Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Top 10 evenimente economice ale anului 2019 și top 10 provocări pentru 2020

Pe parcursul anului 2019, dinamica economică s-a stabilizat, fără a prezenta premise de accelerare. Indicele de Alertă Timpurie, calculat trimestrial de către Expert-Grup, denotă unele semne destul de timide de creștere a dinamicii economice, tendință care arată destul de nesigur pe fundalul tendințelor îngrijorătoare privind activitatea investițională privată, remiterile și exporturile. În schimb, politica bugetară expansionistă pentru al doilea an consecutiv urmează să impulsioneze activitatea investițională a statului, cu riscuri, însă, pentru creșterea economică din anii următori. 

Actuala ediție specială a  „Realității Economice” prezintă principalele 10 evenimente economice ale anului 2019, precum și principalele 10 provocări pentru anul 2020 (și nu doar), în opinia Expert-Grup. 

Top 10 evenimente economice ale anului 
1. Stabilizarea creșterii economice
2. Relaxarea politicii monetare
3. Reticența investitorilor
4. Adoptarea bugetului de stat pentru 2020
5. Finalizarea transparentizării acționarilor din băncile de importanță sistemică
6. Funcționarea legii salarizării
7. Scăderea volumului de transferuri din străinătate
8. Fluctuația exporturilor
9. Creșterea îndatorării populației și reglementarea sectorului de microîmprumuturi
10. Incorporarea rezultatelor recensământului populației din 2014 în statistica oficială.

Top 10 provocări economice ale anului 2020
1. Finanțarea deficitului bugetar planificat pentru 2020
2. Sub-executarea proiectelor investiționale publice cu finanțare externă
3. Aprovizionarea țării cu gaze naturale
4. Temperarea ritmurilor de creștere a veniturilor populației
5. Înăsprirea condițiilor pieții forței de muncă
6. Riscuri climaterice
7. Asigurarea independenței juridice și de decizie a BNM
8. Investigarea fraudelor din sectorul bancar
9. Răcirea economiei mondiale
10. Creșterea presiunilor pe contul curent

Realitatea economică (ro) Realitatea economică (en)

Topul celor mai importante evenimente economice ale anului 2019, dar și cele importante provocări pentru anul care vine, au fost aduse în discuție astăzi, 19 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă organizată de către Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”. În cadrul evenimentului a fost prezentată și evoluția Indicelui de Alertă Timpurie (IAT) - indicatorul dezvoltat după metodologia Expert-Grup, care indică pentru anul 2019 asupra stabilizării creșterii economice și o ușoară încetinire pentru 2020.

„Dinamica economică se va încadra în modelul specific ultimilor ani, iar în 2019 majorarea PIB-ului, cel mai probabil, nu va depăși nivelul de 5%. După declinul din 2015, creșterea PIB-ului s-a uniformizat și a oscilat între 4-5% - o fluctuație apropiată de rata naturală de creștere. Totuși, pe termen lung, se atestă o stabilizare a creșterii PIB-ului potențial în jurul valorii de 4%. Acest fapt reprezintă, mai degrabă, un semn de îngrijorare, în contextul în care capitalul și forța de muncă – factorii care asigură creșterea economică, cunosc evoluții slabe. Astfel că după faza de evoluție stabilă, ar putea urma o temperare a dinamicii PIB-ului efectiv și, implicit, a PIB-ului potențial” explică Adrian Lupușor, director executiv la Centrul Analitic Independent Expert-Grup și coautor al publicației.

În topul celor mai importante evenimente economice ale anului 2019, elaborat de experți se regăsesc: adoptarea bugetului de stat pentru 2020, dar și o serie de evenimente care au marcat sectorul financiar-bancar, cum sunt relaxarea politicii monetare, vinderea pachetului majoritar de acțiuni al B.C. Moldindconbank, creșterea gradului de îndatorare a populației și reglementarea sectorului de microîmprumuturi. Topul este completat și de o serie de constatări ce țin de competitivitatea economiei Republicii Moldova, în general, cum sunt reticența companiilor pentru noi investiții, dar și creșterea modestă a exporturilor.

În topul celor mai importante provocări pentru 2020, experții au inclus finanțarea deficitului bugetar planificat pentru 2020, capacitatea scăzută de implementare a investițiilor publice cu finanțare externă, aprovizionarea țării cu gaze naturale, asigurarea independenței juridice și de decizie a BNM, investigarea fraudelor din sectorul bancar, dar și evoluțiile îngrijorătoare ale pieței muncii.

Pentru anul 2020 deficitul bugetului public național este planificat la nivelul de 3,3% din PIB, ceea ce ridică semne de întrebare privind caracterul electoral al acestuia. Experții accentuează riscurile finanțării acestui deficit, deoarece recurgerea mai activă la împrumuturi pe intern de la băncile comerciale ar putea submina creditarea sectorului real, cu impact negativ asupra investițiilor și veniturilor companiilor. Nu în ultimul rând, o politică bugetară expansionistă în paralel cu o politică monetară relaxată prezintă anumite riscuri și pentru stabilitatea macrofinanciară pentru anul viitor.

Un alt subiect care se regăsește în topul Expert-Grup aduce în discuție existența unei potențiale crize a gazelor pentru anul 2020. Experții adaugă că riscul unei potențiale „crize a gazelor” este destul de mic. Cu toate acestea, însuși faptul că în 2020 pentru prima data vor fi implementate soluții alternative celor tradiționale (procurarea gazelor naturale tranzitate prin Ucraina), implică riscuri, deoarece mecanismele nu au fost testate anterior, iar pregătirile au avut loc în regim alert”, conchid experții.

Topul evenimentelor economice pentru anul 2019 și topul provocărilor pentru 2020 pot fi accesate pe site-ul expert-grup.org, la secțiunea Publicații/Realitatea Economică.

Despre „Realitatea Economică”

„Realitatea Economică” este o publicație economică trimestrială a Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, care identifică cele mai importante evoluții economice şi politice din țară. Publicația oferă o sinteză succintă, dar cuprinzătoare, cu privire la principalele tendințe și provocări din agricultură, industrie, comerț intern și extern, piața muncii, finanțe publice, sector financiar, mediu de afaceri și veniturile populației. Totodată, aceasta oferă scurte comentarii analitice pe marginea celor mai importante evenimente economice din ultima perioadă. Publicația se adresează jurnaliştilor economici, decidenţilor de politici, reprezentanților companiilor locale, străine şi băncilor comerciale, precum și a instituţiilor internaţionale, ambasadelor și partidelor politice.

 Realitatea economică (ro)

Înregistrarea evenimentul și o galerie de poze pot fi accesate mai jos.

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” invită reprezentanții presei la evenimentul de prezentare a publicației trimestriale „Realitatea Economică: top 10 evenimente economice ale anului 2019 și top 10 provocări pentru 2020”. Evenimentul va avea loc în data de 19 decembrie, cu începere de la ora 10:00, la sediul organizației „Expert-Grup” (str. Al. Bernardazzi, nr. 45, Chișinău).

Publicația va trece în revistă principalele evenimente ale anului 2019, dar și principalele provocări pentru anul care vine. Expert-Grup va prezenta și evoluția Indicelui de Alertă Timpurie (IAT) - indicatorul dezvoltat după o metodologie proprie care indică asupra evoluției creșterii economice pentru anul în curs.

Cinci întrebări-cheie ale acestei ediții:

1. Cât de „sănătoasă” a fost creșterea economică în 2019 și la ce ne putem aștepta în 2020?
2. Electoral sau nu: ce trebuie să știți despre bugetul planificat pentru anul 2020?
3. Deficitul bugetar: în ce măsură ne putem baza pe sursele externe?
4. Soluții alternative pentru aprovizionarea cu gaze a țării: există sau nu riscul unei „crize a gazelor”?
5. Piața muncii: cât de atractivă este Moldova pentru investitorii străini?

Evenimentul își va ține lucrările în limba română.

Pentru precizări nu ezitați să ne contactați la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sau la numărul de telefon 022 929 994, persoană de contact: Natalia Chitii, specialist în comunicare, Expert-Grup.

„Realitatea Economică” este o publicație economică trimestrială a Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, care identifică cele mai importante evoluții economice şi politice din țară. Publicația oferă o sinteză succintă, dar cuprinzătoare, cu privire la principalele tendințe și provocări din agricultură, industrie, comerț intern și extern, piața muncii, finanțe publice, sector financiar, mediu de afaceri și veniturile populației. Totodată, aceasta oferă scurte comentarii analitice pe marginea celor mai importante evenimente economice din ultima perioadă. Publicația se adresează jurnaliştilor economici, decidenţilor de politici, reprezentanților companiilor locale, străine şi băncilor comerciale, precum și a instituţiilor internaţionale, ambasadelor și partidelor politice.

Agenda evenimentului

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a lansat, astăzi, 3 decembrie 2019, în cadrul unei conferințe de presă, proiectul „Informează, abilitează și acţionează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Republica Moldova”, implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer e.V.

Inițiativa va fi implementată în perioada februarie 2019 – ianuarie 2022 și urmărește obiectivul sporirii rolului și a implicării societății civile la nivel local în creșterea transparenței, eficienței și eficacității proceselor de elaborare și executare a bugetelor în 25 de localități din Republica Moldova.

„În cadrul acestui proiect ne propunem să creștem nivelul de informare, conștientizare și motivare a societății civile la nivel local cu privire la procesul bugetar. Această presupune o mai mare implicare a actorilor implicați în analiza bugetelor locale, discutarea priorităților în ceea ce privește cheltuielile publice, monitorizarea executării bugetelor, în special, a achizițiilor publice pentru proiectele de investiții mari. Totodată, ne propunem abilitarea populației și societății civile la nivel local prin cunoștințe, instrumente și un cadru prin care aceștia să se poată implica mai activ în procesele de consultare și să contribuie la o mai bună monitorizare a politicilor publice și bugetelor publice locale”, a menționat Adrian Lupușor, directorul executiv al „Expert-Grup”.

La rândul său, Tatiana Ivanicichina, Secretar de Stat al Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, membră a Comitetului Coordonator al Proiectului, a spus: „La Minister deja am început să ne gândim la transparența bugetară de câțiva ani, dar din diverse motive implementarea acestora la diferite etape este mai dificilă și anevoioasă. Anume din acest motiv suntem foarte bucuroși că avem parteneri în persoana donatorilor și a partenerilor locali, care sunt gata să ducă mai departe acest proces de transparență bugetară la nivelul autorităților publice locale”.

„Adițional suportului oferit autorităților publice moldovenești, Uniunea Europeană a acordat întotdeauna o importanță sporită promovării unui rol activ al cetățenilor și organizațiilor societății civile în consolidarea democrației și a bunei guvernări în această țară. Proiectul, care este lansat astăzi, este o nouă ilustrare a acestui angajament. În acest sens, este necesară îmbunătățirea în continuare a mecanismelor participative la nivel local și promovarea experiențelor de implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor puse în aplicare în țară”, a declarat Ekaterina Yakovleva, manager de proiect, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

Inițiativa va fi implementată în parteneriat cu organizațiilor societății civile active și autorităților locale din Republica Moldova. Astfel, vor fi create 25 de coaliții locale, câte 5 coaliții în fiecare din regiunile Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia și regiunea Transnistreană.

„Ne dorim ca fiecare coaliție locală să cuprindă aproximativ 30 de membri reprezentând organizațiile neguvernantele, activiști locali și reprezentanți ai primăriilor. Estimăm ca până la finalizarea proiectului să avem aproximativ 750 persoane care să fie informați, abilitați și implicați activ în procesele bugetare la nivel local. Într-un final sperăm ca peste 400 mii de cetățeni să beneficieze de pe urma unui proces mai participativ de elaborare și executare a bugetelor celor 25 de localități din Republica Moldova. Astăzi, lansăm concursul de selectare a primelor 20 de localități care vor participa și vor beneficia de rezultatele proiectului”, a menționat Iulian Groza, director executiv IPRE.

Anunțul care include condițiile concursului și termenii limită pentru depunerea solicitărilor de parteneriat de către primăriile din regiunile de Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia ale Republicii Moldova pot fi găsite aici.

Mai multe detalii privind activitățile planificare și resursele proiectului privind guvernanța și participarea bugetară la nivel local, pot fi găsite pe platforma online de informare a proiectului www.bugetulmeu.md, disponibil în limba româna și rusă.

Pentru a explica obiectivele inițiativei și a crește nivelul de informare a cetățenilor, societății civile și autorităților locale cu privire la procesul bugetar, inclusiv și participativ, au fost elaborate mai multe materiale informative, disponibile pe site-ul www.bugetulmeu.md. Video-graficele sunt disponibile aici, iar info-graficele aici.

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.

Contacte pentru presă: Simion Ciochina, Ofițer de Comunicare al proiectului. Tel: + 373 69119694. Email: simion.ciochină@ipre.md

Versiunea rusă

Urmăriți în reluare conferința de presă de lansare a proiectului în link-ul de mai jos.

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), implementează din februarie 2019 proiectul de grant al UE „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”.

Obiectivul general al proiectului este sporirea implicării societății civile la nivel local și creșterea transparenței, eficienței și eficacității proceselor de elaborare și executare a bugetelor locale. Toate activitățile proiectului sunt bazate pe principiul de colaborare benevolă dintre autoritățile locale și organizațiile societății civile.

Pentru realizarea acestui obiectiv proiectul presupune colaborarea cu 20 de autorități locale de nivelul I din 4 regiuni ale Republicii Moldova: Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia, în vederea constituirii unui cadru de colaborare cu reprezentanții locali ai societății civile. În cadrul activităților proiectului APL-urile, împreună cu reprezentanții societății civile vor primi suportul metodologic și organizatoric necesar pentru ca APL să implementeze cu succes cerințele privind participarea cetățenilor în procesul bugetar. La implementarea cu succes a proiectului APL-urile participante vor fi menționate cu un trofeu privind realizările în procesul de sporire a participării în procesul bugetar.

Autoritățile Publice Locale de nivelul I care doresc să beneficieze de suportul proiectului sunt rugate să depună o solicitare privind participarea în proiect împreună cu formularul de participare, în conformitate cu modelele anexate. Selectarea APL-urilor va avea loc pentru fiecare regiune în parte în baza următoarelor criterii:

1. Disponibilitatea și motivația de a stabili parteneriate cu organizațiile societății civile locale;
2. Experiența implementării proiectelor din sursele UE și alte organizații internaționale;
3. Prezența (și nivelul de dezvoltare) în localitate a organizațiilor societății civile care ar putea fi implicate în procesul de Participare în Procesul Bugetar;
4. La concurs pot participa primării: a) localități reședință de raion; b) alte localități (APL de nivelul I) cu un număr de peste 5000 locuitori.

Autoritățile interesate sunt rugate să transmită la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. aplicația formată din solicitare și formularul de participare disponibile în link-ul de mai jos. Termenul limită pentru depunerea solicitărilor este 20 decembrie 2019.

Accesează formularul de aplicare Despre proiect Accesează versiunea rusă

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” și Institutul pentru Politici și Reforme Europene vă invită la conferința de presă dedicată lansării proiectului „Informează, abilitează și acţionează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”.

Evenimentul va avea loc marți, 3 decembrie 2019, cu începere de la ora 10:00, în sala de conferințe „Expert-Grup” (str. Alexandru Bernardazzi 45, or. Chișinău).

În cadrul evenimentului, vor fi prezentate oportunitățile oferite de proiect pentru comunitățile locale și autoritățile publice locale în ceea ce privește implementarea conceptelor de bugetare participativă și participare bugetară. Totodată, va fi anunțat și un apel public privind mobilizarea autorităților publice locale și a comunităților locale în vederea sporirii transparenței și incluziunii bugetare la nivel local.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sau la numărul de telefon (+373) 22 929 994, persoană de contact Dumitru Budianschi, manager proiect din partea Expert-Grup.

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.

Agenda evenimentului Despre proiect 

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” lansează astăzi, 27 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă harta interactivă a resurselor minerale ale Republicii Moldova - prima resursă digitală din țara, care localizează minele și carierele din Republica Moldova și oferă informații despre caracteristicile acestora. Harta dispune de un modul de raportare prin care utilizatorii platformei pot raporta problemele pe care le pot observa în procesul de exploatare a resurselor minerale în localitățile din proximitate. 

Iurie Morcotîlo, economist în cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” a menționat în deschiderea conferinței de presă că „subiectul gestionării substanțelor minerale utile este foarte puțin discutat în societate, iar puținele rapoarte și date statistice publicate pe acest subiect indică asupra unor probleme sistemice ce țin de lipsa de transparență în procesul de evidență a resurselor minerale, dar și de gestionarea defectuoasă a acestora”. 

Deși la moment nu există estimări exacte ale prejudiciilor economice și de mediu rezultate din utilizarea substanțelor minerale utile, raportul din 2017 publicat de Inspectoratul Ecologic de Stat, estimează valoarea prejudiciului aferent depășirii limitelor perimetrului minier la 30 milioane lei, iar în perioada 2010-2017 - la 214 milioane lei. 

O altă sursă de pierderi și prejudicii aduse mediului este extragerea masivă din cariere și mine neautorizate. Doar în 2017 au fost depistate 237 de cariere neautorizate, dintre care 133 de argilă cu suprafața de 103,04 ha, de nisip – 83 cu suprafața de 98,55 ha și 21 de piatră, cu suprafața de 35,61 ha.

Expertul mai adaugă că „în pofida eforturilor autorităților de a submina extragerea ilicită și frauduloasă a resurselor minerale, acest fenomen nu s-a diminuat în timp. Din acest considerent, Expert-Grup cu sprijinul Fundației Soros-Moldova și-au consolidat eforturile pentru a îmbunătăți transparența și evidența resurselor naturale în Republica Moldova lansând această platformă prin intermediul căreia cetățenii și organizațiile locale și regionale de mediu pot semnaliza și raporta nereguli în exploatarea resurselor minerale în localitățile din proximitate”. 

„Ne propunem să cream o rețea de avertizori locali formată din organizațiile de mediu, jurnaliști, activiști, dar și publicul larg pentru semnalizarea carierelor neautorizate, extracțiilor frauduloase și problemelor de mediu ce rezultă din exploatarea intensivă a resurselor, astfel că lansăm un apel către toți cei interesați de acest subiect să se alăture inițiativei lansate astăzi”, adaugă Tatiana Savva, economistă în cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” în încheierea conferinței de presă. 

Pentru a deveni avertizor în cadrul acestei inițiative, ne puteți contacta la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoană de contact Tatiana Savva, economistă la Expert-Grup

Accesați harta

Înregistrarea video a evenimentului și o galerie de poze pot fi accesate mai jos.


soros logoConferința de presă a fost organizată în cadrul proiectului „Utilizarea resurselor naturale: îmbunătățirea evidenței și transparenței”, sprijinit financiar de Fundația Soros-Moldova.

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei și laboratorul de economie experimentală din Montpellier vă invită să participați la evenimentul de prezentare  a studiului „Cum poate fi diminuată evaziunea fiscală în Republica Moldova” în cadrul căruia vor fi prezentate concluziile primelor experimente economice organizate în Republica Moldova în acest an.  Evenimentul de lansare va avea loc pe 28 noiembrie, cu începere de la ora 14:00, în sala 203 a blocului F al Academiei de Studii Economice a Republicii Moldova.

Pe lângă prezentarea recomandărilor de politici pentru diminuarea evaziunii fiscale în Republica Moldova, experții vor prezenta și o analiză comparativă a rezultatelor experimentelor economice desfășurate în Republica Moldova și Franța pentru a releva modul în care diferă factorii psihologici care stau în spatele deciziilor luate de respondenți.

Deși este o noutate pentru Republica Moldova, în statele membre ale Uniunii Europene experimentele economice reprezintă o sursă alternativă de date care stă la baza studiilor necesare pentru elaborarea politicile publice, iar autoritățile publice franceze deseori cofinanțează organizarea experimentelor economice, întrucât acestea le ajută să înțeleagă mai bine modul în care oamenii se comportă în anumite situații și modul în care iau decizii.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Transformarea europenizării din proces inspirațional în operațional prin intensificarea interacțiunilor între centrele independente de analiză a politicilor din Moldova și Uniunea Europeană”, finanțat de Fundația pentru o Societate Deschisă.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numărul de telefon 022 929 994 și adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoană de contact Natalia Chitii (specialist în comunicare la Expert-Grup).

Agenda evenimentului

Înregistrare la eveniment:

Peste 600 de elevi și studenți au participat, în perioada 4-8 noiembrie, la evenimentul de educație financiară „Drumul banului”, cu prilejul Zilei Internaționale a Economisirii.

Călătoria a început la Banca Națională a Moldovei (BNM), care deține rolul exclusiv de a emite bancnote și monede ca mijloc de plată pe teritoriul Republicii Moldova și a continuat la băncile licențiate - instituțiile care intermediază fluxurile financiare în economie.

La Banca Națională, vizitatorii au avut posibilitatea să vadă colecția de monede comemorative și jubiliare emise de BNM și de alte bănci centrale, dar și cum arată un lingou de aur. De asemenea, aceștia au  putut vizualiza cu ajutorul unui dispozitiv special elementele de siguranță ale bancnotelor de lei moldovenești. Ulterior, participanții au beneficiat de o lecție de educație financiară la care au aflat despre sistemul financiar național, principalele concepte și produse existente, rolul instituțiilor de supraveghere, dar și riscurile asociate acestui domeniu. Elevii din clasele mai mari și studenții au avut posibilitatea să-și testeze cunoștințele financiare în cadrul unui joc interactiv, iar cei mai ageri au primit câte un set de monetărie.

La băncile licențiate, copiii și tinerii au avut parte de excursii și prezentări utile despre ceea ce reprezintă o bancă, cum funcționează aceasta și care sunt cele mai utilizate produse financiare.

Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, salută implicarea sinergică instituțională în procesul de educație financiară. „Acest proces oferă avantaje pluridimensionale – formarea capacităţii de creare a bugetului personal şi de economisire, dar și perspectiva dezvoltării competenţelor antreprenoriale şi investiţionale pentru o incluziune financiară eficientă. Banca Națională va continua să ajute populația să își crească nivelul de educație financiară”.

Totodată, economistul Dumitru Pîntea de la Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” menționează că „un nivel mai înalt de educație financiară în rândul populației este, pe de o parte, un câștig individual pentru fiecare familie, dar și un bun colectiv în sensul eficientizării canalului de transmisie a politicii monetare, pe de altă parte”. 

Evenimentul „Drumul banului” a fost organizat de Banca Națională a Moldovei și Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în comun cu băncile licențiate, în cadrul proiectului comun „Învață. Dă sens banilor”,  lansat în primăvara acestui an. 

O galerie de poze din cadrul evenimentului poate fi accesată mai jos.

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova au lansat, în cadrul celei de-a șaptea ediții a conferinței internaționale MACRO 2019, Raportul de Stare a Țării – o radiografie cuprinzătoare a situației economice și sociale din țară. Ediția din acest an a adus în discuție impactul inegalităților social-economice asupra stării țării în încercarea de a identifica propuneri cu caracter strategic care să ofere suport categoriilor vulnerabile de populație și să le asigure creșterea veniturilor.

2D2A0023

În deschiderea conferinței MACRO 2019, Adrian Lupușor, directorul executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” a prezentat principalele mesaje din Raportul de Stare a Țării pe anul 2019.

„A crescut decalajul dintre ceea ce se vede în statistici și ceea ce simt oamenii. Indicatorii statistici nu au nicio relevanță pentru că multe grupuri vulnerabile sunt excluse din circuitul economic. Cauza decalajului este modelul defectuos de creștere economică, bazat pe consum, care se perpetuează de ani de zile. Creșterea PIB s-a stabilizat în Republica Moldova în jurul cotei de 4 la sută, dar fără să se producă schimbări structurale. Pentru Republica Moldova 4 la sută nu este o creștere suficientă, pentru că nivelul de la care pornim este foarte scăzut. Pentru economia Republicii Moldova care este cea mai mică economie din regiune, ar fi nevoie de 7-8 la sută pentru o crește economică inclusivă. 80 la sută din PIB-ul Republicii Moldova este generat de consum, mare parte alimentat de remitențe. Iar peste 60 la sută din populație obțin venituri din remitențe și pensii – două categorii care constituie surse nesustenabile și extrem de volatile. În Europa acest indicator este de 40 la sută. Republica Moldova riscă să piardă principalele atuuri pe care miza în atragerea investițiilor – forța de muncă ieftină și remitențe. Forța de muncă ieftină dispare din cauza migrației, a sistemului educațional ineficient și a creșterii salariilor. În plus, rata ocupării informale, adică a muncii la negru sau gri, este în creștere continuă în ultimii ani”.

Ca soluții pentru depășirea acestei situații, Adrian Lupușor sugerează că Republica Moldova are nevoie de acțiuni pentru creșterea competitivității țării. Printre acestea ar fi un sistem educațional care să faciliteze absorbție de inovații, o politică economică și fiscală care să susțină modele de business bazate pe inovații și pe produse de valoare adăugată înaltă. E nevoie de reformarea justiției.

Accesează mesajele-cheie ale Raportului de Stare a Țării 2019

Panelul 1: Creșterea economică și inegalitățile veniturilor

2D2A0183

„Dacă e să urmărim cifrele, sistemul de impozitare și de asigurare cu pensii din Republica Moldova este unul egalitar și inclusiv. Cifrele spun că inegalitatea în Republica Moldova a scăzut în ultimii ani, fiind în jur de 25 la sută. Dar la modul real, percepția publică este foarte diferită, iar cei mai bogați sunt avantajați în acest sistem, pentru că nivelul serviciilor este unul destul de jos, iar cei bogați pot plăti niște servicii în plus”, a declarat Sorin Hadârcă, partener în cadrul Centrului de Analize a Politicilor și Soluții Alternative, CAPSA.

„Furtul miliardului și justiția pe care o avem sunt minusuri enorme în dezvoltarea Republica Moldova. De fapt, percepția subiectivă este că 1% dintre cei mai bogați din Republica Moldova consumă mai mult decât toată pătura de mijloc”. Expertul mai adaugă că „statul capturat” creează niște perversiuni și în domeniul economic. Când un grup restrâns de oameni poate controla politicul și adopta legi care le favorizează capitalurile, asta se resimte de populație ca nedreptate, inechitate, apare percepția că „în țara asta nu există dreptate, deci este mai bine să plec. Oamenii care au agonisit averi ilicite și în consecință care își pot permite ceea ce alții nu-și permit trebuie să fie trași la răspundere și atunci lucrurile și percepțiile se vor schimba”.

„Incidența sărăciei în Republica Moldova arată că există o mare diferență dintre localitățile și regiunile țării. Regiunea centrală este cea mai săracă – cu 10-12 puncte în comparație cu alte raioane. La modul general, Republica Moldova nu mai este considerată cea mai săracă țară din Europa, acum cifrele plasează Ucraina pe această poziție. În Republica Moldova în ultimii ani există o anumită atenuare a sărăciei și a inegalității”, a declarat Anna Akhalkatsi, directoarea biroului Băncii Mondiale în Republica Moldova.

Printre factorii cei mai importanți care generează inegalitatea din societatea Republicii Moldova, Anna Akhalkatsi a menționat așa-numita mobilitate dintre generații. E o situație în care nivelul de educație și de venit al copiilor depinde foarte mult de nivelul părinților. În Republica Moldova generația născută în anii 70-80 și care a prins criza economică de după prăbușirea URSS are copii care nu au avut suficiente șanse la educație și, respectiv, acces la venituri mai mari și un nivel de viață mai bun. În plus, sistemul de pensii are multe inegalități, sunt multe pensii privilegiate pe de o parte, iar pe de altă parte sunt grupuri care nu contribuie la sistem și nu vor avea pensii, cum sunt de exemplu agricultorii.

„Guvernul Sandu lucrează asupra unui „buget al solidarității”, care presupune creșteri ale salariilor, creșterea targhetată a nivelului de asistență socială și creșterea autonomiei financiare a autorităților locale. Acestea nu sunt niște măsuri populiste, ci, din contra, este o investiție în dezvoltarea capitalului uman și a țării pe termen lung”, a declarat în cadrul evenimentului Natalia Gavrilița, ministra Finanțelor a Republicii Moldova.

„Nu este doar diferența de salarii cea care favorizează migrația, ci sunt și așteptările oamenilor vizavi de eficiența Guvernului, participarea la luarea deciziilor – sunt factori care au făcut ca în Europa de Est migrația să nu fie atât de mare către Vest după aderarea la UE a țărilor respective. Pentru oameni este foarte important să aibă speranță. Diferența dintre cifre și percepții apare pentru că oamenii simt inechitate”, a mai spus Natalia Gavriliță.

„În Republica Moldova 33 la sută din PIB sunt cheltuieli bugetare, gestionate de Ministerul Finanțelor, iar majoritate cheltuielilor bugetare sunt întreptate către programele sociale. Cred în necesitatea de a investi în capitalul uman. Toate instituțiile și agenții economici vorbesc despre impactul demografiei asupra activității lor”, mai adaugă ministra.

„Necesitatea investițiilor în capital uman nici măcar nu este discutată la nivel global, este tratată ca ceva firesc. Pilonul de bază în care funcționează UE este incluziunea socială – accesul la piața muncii, garantarea unor drepturi sociale devin caracteristici de bază pentru UE, chiar dacă aceasta este o structură mai degrabă liberală”, spune Cristina Raț, lector la Facultatea de sociologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România.

„Discursul contemporan nici măcar nu contestă necesitatea de investiții în oameni. Subvenționarea activităților economice nu trebuie văzută ca populism, ci ca o necesitate. Dacă nu există un sistem de securitate socială, care să echilibreze crizele economice periodice, vom avea probleme sociale. Politicile egalitare ajung să producă inegalitate, pentru că bunăstarea oamenilor nu se bazează pe procente, ci pe coșul minim zilnic – cantitatea necesară de alimente, servicii, căldură, curent etc. Ajutorul social trebuie în permanență regândit. Mecanismele redistribuite sunt vitale pentru a crea o populație educată și sănătoasă. Efectele investiției extrem de scăzute în educație și sănătate în România în trecut se vad acum. Trebuie văzute nu doar deficitele bugetare create de mecanismele distributive pe termen scurt, dar și de efectele lor benefice pe termen lung”, mai adaugă vorbitoarea primului panel al conferinței Cristina Raț.

Prezentarea lui Sorin Hadârcă poate fi accesată aici.

 

Panelul 2: Implicațiile sociale ale inegalităților economice

2D2A0405

„Tendințele demografice și economice din Republica Moldova din ultimii ani au dus la reducerea decalajelor de venituri și, respectiv, la reducerea pe hârtie a inegalităților. Dar pe termen lung aceste tendințe reprezintă vulnerabilități pentru sectorul social și economic”, spune economistul Iurie Morcotîlo, de la Centrul Analitic „Expert-Grup”.

„În cifre, sărăcia s-a diminuat în ultimii 20 de ani, dar Republica Moldova rămâne mult în urma vecinilor. 44 la sută din familiile din Republica Moldova depind de venituri care nu țin de situația economică, cum sunt pensiile și remitențele. Sectorul agrar au fost perdantul în ultimii ani – decalajul de venituri a devenit enorm: 60 la sută din agricultori sunt în categoria cea mai săracă de populație. Structura forței de muncă arată că ponderea întreprinzătorilor, adică a oamenilor cu venituri mari, este aproape de zero. A crescut în ultimii ani evaziunea fiscală. Al treilea factor care duce la subestimarea inegalităților este faptul că se contabilizează doar veniturile curente, nu și activele mobile și imobile”, adaugă expertul.

„Guvernul își asumă responsabilitatea de a recalcula coșul minim de consum, ceea ce va face să crească imediat și toate contribuțiile sociale. Este o povară bugetară grea, dar necesară, pentru că guvernarea anterioară a evitat intenționat să aducă Coșul minim de consum la nivel real și să publice Indicele sărăciei din Republica Moldova”, a declarat Ala Nemerenco, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Ala Nemerenco spune că pentru a reduce din inegalități, Republica Moldova trebuie să pună accentul pe copiii, pentru a le asigura studii și bunăstare, și pe bătrânii care s-au pomenit într-un sistem absolut inechitabil în care primesc o pensie mult sub limita de subzistență. „400 de mii de oameni din Republica Moldova au venituri sub 1400 de lei, sumă care nu le permite nu doar să trăiască decent, dar chiar și să supraviețuiască”.

„Creșterea economică are un impact foarte mic asupra scăderii sărăciei în Republica Moldova, în comparație cu Georgia, Armenia sau alte țări”, a declarat în cadrul conferinței Lars Johan Lönnback, șeful Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova.

„Printre domeniile cele mai inechitabile din Republica Moldova sunt educația, locuința și sănătatea. 24 la sută din populație sunt private de educație, nu au loc de muncă sau/și nu au unde locui”. Situația ingalităților poate fi schimbată prin politici bine gândite ale Guvernului și partenerilor de dezvoltare, investind mai mult în zonele cu sărăcie mai mare, reducând decalajul dintre zonele rurale și cele urbane, și eliminând inegalitățile legate de vârstă. Este importantă și instruirea pe durata vieții, accesul femeilor la deschiderea de noi afaceri, aducerea în zona legalității a migrației, în sensul eliminării de pe piață a firmelor care vin cu oferte dubioase de angajare în străinătate. Nu în ultimul rând, trebuie valorificată experiența oamenilor care revin acasă după ce au muncit în străinătate, inclusiv prin susținerea lor în deschiderea de afaceri”, adaugă Lars Johan Lönnback.

„Este adevărat că veniturile populației au crescut, chiar și a categoriilor celor mai sărace. Dar de facto, pătura celor mai săraci a migrat către categoria celor vulnerabili, adică a celor care abia supraviețuiesc, și acest transfer a fost facilitat de remitențe și de pensii”, spune expertul economic Alexei Buzu, directorul executiv al Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare”.

„Lupta cu inegalitățile trebuie asumată politic de factorii de decizii pentru a fi eficientă, în timp ce la noi oamenii pur și simplu și-au luat soarta în mâini și au încercat să-și rezolve problemele singuri. Există 311 mii de salariați în zonele rurale ale Republicii Moldova, dintre care doar 60 de mii sunt oficial angajați în agricultură. Avem și 320 de mii de persoane „ocupate pe cont propriu” în agricultură, oameni care sunt în afara sistemului social. Pentru a fi eficient în combaterea inegalității, statul trebuie să susțină crearea de locuri de muncă pentru cele mai diverse categorii de populație – de la femei la persoane cu nevoi speciale”, adaugă expertul.

„Dintre țările Uniunii Europene, Cehia are cea mai bună performanță în ceea ce privește incluziunea socială, după care urmează Finlanda, Slovacia, Slovenia, Danemarca și Franța. Iar Suedia are cele mai puțin persoane sărace, adică care au privări materiale grave, după care urmează Austria și Luxemburgul. Pentru ca lucrurile să meargă bine într-o țară, cultură politică modernă este un factor important, la fel ca și integritatea politicienilor”, spune sociologul german Alfred Pfaller, ex-reprezentant Friedrich-Ebert-Stiftung în România și Republica Moldova.

„Ce fac aceste țări pentru a menține un nivel bun al incluziunii sociale? În primul rând, au o piață de ocupare a forței de muncă funcțională – locuri de muncă plătite decent, reglementate și protejate rezonabil. Al doilea pilon este sistemul de protecție socială, care acoperă deficiențele pieței de muncă, un sistem de bunăstare care oferă alocații suplimentare celor care nu-și pot permite mai multe lucruri și care asigură un trai decent pentru toți, indiferent de puterea de cumpărare individuală. Iar sistemul de educație și sănătate este inclus în sistemul de bunăstare socială. Spre deosebire de Republica Moldova în țările cu performanță bună fermierii constituie doar un procent mic – 1-2 la sută din forța de muncă. În schimb, este o rată înaltă a industriei prelucrătoare. Al doilea element care explică o piață a forței de muncă funcțională este nu cererea, ci oferta de forță de muncă. În aceste țări, toți adulții sunt bine educați profesional”.

„Dar chiar și țările cu cea mai bună performanță se confruntă cu provocări continui în incluziunea socială – provocările sunt legate de migrație, de îmbătrânirea populației, iar dezvoltarea pieței și limitarea resurselor duce la faptul că persoanele cu venituri mici să locuiască la periferii sau să aibă un acces mai puțin facil la sistemul medical. Iar în țările nordice mai ales o provocare este și singurătatea”, mai adaugă sociologul Alfred Pfaller.

Prezentarea lui Iurie Morcotîlo poate fi accesată aici. 

„Problema inegalităților este subiect de discuție frecvent în societatea noastră, dar aproape că lipsește din discursul public. Cu toate acestea, inechitățile, sunt o caracteristică a societății noastre care împiedică crearea locurilor de munca decente și dezvoltarea economica durabilă”, a declarat la încheierea conferinței MACRO, Ana Mihailov, coordonatoare de programe, Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova.

„În Republica Moldova trebuie să fim atenți la politicile publice care se promovează în ultimul timp ca să nu permitem ca acestea să adâncească și mai mult inechitățile existente. Promovând o cauză nobilă cum este crearea condițiilor prielnice pentru mediul de afaceri și atragerea investițiilor, nu trebuie să vitregim oamenii muncii, care, pe de altă parte, trebuie să ofere brațele de muncă atât de necesare mediului de afaceri. Trebuie să găsim acel echilibru dintre interesele angajatorilor și cele ale angajaților pentru a construi o societate justă și echitabilă. Schimbările ample pe piața muncii ar trebui să fie în centrul preocupărilor noastre. Și aici mă refer la proliferarea locurilor de muncă „atipice”, la slăbirea negocierilor colective, la deteriorarea condițiilor de muncă, la creșterea muncii temporare și altele. Pe scurt, piața muncii a încetat să mai fie o sursă stabilă de prosperitate pentru mulți oameni. Și aici dialogul social, care aproape că lipsește în RM, trebuie să-și recapete rolul său crucial în promovarea competitivității și echității, și în îmbunătățirea prosperității economice și a bunăstării sociale”, a mai adăugat Ana Mihailov.

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!