Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” vă invită să participați la cea de-a XX-a ediție a conferinței MEGA „Provocări economice după turbulențe politice”. Evenimentul va avea loc pe 25 iulie 2019, în sala de conferință a Hotelului „Jolly Alon”, începând cu ora 10:00. 

În cadrul conferinței, Expert-Grup va lansa ediția aniversară a revistei economice MEGA (Moldovan Economic Growth Analysis), care explică tendințele macroeconomice și sectoriale conturate pe parcursul anului 2018 și va oferi prognoza principalilor indicatori economici pentru 2019-2020. 

Întrebările-cheie ale acestei ediții sunt:

1. Care sunt prognozele Expert-Grup privind creșterea economică din 2019-2020?
2. Care sunt provocările de politică economică, în special, pentru finanțele publice, în contextul actual?

3. Care a fost impactul reformei fiscale asupra veniturilor, ocupării și investițiilor?
4. De ce Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază?

La eveniment vor fi prezenți reprezentanții autorităților centrale, misiunilor diplomatice, comunității donatorilor și experții în domeniu, pentru a discuta cele mai importante evoluții și riscuri economice, inclusiv și domeniile prioritare de politici publice pe termen scurt și mediu. 

Pentru a vă înregistra la eveniment, vă rugăm să completați formularul de mai jos, până pe data de 24 iulie 2019, ora 10:00.

Dacă aveți nevoie de clarificări și/sau explicații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoana de contact Natalia Chitii, specialist în comunicare.

Evenimentul este organizat de către Expert-Grup cu suportul financiar al Guvernului Suediei.

Agenda evenimentului (ro)

Înregistrare la eveniment:


logo Sweden     Finanţat de Guvernul Suediei

Bugetul de stat concentrează peste 62% din resursele bugetare ale țării. În 2018 peste 54% din veniturile Bugetul de Stat au fost destinate transferurilor spre alte componente ale Bugetului Public Național (BPN), în creștere față de 2014 cu 7,4 p.p. Cea mai importantă cotă a transferurilor de la Bugetul de Stat (BS) este destinată Bugetelor Locale, circa 52,4%, cu o reducere de 2,4 p.p. față de 2014. Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) a primit 33,8% în creștere față de 2014 cu 5,6 p.p. și Fondurile de Asigurare Obligatorie de Asistență Medicală (FAOAM) 13,8% în reducere cu 3,2 p.p. Astfel, doar circa 46% din resursele colectate de BS sunt utilizate pentru cheltuielile acestei componente, restul fiind transferate la alte componente ale BPN.

Bugetele Locale sunt cele mai dependente de transferurile de la Bugetul de Stat, peste 70% din veniturile Bugetelor Locale în 2017-2018 provin din aceste transferuri. Această dependență a înregistrat un trend ascendent, în special după reforma privind finanțele publice locale din 2013, implementată integral din 2015. Aceeași tendință a fost înregistrată și pentru BASS, doar în condițiile unei dependențe mai reduse, transferurile constituind 33,7% din veniturile acestuia. Unica componentă cu o evoluție pozitivă fiind FAOAM, care în comparație cu 2015 a înregistrat o diminuare a dependenței de transferurile de la BS cu circa 3,7 p.p. Rolul important al transferurilor pentru bugetele locale se manifestă pe ambele nivele ale Administrației Publice Locale (APL). Astfel, volumul transferurilor depășesc veniturile fără transferuri ale APL I de 1,9 ori, iar pentru APL II de 2,7 ori.

În prezent, cu referire la Bugetele Locale, în Republica Moldova practic există 2 sisteme bugetare. Un sistem funcționează în Găgăuzia și altul pentru restul țării. Autoritățile locale din Găgăuzia nu participă la sistemul de formare a Fondului de Susţinere Financiară a unităţilor administrativ-teritoriale (FSF), în schimb Găgăuzia reține practic toate impozitele și taxele de stat colectate pe teritoriul acesteia. De asemenea, autoritățile din Găgăuzia beneficiază fără restricții de toate programele de cheltuieli din BS, având aceleași drepturi ca și APL din restul țării. Restul autorităților, deși sunt acoperite de același concept de formare a bugetelor, totuși datorită particularităților de reglementare rezultă diferențe majore pe structura formării veniturilor pentru alte două grupe de autorități locale: (i) pentru raioane, și (ii) mun. Bălți și Chișinău.

Evoluția veniturilor față de 2014 arată clar că sistemul de formare a veniturilor pentru Găgăuzia este mai avantajos decât cel aplicat pe restul țării. Astfel, Găgăuzia în 2018 a înregistrat față de 2014 cea mai mare creștere a cotei sale în veniturile consolidate ale Bugetelor Locale, cu 1,51 p.p. De asemenea, aceasta a înregistrat cel mai înalt nivel al veniturilor bugetare totale per capita, de 5497,4 lei, ce constituie circa 189% din nivelul anului 2014. Începând cu 2017, Găgăuzia a devansat mun. Chișinău la venituri bugetare per capita, în 2018 diferența constituind de 268 lei sau cu 5,1% mai mult, iar față de mun. Bălți această diferență este considerabil mai mare, de 1398 lei sau cu 34,1% mai mult.

Raioanele sunt cele care au înregistrat cea mai slabă performanță. În patru ani raioanele sunt cele care au avut cea mai proastă evoluție, veniturile medii totale pe această grupă înregistrând de fapt o creștere negativă în termeni reali, de 98,3% din veniturile din 2014. Iar, exprimate per cap de locuitor, acestea au înregistrat nivelul de 101,8%. Venitul bugetar mediu per persoană pe grupa Raioane este doar de 74% din venitul per persoană din Găgăuzia.

Sistemul de formare a veniturilor bugetelor locale după 2014 relevă o capacitate scăzută privind formarea unui echilibru dintre funcțiile de stimulare a dezvoltării economice la nivel local în comunitățile cu potențial și de echilibrare a veniturilor. Evoluția repartiției veniturilor consolidate pe unitățile teritorial administrative de nivelul doi exprimate pe cap de locuitor în 2014 și 2018, demonstrează o consolidare a unui număr restrâns de unități administrative care au înregistrat venituri peste media pe bugetul local consolidat și o creștere a numărului de unități, care au înregistrat venituri sub media pe țară (29 UAT în 2018 față de 22 în 2014). De asemenea, analiza evoluției veniturilor totale și a veniturilor fără transferuri cu destinație specială pentru educație, asistență socială și competențe delegate exprimate per cap de locuitor, demonstrează că principalii actori în dezvoltarea economică și contribuitori la BPN, mun. Chișinău și Bălți, au venituri bugetare per capita mai joase decât Găgăuzia, iar Bălți este la doar 84% din media pe bugetul local consolidat. Astfel, principalele motoare economice ale țării sunt limitate în dezvoltare, aceasta în consecință limitând dezvoltarea întregii economii, iar în consecință și a localităților din restul țării. Această situație este relevantă și pentru alte unități administrative de nivelul doi, care, deși, au o situație economică mai puternică înregistrează venituri mai mici

Ponderea veniturilor consolidate ale bugetelor locale este de 25,3% din veniturile consolidate BPN cu transferuri de la bugetul de stat și doar de 7,5% fără acestea. Din anvelopa totală de venituri bugetare ale țării, APL I dețin doar 2,8%, iar APL II de 4,7% și respectiv 8,1% și 17,3% cu transferurile de la BS. În cazul veniturilor cu transferuri de la bugetul de stat APL de nivelul II deține o pondere din veniturile consolidate ale bugetelor locale de peste 2 ori mai mare (68%) decât APL de nivelul I (32%). Iar, în cazul veniturilor fără transferuri de la bugetul de stat, această structură se modifică nu foarte mult (63% la 37%). Evoluția ponderilor veniturilor APL II și APL I în bugetele locale consolidate pe perioada analizată este una de convergență. Rolul de bază în instaurarea acestei tendințe a revenit transferurilor de la BS, prin faptul că transferurile pentru APL I au înregistrat o creștere mai mare decât cele destinate APL II. Însă, imaginea generală privind ponderile veniturilor APL I și APL II în bugetele locale este denaturată în special de mun. Chișinău și Bălți. Veniturile bugetare ale APL I (fără transferuri de la APL II) în 2018, pentru marea majoritate din UAT, au înregistrat o pondere ce se situează în intervalul de 40%-51% din veniturile totale, deși pe bugetul local consolidat aceasta este de circa 32%.

În perioada 2016-2018 veniturile APL de nivelul I au crescut mai rapid decât cele ale APL II. În cazul veniturilor totale, inclusiv transferurile de la bugetul de stat, veniturile APL de nivelul unu au crescut cu 31,6% și fără transferuri cu 19,9%, față de 17,7% și respectiv 11,1% pentru APL II. Totodată, contribuția APL II la creșterea veniturilor bugetului local consolidat pe această perioadă este mai mare decât a APL I. Astfel, APL de nivelul doi a contribuit la creșterea consolidată a bugetului local (inclusiv transferurile) cu 12,5 p.p. față de 9,3 p.p. pentru APL de nivelul unu, în timp ce pentru veniturile fără transferuri APL II a contribuit cu de 7,2 p.p. și APL I cu 7 p.p.

Creșterea veniturilor bugetelor locale în perioada 2016-2018 pentru toate grupele de UAT, aproape în întregime au fost asigurate din defalcări și transferuri de la BS. De asemenea, diferența dintre nivelul de creștere a veniturilor pentru Găgăuzia (33,3%) și restul țării (sub 21,8%) se explică, aproape în întregime, de nivelul veniturilor din defalcări. Contribuția la creșterea veniturilor din defalcări pentru Găgăuzia fiind de 17,9 p.p. față de 0,3 p.p pentru Raioane și 3,8 p.p. pentru mun. Chișinău și 3,5 p.p în mun. Bălți.

Veniturile din surse proprii constituie circa 10,9% din veniturile bugetelor locale consolidate, cu o evoluție ușor descendentă. La venituri din surse proprii au fost incluse: (i) impozite pe proprietate; (ii) servicii și plăți administrative, (iii) patenta întreprinzător, (iv) taxe locale și (v) resurse naturale, (vi) venituri din proprietate și (vii) și alte venituri. Ponderea veniturilor proprii în veniturile totale ale unităților administrativ teritoriale de nivelul doi pentru Raioane și Găgăuzia sunt sensibil mai joase decât în mun. Chișinău și Bălți. Astfel, ponderea acestora în raioane este de 8,6% și 8,4% pentru Găgăuzia, iar în mun. Chișinău 16% și Bălți de 14,7%. Creșterea veniturilor proprii în bugetului local consolidat în 2018 față de 2016 este de 20,5%, ușor sub rata generală de creștere, însă substanțial sub rata de creștere a veniturilor din transferuri de la BS (25,3%). Astfel, sursele din care sunt constituite veniturile proprii ale bugetelor locale nu pot asigura o creștere care ar exclude creșterea ponderii transferurilor.

Impozitele pe proprietate, taxele locale și veniturile din servicii și taxe administrative asigură peste 86% din veniturile din surse proprii. Pentru spațiul rural cea mai mare contribuție la creșterea veniturilor bugetului local consolidat se atestă din veniturile din servicii și taxe administrative, iar pentru spațiul urban din impozite pe proprietate. În raioane și Găgăuzia ritmul de creștere pe perioada 2016-2018 a veniturilor din impozite pe proprietate a fost de peste 5 ori mai jos decât în mun. Chișinău și Bălți, respectiv 15,4% și 17,6% față de 81% și 94%. În schimb, evoluția veniturilor din taxele locale este mai aproape pe toate grupurile de UAT II, cea mai mare creștere a fost înregistrată pe mun. Bălți (16,9%), iar cea mai joasă pe raioane, de 8,1%. O altă sursă importantă de venituri proprii sunt taxele locale. Acestea au avut creșteri relativ omogene pe grupele de unități administrative de nivelul doi și au fost situate în intervalul 8,1% (raioane) și 16,9% (Bălți) și se situează cu mult sub creșterea veniturilor totale a bugetului local consolidat (21,8%).

Din creșterea de 20,5% a bugetului local consolidat pe perioada 2016-2018, contribuția veniturilor proprii este de doar 2,3 p.p. Contribuția veniturilor proprii la creșterea veniturilor totale pe raioanele este și mai joasă, de doar 1,2 p.p. și destul de aproape cu cea din Găgăuzia (1,7 p.p.), în timp ce pe mun. Chișinău și Bălți acestea sunt considerabil mai mari, respectiv 4,5 p.p. și 3,7 p.p. Cea mai pronunțată diferență pe sursele proprii se observă pe impozitele pe proprietate și taxe locale, care au o contribuție cu mult mai importantă în mun. Chișinău și Bălți, decât pentru raioane și Găgăuzia.

Ponderea veniturilor asupra cărora APL au întreaga putere de decizie în perioada 2016 – 2018 a înregistrat o tendință generală descendentă, ajungând la 39,3% față de 42%. Această evoluție a fost cauzată de sporirea ponderii transferurilor cu destinație specială, care au crescut mai rapid ca restul veniturilor. Astfel, în 2018 pentru toate grupele de unități administrativ teritoriale de nivelul doi (raioane, mun. Chișinău și Bălți, Găgăuzia), ponderea transferurilor cu destinație specială a depășit 50% din veniturile consolidate ale acestora. În același timp, Găgăuzia este unica, care a avut o tendință generală inversă, adică de reducere a ponderii transferurilor cu destinație specială, în 2018 aceasta atingând cea mai joasă pondere ale acestora, de 50,5%. Cel mai înalt nivel al transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat, și respectiv cel mai restrâns spațiu asupra deciziilor privind alocarea resurselor a fost înregistrat de către raioane, de 65,9%, urmat de mun. Bălți cu 62,7%.

APL II în general au un nivel mai mare de Transferuri cu Destinație Specială (TDS) în veniturile totale ale acestora (64,8%, 2018), decât APL I (52,1%, 2018) cu o tendință generală de creștere pe ambele nivele. Totodată, APL I au înregistrat o creștere mai mare decât APL II, respectiv de 4,1 p.p. față de 2,5 p.p. Unica tendință inversă se constată pentru APL II Găgăuzia, unde a avut loc o reducere a ponderii TDS de la 65,6% în 2016 la 59,7% în 2018. Astfel, APL II în cea mai mare parte gestionează resursele pentru scopuri prestabilite de autoritățile centrale, iar volumul mijloacelor pe care autoritățile le pot aloca în conformitate cu prioritățile locale este foarte restrâns, în medie de circa 35%. Cel mai îngust spațiu de dispunere integrală asupra resurselor o au APL II din raioane (24,4%), iar cel mai mare mun. Chișinău (52,1%). Astfel, în linii mari APL II, cu excepția mun. Chișinău se poate spune că mai curând joacă rolul unor servicii desconcentrate ale guvernului central, decât autorități locale veritabile. Deși, APL I sunt mai puțin dependente de TDS decât APL II, acestea oricum au un nivel destul înalt al transferurilor cu destinație specială, în medie de 52,1%. Puțin mai bună este situația pentru APL I din mun. Chișinău, unde ponderea TDS este de 42,5%. Spre deosebire de APL II, pentru APL I toate grupele de UAT analizate au înregistrat o tendință ascendentă.

Citiți și: Reforma descentralizării - spre centralizare: în perioada anilor 2016 – 2018 dependența autorităților locale de transferurile de la bugetul de stat a sporit, iar autonomia financiară s-a diminuat

Descarcă publicația Descarcă EPUB format


logo Sweden     Finanţat de Suedia

Pe parcursul timpului, am fost martorii mai multor tentative de reglementare a pieței produselor petroliere în Republica Moldova, care însă nu s-au soldat cu prea mult succes. Nemulțumirile în societate vizavi de evoluțiile prețurilor la aceste produse fiind omniprezente, de asemenea fiind acutizate de suspiciunile rezonabile ce planează asupra calității produselor date. 

Inițiativele date au fost concentrate în exclusivitate pe reglementarea prețului final, de multe ori cu interferențe politice, deși carențele din domeniu au un caracter mult mai amplu și necesită eforturi susținute din partea autorităților:

 • La moment este necesară reevaluarea modelului actual de reglementare a pieței produselor petroliere. Însă, pentru a  garanta sustenabilitatea oricărui format de temperare a prețurilor la produsele petroliere (mărimea marjei comerciale, rentabilitatea maximă, etc.), acesta trebuie să satisfacă interesele minime ale tuturor părților implicate, fiind ancorat de perspectiva liberalizării totale a pieței date; 
 • Desigur, condiția de bază rezidând în excluderea carențelor existente în mediul concurențial și o analiză mai minuțioasă a practicilor existente în domeniul vizat din partea instituțiilor competente;
 • Concomitent, este indispensabilă asigurarea calității produselor comercializate în conformitate cu standardele europene din domeniu prin asigurarea funcționalității noului sistem de monitorizare a calității, ce ar susține certitudinea în rândul consumatorilor, precum că prețul achitat reflectă pe deplin calitatea produsului procurat.

Citiți și: Expert-Grup: în lipsa unui mediu concurențial adecvat, dar și din cauza noului cadru de reglementare permisiv, suspiciunile asupra corectitudinii formării prețurilor la produsele petroliere vor persista

Descarcă publicația Descarcă în EPUB format

logo Sweden Finanțat de Suedia

Nemulțumirile manifestate de consumatori față de majorarea prețurilor la produsele petroliere principale deja poartă un caracter sistemic. Nu a fost o excepție nici majorarea cu circa 5% a prețurilor la aceste produse, operate de către companiile petroliere la mijlocul lunii mai a anului curent. În același timp, tentativele de reglementare a pieței produselor petroliere nu s-au soldat cu prea mult succes. În această ecuație deloc simplă a interferențelor politicului și practicilor anticoncurențiale, Expert-Grup vine cu o serie de clarificări ce țin de modificarea cadrului de reglementare, comparabilitatea prețurilor la produselor petroliere în Republica Moldova și Uniunea Europeană, dar și a calității acestora, oferind astfel o claritate asupra elementelor definitorii de pe piața dată.

Vadim Gumene director de program în cadrul „Expert-Grup” și autor al notei analitice este de părere că prin aprobarea noii Metodologii s-a revenit la vechile principii de reglementare a pieței produselor petroliere, aplicate în perioada anilor 2007-2016. „Din punctul meu de vedere, această soluție s-a dovedit a fi una neviabilă în timp deoarece, de jure, aceasta avea drept scop menținerea unui nivel just al prețurilor care ar acoperi cheltuielile relevante, precum și o rată rezonabilă de rentabilitate. De facto, în contextul carențelor cadrului concurențial, dar și a unei metodologii permisive, rentabilitatea raportată a companiilor a fost chiar inferioară limitei admise, iar plafonarea acesteia la limita maximă de 10% era una absolut inutilă”. „Una dintre problemele acestei piețe rezidă din transparența redusă a cheltuielilor care se iau în considerare la calcularea prețului. Prin urmare, în cazul în care nu vor fi asigurate condițiile unui cadru concurențial adecvat, rezultatul aplicării noii metodologii poate anticipat și, anume, creșterea suspiciunilor cu privire la corectitudinea prețului plătit pentru produsele petroliere”, conchide expertul.

Un alt aspect adus în discuție în cadrul evenimentului face referință la comparabilitatea prețurilor la produsele petroliere în Republica Moldova și UE, dar și calitatea acestora. „La prima vedere o analiză comparativă indică asupra unor valori mai mici în raport cu prețurile practicare în UE, de doar 0,97Euro/litru pentru benzină și de 0,87 Euro/litru în cazul motorinei, cu toate acestea, constatările nu sunt tocmai corecte, pentru că includ taxe și impozite aferente comercializării produselor petroliere, care diferă foarte mult de la o țară la alta. Astfel, în cazul excluderii TVA și accizelor, prețurile practicate în Republica Moldova sunt chiar puțin peste nivelul mediu european”. Expertul mai adaugă că „mai mult ca atât, cheltuielile companiilor din Republica Moldova sunt net interioare celor din EU, întrucât o parte din acestea fie lipsesc, fie sunt mult mai mici față de cele suportate de entitățile europene. Totodată, persistă suspiciuni în ce privește calitatea acestora, în lipsa unui sistem operațional de monitorizare a calității”, de unde putem concluziona despre existența anumitor dubii ce țin de corectitudinea prețurilor date în Republica Moldova.

Pentru a depăși carențele din domeniu, Vadim Gumene reiterează imperativitatea concentrării eforturilor din partea autorităților în direcția  reevaluării modelului actual de reglementare a pieței produselor petroliere, astfel încât să satisfacă interesele minime ale tuturor părților implicate, și în același timp să fie ancorat în perspectiva liberalizării totale a pieței. O condiție esențială în depășirea problemelor din sector este și excluderea carențelor existente în mediul concurențial, dar și asigurarea calității produselor comercializate în conformitate cu standardele europene printr-un nou sistem de monitorizare a calității.

Contacte pentru mass-media: Natalia Chitii, specialist în comunicare, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Descarcă publicația 


sweden logotype romania jp 5829119  Finanţat de Guvernul Suediei

Luni, 08 Iulie 2019 14:37

Ghid de analiză a bugetului local

De ce este important să ne informăm despre bugetul localității?

Viața cotidiană a fiecărui om este afectată nu doar de deciziile proprii, dar și de cele luate de autoritățile publice. Una dintre acestea este primăria localității în care locuiește persoana, deoarece primăria este cea care stabilește multe reguli administrative și este responsabilă nemijlocit pentru dezvoltarea infrastructurii comunității, de care vor beneficia locuitorii. Pentru asigurarea acestor funcții, de obicei, se cheltuiesc bani publici. Banii publici însă sunt colectați de la locuitori direct sau indirect prin impozite și taxe în bugetul localității, iar apoi sunt cheltuiți în baza deciziilor funcționarilor.

Luând în considerație aceste aspecte, orice cetățean ar trebui să fie interesat de modul în care sunt cheltuiți banii din bugetul localității, din motiv că contribuie personal la finanțarea acestuia. Mai mult decât atât, banii cu care fiecare locuitor contribuie pot fi cheltuiți pe lucruri inutile sau chiar furați de către funcționari în procesul valorificării bugetului. Pentru a evita aceste riscuri și pentru a valorifica cheltuielile publice într-un mod eficient este importantă implicarea cetățenilor în procesul bugetar. Implicarea civică în procesul bugetar poate lua mai multe forme – de la analiză și discuții pe marginea bugetului, până la delegarea către cetățeni a dreptului de a vota proiecte finanțate din buget (bugetarea participativă). 

Acest ghid are scopul de a oferi o incursiune asupra analizei unui buget local, întrucât acest aspect este crucial și pentru restul formelor de implicare civică în procesul bugetar. De fapt, orice proces de implicare trebuie să înceapă de la analiza datelor bugetului local, în baza căreia cetățenii pot discuta și lua decizii. Pentru a facilita procesul de analiză acest ghid vine cu explicații despre ce înseamnă bugetul local, de unde se pot obținute datele despre buget, care sunt indicatorii care trebuie analizați și cum pot fi aceștia interpretați, dar și la ce etape cetățenii și reprezentanții societății civile pot interveni cu propuneri. De asemenea, indicatorii recomandați pentru a fi analizați sunt exemplificați pe baza datelor bugetare reale ale municipiului Soroca.

Acest ghid se adresează tuturor cetățenilor activi civic, interesați de cheltuielile publice și problemele comunității în care trăiesc. Alte grupuri adiționale importante, care ar putea fi interesate de acesta sunt coalițiile locale pentru bugetare participativă și organizațiile societății civile, care lucrează în domeniul bugetar. De fapt, capacitățile analitice și de organizare ale acestor actori, vor amplifica utilitatea și impactul utilizării ghidului asupra modului de valorificare a banilor publici în localitate. 


Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului „Bugete transparente și cetățeni activi pentru o dezvoltare durabilă”, implementat de „Expert-Grup”, cu susţinerea Ambasadei Olandei la București, în cadrul programului MATRA.

Descarcă ghidul

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” lansează primul proiect de educație financiară la nivel național „Învață! Dă sens banilor”. Cele două instituții își propun să sporească în rândul tinerilor nivelul de înțelegere a principalele concepte și produse financiar-bancare, astfel încât, ajunși în fața unor decizii financiare, aceștia să ia decizii corecte în gestionarea propriilor venituri.

Proiectul va veni cu o serie de materiale informative care să reflecte cele mai importante evenimente cu impact financiar semnificativ în viața unui om, explicate într-un limbaj simplu, pe înțelesul tuturor. De asemenea, sunt prevăzute instruiri și activități de promovare a materialelor informative, astfel încât un număr cât mai mare de persoane să poate beneficia de acestea.

„Ne dorim ca prin intermediul educației financiare să contribuim la dezvoltarea unui sistem financiar solid în cadrul căruia consumatorii sunt protejați, educați și iau decizii financiare de o manieră responsabilă”, a subliniat Octavian Armașu, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, în discursul de deschidere.

„Creșterea nivelului de educație financiară va ajuta populația să ia decizii financiare adecvate conform circumstanțelor personale și familiale, contribuind astfel atât la o mai bună gestionare a finanțelor personale, cât și la o mai bună stabilitate a sistemului financiar”, a menționat Adrian Lupușor, director executiv al Expert-Grup în deschiderea evenimentului de lansare a proiectului.

Proiectul destinat, în mod special, adolescenților și tinerilor, antreprenorilor începători și persoanelor angajate în câmpul muncii, va ține cont și de nevoile altor categorii de populație care interacționează activ cu sistemul financiar, astfel încât să crească nivelul general al țării în ceea ce privește educația financiară.

Proiectul urmează a fi realizat în decursul unui an, timp în care cele două instituții își vor consolida eforturile pentru a crește nivelul de cunoștințe a populației în ceea ce privește gestionarea veniturilor personale, pentru „a da sens banilor”.

Accesează prezentarea proiectului  Accesează pagina proiectului

Înregistrarea video și galeria de poze din cadrul evenimentului pot fi accesate mai jos.

Peste 400 de elevi și studenți din Chișinău, Bălți, Cahul și Ungheni au participat, în ultimele două luni, la sesiunile de informare organizate de Banca Națională a Moldovei (BNM) în parteneriat cu Expert-Grup, care desfășoară în comun proiectul de educație financiară „Învață! Dă sens banilor”. 

În cadrul întrunirilor, a fost testat nivelul de cunoaștere, în rândul tinerilor, a domeniului financiar-bancar. Una dintre concluzii relevă că aceștia posedă anumite cunoștințe teoretice, mai puțin însă competențe și aptitudini practice. Participanții au menționat că gestionarea banilor este cel mai important subiect referitor la finanțele personale și că ar dori să își dezvolte cunoștințele și aptitudinile financiare. Interacțiunea cu tinerii a relevat că aceștia cunosc, de exemplu, ce este inflația, însă nu conștientizează impactul acesteia asupra vieții cotidiene.

Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, susține că banca centrală a Moldovei va depune eforturi sporite pentru a educa financiar societatea. „Educația financiară este o investiție în viitorul societății, de aceea optăm pentru consolidarea și dezvoltarea educației financiare la nivelul întregii țări, astfel încât consumatorii să fie bine informați și protejați”, subliniază șeful băncii centrale.

La rândul său, Dumitru Pîntea, coordonator al proiectului din partea „Expert-Grup” spune că „există un interes sporit în rândul tinerilor de a afla cât mai multe despre sistemul financiar, inclusiv cine sunt participanții, ce produse aceștia oferă sau care este rolul instituțiilor de reglementare și supraveghere. Cu toate acestea, momentan nu prea există surse care să le transmită informațiile respective într-un mod cât mai simplu și prietenos”.

În continuare, proiectul „Învață! Dă sens banilor” trece la faza de elaborare a materialelor informative care să reflecte cele mai importante evenimente cu impact financiar semnificativ în viața unui om,  explicate pe înțelesul tuturor. Proiectul a fost lansat la sfârșitul lunii martie curent, cu scopul de a spori în rândul tinerilor nivelul de înțelegere a principalelor concepte și produse financiar-bancare, astfel încât, ajunși în fața unor situații, aceștia să ia decizii corecte în gestionarea propriilor venituri.

 

 

 

 

 

 

Accează pagina proiectului

După 5 ani de implementare a DCFTA, constatăm cu fermitate impactul pozitiv net al acestuia. În perioada 2015-2018, exporturile totale au crescut cu 1,5 miliarde USD sau cu 34% față de 4 ani de până la semnarea DCFTA (2011-2014), fapt ce a compensat pierderile pe piața CSI, fiind o creștere de două ori mai rapidă față de exporturile pe alte piețe. Drept rezultat, Uniunea Europeană și-a consolidat pozițiile drept principală piață de desfacere pentru exportatorii moldoveni. Circa 40% din această creștere a fost determinată în mod exclusiv de DCFTA (impactul net), alți factori fiind dinamica economică din România și Germania, importurile din UE, efectul inerțial sau cel sezonier. Astfel, efectul net al DCFTA a constituit circa 600 milioane USD.

Exporturile de produse agroalimentare au beneficiat mai mult de DCFTA în comparație cu cele de produse industriale. În 2015-2018, exporturile de produse agroalimentare au crescut cu 820 milioane USD față de 2011-2014 (+52%), în timp ce exporturile de produse industriale au crescut cu 761 milioane USD sau cu 26%, în aceeași perioadă. Totodată, impactul net al DCFTA asupra exporturilor de produse agroalimentare a fost de circa 3 ori mai mare față de impactul asupra exporturilor de produse industriale (475 milioane USD față de 128 milioane USD). Aceasta a spulberat definitiv temerile privind potențialul impact negativ al liberalizării comerțului cu UE asupra sectorului agroalimentar, care este mai puțin competitiv. Cauza ține, pe de o parte, de efectul marginal mai sporit al DCFTA asupra exporturilor de produse agroalimentare, în timp ce comerțul cu produsele industriale deja era aproape în totalitate liberalizat până la intrarea în vigoare a DCFTA; pe de altă parte, existența perioadelor de tranziție pentru cele mai vulnerabile sectoare agroalimentare autohtone a permis evitarea unui șoc competitiv asupra producătorilor autohtoni în rezultatul liberalizării comerțului cu UE.

Comerțul dintre Moldova și Uniunea Europeană a devenit mult mai echilibrat grație creșterii rapide a exporturilor pe piața UE și reducerii importurilor de produse industriale din UE. Nivelul de acoperire a importurilor cu exporturi a crescut vizibil de la 47% în medie din 2011-2014 la media de 66% din 2015-2018, în timp ce acest indicator a scăzut dramatic în cazul comerțului cu CSI, iar în raport cu alte state – a crescut de două ori mai lent. Prin urmare, DCFTA a contribuit la atenuarea presiunilor asupra balanței comerciale și, respectiv, asupra contului curent, fiind un element important care securizează stabilitatea macrofinanciară a țării.

Pe lângă performanțele pozitive ale comerțului extern în contextul DCFTA, există îngrijorări privind concentrarea exporturilor fapt ce denotă riscuri privind durabilitatea creșterii de până acum și carențe privind competitivitatea producătorilor autohtoni. În pofida creșterii impresionante a exporturilor, constatăm că peste jumătate din exporturile de produse industriale sunt orientate pe o singură piață (România), iar peste jumătate din exporturile de produse agroalimentare sunt orientate doar pe 3 piețe (România, Italia și Marea Britanie). Problema concentrării ține și de structura produselor exportate, iar pe parcursul implementării DCFTA acest nivel de concentrare a crescut. Aceasta relevă o serie de riscuri evidente care derivă din dependența exporturilor de cererea de pe câteva piețe din UE, precum și scoate în evidență nivelul scăzut al competitivității producătorilor autohtoni.

Îngrijorările privind competitivitatea scăzută a producătorilor autohtoni sunt confirmate și de nivelul scăzut de sofisticare tehnologică a exporturilor moldovenești pe piața UE. Astfel, dacă analizăm top-15 categorii de produse exportate (la nivel de 4 cifre, conform clasificării HS) agroalimentare și industriale, care constituie peste 90% din totalul exporturilor spre UE, circa ¾ din totalul exporturilor de produse agroalimentare sunt produse primare, cu un nivel minim sau zero de procesare (produse primare), iar absolut toate produsele industriale exportate sunt low tech (conform clasificării WITS a Băncii Mondiale). Mai mult decât atât, în cazul exporturilor de produse agroalimentare, în pofida creșterilor impresionante a exporturilor de produse primare (ex: semințe de floarea soarelui, grâu sau fructe), au scăzut exporturile de produse cu un nivel mai avansat de procesare (uleiuri din semințe de floarea soarelui, sucuri de fructe sau produse de panificație și patiserie). În cazul exporturilor de produse industriale, peste jumătate din acestea nu poartă originea Republicii Moldova din cauza unui nivel insuficient de procesare, fiind catalogate drept re-exporturi. Este cazul în special a cablurilor electrice pentru industria automotive și a articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte. Prin urmare, în pofida evoluțiilor pozitive din punct de vedere a volumelor de exporturi, constatăm o contribuție mai curând limitată a acestora la generarea de valoare adăugată brută în economie, precum și carențe semnificative de competitivitate.

Pentru următorii 5 ani, politicile publice în contextul implementării DCFTA trebuie să țintească 2 priorități strategice privind creșterea cantitativă și calitativă a exporturilor pe piața UE. Dinamica și structura exporturilor Moldovei pe piața UE din ultimii ani denotă faptul că primele efecte ale DCFTA s-au propagat mai mult prin intermediul eliminării barierelor tarifare (eliminarea taxelor vamale și aplicarea contingentelor tarifare) și mai puțin prin intermediul investițiilor și competitivității. Prin urmare, în lipsa valorificării mai plenare a oportunităților DCFTA și a unor schimbări sistemice și structurale mai profunde, beneficiile DCFTA observate până acum ar putea avea un caracter temporar, iar carențele fundamentale de competitivitate a producătorilor autohtoni ar putea perpetua. În acest context, politicile publice ar trebui să țintească pentru următorii 5 ani două priorități strategice: (i) asigurarea continuității și ireversibilității creșterii cantitative a exporturior pe piața UE; și (ii) sporirea calității exporturilor pe piața UE prin creșterea diversificării și valorii adăugate generate de acestea pentru economie. În acest sens sunt necere următoarele acțiuni:

 • Promovarea atractivității investiționale a Moldovei peste hotare ar trebui să țintească domenii de producere cu valoare adăuată înaltă, în special în activitățile care folosesc materia primă locală pentru procesare și care asigură un nivel mai înalt de sofisticare tehnologică a exporturilor. Având în vedere constrângerile tot mai evidende privind disponibilitatea forței de muncă, din cauza factorilor demografici și a migrației, este necesară tranziția de la investiții și exporturi bazate pe costul redus al forței de muncă spre investiții care valorifică materia prima locală și implică un transfer tehnologic mai mare. În acest sens, este imperativă implementarea plenară a Strategiei privind atragerea investițiilor și promovarea exporturilor pentru 2016-2020, aceasta conținând toate măsurile de politici specifice în acest sens.
 • Modernizarea infrastructurii calității, prin sporirea eficienței Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în facilitarea exporturilor de produse agroalimentare, precum și modernizarea și extinderea rețelei de laboratoare de certificare a conformității produselor agroalimentare cu cerințele UE. În acest context, este imperativă obținerea permisiunii de a exporta produse de origine animalieră pe piața UE.
 • Elaborarea unor programe de suport tehnic și financiar pentru companii, în special cele mici și mijlocii, în procesul de implementare a standardelor UE.
 • Informarea mai activă în rândul întreprinderilor mici și mijlocii cu privire la cerințele tehnice privind accesul pe piața comunitară. La fel de importantă este și promovarea schimbului de experiență dintre companiile care au reușit să exporte pe piața UE și cele care intenționează să acceadă pe această piață.

Descarcă publicația 

Această publicație a fost elaborată în cadrul proiectului ,,Înțelegerea Acordurilor de Asociere ale UE și a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) cu Ucraina, Moldova și Georgia" , condus de Centrul de Studii Politice Europene (CEPS) la Bruxelles, în parteneriat cu Expert-Grup (Moldova), Institutul de Cercetare Economică și Consultanță Politică (Ucraina) și centrul de consultanță ,,Reformatics” (Georgia), cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare (SIDA). Opiniile exprimate în acest document aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere CEPS și SIDA.

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță extinderea termenului limită pentru aplicare la concursul de selectare a unei persoane fizice/persoane juridice care să elaboreze două videografice în cadrul proiectului de educație financiară „Învață! Dă sens banilor

Persoana fizică/juridică selectată va fi responsabilă de producerea a două videografice pe următoarele subiecte:

 •  Videografic 1 – procesul de economisire;
 •  Videografic 2 - procesul de creditare.

Conceptul și scenariul urmează a fi convenit împreună cu organizatorii. Scenariul video și sonorizarea urmează a fi în limba română.Predarea materialelor finale în diferite formate (pentru TV, pagini web).

Termen de livrare: 05 august 2019 (videografic nr.1); 30 august 2019 (videografic nr. 2).

Durata: până la un minut fiecare videografic

Cerințe minime față de candidați:

 • 2 ani experiență similară în producerea videograficelor;
 • Experiență anterioară de lucru cu subiecte economice;
 • Capacitate de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
 • Experiență anterioară de lucru în proiecte finanțate de UE sau de alți parteneri internaționali de dezvoltare va fi considerată un avantaj.

Companiile și persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele tehnice și financiare care vor conține următoarele:

 • CV-ul persoanei sau o scurtă descriere a organizației;
 • Portofoliul clienților;
 • Portofoliul care descrie experiența acesteia în domeniu și a serviciilor similare prestate;
 • Onorariul total net (pentru persoane fizice) pe care îl solicită pentru prestarea acestor servicii. 

Ofertele trebuie transmise prin email până pe 12 iulie 2019, ora 19.00 la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la numărul de telefon 079033684, persoană de contact – Iulia Sîrghi-Zolotco, director serviciu administrativ, financiar și comunicare Expert-Grup sau 069313003 -  Dumitru Pîntea, economist Expert-Grup

În baza ofertelor evaluate Expert-Grup va forma roosterul de persoane fizice și companii care ulterior vor fi contractate pe parcursul anului pentru executarea sarcinilor similare.

La sfârșitul lunii mai 2019 indicatorii cheie ai sectorului bancar rămân la un nivel adecvat, inclusiv cei ai lichidității și solvabilității. Atât la nivel agregat cât și la nivel individual băncile continuă a fi profitabile și bine capitalizate, având totodată suficiente resurse pentru a susține extinderea activității de creditare. După o creștere susținută în primele 5 luni ale anului, extinderea creditării s-ar putea tempera după ultima decizie de politică monetară care urmărește printre altele creșterea ratei de bază până la nivelul de 7% și ajustarea cu 3 p.p. a normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă pentru a descuraja intermedierea în valută. 

Nivelul fondurilor proprii consemnează valori adecvate ceea ce menține nivelul de solvabilitate la un nivel superior, cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 20 –68%. Totuși componenta de bază a capitalului propriu este reprezentată de rezervele acumulate și profitul reportat din perioadele precedente, volumul căruia se poate modifica în cazul acordării dividendelor către acționari.

Indicatorii de lichiditate prezintă o poziție confortabilă pe termen scurt și una mai puțin confortabilă pe termen lung. La nivel agregat se atestă un exces de resurse pe termen scurt, circa 53% din active fiind reprezentate de active lichide (VMS, rezerve obligatorii, Certificate ale BNM) și doar 44% de credite. De cealaltă parte, la nivel individual pentru băncile mari este caracteristic un nivel ridicat al lichidității pe teren scurt în detrimentul celei pe termen lung, în timp ce pentru băncile mici situația este una opusă.

Calitatea activelor continuă să se amelioreze pe fondul reducerii volumului de credite neperformante și creșterii volumului celor noi acordate. Rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 10,9%, cu oscilații între 5 și 26% în dependență de bancă. Totodată, volumul de fonduri proprii rămâne suficient de consistent pentru a acoperi eventuale șocuri neprevăzute.

Atât la nivel agregat, cât și la nivel individual, sectorul bancar continuă acumularea de profit. Astfel, în primele 5 luni ale anului 2019 băncile au acumulat profit în sumă de 901 mil. MDL, cu aproximativ 165 mil. MDL mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Volumul creditelor noi acordate este în creștere atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. La sfârșitul lunii mai soldul total al creditelor înregistrează o valoare de o aproximativ 37,9 mlrd. MDL, în creștere cu circa 16% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, continuă boom-ul creditării gospodăriilor casnice (+39% f-a-p), atât pe segmentul creditelor imobiliare cât și a celor de consum. De cealaltă parte, creditarea persoanelor juridice accelerează (+8% f-a-p), cele mai active sectoare fiind cel al construcțiilor, agricultura și mediul financiar nebancar. 

În urma aplicării metodologiei clasamentului performanței bancare, la sfârșitul lunii mai 2019 rezultatele se prezintă în felul următor: în top se regăsesc bănci de importanță sistemică, dar și alte bănci cu rezultate solide în ultima lună, respectiv B.C. Moldova-Agroindbank, urmată de B.C. MobiasBanca, B.C. Moldindconbank, și B.C. ProCredit Bank. Primele trei bănci excelează la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, (revenindu-le circa 75% din profitul acumulat la nivel de sector și 62% din totalul activelor bancare), în timp ce următoarea consemnează cel mai redus nivel a creditelor neperformante.

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul lunii mai 2019 putem menționa următoarele:

 • Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: B.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. Comerțbank
 • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu total active deținute:  B.C. Victoriabank; B.C. Eximbank și BCR Chișinău
 • Băncile cu cele mai calitative active: B.C. ProCredit Bank; B.C. Fincombank și B.C. EuroCreditBank
 • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldindconbank”; B.C. Moldova-Agroindbank și B.C. ProCredit Bank
 • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. Moldova-Agroindbank; B.C. Moldindconbank și B.C. Mobiasbanca

logo Sweden    Finanțat de Suedia

Accesați aplicația interactivă

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro