Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

În perioada 4-8 noiembrie 2019, Banca Națională a Moldovei (BNM) și Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” vor organiza o călătorie pe „Drumul banului” - eveniment dedicat elevilor și studenților din toate instituțiile de învățământ din țară. Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Economisirii, marcată anual pe 31 octombrie și se va desfășura în comun cu băncile licențiate din Republica Moldova.

Călătoria va începe la Banca Națională a Moldovei, locul din care începe drumul banilor în economie, Banca Națională fiind insituția care deține rolul excluziv de a emite bancnote și monede ca mijloc de plată. În sala de expoziții a BNM, vizitatorii vor afla care sunt cele mai importante evenimente din istoria leului moldovenesc, dar și care sunt elementele de siguranță ale bancnotelor.

„Drumul banului” va continua spre băncile comerciale, unde tinerii vor afla care este rolul acestora și cum ele funcționează, cum ajung banii în aceste instituții și cum ulterior acced în economia reală. În cadrul vizitelor la bănci, participanții vor beneficia și de o lecție de educație financiară la care vor afla care sunt principalele concepte și produse financiare existente la moment pe piața financiară autohtonă.

Vizitele de studiu pe „Drumul banului” vor fi organizate, în perioada 4-8 noiembrie, cu începere de la ora 13:00, pentru a nu perturba procesul de studiu. Accesul se va face în baza listelor întocmite în prealabil. Elevii cu vârsta sub 18 ani, trebuie să fie însoțiți de un matur, care va fi responsabil pentru securitatea minorilor pe durata excursiei. Solicitările pentru participare pot fi transmise până pe 25 octombrie 2019, ora 16.00, la adresa electronică This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pe profilul de Facebook al BNM https://www.facebook.com/BNMoficial/ sau pe pagina de Facebook a proiectului de educație financiară „Învață! Dă sens banilor” https://www.facebook.com/dasensbanilor/.

„Drumul  banului” este un eveniment organizat în cadrul proiectului de educație financiară „Învață! Dă sens banilor” lansat în luna martie 2019 de către Banca Națională a Moldovei și Expert-Grup. Proiectul a fost inițiat cu scopul de a spori nivelul de înțelegere a principalelor concepte și produse financiare în rândul tinerilor, astfel încât, ajunși în fața unor situații cu impact financiar, aceștia să ia decizii corecte în gestionarea propriilor venituri.

Starea țării nu depinde doar de nivelul veniturilor și bunăstării populației la general, ci și de modul în care bunăstarea este repartizată între diferite categorii de populație. Metodologia de calcul a indicelui compozit al inegalităților publicată în luna iulie de către Expert-Grup, relevă că pe parcursul ultimului deceniu nivelul absolut al inegalităților a scăzut lent, acesta însă rămâne  îngrijorător. În plus, reducerea inegalităților din ultima perioada nu este una sustenabilă, deoarece a avut loc ca rezultat al implicării mai active a populației cu venituri joase în procesele de migrație. Pentru o incursiune mai aprofundată în complexitatea inegalităților, dar și în scopul ridicării mai sus a subiectului pe agenda priorităților de politici publice,  tema inechităților a fost aleasă drept subiect central a celei de-a șaptea ediții a conferinței anuale internaționale MACRO, eveniment organizat de către Expert-Grup în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert Moldova.

Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” este de părere că „analizele privind creșterea economică și politicile economice trebuie să integreze și dimensiunea inegalităților. Creșterea oricărei forme de inegalități: venituri, gen sau mediu de reședință indică asupra faptului că beneficiile creșterii economice nu ajung la toate categoriile de populație. Polarizarea veniturilor și altor forme de inegalități duce la rândul său la concentrarea puterii de decizie în mâinile celor mai privilegiați, ceea ce poate genera, pe termen lung, tensiuni în societate. Creșterea decalajelor social–economice descurajează persoanele dezavantajate să investească în capitalul său uman și să participe la procesele economice. Astfel efectele creșterii inegalităților fac ca economia să fie susceptibilă la crize și determină alocarea factorilor de producție sub nivelul optim. Drept rezultat, pe termen lung, țările cu niveluri mari de inechitate înregistrează o dinamică economică mai proastă decât societățile mai echitabile, din acest considerent, cuantificarea și monitorizarea tuturor formelor de inegalități trebuie să fie permanent în vizorul autorităților publice”.  

Expertul mai adaugă că „în efortul de a readuce importanța diminuării discrepanței veniturilor în spațiul public, vom încerca să cuprindem în cadrul celor două panele ale evenimentului, discursurile celor mai reprezentativi vorbitori din executiv, mediul academic, parteneri de dezvoltare și experți pe probleme economice și sociale pentru a discuta legătura dintre creșterea economică și inegalitățile veniturilor, dar și implicațiile sociale ale acestora”.

În cadrul conferinței va fi lansată și ediția din 2019 a publicației „Raportul de Stare a Țării 2019” care va analiza impactul inegalităților social-economice asupra stării țării și va propune un set de măsuri cu caracter strategic care să potențeze procesul de convergență a veniturilor și să ofere suport categoriilor vulnerabile de populație.

Ana Mihailov, coordonatoare de programe în cadrul Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova și partener al evenimentului susține că „prin această conferință sperăm să aducem în atenția guvernanților și opiniei publice problema inechităților din societatea moldovenească și a impactului pe care îl au asupra dezvoltării social-economice, dar și a stării țării în general. Ne-am dori ca politicile economice promovate de guvernanți să țină cont de inechitățile pe care le creează și de impactul social pe care-l produc. În contextul integrării europene, ca parte a agendei de reforme, este timpul să ne aliniem și la modelul social European prin oferirea unui acces relativ egal la educație, servicii de sănătate, locuri de muncă decente”.

Conferința „MACRO” are scopul de a oferi o platformă largă de discuții cu privire la elaborarea politicilor publice și prioritizarea sectoarelor care necesită asistență pentru dezvoltare. În mod particular, ediția din acest an își propune să sensibilizeze factorii de decizie, experții și comunitatea donatorilor cu privire la importanța atenuării inegalităților economice și sociale, și asigurării unei societăți echitabile și incluzive.

Potrivit organizatorilor, la eveniment sunt așteptați peste 100 de participanți, care includ lideri și decidenți politici, reprezentanți ai APL și sectorului privat, experți locali și străini, reprezentanți ai organizațiilor societății civile și mediului academic din Moldova. Accesul la eveniment se va realiza pe bază de invitații. Doritorii să participe se pot înregistra și pe o platformă online, disponibilă, pe site-ul expert-grup.org.

Înregistrați-vă aici!

Luni, 07 Octombrie 2019 14:21

Cerere de ofertă servicii de tipar

FES Moldova în parteneriat cu Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs pentru identificarea companiei care să presteze servicii de tipar. 

Criterii minime înaintate companiilor ofertante:

 • Cel puțin 3 ani de experiență pe piață;
 • Experiență cu tipărirea materialelor similare.

Caracteristicile tehnice ale materialelor le puteți accesa în documentul anexat mai jos.

Pentru participare la concurs companiile ofertante sunt rugate să trimită o ofertă comercială care să includă în mod obligatoriu caracteristicile tehnice și termenii specificați în anexă precum și orice alte documente relevante ce ar arăta experiența companii cu comenzi similare.

Oferta comercială trebuie să fie semnată și ștampilată de către compania ofertantă. Termenul limită de depunere a ofertelor este 11 octombrie 2019, ora 10.00. Ofertele pot fi depuse prin: email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau curier la oficiul Expert-Grup: str. A.Bernardazzi 45, MD-2012, Chișinău, Republica Moldova.

 Accesați caracteristicile tehnice

Scopul proiectului este creșterea gradului de informare, conștientizare și capacitate a studenților, jurnaliștilor și liderilor de opinie cu privire la fenomenul corupției și măsurile de diminuare a riscurilor și consecințelor corupției în toate sectoarele economice prin intermediul unui curs interdisciplinar integrat în curricula Academiei de Studii Economice a Moldovei. Cursul este deschis pentru toți studenții din toate universitățile din Moldova, dar și pentru alte părți interesate jurnaliști, bloggeri, lideri de opinie etc.

Cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare" cuprinde opt module și este predat pe durata unui an universitar 2019/2020 (septembrie 2019 - iunie 2020) de către profesori ai Academiei de Studii Economice a Moldovei, practicieni, ofițeri ai Centrului Național Anticorupție, procurori anticorupție și economiști ai Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”.

Modulul I. Aspecte introductive privind anticorupţia şi politicile de integritate în domeniul public;
Modulul II. Standarde de integritatea în sectorul privat;
Modulul III. Corupția și spălarea banilor;
Modulul IV. Corupţia în achizițiile publice;
Modulul V. Buna guvernare și practicile anticorupție în procesul de privatizare;
Modulul VI. Transparența bugetară și deschiderea guvernului: precondițiile prevenirii corupției;
Modulul VII. Buna guvernare și practicile anticorupție în sectorul bancar;
Modulul VIII. Politici de bună guvernare și politici anticorupție în firmele de stat și private.

Fiecare modul este axat pe aspecte teoretice, cât și exemple practice (30% - teorie, 35% - studii de caz, 35% - analiza unui caz real).

Cursul „Anticorupție și buna guvernare” este organizat în partneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei și Centrul Național Anticorupție. La finalizarea cursului, studenții vor primi primesc 5 credite ECTS (European Credit Transfer System).

Pe 23 și 24 septembrie peste 200 de studenți și elevi ai Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM) și Colegiului de Comerț al ASEM au participat la un experiment economic inedit – premieră organizată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în parteneriat cu ASEM și laboratorul de economie experimentală din Montpellier, Franța. În cadrul experimentului, participanții au fost puși în față unor decizii legate de fenomentul evaziunii fiscale și raportării cazurilor de fraudă, prin intermediul unui joc pe calculator. Pentru a crea condiții similare celor din viața reală, arhitectura experimentului a creat o corespondență între sumele de bani din cadrul jocului și banii reali. Astfel că la încheierea sesiunilor, participanții au fost remunerați financiar. Câștigul mediu din cadrul evenimentului a fost de 175 de lei, iar cel maxim de 380 de lei.

Studenții au primit cu deschidere această inițiativă inedită. „Este pentru prima dată când particip la un astfel de experiment și mi s-a părut distractiv.Voi încuraja și alți colegi să ia parte la asemenea exerciții. Sper ca pe această cale să participăm la procesele alternative de analiză a diverselor fenomene economice și sociale”, afirmă Ioan Negoiță, președintele Comitetului Sindical al Studenților și Masteranzilor ASEM.

Deși este o noutate pentru Republica Moldova, în statele membre ale Uniunii Europene astfel de experimente stau la baza realizării studiilor necesare pentru elaborarea politicile publice. Rustam Romaniuc, cercetor în cadrul laboratorului de economie experientală din Montpellier susține că „experimentele economice oferă soluții care nu pot fi identificate în baza analizei economice tradiționale, de aici și intersul față de acestea. În Franța, autoritățile publice chiar cofinanțează organizarea experimentelor economice, întrucât concluziile le ajută să înțeleagă mai bine modul în care oamenii se comportă în anumite situații și modul în care iau decizii. Este inedit că și faptul că vom putea compara rezultatele obținute în Moldova, cu cele obținute în Franța și vom analiza modul în care diferă factorii psihologici care stau în spatele deciziilor”, mai conchide expertul.

Adrian Lupușor, director executiv al „Expert-Grup” a menționat că „decidenții de politici din Moldova și din regiune au nevoie de intrumente alternative pentru a înțelege mai bine procesele economice și sociale și, respectiv, pentru a formula politici publice. Acestea trebuie să ia în considerație, în mai mare măsură, motivațiile oamenilor care stau în spatele deciziilor individuale (ex: de a învesti sau economisi, angaja sau iniția o afacere, plăti sau evita plata taxelor etc.). Experimentele economice sunt instrumentul perfect pentru a înțelege mai bine aceste motivații, ceea ce permite formularea unor politici publice mai bine ancorate în realitate și interesele oamenilor. Prin urmare, Expert-Grup va continua dezvoltarea acestui instrument analitic extrem de util  pentru strategiile decizionale din sectorul public și privat. În acest sens, mizăm pe parteneriatul cu ASEM care dispune de infrastructura tehnică necesară derulării experimentelor economice, cu laboratorul din Montpellier care ne asigură transferul de expertiză în acest domeniu inovativ pentru Moldova, precum și comunitatea donatorilor și a sectorului privat pentru finanțarea acestor activități extrem de importante pentru mediul analitic”.

Rezultatele experimentului vor fi formulate în cadrul unui document de politici care va cuprinde recomandări pentru diminuarea evaziunii fiscale în Republica Moldova și care va fi prezentat în cadrul unui eveniment public în luna noiembrie.

Experimentul economic a fost desfășurat în cadrul proiectului „Transformarea europenizării din proces inspirațional în operațional prin intensificarea interacțiunilor între centrele independente de analiză a politicilor din Moldova și Uniunea Europeană”, finanțat de Fundația pentru o Societate Deschisă.

La sfârșitul lunii august 2019 principalele tendințe din sistemul bancar sunt determinate de cererea de credite în creștere din partea persoanelor fizice. În pofida înăspririi politicii monetare din ultimele luni, acest segment de clienți își continuă extinderea pe cele două componente principale: creditele de consum și credite imobiliare. De cealaltă parte, agenții economici devin mai precauți odată cu accentuarea tendințelor inflaționiste și creșterea ratelor la credite.

 

Volumul de fonduri proprii menține indicatorul de solvabilitate pe sistem la un nivel superior, cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 19 –59%. Pentru băncile mari nivelul de capital este unul redus în timp ce pentru cele mici situația este una opusă. Acest fapt determină și nivelul de eficiență a băncilor, cele mari au o rentabilitate a capitalului mai bună (13 – 23%), în timp ce cele mici au o rentabilitate mult mai redusă (4 – 7%).

Indicatorii de lichiditate prezintă o poziție confortabilă pe termen scurt și una mai puțin confortabilă pe termen lung. Circa 51% din active sunt reprezentate de active lichide (VMS, rezerve obligatorii, certificate ale BNM) în timp ce creditele reprezintă doar 45%. De cealaltă parte, lichiditatea pe termen lung tinde să se amelioreze, dar rămâne la un nivel scăzut pentru mai multe bănci.

Stocul de credite neperformante rămâne la un nivel relativ scăzut pe fondul accelerării activității de creditare. La nivel agregat, rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 10,8%, cu oscilații între 5 și 26% în dependență de bancă. Totodată, volumul de fonduri proprii rămâne suficient de consistent pentru a acoperi eventuale șocuri neprevăzute.

Toate băncile continuă acumularea de profit. Astfel, în primele 8 luni ale anului 2019 la nivel agregat acestea înregistrează un profit în sumă totală de 1,6 mlrd. MDL, cu aproximativ 400 mil. MDL mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Creditarea avansează fiind puternic susținută de persoanele fizice. Drept rezultat la sfârșitul lunii august soldul total al creditelor înregistrează o valoare de aproximativ 39,4 mlrd. MDL, în creștere cu 16% față de aceeași lună a anului trecut. Creșterea stocului de credite se datorează persoanelor fizice care continuă să ia atât credite ipotecare cât și de consum (+41% f-a-p). De cealaltă parte, ritmul de creditare a agenților economici a încetinit puțin (+7% f-a-p) pe fondul unui apetit investițional slab și a dobânzilor în creștere.

În urma aplicării metodologiei clasamentului performanței bancare, la sfârșitul lunii august 2019 rezultatele se prezintă în felul următor: în top se regăsesc bănci de importanță sistemică cu rezultate solide pentru cea mai mare parte a indicatorilor financiari, respectiv B.C. Moldova-Agroindbank, urmată de B.C. Moldindconbank, B.C. MobiasBanca și B.C. Victoriabank. Primele patru bănci excelează la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, (revenindu-le circa 86% din profitul acumulat la nivel de sector și 79% din totalul activelor bancare).

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul lunii august 2019 putem menționa următoarele:

 • Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activeleB.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. Energbank;
 • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu total active deținute: B.C. Victoriabank; B.C. Eximbank și BCR Chișinău;
 • Băncile cu cele mai calitative active: B.C. EuroCreditBank; B.C. Fincombank și BCR Chișinău;
 • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldindconbank”; B.C. Moldova-Agroindbank și B.C. Mobiasbanca;
 • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. Moldova-Agroindbank; B.C. Moldindconbank și B.C. Mobiasbanca.

Accesați aplicația interactivă

Urgența reformelor promise de noul Guvern al Republicii Moldova îi expune unui val de critici din toate părțile. Trei luni au trecut din momentul în care Partidul Socialiștilor și Blocul ACUM au preluat puterea în stat (gov.md, 15 iunie 2019). Implicațiile formării acestei coaliții asupra politicii externe au o vizibilitate ridicată. Reformele interne profunde, cum ar fi cele legate de justiție și Procuratură au fost inițiate. Cu toate acestea, este nevoie de mult mai mult timp pentru ca aceste reforme să devină eficiente și durabile. Coaliția este susținută de partide cu orientări geopolitice și politici contradictorii. Doar o înțelegere comună privind obținerea unor reușite semnificative în procesul de dezoligarhizare îi poate ține împreună. Un nou acord guvernamental a fost pecetluit pe 16 septembrie între socialiști și blocul ACUM, prin care au fost introduse și o serie de principii de neagresiune în cadrul coaliției.

Descarcă editorialul


logo Sweden  Finanțat de Guvernul Suediei

La sfârșitul lunii iulie 2019 principalele tendințe din sistemul financiar sunt caracterizate de recentele intervenții de politică monetară ale BNM și anticipările inflaționiste pentru următoarea perioadă. Creșterea ratei de bază cu 0,5 p.p. pentru a doua lună consecutiv, până la nivelul de 7,5%, reduce și mai mult apetitul investițional al agenților economici și intenția acestora de a recurge la creditul bancar. De cealaltă parte, aceste acțiuni nu afectează persoanele fizice care rămân în continuare interesate de credite imobiliare și de consum. Atât la nivel agregat cât și la nivel individual băncile continuă a fi profitabile și suficient capitalizate, având totodată suficiente resurse pentru a susține extinderea activității de creditare.

Nivelul fondurilor proprii consemnează valori adecvate ceea ce menține indicatorul de solvabilitate la un nivel superior, cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 19 –60%. Totuși componenta de bază a capitalului propriu este reprezentată de rezervele acumulate și profitul reportat din perioadele precedente, volumul căruia se poate modifica în cazul acordării dividendelor către acționari.

Indicatorii de lichiditate prezintă o poziție confortabilă pe termen scurt și una mai puțin confortabilă pe termen lung. La nivel agregat se atestă un exces de resurse pe termen scurt, circa 52% din active fiind reprezentate de active lichide (VMS, rezerve obligatorii, certificate ale BNM). De cealaltă parte, pentru băncile mari este caracteristic un nivel ridicat al lichidității pe termen scurt în detrimentul celei pe termen lung, în timp ce pentru băncile mici situația este una opusă.  

Calitatea activelor rămâne la un nivel relativ scăzut pe fondul creșterii volumului creditelor noi acordate persoanelor fizice, care dealtfel se dovedesc a fi cei mai responsabili clienți. Rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 10,9%, cu oscilații între 5 și 27% în dependență de bancă. Totodată, volumul de fonduri proprii rămâne suficient de consistent pentru a acoperi eventuale șocuri neprevăzute.

Atât la nivel agregat, cât și la nivel individual, sectorul bancar continuă acumularea de profit. Astfel, în primele 7 luni ale anului 2019 băncile au acumulat profit în sumă de 1,39 mlrd. MDL, cu aproximativ 200 mil. MDL mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Volumul total de credite acordate continuă să crească în pofida unor intervenții de temperare urmărite de BNM.  La sfârșitul lunii iulie soldul total al creditelor înregistrează o valoare de  aproximativ 38,9 mlrd. MDL, în creștere cu circa 17% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea stocului de credite se datorează persoanelor fizice care continuă să ia credite ipotecare sau pentru consum în lei moldovenești.  De cealaltă parte, creditarea agenților economici înregistrează o tempereare pe fondul unui apetit investițional slab și înăspririi condițiilor de creditare, atât în MDL cât și valută străină (recent BNM a majorat rata de bază până la 7,5% și norma rezervelor obligatorii la mijloacele atrase în valută convertibilă de la 14 la 17%).

În urma aplicării metodologiei clasamentului performanței bancare, la sfârșitul lunii iulie 2019 rezultatele se prezintă în felul următor: în top se regăsesc bănci de importanță sistemică cu rezultate solide la nivelul tuturor indicatorilor financiari, respectiv B.C. Moldova-Agroindbank, urmată de B.C. Moldindconbank, B.C. MobiasBanca și B.C. Victoriabank. Primele patru bănci excelează la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, (revenindu-le circa 87% din profitul acumulat la nivel de sector și 79% din totalul activelor bancare).

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul lunii iulie 2019 putem menționa următoarele:

 • Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: B.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. Energbank;
 • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu total active deținute: B.C. Victoriabank; BCR Chișinău și B.C. Eximbank;
 • Băncile cu cele mai calitative active: B.C. EuroCreditBank; B.C. Fincombank și B.C. Moldova-Agroindbank;
 • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitaluluiB.C.„Moldindconbank”; B.C.Moldova-Agroindbank și B.C. Mobiasbanca;
 • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. Moldova-Agroindbank; B.C. Moldindconbank și B.C. Mobiasbanca.

Accesați aplicația interactivă

logo Sweden  Finanțat de Suedia

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei și laboratorul de economie experimentală din Montpellier invită tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani să participe la un experiment economic. Acesta va avea loc pe durata a șase sesiuni, în perioada 23 - 24 septembrie, în intervalele orare 9:00 - 11:00, 12:00 - 14:00 și 15:00 - 17:00, la Academia de Studii Economice a Moldovei, în sala Multimedia a blocului B.

Experimentul presupune luarea de decizii în cadrul unui joc economic pe calculator cu posibilitatea de a câștiga în medie 200 de lei în funcție de rezultatele individuale în cadrul experimentului. Banii câștigați vor fi rambursați cash, imediat după finalizarea sesiunii.

Doritorii interesați să participe sunt invitați să se înregistreze la una dintre sesiunile disponibile, pe platforma afișată mai jos, termenul limită pentru înregistrare a fost extins până la data de 18 septembrie 2019.

Pentru mai multe detalii, dar și pentru înregistrare, ne puteți contacta la numărul de telefon 022 929 994 și adresa de email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoană de contact Natalia Chitii. Menționăm că doritorii vor putea participa doar la o singură sesiune dintre cele 6 care vor fi organizate.

*Participarea în cadrul experimentului nu necesită competențe speciale. Persoanele care vor veni din afara oraşului Chişinău vor primi rambursarea cheltuielilor de transport în baza biletului de călătorie.

 

Ești student/ă sau absolvent/ă a unei facultăți cu profil economic și dorești să te implici în analiza, cercetarea și rezolvarea unor probleme economice? Dacă da, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” se angajează să recunoască și să răsplătească implicarea ta în atingerea acestor obiective.

Programul „Tânărul/a economist/ă” este organizat cu scopul de a susține integrarea tinerilor/tinerelor economiști/economiste în mediul de analiză și cercetare economică și financiară, oferind astfel oportunitatea de a obține atât cunoștințe practice în domeniu, cât și deprinderea unor competențe unice. Suntem în căutarea unei persoane care să ofere suport activităților echipei Expert-Grup în cadrul unor proiecte ce vizează diferite domenii legate de dezvoltarea economică în general, și creșterea nivelului de educație financiară în particular.

Activitățile planificate în cadrul programului urmează a fi realizate pe parcursul unei perioade de 4 luni într-un mediu extrem de activ și colegial (circa 20 ore/săptămână (part-time), în intervalul orar 9 – 18). Aici vei avea șansa să colaborezi cu economiști care au o vastă experiență și vei primi o serie responsabilități în efectuarea de analize, cercetări și organizarea de evenimente publice, activități care îți vor crește considerabil abilitățile profesionale.

Cine este eligibil?

 • Studenți/te la facultățile cu profil economic cu rezultate academice bune;
 • Tinerii/ele economiști/ste dornici/e să se implice alături de echipa Expert-Grup în realizarea cercetărilor economice și procesul de elaborare a recomandărilor de politici publice;
 • Persoanele cu abilități analitice și atente la detalii.

Adițional la criteriile menționate, vom aprecia enorm motivația de a contribui la buna desfășurare a activităților și respectarea valorilor organizației noastre.

Persoanele interesate pot transmite cererile de aplicare prin email la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  până la data de 02 septembrie 2019, ora 19.00. Cererea de aplicare va conține următoarele:

 • Scrisoarea de intenție (maxim 300 de cuvinte);
 • Curriculum Vitae;
 • O scrisoare de recomandare.

Persoanele selectate vor fi invitate la un interviu cu echipa Expert-Grup. Durata contractului este de 4 luni de zile, în perioada 10 septembrie 2019 – 10 ianuarie 2020. Expert-Grup îşi propune să se bucure de diversitate în ceea ce priveşte membrii echipei și încurajează femeile să aplice.

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro