Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Urgența reformelor promise de noul Guvern al Republicii Moldova îi expune unui val de critici din toate părțile. Trei luni au trecut din momentul în care Partidul Socialiștilor și Blocul ACUM au preluat puterea în stat (gov.md, 15 iunie 2019). Implicațiile formării acestei coaliții asupra politicii externe au o vizibilitate ridicată. Reformele interne profunde, cum ar fi cele legate de justiție și Procuratură au fost inițiate. Cu toate acestea, este nevoie de mult mai mult timp pentru ca aceste reforme să devină eficiente și durabile. Coaliția este susținută de partide cu orientări geopolitice și politici contradictorii. Doar o înțelegere comună privind obținerea unor reușite semnificative în procesul de dezoligarhizare îi poate ține împreună. Un nou acord guvernamental a fost pecetluit pe 16 septembrie între socialiști și blocul ACUM, prin care au fost introduse și o serie de principii de neagresiune în cadrul coaliției.

Descarcă editorialul


logo Sweden  Finanțat de Guvernul Suediei

La sfârșitul lunii iulie 2019 principalele tendințe din sistemul financiar sunt caracterizate de recentele intervenții de politică monetară ale BNM și anticipările inflaționiste pentru următoarea perioadă. Creșterea ratei de bază cu 0,5 p.p. pentru a doua lună consecutiv, până la nivelul de 7,5%, reduce și mai mult apetitul investițional al agenților economici și intenția acestora de a recurge la creditul bancar. De cealaltă parte, aceste acțiuni nu afectează persoanele fizice care rămân în continuare interesate de credite imobiliare și de consum. Atât la nivel agregat cât și la nivel individual băncile continuă a fi profitabile și suficient capitalizate, având totodată suficiente resurse pentru a susține extinderea activității de creditare.

Nivelul fondurilor proprii consemnează valori adecvate ceea ce menține indicatorul de solvabilitate la un nivel superior, cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 19 –60%. Totuși componenta de bază a capitalului propriu este reprezentată de rezervele acumulate și profitul reportat din perioadele precedente, volumul căruia se poate modifica în cazul acordării dividendelor către acționari.

Indicatorii de lichiditate prezintă o poziție confortabilă pe termen scurt și una mai puțin confortabilă pe termen lung. La nivel agregat se atestă un exces de resurse pe termen scurt, circa 52% din active fiind reprezentate de active lichide (VMS, rezerve obligatorii, certificate ale BNM). De cealaltă parte, pentru băncile mari este caracteristic un nivel ridicat al lichidității pe termen scurt în detrimentul celei pe termen lung, în timp ce pentru băncile mici situația este una opusă.  

Calitatea activelor rămâne la un nivel relativ scăzut pe fondul creșterii volumului creditelor noi acordate persoanelor fizice, care dealtfel se dovedesc a fi cei mai responsabili clienți. Rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 10,9%, cu oscilații între 5 și 27% în dependență de bancă. Totodată, volumul de fonduri proprii rămâne suficient de consistent pentru a acoperi eventuale șocuri neprevăzute.

Atât la nivel agregat, cât și la nivel individual, sectorul bancar continuă acumularea de profit. Astfel, în primele 7 luni ale anului 2019 băncile au acumulat profit în sumă de 1,39 mlrd. MDL, cu aproximativ 200 mil. MDL mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Volumul total de credite acordate continuă să crească în pofida unor intervenții de temperare urmărite de BNM.  La sfârșitul lunii iulie soldul total al creditelor înregistrează o valoare de  aproximativ 38,9 mlrd. MDL, în creștere cu circa 17% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea stocului de credite se datorează persoanelor fizice care continuă să ia credite ipotecare sau pentru consum în lei moldovenești.  De cealaltă parte, creditarea agenților economici înregistrează o tempereare pe fondul unui apetit investițional slab și înăspririi condițiilor de creditare, atât în MDL cât și valută străină (recent BNM a majorat rata de bază până la 7,5% și norma rezervelor obligatorii la mijloacele atrase în valută convertibilă de la 14 la 17%).

În urma aplicării metodologiei clasamentului performanței bancare, la sfârșitul lunii iulie 2019 rezultatele se prezintă în felul următor: în top se regăsesc bănci de importanță sistemică cu rezultate solide la nivelul tuturor indicatorilor financiari, respectiv B.C. Moldova-Agroindbank, urmată de B.C. Moldindconbank, B.C. MobiasBanca și B.C. Victoriabank. Primele patru bănci excelează la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, (revenindu-le circa 87% din profitul acumulat la nivel de sector și 79% din totalul activelor bancare).

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul lunii iulie 2019 putem menționa următoarele:

 • Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: B.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. Energbank;
 • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu total active deținute: B.C. Victoriabank; BCR Chișinău și B.C. Eximbank;
 • Băncile cu cele mai calitative active: B.C. EuroCreditBank; B.C. Fincombank și B.C. Moldova-Agroindbank;
 • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitaluluiB.C.„Moldindconbank”; B.C.Moldova-Agroindbank și B.C. Mobiasbanca;
 • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. Moldova-Agroindbank; B.C. Moldindconbank și B.C. Mobiasbanca.

Accesați aplicația interactivă

logo Sweden  Finanțat de Suedia

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei și laboratorul de economie experimentală din Montpellier invită tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani să participe la un experiment economic. Acesta va avea loc pe durata a șase sesiuni, în perioada 23 - 24 septembrie, în intervalele orare 9:00 - 11:00, 12:00 - 14:00 și 15:00 - 17:00, la Academia de Studii Economice a Moldovei, în sala Multimedia a blocului B.

Experimentul presupune luarea de decizii în cadrul unui joc economic pe calculator cu posibilitatea de a câștiga în medie 200 de lei în funcție de rezultatele individuale în cadrul experimentului. Banii câștigați vor fi rambursați cash, imediat după finalizarea sesiunii.

Doritorii interesați să participe sunt invitați să se înregistreze la una dintre sesiunile disponibile, pe platforma afișată mai jos, termenul limită pentru înregistrare a fost extins până la data de 18 septembrie 2019.

Pentru mai multe detalii, dar și pentru înregistrare, ne puteți contacta la numărul de telefon 022 929 994 și adresa de email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoană de contact Natalia Chitii. Menționăm că doritorii vor putea participa doar la o singură sesiune dintre cele 6 care vor fi organizate.

*Participarea în cadrul experimentului nu necesită competențe speciale. Persoanele care vor veni din afara oraşului Chişinău vor primi rambursarea cheltuielilor de transport în baza biletului de călătorie.

 

Ești student/ă sau absolvent/ă a unei facultăți cu profil economic și dorești să te implici în analiza, cercetarea și rezolvarea unor probleme economice? Dacă da, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” se angajează să recunoască și să răsplătească implicarea ta în atingerea acestor obiective.

Programul „Tânărul/a economist/ă” este organizat cu scopul de a susține integrarea tinerilor/tinerelor economiști/economiste în mediul de analiză și cercetare economică și financiară, oferind astfel oportunitatea de a obține atât cunoștințe practice în domeniu, cât și deprinderea unor competențe unice. Suntem în căutarea unei persoane care să ofere suport activităților echipei Expert-Grup în cadrul unor proiecte ce vizează diferite domenii legate de dezvoltarea economică în general, și creșterea nivelului de educație financiară în particular.

Activitățile planificate în cadrul programului urmează a fi realizate pe parcursul unei perioade de 4 luni într-un mediu extrem de activ și colegial (circa 20 ore/săptămână (part-time), în intervalul orar 9 – 18). Aici vei avea șansa să colaborezi cu economiști care au o vastă experiență și vei primi o serie responsabilități în efectuarea de analize, cercetări și organizarea de evenimente publice, activități care îți vor crește considerabil abilitățile profesionale.

Cine este eligibil?

 • Studenți/te la facultățile cu profil economic cu rezultate academice bune;
 • Tinerii/ele economiști/ste dornici/e să se implice alături de echipa Expert-Grup în realizarea cercetărilor economice și procesul de elaborare a recomandărilor de politici publice;
 • Persoanele cu abilități analitice și atente la detalii.

Adițional la criteriile menționate, vom aprecia enorm motivația de a contribui la buna desfășurare a activităților și respectarea valorilor organizației noastre.

Persoanele interesate pot transmite cererile de aplicare prin email la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  până la data de 02 septembrie 2019, ora 19.00. Cererea de aplicare va conține următoarele:

 • Scrisoarea de intenție (maxim 300 de cuvinte);
 • Curriculum Vitae;
 • O scrisoare de recomandare.

Persoanele selectate vor fi invitate la un interviu cu echipa Expert-Grup. Durata contractului este de 4 luni de zile, în perioada 10 septembrie 2019 – 10 ianuarie 2020. Expert-Grup îşi propune să se bucure de diversitate în ceea ce priveşte membrii echipei și încurajează femeile să aplice.

Ai

fost admis la masterat și îți dorești mai multe cunoștințe practice? Află că poți aplica la cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare”. Cursul este lansat în cadrul unui parteneriat dintre Expert-Grup, 

Academia de Studii Economice a Moldovei

 și Centrul Național Anticorupție. 

Cursul va cuprinde opt module, va valora 5 credite ECTS și va fi implementat pe durata anului universitar 2019 – 2020. 

 Cele 8 module ale cursului vor aborda următoarele subiecte:

Modulul I. Aspecte introductive privind anticorupţia şi politicile de integritate în domeniul public;
Modulul II. Standarde de integritatea în sectorul privat;
Modulul III. Corupția și spălarea banilor;
Modulul IV. Corupţia în achizițiile publice;
Modulul V. Buna guvernare și practicile anticorupție în procesul de privatizare;
Modulul VI. Transparența bugetară și deschiderea guvernului: precondițiile prevenirii corupției;
Modulul VII. Buna guvernare și practicile anticorupție în sectorul bancar;
Modulul VIII. Politici de bună guvernare și politici anticorupție în firmele de stat și private.

Cursul va fi predat de experți internaționali, economiști ai Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, profesori ai Academiei de Studii Economice a Moldovei, practicieni, ofițeri ai Centrului Național Anticorupție și procurori anticorupție, iar abordarea practică și interactivă a subiectelor legate de anticorupție și buna guvernare (studii de caz, interacțiunea cu experți și practicieni din domeniu) va permite participanților să dezvolte abilități și competențe privind prevenirea corupției în domenii concrete cum sunt sectorul financiar, întreprinderi de stat, finanțe publice etc.

După finalizarea cursului, studenți vor primi o diploma de participare, semnată de către organizațiile partenere și posibilitatea publicării unui document de politici propriu pe paginile www.expert-grup.org și ase.md, iar studenții cu performanțe înalte vor putea beneficia și de un stagiu de practica la Expert-Grup și/sau Centrul Național Anticorupție.

Pentru înregistrarea la curs participanții sunt invitați să expedieze CV-ul și o scrisoare de motivare (max. 500 de cuvinte) la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  până pe data de 20 septembrie 2019.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoană de contact Vladlen Cojocaru și la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  persoană de contact Tatiana Savva.

*Masteranzii, studenții de licență în ani terminali și alți tineri profesioniști care nu au reușit să se înregistreze pe durata primului call, se pot înregistra acum. 


logo anticoruptie
Cursul este organizat în cadrul proiectului „Cursul anticorupție și buna guvernare”, implementat de Expert-Grup, finanțat de Open Society Foundation și cofinanțat de Fundația Soros-Moldova.

Donator: Fundația Soros-Moldova

Perioada de implementare: ianuarie 2019 - aprilie 2020

Scopul proiectului este de a contribui într-un mod efectiv la implementarea de către autorități a unor mecanisme și măsuri de evidență veridică și transparentă a extragerii substanțelor minerale utile larg răspândite.

Activitățile principale: 

 • Evaluarea nivelului de transparență în domeniul extragerii resurselor naturale în Moldova în conformitate cu standardele internaționale;
 • Evaluarea situației curente în domeniu și elaborarea unui set comprehensive de recomandări;
 • Promovarea recomandărilor pentru implementare de către autoritățile relevante;
 • Elaborarea sistemului de avertizare și monitorizare civică a exploatării carierilor autorizate și neautorizate;
 • Conștientizarea de către societate a gravității problemei legate de extragerea netransparentă și ilegală a substanțelorminerale utile larg răspândite.

Rezultatele proiectului:

 • Recomandările privind modificările necesare ale cadrului instituțional și de reglementare privind evidența rezervelor și a volumului extras de substanțe minerale utile larg răspândite au fost elaborate și discutate cu autoritățile relevante;
 • Instrumentul de monitorizare civică a carierelor autorizate și neautorizate de extragere a substanțelor minerale utile larg răspândite este creat și este funcțional;
 • Cetățenii, formatorii de opinie, politicienii sunt informați despre dimensiunea problemelor legate de extragerea substanțelor minerale larg răspândite și subiectul este prezent în spațiul public.

Impactul proiectului: produsele analitice din cadrul proiectul vor reuşi să sporească conştientizarea problemei resurselor naturale. Prin intermediul presiunilor publice, autoritățile vor implementa o serie de mecanisme și măsuri de evidență veridică și transparentă a extragerii substanțelor minerale utile larg răspândite. Consolidarea eforturile tuturor actorilor interesați și sporirea controlul civic asupra utilizării acestor resurse va avea un impact considerabil asupra gestionării resurselor naturale din Republica Moldova.

Marți, 06 August 2019 14:24

Cerere de ofertă: elaborare videografice

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs de selectare a unei companii care să elaboreze două videografice pe subiectul participării în procesul bugetar în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acţionează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”. 

Compania selectată va fi responsabilă de producerea a două videograficede tip animație cu durata de 45-60 secunde în corespundere cu ghidul de vizibilitate și descrierea din termenii de referinţă anexaţi.

   Cerințe minime înaintate candidaților:

 • 2 ani experiență similară în producerea videograficelor;
 • Experiență anterioară de lucru cu subiecte economice;
 • Capacitate de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
 • Experiență anterioară de lucru în proiecte finanțate de UE sau de alți parteneri internaționali de dezvoltare va fi considerată un avantaj.

Companiile interesate sunt invitate să prezinte ofertele tehnice și financiare care vor conține următoarele:

 • Companiile interesate sunt invitate să prezinte ofertele tehnice și financiare care vor conține următoarele:
 • CV-ul și descrierea organizației;
 • Portofoliul clienților;
 • Portofoliul care descrie experiența acesteia în domeniu și a serviciilor similare prestate;
 • Oferta financiară.

Livrarea va fi scutită de TVA. Expert-Grup va furniza în acest sens toate documentele de suport necesare.

Ofertele trebuie transmise prin email până pe 12 august 2019, ora 19.00 la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la numărul de telefon: 079033684, persoană de contact – Iulia Sîrghi-Zolotco, director serviciu administrativ, financiar și comunicare Expert-Grup.

Accesaţi termenii de referinţă

Ești student/ă sau absolvent/ă a unei facultăți cu profil economic și dorești să te implici în analiza, cercetarea și rezolvarea unor probleme economice? Dacă da, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” se angajează să recunoască și să răsplătească implicarea ta în atingerea acestor obiective.

Programul „Tânărul/a economist/ă” este organizat cu scopul de a susține integrarea tinerilor/tinerelor economiști/economiste în mediul de analiză și cercetare economică și financiară, oferind astfel oportunitatea de a obține atât cunoștințe practice în domeniu, cât și deprinderea unor competențe unice. Suntem în căutarea unei persoane care să ofere suport activităților echipei Expert-Grup în cadrul unor proiecte ce vizează diferite domenii legate de dezvoltarea economică în general, și creșterea nivelului de educație financiară în particular.

Activitățile planificate în cadrul programului urmează a fi realizate pe parcursul unei perioade de 4 luni într-un mediu extrem de activ și colegial (circa 20 ore/săptămână (part-time), în intervalul orar 9 – 18). Aici vei avea șansa să colaborezi cu economiști care au o vastă experiență și vei primi o serie responsabilități în efectuarea de analize, cercetări și organizarea de evenimente publice, activități care îți vor crește considerabil abilitățile profesionale.

Cine este eligibil?

 • Studenți/te la facultățile cu profil economic cu rezultate academice bune;
 • Tinerii/ele economiști/ste dornici/e să se implice alături de echipa Expert-Grup în realizarea cercetărilor economice și procesul de elaborare a recomandărilor de politici publice;
 • Persoanele cu abilități analitice și atente la detalii.

Adițional la criteriile menționate, vom aprecia enorm motivația de a contribui la buna desfășurare a activităților și respectarea valorilor organizației noastre.

Persoanele interesate pot transmite cererile de aplicare prin email la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 20 august 2019, ora 19.00. Cererea de aplicare va conține următoarele:

 • Scrisoarea de intenție (maxim 300 de cuvinte);
 • Curriculum Vitae;
 • O scrisoare de recomandare.

Persoanele selectate vor fi invitate la un interviu cu echipa Expert-Grup. Durata contractului este de 4 luni de zile, în perioada 10 septembrie 2019 – 10 ianuarie 2020. Expert-Grup îşi propune să se bucure de diversitate în ceea ce priveşte membrii echipei și încurajează femeile să aplice.

În cadrul primului apel de propuneri de proiecte

al programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, lansat la 3 aprilie 2019, au fost depuse 214 dosare. Proiectul are finanțare de circa 3 milioane de euro, oferită de către Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer şi își propune să contribuie la dezvoltarea principiilor bunei guvernări în Republica Moldova.

În prima rundă a concursului au fost depuse 84 dosare pentru inițiative civice (cu o valoare de peste 700 mii euro); 91 propuneri de proiecte regionale (cu o valoare de peste 2,5 milioane euro) și 39 propuneri de proiecte naționale (cu o valoare de peste 2,3 milioane euro). Propunerile de proiecte validate după etapa de verificare administrativă au fost evaluate de către membrii unei comisii constituite din reprezentanți ai Delegației UE în RM, Fundației Soros-Moldova, Fundației Est-Europene, partenerii de implementare și membri ai echipei de proiect.

În urma voturilor exprimate de către membrii board-ului, au fost calificate 68 propuneri de proiecte - lista completă poate fi accesată aici.

Organizațiile selectate la această etapă vor fi contactate de către partenerii Proiectului și vor beneficia de sesiuni intermediare de mentorat. Autorii proiectelor  vor primi recomandări privind cizelarea propunerilor de proiecte, a cadrului logic, de revizuire și adaptare a bugetelor. La această etapă, reprezentanții Proiectului pot solicita anumite documente suplimentare. Comunicarea ulterioară cu beneficiarii de finanțare va continua prin intermediul partenerilor de implementare a proiectului, în funcție de zona în care este planificată desfășurarea proiectelor (Nord – Expert Grup, Sud - ADEPT, Centru – APE și UTAG și Taraclia - Pro Europa).

Amintim că, potrivit ghidului de solicitare a finanțării pentru primul apel de granturi, donatorul nu este obligat să explice motivele


 

flag yellow low1 UE     KAS IMAGE 

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS)

Care este situația din sistemul bancar la sfârșitul lunii iunie, mijlocul anului 2019 ?. La sfârșitul T2:19 principalele tendințe din sistemul financiar sunt caracterizate de ritmuri de creștere, fie că e vorba de indicatorii financiari sau reformele orientate spre fortificarea mecanismului de supraveghere și reglementare. Ameliorarea indicatorilor financiari și prudențiali determină o schimbare a modelului de afaceri pentru majoritatea băncilor care își orientează atenția către categoria de clienți persoane fizice, aceștia fiind cei mai responsabili clienți când vine vorba de plată. Atât la nivel agregat cât și la nivel individual băncile continuă a fi profitabile și bine capitalizate, având totodată suficiente resurse pentru a susține extinderea activității de creditare. 

Nivelul fondurilor proprii consemnează valori adecvate ceea ce menține indicatorul de solvabilitate la un nivel superior, cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 19 –65%. Totuși componenta de bază a capitalului propriu este reprezentată de rezervele acumulate și profitul reportat din perioadele precedente, volumul căruia se poate modifica în cazul acordării dividendelor către acționari. 

Indicatorii de lichiditate prezintă o poziție confortabilă pe termen scurt și una mai puțin confortabilă pe termen lung. La nivel agregat se atestă un exces de resurse pe termen scurt, circa 52% din active fiind reprezentate de active lichide (VMS, rezerve obligatorii, certificate ale BNM). De cealaltă parte, pentru băncile mari este caracteristic un nivel ridicat al lichidității pe termen scurt în detrimentul celei pe termen lung, în timp ce pentru băncile mici situația este una opusă. 

Calitatea activelor continuă să se amelioreze pe fondul reducerii volumului de credite neperformante și creșterii volumului celor noi acordate. Rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 10,6%, cu oscilații între 4,8 și 26% în dependență de bancă. Totodată, volumul de fonduri proprii rămâne suficient de consistent pentru a acoperi eventuale șocuri neprevăzute. Atât la nivel agregat, cât și la nivel individual, sectorul bancar continuă acumularea de profit. Astfel, în primele 6 luni ale anului 2019 băncile au acumulat profit în sumă de 1,15 mlrd. MDL, cu aproximativ 270 mil. MDL mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Creditarea accelerează pe toate segmentele, atât persoane fizice/juridice, cât și lei/valută. La sfârșitul lunii iunie soldul total al creditelor înregistrează o valoare de o aproximativ 38,8 mlrd. MDL, în creștere cu circa 17% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea stocului de credite este susținută în special de persoanele fizice (creștere de peste 35%) în timp ce agenții economici se arată în continuare precauți în ceea ce privește procesul investițional și finanțarea bancară (creștere de doar 9%). 

În urma aplicării metodologiei clasamentului performanței bancare, la sfârșitul lunii iunie 2019 rezultatele se prezintă în felul următor: În top se regăsesc bănci de importanță sistemică, dar și alte bănci cu rezultate solide la nivelul tuturor indicatorilor financiari, respectiv B.C. Moldova-Agroindbank, urmată de B.C. Moldindconbank, B.C. MobiasBanca și B.C. ProCredit Bank. Primele trei bănci excelează la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, (revenindu-le circa 74% din profitul acumulat la nivel de sector și 63% din totalul activelor bancare), în timp ce următoarea prezintă cel mai redus nivel a creditelor neperformante. 

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul lunii iunie 2019 putem menționa următoarele:

 • Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activeleB.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. EuroCreditBank;
 • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu total active deținute: B.C. Victoriabank; B.C. Eximbank și BCR Chișinău;
 • Băncile cu cele mai calitative active: B.C. ProCredit Bank; B.C. EuroCreditBank și B.C. Fincombank;
 • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. Moldindconbank; B.C.Moldova-Agroindbank și B.C. Mobiasbanca;
 • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. Moldova-Agroindbank; B.C. Moldindconbank și B.C. Mobiasbanca.

Accesaţi aplicaţia interactivă

sweden logotype romania jp 5829119 Finanţat de Suedia

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!