Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Dreptul la muncă al părinților cu copii mici și activitatea economică - sunt în prezent afectate negativ de regimul de funcționare redusă a grădinițelor de stat în perioada de vară. Remedierea situației devine o urgență - în condițiile în care natalitatea a scăzut peste 15% în ultimii 5 ani, angajatorii se plâng că nu au angajați suficienți, iar mulți părinți vara nu pot lucra pentru a-și întreține copiii. Închiderea grădinițelor vara – este în detrimentul drepturilor copiilor!

Se recomandă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) să modifice regulamentul de funcționare a grădinițelor, prin emiterea în vara 2019 a unui ordin al Ministrului, cu introducerea unui sistem mixt de concediu anual pentru educatori și angajați, în vigoare de la 01 ianuarie 2020: o parte se acordă simultan la toți în luna august (câteva săptămâni de concediu în intervalul 01-31 august) și restul zilelor – să fie acordate pe rând pe parcursul anului. Excepție trebuie să fie funcționarea continuă (12 luni pe an) pentru unele grădinițe cu profil specializat și câteva „grădinițe de gardă” în fiecare direcție/ sector mare, sau oricare grădinițe suplimentare pot fi asigurate funcționale continuu de APL. Prioritare pentru funcționarea continuă/ sau concedii foarte scurte - se recomandă a fi grădinițele cu regim de 12 ore de funcționare, pentru că au educatori în 2 schimburi.

Angajații cu copii au un concediu obișnuit de maxim 28 de zile calendaristice anual (din care de obicei doar 2-3 săptămâni consecutive pot fi luate vara), pe când în ultimii câțiva ani mai multe grădinițe au început să fie închise vara pentru aproape 2 luni (1,5 luni plus sărbătorile de la sfârșit de august). Acest studiu atrage atenția asupra urgenței situației create și recomandă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării/ primăriilor să aprobe un ordin nou, care să interzică închiderea grădinițelor de stat vara în perioada de frecvență înaltă a copiilor (01 iunie-31 iulie), și să limiteze închiderea grădinițelor la maxim 2-4 săptămâni consecutive exclusiv în luna august (intervalul 01-31 august al fiecărui an). Educatorii vor avea astfel un sistem mixt de concediu (câteva săptămâni simultan în august), restul concediului - fiind acordat pe rând.

Prezentare de context/ evoluție: anterior, grădinițele nu se închideau deloc în perioada de vară (în perioada sovietică funcționau anul împrejur), sau ulterior erau închise pentru perioade foarte scurte (ex. 2 săptămâni doar în luna august) sau excepțional pentru reparații/ renovări. Începând cu primăvara 2017, la decizia conducerii Ministerului Educației de atunci (acum MECC), a început practica nereușită a vacanțelor totale de 42 de zile în grădinițe, oferite în intervalul 01 iunie – 31 august. Prezentul document de politici recomandă limitarea vacanței la doar câteva săptămâni consecutive de concediu în intervalul mai îngust (01-31 august) acordate simultan, iar restul concediului - să fie luat de angajați pe rând în timpul anului calendaristic. Chiar dacă cadrele didactice din grădinițe au avut și anterior concediul anual de 42 de zile, iar bucătarii și cadrele tehnice – 28-35 de zile, aceste concedii se luau mereu pe rând, și astfel nu afectau marea majoritate a părinților angajați din sectorul privat, care au concediu anual plătit de doar 28 de zile. În perioadele lipsă, educatorii erau înlocuiți de colegii săi care primeau supliment de salariu pentru orele suplimentare (conform legislației în vigoare) sau erau comasate grupele în perioada de vară (ex. în baza analizei frecvenței, se uneau 2 grupe de copii în 1 singură) și aceste practici pot continua. Suplimentar, vara pot fi atrași la stagieri plătite sau lucru pe termen fix – ajutorii de bucătari, absolvenți ai școlilor profesionale specializate.

Critici anterioare: în primăvara 2017 au avut loc mai multe proteste publice ale părinților (ex. grupul părinților solidari), există o petiție online cu peste 3,000 de semnături ale părinților care nu sunt de acord cu această modificare. Așa-zisul acord al părinților în grădinițe este obținut pur formal. În timpul consultărilor din 2017, s-a ținut cont unilateral doar de drepturile conducerii și angajaților din grădinițe, și nu s-a discutat cu reprezentanții angajatorilor (patronate, asociațiile profesionale, Consiliul Economic al Prim-ministrului, FIA, EBA, Amcham etc.); nu s-a discutat nici cu organizațiile care se ocupă de drepturile copiilor și a familiilor cu copii din familiile social-vulnerabile sau organizațiile care promovează egalitatea de gen/ dreptul la muncă a mamelor în special. Un sistem mixt de concedii (câteva săptămâni în luna august și restul în timpul anului) ar asigura un echilibru între interesele angajaților din grădinițe - și interesele familiilor cu copii, care inclusiv  plătesc impozite pentru existența acestor servicii publice.

Regimul mixt propus pentru concediile anuale în grădinițe – este și în avantajul educatorilor: noul regulament va însemna că toți educatorii și personalul din grădinițe vor avea o combinație reușită de concediu garantat în luna august fiecare an (min 2 – maxim 4 săptămâni consecutive în intervalul 01-31 august), iar diferența rămasă de concediu anual urmează a fi luată individual, conform planului anual și a planului de înlocuiri. In acest mod, educatorii vor putea solicita a 2-a parte din concediul anual atunci când au ei nevoie (ex. evenimente personale și de familie), precum și vor beneficia ocazional de supliment de salariu pentru înlocuiri (cum se practica mereu, inclusiv și în prezent). Grădinițele mari, cele cu funcționare de 12 ore/ în 2 schimburi de educatori și cele de gardă în fiecare sector pot continua regimul de funcționare 12 luni pe an. Recomandările pentru regimul de vară țin cont de faptul că frecvența copiilor este înaltă în primele 2 luni de vară (perioada 01 iunie – 31 iulie), iar în luna august este o frecvență joasa. Suplimentar, ultima lună de vară are temperaturi mai blânde, luna august fiind luna cea mai potrivită pentru vacanța de familie a copiilor mici (dar și pentru concediul educatorilor).

Recomandări de implementare pe etape în 2019 și 2020: Ca primă etapă în fiecare comunitate, se recomandă să fie limitată semnificativ închiderea pentru vară a grădinițelor medii și mari, precum și a celor cu regim de funcționare de 12 ore (acestea au un număr mai mare de educatori și angajați decât cele mici). Noul regulament (ordinul ministrului și/ sau a primarului) aprobat acum se recomandă să prevadă vacanța de vară a grădinițelor doar maximum câteva săptămâni în luna august și să devină un regulament absolut obligatoriu de la 01 ianuarie 2020 (odată ce în luna decembrie 2019 conducătorii instituțiilor vor face planul de concedii pentru următorul an calendaristic 2020).  În lipsa oricăror regulamente, primăria Chișinău/ DGETS și oricare APL deja se pot ghida de aceste recomandări, atunci când aprobă regimul de funcționare a grădinițelor din fiecare sector pentru vară.

Codul muncii și dreptul la concediu: nu există obligația legală de a oferi tot concediul anual odată, în bloc, pentru nici o categorie de angajați. În majoritatea domeniilor, instituțiile sau întreprinderile nu se închid complet, unica obligație fiind de a oferi angajaților o dată pe an minim 14 zile consecutive, restul zilelor fiind acordate în decursul anului. Astfel, angajații din grădinițe pot avea câteva săptămâni de concediu oferite simultan în intervalul 01-31 august, restul concediului fiind acordat pe rând, cu înlocuiri, pe parcursul anului.

Frecvența copiilor în lunile de vară: Ratele de frecvență confirmă interzicerea închiderii grădinițelor în luna iunie și iulie, odată ce în aceste 2 luni de vară în majoritatea grădinițelor peste 70% din copiii preșcolari frecventează grădinița. Chiar și conducerea acelor instituții care invocă rate de frecventare de peste 48-50% în lunile iulie-august – se recomandă să folosească aceste date doar pentru a planifica comasarea a 2 grupe în 1 (pot fi și copii de vârste diferite, apropiate), și acordarea pe rând a concediilor pentru educatori.

Recomandările sunt efectuate în contextul în care părinții nu pot ieși vara la muncă, angajatorii se plâng frecvent că au o insuficiență de angajați, iar rata natalității este în continuă scădere (a fost înregistrată o reducere de peste 15% în ultimii 5 ani). Familiile cu copii au o singură doleanță principală – să poată munci și întreține copii, iar reglementarea situației din grădinițe a devenit o urgență social-economică.

Egalitatea de gen: aspecte suplimentare. Situația creată afectează în prezent negativ ambii părinți, dar și mai mult mamele, care frecvent sunt nevoite să ceară angajatorilor vara concediu suplimentar pe cont propriu, sau serviciu cu program redus de ore, sau chiar să plece de la serviciu. În rezultat, veniturile familiilor cu copii sunt reduse, iar părinții cu copii mici (mamele în mod special) ratează posibilități importante de avansare profesionale și promovare în funcții de conducere, precum și venituri suplimentare pentru familiile cu copii.

Urban versus rural: în ambele localități este mare nevoie de funcționarea grădinițelor în perioada de vară. În orașe - lunile iunie și iulie sunt încă foarte active economic și abia în luna august se observă mai puternic perioada de concedii, iar în regiunile rurale - părinții au nevoie vara de serviciile grădinițelor, pentru a putea face muncile sezoniere și pe loturile agricole individuale, precum și pentru a pregăti produse alimentare pentru iarnă. Copiii nesupravegheați, sau supravegheați de persoane nepotrivite, sunt mai expuși accidentelor sau riscurilor sociale/ de abuz.

Sănătatea și siguranța copiilor cu vârsta sub 5 ani. Suplimentar, este alarmant faptul că în Moldova rata de accidentare în rândul copiilor sub 5 ani este cea mai mare din Europa Centrală și de Est. Deși lipsesc datele per luni calendaristice (doar anuale), cele 2 luni de vară fără servicii de grădiniță nu au cum să contribuie pozitiv la această situație. Mulți părinți sunt nevoiți să își lase vara copii cu orele cu tableta lângă ei la birou, sau nesupravegheați în grădină pe lângă casă, sau să roage persoane mai puțin pregătite să îi supravegheze vara (vecini ocazionali, bunici mai în vârstă etc.). Pentru unii copii preșcolari de la sate, vacanța de vară riscă să aibă loc – pe deal, la munci agricole cu părinții.

Deși limitarea închiderii grădinițelor strict la perioada 01-31 august va determina în restul anului și păstrarea parțială a regimului de înlocuiri între educatori (deci există anumite costuri publice pentru orele suplimentare pentru înlocuiri) - aceste costuri publice se justifică să continue să fie păstrate, pentru că asigură o creștere economică, angajare în câmpul muncii și astfel mai multe impozite achitate la stat, venituri mai mari în familiile cu copii și păstrarea natalității/ dorinței familiilor de a avea copii.

Regimul prescurtat de funcționare înainte de sărbători: zi prescurtată cu maximum 1 oră. Regulamentul nou se recomandă să prevadă și un punct suplimentar de funcționare a grădinițelor de stat în zilele înainte de sărbători, acestea având dreptul să reducă ziua de muncă doar cu maximum 1 oră (să nu fie permis mai mult). În prezent, este la discreția conducătorului instituției, și variază de la 1 oră - la 2-3 ore, sau chiar jumătate de zi, ceea ce din nou, nu permite părinților din sectorul privat să lucreze. Salariile educatorilor sunt totuși formate din bugetul de stat și impozitele achitate de persoanele fizice și agenții economici - astfel este important ca serviciile de grădiniță să permită angajaților și angajatorilor să activeze în continuare.

Important: Grădinițele private pot continua să activeze în regim de autonomie în perioada de vară/ sărbători, cum consideră necesar administrația lor, fiind scutite de aplicarea oricăror  regulamente.

Păstrarea grădinițelor “de gardă” cu funcționare neîntreruptă vara în fiecare sector: APL-urilor li se recomandă să păstreze regimul de funcționare continuă, 12 luni, pentru grădinițele cu profil specializat (ex. copiii cu necesități speciale, probleme de vedere sau alte necesități), cele de 24 ore (copii din familiile social-vulnerabile, monoparentale etc.), sau concedii foarte scurte de doar 2 săptămâni în perioada 15-31 august pentru aceste instituții, precum și grădinițele cu regim de funcționarede 12 ore.


sweden logotype romania jp 5829119  Finanţat de Suedia

Descarcă comentariul

La sfârșitul lunii aprilie 2019 indicatorii activității bancare prezintă o situație stabilă în sector. Principalii indicatori financiari și prudențiali înregistrează valori cuprinse în limitele, sau chiar peste cele admise de banca centrală ceea ce determină o situație confortabilă pentru moment. Privit în mod agregat, sectorul bancar se prezintă a fi în continuare profitabil, suficient de capitalizat și cu un grad înalt de lichiditate pe termen scurt. De asemenea, creditarea bancară își continuă tendința de creștere în timp ce creditele neperformante se reduc într-un ritm moderat.

Nivelul fondurilor proprii consemnează valori adecvate ceea ce menține nivelul de solvabilitate la un nivel superior cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 18 –71%. Totuși componenta de bază a capitalului propriu este reprezentată de rezervele acumulate și profitul reportat din perioadele precedente, volumul căruia se poate modifica în cazul acordării dividendelor către acționari.

Indicatorii de lichiditate prezintă o poziție confortabilă pe termen scurt și una mai puțin confortabilă pe termen lung. La nivel agregat se atestă un exces de resurse pe termen scurt, circa 53% din active fiind reprezentate de active lichide (VMS, rezerve obligatorii, certificate ale BNM) și doar 43% de credite. De cealaltă parte, la nivel individual pentru băncile mari este caracteristic un nivel ridicat al lichidității pe teren scurt în detrimentul celei pe termen lung, în timp ce pentru băncile mici situația este opusă.

Calitatea activelor continuă să se amelioreze pe fondul reducerii volumului de credite neperformante și creșterii volumului celor noi acordate. Rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 10,9%, cu oscilații între 5 și 25% în dependență de bancă. Totodată, volumul de fonduri proprii rămâne suficient de consistent pentru a acoperi eventuale șocuri neprevăzute. Totuși, acordarea dividendelor către acționari ar putea schimba situația dată.

Atât la nivel agregat, cât și la nivel individual, sectorul bancar continuă acumularea de profit. Astfel, în primele 4 luni ale anului 2019 băncile au acumulat profit în sumă de 746 mil. MDL, cu aproximativ 191 mil. MDL mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În luna aprilie curent, creditarea bancară cunoaște una din cele mai mari creșteri din ultimii trei ani. La sfârșitul lunii aprilie soldul total al creditelor înregistrează o valoare de o aproximativ 37,5 mlrd. MDL, în creștere cu circa 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, tendința de creștere este caracteristică atât pentru creditele acordate în lei (+21% f-a-p) cât și pentru cele în valută (+7% f-a-p), ponderea celor dintâi în total portofoliul fiind de 63,7%. La nivel de sectoare, cea mai mare creștere o înregistrează creditele acordate pentru construcția/procurarea imobilului (+64% f-a-p), ceea ce determină o creștere și pentru creditele acordate în domeniul construcțiilor (+30% f-a-p). De asemenea, o rată de creștere de circa 30% f-a-p este caracteristică și creditelor de consum, categorie din ce în ce mai atractivă pentru bănci.

În urma aplicării metodologiei clasamentului performanței bancare, la sfârșitul lunii aprilie 2019 rezultatele se prezintă în felul următor: topul este condus de băncile de importanță sistemică pentru sistemul bancar și financiar național, și anume B.C. Moldova-Agroindbank, urmată de B.C. Moldindconbank, B.C. MobiasBanca și B.C. „Victoriabank”. Aceste bănci continuă să exceleaze la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, revenindu-le circa 89% din profitul acumulat la nivel de sector și 80% din totalul activelor bancare.

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul lunii aprilie 2019 putem menționa următoarele:

 • Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: B.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. „Comerțbank”;
 • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu total active deținute: B.C. „Victoriabank”; B.C. Eximbank și B.C. „Moldindconbank”;
 • Băncile cu cele mai calitative active: B.C. ProCredit Bank; „EuroCreditBank” și B.C. Fincombank;
 • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldindconbank”; B.C. „Moldova-Agroindbank” și B.C. „Mobiasbanca”;
 • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. „Moldova-Agroindbank”; B.C. „Moldindconbank” și B.C. „Mobiasbanca”.

sweden logotype romania jp 5829119 Finanţat de Suedia

Accesaţi aplicația interactvă

Luni, 13 Mai 2019 12:45

Cerere de ofertă: design grafic

Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP anunță concurs pentru selectarea a unei companii sau a unei persoane fizice pentru o colaborare permanentă pentru elaborarea următoarelor tipuri de produse grafice:

Sarcinile companiei/ persoanei fizice vor include:

 1. Producerea și actualizarea materialelor grafice și șabloanelor pentru imprimare și distribuție, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, broșuri, infografice și materiale de informare respectând ghidul de vizibilitate EG;
 2. Producerea și actualizarea materialelor grafice și șabloanelor pentru pagina EG în rețele sociale, site web și campanii în mediul online. 

Calificări necesare:

 • Cel puțin 3 ani de experiență progresivă și competențe profesionale puternice în design grafic, inclusiv competențe în utilizarea programelor de design graphic specifice;
 • Experiență anterioară în producerea de materiale grafice și ilustrații pentru organizații non-profit, proiecte și / sau   campanii (aceasta trebuie dovedită prin portofoliul furnizat, inclusiv exemple de pliante, infografice, bannere pentru rețele   sociale);
 • Cunoasterea excelenta a limbii romane și engleze;
 • Capacitatea de a integra perspectiva de gen în produsele grafice elaborate.

Pentru participare la concurs, ofertantul va transmite la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. următoarele:

 • CV-ul cu indicarea proiectelor similare eleborate;
 • Portofoliul de produse elaborate (infografice, coveruri, banere, etc);
 • Oferta tehnică cu specificarea numărului mediu de zile lucrătoare necesar pentru elaborarea unui infografic și a fiecărui tip de material promoțional indicat mai sus;
 • Oferta financiară pentru elaborarea fiecărui tip de material promoțional.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 30 mai 2019, ora 18.00.

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei invită  tinerii cu vârsta de până la 25 de ani să participe la primul experiment economic din țară. Acesta se va desfășura în trei sesiuni în perioada 5 - 6 iunie la Academia de Studii Economice a Moldovei.

Experimentul presupune luarea de decizii în cadrul unui joc economic pe calculator cu posibilitatea de a câștiga în medie 100 de lei în funcție de rezultatele individuale în cadrul experimentului. Banii câștigați vor fi rambursați cash, imediat după finalizarea sesiunii.

Doritorii interesați să participe sunt invitați să se înregistreze pe platforma disponibilă mai jos, termenul limită pentru înregistrare este 4 iunie 2019, ora 16:00.

După expirarea termenului limită participanții vor contactați pentru a fi invitați să participe la una din cele 3 sesiuni ale experimentului. Fiecare sesiune va dura o oră și jumătate, data și ora exactă a fiecărei sesiuni vor fi comunicate ulterior.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numărul de telefon 022 929 994 și adresa de email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoană de contact Natalia Chitii.

*Participarea în cadrul experimentului nu necesită competențe speciale. Persoanele care vor veni din afara oraşului Chişinău vor primi rambursarea cheltuielilor de transport în baza biletului de călătorie.

Înregistrare la eveniment:

Centrul Analitic independent Expert-Grup anunță extinderea termenului limită pentru identificarea unei companii care să presteze servicii de elaborare a manualului de identitate vizuală (Brand-book) pentru proiectul „Informează, Abilitează și Acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” în corespundere cu termenii de referință anexaţi.

Manualul de identitate vizuală va include identitatea și elementele de design a instrumentelor și produselor de comunicare și vizibilitate astfel încât să reflecte obiectivele, mesajele cheie și rezultatele proiectului.Manualul de identitate vizuală se va conduce de următoarele obiecte specifice ale Strategiei de comunicare și vizibilitate a proiectului:

 • OBIECTIV 1 - Creșterea nivelului de informare și conștientizare în rândul populației și al societății civile locale a procesului bugetar și a bugetării participative prin intermediul instrumentelor și produselor de comunicare (platforma de audieri publice, analize, coaliții, toolkit-uri, instruiri etc). 
 • OBIECTIV 2 - Îmbunătățirea percepției asupra bugetării participative și creșterea gradului de înțelegere a impactului acestui proces asupra comunității, prin intermediul instrumentelor și produselor de comunicare (platforma de audieri publice, analize, coaliții, toolkit-uri, instruiri, etc.
 • OBIECTIV 3 - Asigurarea vizibilității la nivel local și național a rezultatelor și produselor proiectului, realizând Planul de Acțiuni al Strategiei de Comunicare.

Cerințe minime înaintate candidaților:

Pentru participare la concurs, compania va depune prin email la:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :

 • O scurtă descriere a organizației (1-2 pagini);
 • Certificatul de înregistrare al companiei;
 • Portofoliul clienților;
 • Portofoliul experienței de servicii similare;
 • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în Euro, la cota TVA 0%);
 • Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).

Termenul limită de depunere a ofertelor: 17 mai 2019, ora 18:00

TOR_manual de identitate vizuală

Centrul Analitic Independent Expert-Grup prezintă public raportul de audit al proiectului „Facilitarea participării cetățenilor la consolidarea unei reforme educaționale responsabile și la îmbunătățirea calității educației din Republica Moldova” / „Școala Mea”, finanţat de către Banca Mondială prin intermediul contractuluid de grant nr. TF15859. Proiectul a fost implementat în perioada 2014-2018.

Raportul de audit GPSA (en)


Raportul este disponibil doar în limba engleză.

La sfârșitul lunii martie și a primului trimestru din anul 2019 indicatorii activității bancare prezintă o situație stabilă în sector. Principalii indicatori financiari și prudențiali înregistrează valori cuprinse în limitele, sau chiar peste cele admise de banca centrală ceea ce determină o situație confortabilă pentru moment. Privit în mod agregat, sectorul bancar se prezintă a fi în continuare profitabil, suficient de capitalizat și cu un grad înalt de lichiditate pe termen scurt. 

Nivelul fondurilor proprii consemnează valori adecvate ceea ce menține nivelul de solvabilitate la un nivel superior cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 21–72%. Totuși componenta de bază a capitalului propriu este reprezentată de rezervele acumulate și profitul reportat din perioadele precedente, volumul căruia se poate modifica în cazul acordării dividendelor către acționari. 

Lichiditatea se prezintă a fi diferită de la o bancă la alta, dar indicatorii caracteristici se încadrează în limitele impuse. La nivel agregat se atestă un exces de resurse pe termen scurt și mai puțin pe termen lung. Această situație este determinată de structura de finanțare a băncilor care se bazează pe depozite pe termen scurt și care cu greu pot susține activitatea de creditare, în special credite investiționale pe termen lung.

Indicatorii de calitate a activelor continuă să se amelioreze pe fondul reducerii volumului de credite neperformante și creșterii volumului celor noi acordate. Rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 11,5%, cu oscilații între 5 și 29% în dependență de bancă. Totodată, pe moment,  volumul de fonduri proprii rămâne suficient de consistent pentru a acoperi eventuale șocuri neprevăzute. Atât la nivel agregat, cât și la nivel individual, sectorul bancar continuă acumularea de profit. Astfel, pentru primul trimestru al anului 2019 băncile au acumulat profit în sumă de 526,7 mil. MDL, cu 115 mil. mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. 

Intermedierea bancară își menține tendința de creștere cu accent mai pronunțat pe segmentul persoane fizice. La sfârșitul lunii martie soldul total al creditelor înregistrează o creștere de circa 13% față de aceeași perioadă a anului trecut sau cu 4,1 mlrd. MDL. Mai bine de jumătate din această creștere ( 70%) revine creditelor acordate persoanelor fizice care au devenit mult mai active atât pe partea de imobil cât și cea de consum. În același timp, volumul de finanțare acordat în monedă națională tinde să se consolideze, atingând o pondere de 63,1%, urmat de cel în EUR cu o pondere de aproximativ 25,3%. 

În urma aplicării metodologiei clasamentului performanței bancare, la sfârșitul T1:2019 rezultatele se prezintă în felul următor: topul este condus de băncile de importanță sistemică pentru sistemul bancar și financiar național, și anume B.C. Moldova-Agroindbank, urmată B.C. MobiasBanca, B.C. Moldindconbank și B.C. „Victoriabank”. Aceste bănci continuă să exceleaze la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, revenindu-le circa 88% din profitul acumulat la nivel de sector și 79% din totalul activelor bancare.

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul lunii martie 2019 putem menționa următoarele:

 • ·      Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: B.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. „Comerțbank”
 • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu total active deținute: B.C. „Victoriabank”; B.C.  Eximbank și B.C. „Moldindconbank”
 • Băncile cu cele mai calitative active: „EuroCreditBank”; B.C. Fincombank și B.C. ProCredit Bank
 • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldova-Agroindbank”; B.C. „Victoriabank” și „Moldindconbank”
 • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. „Moldova-Agroindbank”; B.C. „Moldindconbank” și B.C. „Mobiasbanca”

sweden logotype romania jp 5829119 Finanţat de Suedia

Accesaţi aplicaţia interactivă

Expert-Grup,

Academia de Studii Economice a Moldovei

 și Centrul Național Anticorupție anunță deschiderea înregistrărilor la cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare”.

Cursul este unul opțional și este deschis pentru studenții din toate universitățile din țară, tineri jurnaliști și lideri de opinie, interesați de anticorupție și buna guvernare.

Cursul va cuprinde opt module, va valora 5 credite ECTS și va fi implementat pe durata anului universitar 2019 – 2020. Cele 8 module ale cursului vor aborda subiecte precum:

Modulul I. Aspecte introductive privind anticorupţia şi politicile de integritate în domeniul public;
Modulul II. Standarde de integritatea în sectorul privat;
Modulul III. Corupția și spălarea banilor;
Modulul IV. Corupţia în achizițiile publice;
Modulul V. Buna guvernare și practicile anticorupție în procesul de privatizare;
Modulul VI. Transparența bugetară și deschiderea guvernului: precondițiile prevenirii corupției;
Modulul VII. Buna guvernare și practicile anticorupție în sectorul bancar;
Modulul VIII. Politici de bună guvernare și politici anticorupție în firmele de stat și private.

Cursul va fi predat de experți internaționali, economiști ai Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, profesori ai Academiei de Studii Economice a Moldovei, practicieni, ofițeri ai Centrului Național Anticorupție și procurori anticorupție, iar abordarea practică și interactivă a subiectelor legate de anticorupție și buna guvernare (studii de caz, interacțiunea cu experți și practicieni din domeniu) va permite participanților să dezvolte abilități și competențe privind prevenirea corupției în domenii concrete cum sunt sectorul financiar, întreprinderi de stat, finanțe publice etc.

După finalizarea cursului, studenți vor primi o diploma de participare, semnată de către organizațiile partenere și posibilitatea publicării unui document de politici propriu pe paginile Expert-Grup și ASEM, iar studenții cu performanțe înalte vor putea beneficia și de un stagiu de practica la Expert-Grup si/sau Centrul Național Anticorupție.

Pentru înregistrarea la curs participanții sunt invitați să expedieze CV-ul și o scrisoare de motivare (max. 500 de cuvinte) la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până pe data de 31 mai 2019.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoană de contact Vladlen Cojocaru și la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  persoană de contact Tatiana Savva.


logo anticoruptie
Cursul este organizat în cadrul proiectului „Cursul anticorupție și buna guvernare”, implementat de Expert-Grup, finanțat de Open Society Foundation și cofinanțat de Fundația Soros-Moldova.

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro