o abordare sistemică pe termen lung a dezvoltării durabile. Drept urmare, sistemul financiar este un sector de politici cheie care poate susține economia națională și contribui la dezvoltarea societății, iar prezentul studiu propune cinci obiective și o serie de acțiuni de realizat în acest sens. Acestea se înscriu în chiar viziunea primului pilon al Strategiei „Moldova 2030”, orientat spre o economie durabilă și incluzivă.

Astfel, pentru a contribui la primele 3 obiective specifice din SND „Moldova 2030”: (i) creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice; (ii) creșterea accesului oamenilor la infrastructura fizică, utilitățile publice și condiții de locuit și (iii) ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale, factorii politici de decizie trebuie să-și concentreze atenția asupra următoarelor obiective și acțiuni:

1. Menținerea stabilității sistemului financiar:

 • menținerea stabilității prin prevenirea supra-îndatorării populației
 • îmbunătățirea mecanismului de supraveghere a sistemului financiar nebancar
 • dezvoltarea mecanismului de garantare a depozitelor

2. Asigurarea integrității sistemului financiar:

 • consolidarea credibilității pe plan extern
 • evaluarea programelor de acordare a cetățeniei prin investiție și amnistia de capital
 • excluderea interacțiunii cu zonele off-shore

3. Dezvoltarea resurselor cu termen de maturitate îndelungat:

 • reformarea sistemului de pensii
 • dezvoltarea pieței valorilor mobiliare de stat
 • eficientizarea mecanismului de intermediere

4. Implicarea sistemului financiar în eradicarea economiei informale:

 • creșterea incluziunii financiare a populației
 • promovarea plăților electronice și diminuarea utilizării numerarului în economie
 • încurajarea inițiativelor de dezvoltare a instrumentelor financiare prin intermediul tehnologiilor

5. Sporirea nivelului de educație financiară și protecție a consumatorilor de servicii financiare:

 • creșterea nivelului de educație financiară a populației
 • îmbunătățirea măsurilor de protecție a consumatorilor de servicii financiare
 • supravegherea și reglementarea platformelor care oferă posibilitatea de tranzacționare a instrumentelor financiare.

Descarcă publicația (ro) Descarcă publicația (en)logo Sweden Finanțat de Suedia

Alegerile parlamentare din luna februarie a anului curent marchează finalizarea unui ciclu complet în dezvoltarea economică, socială și politică a țării. Sistemul financiar trebuie să rămână pe agenda guvernanților iar pentru a oferi continuitate procesului de reformare trebuie definite câteva direcții principale de dezvoltare în jurul căruia să fie concentrate eforturile autorităților - susțin economiștii Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”. Astfel, noua ediție a Monitorului Financiar vine cu o serie de recomandări de politici privind direcțiile de dezvoltare a sistemului financiar național și un set de acțiuni, care odată implementate ar putea transforma mediul financiar într-un catalizator al creșterii economice.

Potrivit economistului Dumitru Pîntea și coautor al publicației „condițiile actuale în care se găsește sistemul financiar oferă momentul oportun pentru continuarea reformelor în direcția dezvoltării și modernizării. Astfel, spre deosebire de acum 10 ani, cea mai mare parte a sistemului este controlată de bănci sau grupuri financiare străine cu experiență vastă în ceea ce privește finanțele regionale sau chiar mondiale. Totodată și poziția financiară a băncilor s-a îmbunătățit, acestea devenind mult mai bine capitalizate, suficient de lichide și în continuare profitabile. De altfel și condițiile macroeconomice prezintă o situație stabilă, cu o inflație în limitele coridorului țintit și dobânzi reduse la credite”.

„Pe lângă tendințele pozitive există și o serie de dificultăți, dintre care unele au geneza în perioada crizei bancare. Acordarea garanțiilor de stat pentru creditarea băncilor a dus la apariția unui exces de lichiditate, sterilizarea căruia presupune costuri enorme pentru BNM. Modificarea necoordonată a politicii fiscale a determinat amânarea debursării tranșei a două de la FMI prevăzută pentru anul trecut. Pe fundalul unui nivel jos de educație financiară, Moldova rămâne în urma vecinilor la capitolul incluziune financiară, doar 44% din populație având un cont bancar. În schimb, asistăm la o creștere rapidă a sectoarelor de micro-finanțare și leasing. Fortificarea cadrului de protecție a consumatorilor este esențială pentru a preveni supra-îndatorarea populației”, susține economistul „Expert-Grup” Eugen Ghilețchi.

În baza constrângerilor identificate, ediția actuală a Monitorului Financiar vine cu o serie de recomandări de politici privind direcțiile de dezvoltare a sistemului financiar național. În primul rând, acestea țintesc sporirea capacității instituțiilor financiare de a răspunde cerințelor și așteptărilor mediului de afaceri, guvernului sau gospodăriilor casnice în ceea ce privește mobilizarea capitalului. De asemenea, accentul este pus pe diminuarea economiei informale prin creșterea incluziunii financiare, perfecționarea sistemelor de plăți și creșterea nivelului de cunoștințe financiare ale populației. Nu în ultimul rând, sistemul financiar trebuie să devină o sursă solidă de protecție pentru consumatorii de servicii financiare, un factor de stabilitate pentru finanțele publice și generator de credibilitate pentru mediul internațional, conchid experții.

Contacte pentru mass-media: Natalia Chitii, specialist în comunicare, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Descarcă publicația (ro)  Descarcă publicația (en)

Înregistrarea evenimentului și o galerie de poze pot fi accesate mai jos.

SIDA donator

Dragi cititori,

Este o deosebită plăcere să vă prezint Raportul de activitate pentru anul 2018. Veți afla cum am continuat să dezvoltăm cele 8 programe ale organizației (de la dezvoltarea durabilă la piața energetică sau de la sectorul monetar și financiar la reformele administrației publice), ce proiecte am implementat și ce rezultate am obținut în acest an plin de provocări.

În continuare, voi menționa câteva realizări importante: am organizat procesul de elaborare a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” și implicit am contribuit la promovarea și punerea în aplicație a Agendei 2030 și a Obiectivelor de dezvoltare durabilă. Exercițiul respectiv a vizat și procesul de reformare a întregului cadru de planificare strategică (o premisă importantă pentru un proces eficient și coerent de elaborare a politicilor). Totodată, am susținut reformele dinamice din sectorul financiar, pe de o parte, prin monitorizarea lor îndeaproape, iar pe de altă parte, prin oferirea de asistență tehnică la elaborarea instrumentelor fundamentale care vor ajuta autoritățile de reglementare să promoveze mai eficient integritatea și buna guvernare în cadrul instituțiilor financiare (ex: ratingul transparenței bancare, indicele de stres financiar, conceptul sistemului de garantare a depozitelor pentru asociațiile de economii și împrumut etc.). Am continuat să promovăm responsabilizarea socială în sectorul educațional, transparența bugetară în sectorul public, securitatea energetică și politicile anticorupție. De asemenea, prin publicațiile noastre emblematice privind starea țării, analiza creșterii economice în Moldova (MEGA) și realitatea economică am oferit evaluări independente și bazate pe dovezi privind tendințele macroeconomice și sociale, am identificat provocările economice majore și am oferit prognoze și recomandări de politici economice.

Un punct de cotitură important în anul 2018 a fost marcat de accentul mai mare pe care l-am pus pe mai multe aspecte care influențează dezvoltarea economică durabilă: inegalitățile, egalitatea de gen, protecția mediului și soluționarea conflictelor. În anii următori, datorită relevanței acestora pentru contextul național și regional, dimensiunile respective vor fi din ce în ce mai vizibile pe parcursul activității noastre.

Dintre multiplele lecții utile învățate în anul 2018, aș dori să subliniez că pentru a maximiza impactul intervențiilor noastre este necesar să ne diversificăm părțile interesate și beneficiarii cu care interacționăm. Prin urmare, prioritățile Expert-Grup pentru perioada 2019-2020 sunt:

 • intensificarea prezenței la nivel local prin furnizarea de expertiză și oferire de suport pentru APL-urile și OSC-urile locale;
 • colaborarea mai intensă cu sectorul privat, în special în contextul implementării ZLSAC cu UE;
 • intensificarea relațiilor cu entități similare de peste hotare (în primul rând, Europa Centrală și de Est, dar nu numai);
 • dezvoltarea de parteneriate cu universitățile și alte instituții de învățământ, având în vedere importanța strategică a economiei educației ca un nou domeniu de activitate.

Acestea fiind spuse, îmi exprim recunoștința sinceră pentru întreaga echipă Expert-Grup și comunitatea de donatori pentru suportul, entuziasmul și încrederea oferită în promovarea misiunii, valorilor și priorităților organizației.

Adrian Lupușor
Director executiv, Expert-Grup

 Descarcă raportul  Descarcă versiunea (en)

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” vă invita să participați la masa rotundă de prezentare a Monitorului Financiar „Cinci obiective de dezvoltare a sistemului financiar național”. Evenimentul va avea loc miercuri, 17 aprilie 2019, cu începere de la ora 10.00, la Academia de Studii Economice a Moldovei, blocul F, sala 203.

Ediția cu numărul 9 a Monitorului Financiar își focusează atenția asupra direcțiilor de dezvoltare și modernizare a sistemului financiar autohton. Astfel, în baza unor constrângeri identificate sunt propuse 5 obiective de dezvoltare și un set de acțiuni care urmăresc transformarea sistemul financiar într-un catalizator al creșterii economice. În primul rând, acestea țintesc fortificarea capacității instituțiilor financiare de a răspunde cerințelor și așteptărilor mediului de afaceri, guvernului sau gospodăriilor casnice în ceea ce privește mobilizarea capitalului. De asemenea, accentul este pus pe eradicarea economiei informale prin creșterea incluziunii financiare, perfecționarea sistemelor de plăți și sporirea aptitudinilor financiare ale populației. Nu în ultimul rând, atenția este orientată pe faptul că sistemul financiar trebuie să devină o sursă solidă de protecție pentru consumatorii de servicii financiare, un factor de stabilitate pentru finanțele publice și generator de credibilitate pentru mediul internațional.

Masa rotundă își va ține lucrările în limba română. Pentru a vă înregistra la eveniment, vă rugăm să completați formularul de mai jos, până pe data de 16 aprilie 2019, ora 18:00. Dacă aveți nevoie de clarificări și/sau explicații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoana de contact Natalia Chitii, specialist în comunicare.

Înregistrarea la acest eveniment s-a încheiat.

Agenda evenimentului

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro