Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Donator: Fundația Soros-Moldova

Perioada de implementare: ianuarie 2019 - aprilie 2020

Scopul proiectului este de a contribui într-un mod efectiv la implementarea de către autorități a unor mecanisme și măsuri de evidență veridică și transparentă a extragerii substanțelor minerale utile larg răspândite.

Activitățile principale: 

 • Evaluarea nivelului de transparență în domeniul extragerii resurselor naturale în Moldova în conformitate cu standardele internaționale;
 • Evaluarea situației curente în domeniu și elaborarea unui set comprehensive de recomandări;
 • Promovarea recomandărilor pentru implementare de către autoritățile relevante;
 • Elaborarea sistemului de avertizare și monitorizare civică a exploatării carierilor autorizate și neautorizate;
 • Conștientizarea de către societate a gravității problemei legate de extragerea netransparentă și ilegală a substanțelorminerale utile larg răspândite.

Rezultatele proiectului:

 • Recomandările privind modificările necesare ale cadrului instituțional și de reglementare privind evidența rezervelor și a volumului extras de substanțe minerale utile larg răspândite au fost elaborate și discutate cu autoritățile relevante;
 • Instrumentul de monitorizare civică a carierelor autorizate și neautorizate de extragere a substanțelor minerale utile larg răspândite este creat și este funcțional;
 • Cetățenii, formatorii de opinie, politicienii sunt informați despre dimensiunea problemelor legate de extragerea substanțelor minerale larg răspândite și subiectul este prezent în spațiul public.

Impactul proiectului: produsele analitice din cadrul proiectul vor reuşi să sporească conştientizarea problemei resurselor naturale. Prin intermediul presiunilor publice, autoritățile vor implementa o serie de mecanisme și măsuri de evidență veridică și transparentă a extragerii substanțelor minerale utile larg răspândite. Consolidarea eforturile tuturor actorilor interesați și sporirea controlul civic asupra utilizării acestor resurse va avea un impact considerabil asupra gestionării resurselor naturale din Republica Moldova.

Marți, 06 August 2019 14:24

Cerere de ofertă: elaborare videografice

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs de selectare a unei companii care să elaboreze două videografice pe subiectul participării în procesul bugetar în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acţionează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”. 

Compania selectată va fi responsabilă de producerea a două videograficede tip animație cu durata de 45-60 secunde în corespundere cu ghidul de vizibilitate și descrierea din termenii de referinţă anexaţi.

   Cerințe minime înaintate candidaților:

 • 2 ani experiență similară în producerea videograficelor;
 • Experiență anterioară de lucru cu subiecte economice;
 • Capacitate de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
 • Experiență anterioară de lucru în proiecte finanțate de UE sau de alți parteneri internaționali de dezvoltare va fi considerată un avantaj.

Companiile interesate sunt invitate să prezinte ofertele tehnice și financiare care vor conține următoarele:

 • Companiile interesate sunt invitate să prezinte ofertele tehnice și financiare care vor conține următoarele:
 • CV-ul și descrierea organizației;
 • Portofoliul clienților;
 • Portofoliul care descrie experiența acesteia în domeniu și a serviciilor similare prestate;
 • Oferta financiară.

Livrarea va fi scutită de TVA. Expert-Grup va furniza în acest sens toate documentele de suport necesare.

Ofertele trebuie transmise prin email până pe 12 august 2019, ora 19.00 la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la numărul de telefon: 079033684, persoană de contact – Iulia Sîrghi-Zolotco, director serviciu administrativ, financiar și comunicare Expert-Grup.

Accesaţi termenii de referinţă

Ești student/ă sau absolvent/ă a unei facultăți cu profil economic și dorești să te implici în analiza, cercetarea și rezolvarea unor probleme economice? Dacă da, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” se angajează să recunoască și să răsplătească implicarea ta în atingerea acestor obiective.

Programul „Tânărul/a economist/ă” este organizat cu scopul de a susține integrarea tinerilor/tinerelor economiști/economiste în mediul de analiză și cercetare economică și financiară, oferind astfel oportunitatea de a obține atât cunoștințe practice în domeniu, cât și deprinderea unor competențe unice. Suntem în căutarea unei persoane care să ofere suport activităților echipei Expert-Grup în cadrul unor proiecte ce vizează diferite domenii legate de dezvoltarea economică în general, și creșterea nivelului de educație financiară în particular.

Activitățile planificate în cadrul programului urmează a fi realizate pe parcursul unei perioade de 4 luni într-un mediu extrem de activ și colegial (circa 20 ore/săptămână (part-time), în intervalul orar 9 – 18). Aici vei avea șansa să colaborezi cu economiști care au o vastă experiență și vei primi o serie responsabilități în efectuarea de analize, cercetări și organizarea de evenimente publice, activități care îți vor crește considerabil abilitățile profesionale.

Cine este eligibil?

 • Studenți/te la facultățile cu profil economic cu rezultate academice bune;
 • Tinerii/ele economiști/ste dornici/e să se implice alături de echipa Expert-Grup în realizarea cercetărilor economice și procesul de elaborare a recomandărilor de politici publice;
 • Persoanele cu abilități analitice și atente la detalii.

Adițional la criteriile menționate, vom aprecia enorm motivația de a contribui la buna desfășurare a activităților și respectarea valorilor organizației noastre.

Persoanele interesate pot transmite cererile de aplicare prin email la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 20 august 2019, ora 19.00. Cererea de aplicare va conține următoarele:

 • Scrisoarea de intenție (maxim 300 de cuvinte);
 • Curriculum Vitae;
 • O scrisoare de recomandare.

Persoanele selectate vor fi invitate la un interviu cu echipa Expert-Grup. Durata contractului este de 4 luni de zile, în perioada 10 septembrie 2019 – 10 ianuarie 2020. Expert-Grup îşi propune să se bucure de diversitate în ceea ce priveşte membrii echipei și încurajează femeile să aplice.

În cadrul primului apel de propuneri de proiecte

al programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, lansat la 3 aprilie 2019, au fost depuse 214 dosare. Proiectul are finanțare de circa 3 milioane de euro, oferită de către Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer şi își propune să contribuie la dezvoltarea principiilor bunei guvernări în Republica Moldova.

În prima rundă a concursului au fost depuse 84 dosare pentru inițiative civice (cu o valoare de peste 700 mii euro); 91 propuneri de proiecte regionale (cu o valoare de peste 2,5 milioane euro) și 39 propuneri de proiecte naționale (cu o valoare de peste 2,3 milioane euro). Propunerile de proiecte validate după etapa de verificare administrativă au fost evaluate de către membrii unei comisii constituite din reprezentanți ai Delegației UE în RM, Fundației Soros-Moldova, Fundației Est-Europene, partenerii de implementare și membri ai echipei de proiect.

În urma voturilor exprimate de către membrii board-ului, au fost calificate 68 propuneri de proiecte - lista completă poate fi accesată aici.

Organizațiile selectate la această etapă vor fi contactate de către partenerii Proiectului și vor beneficia de sesiuni intermediare de mentorat. Autorii proiectelor  vor primi recomandări privind cizelarea propunerilor de proiecte, a cadrului logic, de revizuire și adaptare a bugetelor. La această etapă, reprezentanții Proiectului pot solicita anumite documente suplimentare. Comunicarea ulterioară cu beneficiarii de finanțare va continua prin intermediul partenerilor de implementare a proiectului, în funcție de zona în care este planificată desfășurarea proiectelor (Nord – Expert Grup, Sud - ADEPT, Centru – APE și UTAG și Taraclia - Pro Europa).

Amintim că, potrivit ghidului de solicitare a finanțării pentru primul apel de granturi, donatorul nu este obligat să explice motivele


 

flag yellow low1 UE     KAS IMAGE 

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS)

Care este situația din sistemul bancar la sfârșitul lunii iunie, mijlocul anului 2019 ?. La sfârșitul T2:19 principalele tendințe din sistemul financiar sunt caracterizate de ritmuri de creștere, fie că e vorba de indicatorii financiari sau reformele orientate spre fortificarea mecanismului de supraveghere și reglementare. Ameliorarea indicatorilor financiari și prudențiali determină o schimbare a modelului de afaceri pentru majoritatea băncilor care își orientează atenția către categoria de clienți persoane fizice, aceștia fiind cei mai responsabili clienți când vine vorba de plată. Atât la nivel agregat cât și la nivel individual băncile continuă a fi profitabile și bine capitalizate, având totodată suficiente resurse pentru a susține extinderea activității de creditare. 

Nivelul fondurilor proprii consemnează valori adecvate ceea ce menține indicatorul de solvabilitate la un nivel superior, cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 19 –65%. Totuși componenta de bază a capitalului propriu este reprezentată de rezervele acumulate și profitul reportat din perioadele precedente, volumul căruia se poate modifica în cazul acordării dividendelor către acționari. 

Indicatorii de lichiditate prezintă o poziție confortabilă pe termen scurt și una mai puțin confortabilă pe termen lung. La nivel agregat se atestă un exces de resurse pe termen scurt, circa 52% din active fiind reprezentate de active lichide (VMS, rezerve obligatorii, certificate ale BNM). De cealaltă parte, pentru băncile mari este caracteristic un nivel ridicat al lichidității pe termen scurt în detrimentul celei pe termen lung, în timp ce pentru băncile mici situația este una opusă. 

Calitatea activelor continuă să se amelioreze pe fondul reducerii volumului de credite neperformante și creșterii volumului celor noi acordate. Rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 10,6%, cu oscilații între 4,8 și 26% în dependență de bancă. Totodată, volumul de fonduri proprii rămâne suficient de consistent pentru a acoperi eventuale șocuri neprevăzute. Atât la nivel agregat, cât și la nivel individual, sectorul bancar continuă acumularea de profit. Astfel, în primele 6 luni ale anului 2019 băncile au acumulat profit în sumă de 1,15 mlrd. MDL, cu aproximativ 270 mil. MDL mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Creditarea accelerează pe toate segmentele, atât persoane fizice/juridice, cât și lei/valută. La sfârșitul lunii iunie soldul total al creditelor înregistrează o valoare de o aproximativ 38,8 mlrd. MDL, în creștere cu circa 17% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea stocului de credite este susținută în special de persoanele fizice (creștere de peste 35%) în timp ce agenții economici se arată în continuare precauți în ceea ce privește procesul investițional și finanțarea bancară (creștere de doar 9%). 

În urma aplicării metodologiei clasamentului performanței bancare, la sfârșitul lunii iunie 2019 rezultatele se prezintă în felul următor: În top se regăsesc bănci de importanță sistemică, dar și alte bănci cu rezultate solide la nivelul tuturor indicatorilor financiari, respectiv B.C. Moldova-Agroindbank, urmată de B.C. Moldindconbank, B.C. MobiasBanca și B.C. ProCredit Bank. Primele trei bănci excelează la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, (revenindu-le circa 74% din profitul acumulat la nivel de sector și 63% din totalul activelor bancare), în timp ce următoarea prezintă cel mai redus nivel a creditelor neperformante. 

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul lunii iunie 2019 putem menționa următoarele:

 • Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activeleB.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. EuroCreditBank;
 • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu total active deținute: B.C. Victoriabank; B.C. Eximbank și BCR Chișinău;
 • Băncile cu cele mai calitative active: B.C. ProCredit Bank; B.C. EuroCreditBank și B.C. Fincombank;
 • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. Moldindconbank; B.C.Moldova-Agroindbank și B.C. Mobiasbanca;
 • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. Moldova-Agroindbank; B.C. Moldindconbank și B.C. Mobiasbanca.

Accesaţi aplicaţia interactivă

sweden logotype romania jp 5829119 Finanţat de Suedia

Inegalitățile social-economice creează bariere importante în calea dezvoltării durabile a oricărei țări. De fapt, există o interdependență negativă dintre nivelul inegalităților și dinamica economică. Creșterea oricărei forme de inegalități (venituri, sex, mediu de reședință etc.) indică asupra faptului că beneficiile de la creșterea economică nu ajung la toate categoriile de populație. Polarizarea veniturilor și altor forme de inegalități, la rândul său, duce la concentrarea puterii de decizie în mâinile celor mai privilegiați, ceea ce poate stimula tensiuni în societate. De asemenea, creșterea decalajelor social–economice descurajează persoanele dezavantajate de a investi în capitalul său uman și de a participa în procesele economice. Aceste efecte a creșterii inegalităților fac ca economia să fie susceptibilă la crize și să aloce factorii de producție într-un mod suboptimal. Drept rezultat, țările cu niveluri mari de inechitate înregistrează o dinamică economică mai proastă pe termen lung decât societățile mai echitabile. Din acest considerente, cuantificarea și monitorizarea tuturor formelor de inegalități trebuie să fie permanent în vizorul autorităților publice.

Cuantificarea cuprinzătoare a inegalităților social–economice este destul de dificilă din cauza complexității acestui fenomen. De obicei sunt cuantificate inegalitățile doar pe domenii distincte – venituri, sex, mediu de reședință etc. Această divizare pe domenii fragmentează însă imaginea generală a inegalităților, deoarece progresul pe un anumit domeniu poate să compenseze regresul pe altul, iar evoluția generală a stării de inegalități la nivel de țară poate fi favorabilă. Din acest considerent, este oportun ca starea de inegalitate să fie cuantificată printr-un indice compozit, care să cuprindă maximum domenii posibile cu potențiale inegalități. La nivel internațional, deocamdată, nu au fost calculați indicatori compoziți care să cuantifice inegalitatea din mai multe domenii.

Raportul dat vine să compenseze golul metodologic privind compilarea indicelui compozit al inegalităților, care va fi aplicat pentru Republica Moldova. Scopul principal al acestui raport, pe lângă elaborarea metodologiei de calcul al indicatorului inegalităților, este de a măsura progresul Republicii Moldova în acest domeniu. De asemenea, indicatorul dat va putea fi utilizat pentru a monitoriza evoluția inegalităților și de a identifica domeniile cele mai critice de intervenție din partea autorităților.


 

sweden logotype romania jp 5829119 Finanţat de Guvernul Suediei

Descărcați nota metodologică (ro)

În ultimul trimestru al anului 2018 și în prima jumătate a anului curent economia a crescut pe fundalul unei ușoare intensificări a anticipărilor inflaționiste și a presiunilor pe cursul leului. Produsul Intern Brut ajustat sezonier a crescut cu 4,1% în T1:19. Creșterea cererii a fost, în cea mai mare măsură, determinată de creșterea spectaculoasă a salariilor reale, de programele de investiții publice, dar și de o ușoară ameliorare a ocupării populației. De fapt, formarea brută de capital fix a fost principalul factor antrenant al creșterii PIB-ului (2,3 puncte procentuale), în timp ce consumul gospodăriilor casnice a contribuit cu 1,6 puncte. Durabilitatea și calitatea acestor motoare economice sunt, însă, sub mari semne de întrebare. În particular, există evidențe că, în pofida reformei fiscale, creșterea ocupării s-a produs prin sporirea joburilor informale și scăderea numărului salariaților. Totodată, este clar că programul de cheltuieli capitale publice va fi raționalizat de noul Guvern și nu va mai servi ca sursă de creștere importantă pe termen scurt și mediu.

Beneficiind de creșterea accelerată a salariilor, sectorul serviciilor a fost, de partea ofertei, principala sursă a creșterii economice din primul trimestru al anului curent. Cifra de afaceri în sfera comerțului a crescut cu aproape 7%, sectorul generând cea mai mare contribuție la creșterea producției și a valorii adăugate brute. Și sectorul construcțiilor a demonstrat o dinamică robustă (+15% în volumul lucrărilor efectuate), în mare măsură determinată de marile proiecte de infrastructură finanțate din resurse publice, contribuția sa asupra creșterii economice în ansamblu fiind mai mică, în virtutea ponderii sale modeste. Volumul producției în sectoarele de producție de bunuri au evoluat mult mai lent decât în sectorul serviciilor – astfel, industria în ansamblu a crescut cu 2,5%. Agricultura a stagnat la nivelul anului precedent, la fel ca și sectorul serviciilor publice, ambele având contribuții nule la dinamica producției la începutul acestui an.

Stagnarea sectorului serviciilor publice reflectă, într-o anumită privință, multiplele presiuni la care trebuie să facă față bugetul public. În primul rând, reforma fiscală, prin introducerea cotei unice și reducerea contribuțiilor angajatorilor de asigurări sociale, s-a soldat cu reducerea încasărilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale – conform estimărilor noastre, veniturile in T1:19 au fost cu circa 700 milioane lei mai mici în comparație cu scenariul alternativ când reforma nu s-ar fi produs. În al doilea rând, ghidat de mize politice pe termen scurt, Guvernul anterior a luat angajamente financiare cu mult peste limita impusă de precauția fiscală. Impactul cumulat al acestor evoluții, în primele cinci luni ale anului curent, a fost un deficit de casă echivalent cu 8% din totalul veniturilor bugetului public național. Ultima dată când sistemul bugetar a fost expus la asemenea presiuni au fost anii 2011-2012, ca o consecință a crizei financiare și economice din 2008-2009. În sfârșit, pe planul asistenței externe, Guvernul nu a reușit să atragă decât o parte infimă din granturile pentru susținerea bugetară directă și pentru finanțarea investițiilor capitale. În atare situație, finanțarea deficitului s-a produs preponderent din contul surselor interne – emiterea noilor valori mobiliare de stat și contractarea creditelor directe de la instituțiile financiare și nefinanciare.

Totodată, reforma fiscală a avut un anumit impact pozitiv asupra activității economice. În particular, reducerea presiunii fiscale deja a avut un impact notabil asupra procesului investițional, rata de creștere a investițiilor de capital fiind cu peste 20 puncte procentuale mai mare în scenariul de bază comparativ cu cel alternativ. S-a redus în mod vizibil și fenomenul ocupării informale, estimativ, cu circa 3-4%, fiind vorba de reducerea ocupării informale atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Indicatorii-cheie în sectorul bancar au rămas la nivel adecvat în prima jumătate a anului curent, inclusiv cei ai lichidității, solvabilității și suficienței capitalului. Volumul creditelor noi acordate atât persoanelor juridice, cât și celor juridice a fost în creștere. A continuat și boomul finanțării gospodăriilor casnice din partea sectorului bancar și de micro-creditare. Aceasta a reflectat cererea mai intensă pentru credite imobiliare, inclusiv pentru cele acordate în cadrul programului „Prima Casă”. Datorită presiunilor inflaționiste sub așteptări în anul 2018, ratele dobânzilor au scăzut la minime istorice – chiar dacă aceasta nu va dura foarte mult, odată cu recenta revenire a inflației pe trend ascendent și majorare de către BNM a ratei de bază de la 6,5% la 7,0%. O foarte importantă tendință pozitivă în T1:19 este creșterea termenului de maturitate a depozitelor bancare peste pragul de 1 an. Pe planul reformelor structurale, merită de scos în evidență finalizarea procesului de transparentizare a acționarilor celor mai importante bănci, continuarea implementării standardelor Basel III și o anumită îmbunătățire a cadrului de supraveghere a organizațiilor de creditare nebancară.

Cifrele din balanța de plăți pentru primul trimestru 2019, coroborate cu datele privind fluxurile comerciale și cu volumul transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice, denotă o înrăutățire a situației contului curent în prima parte a anului. Deși exporturile de mărfuri au crescut (+8,1%) mai repede decât importurile (+6,2%), deficitul comercial cu bunuri s-a aprofundat în virtutea decalajului enorm dintre nivelul exporturilor și importurilor din perioada anterioară. Comerțul cu servicii este excedentar, dar soldul său pozitiv nu este suficient pentru a compensa enormul dezechilibru în comerțul cu bunuri. Totodată, au frânat puternic și transferurile de la emigranți (-10% comparativ cu ianuarie-aprilie 2018), ceea ce a intensificat presiunile asupra contului curent. Soldul contului curent a înregistrat un deficit de 242,0 milioane USD, iar raportat la PIB, deficitul a constituit circa 10,1%, într-o ușoară înrăutățire în comparație cu T1:18 (-9,5%). Pe termen scurt, acest sold negativ a creat noi presiuni asupra cursului leului moldovenesc, care la sfârșitul lunii mai a depășit pragul „psihologic” de 18,00 MDL/USD. Odată cu intensificarea exporturilor în trimestrele 2 și 3, anticipăm o ușoară disipare a presiunii asupra cursului.


sweden logotype romania jp 5829119 Finanţat de Suedia

 Descarcă publicaţia (ro) Descarcă publicaţia (en)

În 2019 și 2020 PIB-ul Republicii Moldova va crește cu 4,4-4,5%, în principal, datorită industriei și comerțului. Valoarea adăugată brută în ambele sectoare va crește cu peste 6%, iar în 2020 se așteaptă o rată de creștere mai modestă, de circa 4% în industrie și peste 5% în sectorul comerțului. În 2019 valoarea adăugată brută în sectorul agricol va crește relativ modest, cu 1,8%, iar în 2020, în condiții climaterice normale, creșterea ar putea constitui puțin peste 4%. Sectorul construcțiilor este prognozat să crească cu 6,8% în 2019 și cu circa 3,4% în 2020. Concluziile aparțin experților Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, care au lansat cea de-a douăzecea ediție a revistei economice „MEGA”.

La aproape un an de la intrarea în vigoare a prevederilor reformei fiscale, experții aduc în discuțiile impactul acestora asupra veniturilor, ocupării și investițiilor. Autorii sunt de părere că „deși reforma fiscală s-a soldat cu reducerea cu circa 700 milioane lei a încasărilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, în comparație cu scenariul alternativ în care reforma nu s-ar fi produs, aceasta a avut un impact notabil asupra procesului investițional. Rata de creștere a investițiilor de capital a fost cu peste 20 puncte procentuale mai mare în scenariul de bază comparativ cu cel alternativ. S-a redus în mod vizibil și fenomenul ocupării informale, estimativ, cu circa 3-4%, fiind vorba de reducerea ocupării informale atât pentru femei, cât și pentru bărbați”.

O provocare importantă adusă în discuție de către analiști ține de multiplele presiuni la care trebuie să facă față bugetul public în contextul actual „angajamentele financiare pe care și le-a asumat Guvernul anterior, ghidat de mize politice pe termen scurt și reducerea încasărilor la bugetul de stat ca urmare a reformei fiscale au cauzat un deficit de casă echivalent cu 8% din totalul veniturilor bugetului public național, în primele cinci luni ale anului curent. Ultima dată când sistemul bugetar a fost expus la asemenea presiuni au fost anii 2011-2012, ca o consecință a crizei financiare și economice din 2008-2009”.

Către finele anului curent, experții prognozează  o creștere a cheltuielilor peste veniturile bugetare, cu toate acestea, ritmurile de creștere treptat se vor egala. „Prognozăm că în anul 2019 veniturile totale ale bugetului public național vor crește cu 1,4% față de anul precedent, în timp ce cheltuielile - cu aproximativ 7,8%. În 2020, presiunea asupra finanțelor publice se va disipa datorită creșterii mai rapide a veniturilor și revizuirii cheltuielilor. Veniturile bugetare vor crește cu aproximativ 3,5% față de anul precedent, inclusiv grație impactului pozitiv de termen mediu pe care reforma fiscală din 2018 o va avea asupra bazei impozabile. Presupunem că multe angajamente care presupun cheltuieli bugetare, în special, cele cu caracter investițional, vor fi respinse, astfel, cheltuielile bugetare se vor diminua, cu aproximativ 3,2% față de anul precedent, rezultatul global fiind un deficit sub 1% din PIB”, adaugă experții.

La mai bine de o lună de la învestirea noului Guvern, experții au venit și cu o serie de recomandări de politici care ar putea sprijini Guvernul în stabilizarea sistemului finanțelor publice și politicilor economice, pe termen scurt și promovarea dezvoltării pe termen mediu și lung. Printre acestea se regăsesc: stabilitatea politicii fiscale, sporirea veniturilor bugetare prin reducere evaziunii, evaluarea strategică a cheltuielilor publice, dar și asigurarea transparenței absolute a sistemului finanțelor și proprietății publice. De asemenea, este imperativă o separare mai bună a sferei politice de cea economică și instituirea mecanismelor pentru evitare conflictelor de interese. Priorități pentru actuala conducere trebuie să rămână și asigurarea independenței băncii centrale, gestionarea balanței de plăți, asigurarea transparenței procesului de reformă a relațiilor de muncă și fortificarea cadrului instituțional, dar și fortificarea sistemului național de statistică.

Accesați mai jos galeria de poze a evenimentului

 Descarcați publicația (ro)       Descărcați publicația (en)


sweden logotype romania jp 5829119 Finanțat de Guvernul Suediei

În contextul formării noului Guvern și având în vedere necesitatea stringentă de a promova o serie de politici și reforme pentru a consolida buna guvernare în sectoarele-cheie de dezvoltare, Centrul Analitic Independent Expert-Grup, Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Centrul de Resurse Juridice din Moldova și-au unit eforturile la elaborarea Cărții Albe a Bunei Guvernări.

Documentul prezintă o sinteză succintă a principalelor recomandări de politici și reforme în domeniile economice, sociale, justiție, politică externă, securitate și apărare, reforma administrației publice, precum și implementarea Acordului de Asociere (AA) și Zonei de Liber Schimb Aprofodundat și Cuprinzător (ZLSAC) cu UE, care sunt recomandate să fie implementate în următoarele 12 luni de către Guvern. Acestea au fost identificate în rezultatul multiplelor analize și studii de politici care îmbină 3 principii de bază: (i) urgența implementării (necesită a fi implementate cât de curând posibil; (ii) fezabilitatea financiară și tehnică a implementării; și (iii) impactul scontat pe termen scurt și lung.

Autorii nu insistă pe exhaustivitatea recomandărilor, însă recomandă Guvernului ca acestea să fie incluse în Planul de acțiuni consolidat. În același timp, autorii se declară deschiși în oferirea expertizei de care dispun în vederea promovării și implementării acestora, inclusiv în parteneriat cu alți reprezentanți ai societății civile și comunitatea partenerilor de dezvoltare.

Accesați documentul   Download the paper

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” vă invită să participați la cea de-a XX-a ediție a conferinței MEGA „Provocări economice după turbulențe politice”. Evenimentul va avea loc pe 25 iulie 2019, în sala de conferință a Hotelului „Jolly Alon”, începând cu ora 10:00. 

În cadrul conferinței, Expert-Grup va lansa ediția aniversară a revistei economice MEGA (Moldovan Economic Growth Analysis), care explică tendințele macroeconomice și sectoriale conturate pe parcursul anului 2018 și va oferi prognoza principalilor indicatori economici pentru 2019-2020. 

Întrebările-cheie ale acestei ediții sunt:

1. Care sunt prognozele Expert-Grup privind creșterea economică din 2019-2020?
2. Care sunt provocările de politică economică, în special, pentru finanțele publice, în contextul actual?

3. Care a fost impactul reformei fiscale asupra veniturilor, ocupării și investițiilor?
4. De ce Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază?

La eveniment vor fi prezenți reprezentanții autorităților centrale, misiunilor diplomatice, comunității donatorilor și experții în domeniu, pentru a discuta cele mai importante evoluții și riscuri economice, inclusiv și domeniile prioritare de politici publice pe termen scurt și mediu. 

Pentru a vă înregistra la eveniment, vă rugăm să completați formularul de mai jos, până pe data de 24 iulie 2019, ora 10:00.

Dacă aveți nevoie de clarificări și/sau explicații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoana de contact Natalia Chitii, specialist în comunicare.

Evenimentul este organizat de către Expert-Grup cu suportul financiar al Guvernului Suediei.

Agenda evenimentului (ro)

Înregistrare la eveniment:


logo Sweden     Finanţat de Guvernul Suediei

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!