Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Comunicatul de presă este disponibil doar în versiune engleză și poate fi accesat aici.

Înregistrarea video a evenimentului poate fi accesată mai jos.

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță extinderea termenului de aplicare pentru concursul privind selectarea unei companii sau a unei persoane fizice care să presteze servicii de traducere scrisă din limba română în limba engleză și din limba engleză în limba română.

Domeniu și terminologie utilizată: economic, social, politici publice.

Pentru familiarizare cu terminologia, ofertanții sunt încurajați să acceseze site-ul expert-grup.org pentru a lua cunoștință cu activitatea Expert-Grup și specificul materialelor publicate. 

Perioada: iunie – decembrie 2020. Persoanele selectate vor fi incluse în rosterul de traducători pentru traduceri scrise din limbile română către engleză şi viceversa. Traducerile vor fi solicitate la necesitate, în funcție de activitățile și proiectele desfășurate de către Expert-Grup.

Cerințe minime înaintate ofertanților:

 • Cel puțin 3 ani de experiență progresivă cu traducerea documentelor similare din română în engleză la nivel de guvern și organizații internaționale;
 • Familiarizarea și înțelegerea terminologiei legale și macroeconomice (experiență anterioară cu asemenea traduceri);
 • Disponibilitatea de a efectua traduceri în perioade restrânse de timp.

Oferta va include:

 • CV-ul cu indicarea a două contacte de referință;
 • Mostre de lucrări anterioare realizate de candidat (link-uri sau documente);
 • Certificatul de înregistrare sau licența (în cazul persoanelor juridice);
 • Oferta financiară în MDL impozabili. Se va indica prețul pentru 1 pagină de traducere pentru  fiecare limbă. 1 pagină = 1 800 semne fără spații. Prețul va include toate impozitele care urmează a fi reținute (impozitul pe venit, plățile pentru asigurarea medicală, fondul de pensii).

Vă rugăm să completați oferta financiară conform modelului de mai jos:

Limba de lucru: Română - Engleză

 • Preț pentru 1 pagină în regim normal;
 • Preț pentru 1 pagină în regim de urgență;
 • Nr. pagini standard ce pot fi traduse într-o zi.

Limba de lucru: Engleză - Română

 • Preț pentru 1 pagină în regim normal;
 • Preț pentru 1 pagină în regim de urgență;
 • Nr. pagini standard ce pot fi traduse într-o zi.

Criterii de evaluare a ofertelor:

Dosarele depuse vor fi evaluate de către comisia de selectare după următoarele criterii:

 • Experiența candidaților cu traduceri de complexitate similară;
 • Oferta financiară.

Ofertele pot fi depuse la adresa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  până la data de 22 iunie 2020.

Persoana de contact: Iulia Sîrghi-Zolotco, Tel: (tel. 79 033 684).

Miercuri, 17 Iunie 2020 00:00

La ce ne servesc substanțele minerale?

Screen Shot 2020 06 17 at 09.26.16

Screen Shot 2020 06 17 at 09.26.49

Screen Shot 2020 06 17 at 09.27.09

Screen Shot 2020 06 17 at 09.27.23

Descarcă infograficul

*Sursa: Traducere și adaptare după „Minerals and uses” (UNCTAD 2007, 84)

Infografic elaborat în cadrul proiectului „Utilizarea resurselor naturale îmbunatățirea evidenței și transparenței”, implementat de Expert-Grup, cu suportul Fundaței Soros-Moldova.

Autor: Expert-Grup | Design: Vasile Schidu

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” anunță concurs pentru selectarea unei persoane fizice/persoane juridice (producător video, jurnalist etc.) care să elaboreze următoarele producții video:

 

 

 • Un video de prezentare a cursului universitar „Anticorupție și buna guvernare”, care să includă scurte comentarii din partea profesorilor (aproximativ 6 interviuri) care au predat la curs, a organizatorilor și invitaților la lecțiile publice, cifre-cheie și mesaje-cheie ale inițiativei. Reportajul va avea o durată de 3 min., iar producătorul video își asumă responsabilitatea să traducă și integreze subtitlurile în versiune engleză. Termenul de livrare a materialelor video va fi 15 iulie 2020.
 • Un video cu testimoniale din partea sudenților. Vor fi intervievate circa 7 persoane. Reportajul va avea o durată de 3 min. și va avea doar versiune română. Termenul de livrare a materialelor video va fi 18 iulie 2020.

Cerințe minime față de candidați:

 • 2 ani de experiență similară în producție video;
 • Experiență anterioară de lucru în elaborarea video-urilor de prezentare și promovare;
 • Echipament video și de iluminare propriu;
 • Specializarea în jurnalism va constitui un avantaj.

 Candidații interesați sunt rugați să depună portofoliul din care să reiasă producțiile video elaborate anterior (inclusiv link-uri) CV-ul și onorariul total net pe care îl solicită pentru prestarea servicii mențioane mai sus. Ofertele trebuie transmise prin email până pe 22 iunie 2020, ora 10:00 la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Pentru mai multe detalii despre cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare”, accesați adresa: https://www.expert-grup.org/ro/resurse/anticoruptie

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la numărul de telefon 079033684, persoană de contact – Iulia Sîrghi-Zolotco, director serviciu administrativ, financiar și comunicare Expert-Grup.

În timp ce multe țări, inclusiv cele din Vecinătatea Estică a Uniunii Europene, au început să relaxeze măsurile restrictive impuse pentru limitarea răspândirii pandemiei, consecințele politice, sociale și economice ale pandemiei rămân a fi la ordinea zilei. Potrivit unor surse, economiile țărilor membre ale Parteneriatului Estic au fost puternic afectate, într-o măsură chiar mai mare decât statele membre ale UE.

Pe 17 iunie, echipa proiectul „3 DCFTAs”, în parteneriat cu Forumul Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic și Biroul de Cooperare a Think-Tank-urilor ucrainene din Bruxelles (UTTLOB) cu suportul UE vor organiza webinarul „Impactul economic și social al pandemiei COVID-19 asupra țărilor Parteneriatului Estic”.

Experți din cele șase state membre vor prezenta o evaluare a situațiilor din țările din care provin, cu un accent pe următoarele aspecte:

 • Măsurile de prevenție și impactul macroeconomic al acestora
 • Impactul pandemiei asupra sectoarelor importante (industrie, agricultură, servicii, IMM-uri, sector bancar)
 • Impactul social (sectorul sănătății publice, șomaj, asigurarea serviciilor de bază)

Agenda evenimentului

Moderatori:

Michael Emerson, cercetător asociat CEPS, Belgia
Olena Carbou, Biroul de Cooperare a Think-Tank-urilor ucrainene din Bruxelles, Belgia

Cuvânt de deschidere:

Jeroen Willems, Şef adjunct de direcție, DG Vecinătate și Negocieri privind Extinderea, Comisia Europeană

Vorbitori:

Tamara Kovziridze, Reformatics, Georgia
Benyamin Poghosyan, Asociația Științelor Politice din Armenia, Armenia
Shahla Ismayil, Asociatia Femeilor pentru Dezvoltare Raţionala, Azerbaijan, CSF EaP
Denis Cenusa, Expert asociat, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Republica Moldova
Veronika Movchan, Institutul de Cercetare Economică și Consultanță în Politici, Ucraina
Andrei Yahorau, Centrul pentru reformare Europeană, Republica Belarus, CSF EaP

Pentru înregistrare vă rugăm să accesați link-ul alăturat: https://bit.ly/3fqjn0aTermenul limită pentru înregistrare este 16 iunie 2020. Limba de lucru a evenimentului va fi engleza.

Transmisiunea live a evenimentului va fi disponibilă și pe paginile de facebook „3 DCFTAs” Project şi UTTLOB.

Instrucțiuni Webinar:

Vă rugăm să vă conectați la eveniment cu 5 minute înainte de începere (13:55) pentru a beneficia de asistență și suport tehnic, în cazul unor eventuale defecţiuni tehnice. Evenimentul va fi înregistrat, ulterior acesta va fi procesat și distribuit de către organizatori. Prin înregistrarea la eveniment, vă exprimați consimțământul pentru procesarea înregistrării și acceptaţi termenii și condițiile prevăzute de politica privind confidențialitatea datelor din cadrul CEPS.

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) au organizat în regiunile Nord, Centru, Sud și Găgăuzia ale țării, ședințe de informare cu primăriile beneficiare în cadrul inițiativei „Bugetul Meu”. Scopul ședințelor a fost elucidarea problemelor cu care se confruntă primăriile în contextul crizei cauzate de noul tip de coronavirus.

În urma acestor ședințe, au fost identificate câteva domenii care s-au confruntat cu cele mai mari dificultăți și înregistrează riscuri sporite legate de buna funcționare a serviciilor/utilităților publice. Acestea se regăsesc într-o sinteză, care mai cuprinde și o serie de concluzii și recomandări și poate fi accesată aici.

Astfel, pentru asigurarea stabilității și continuității serviciilor și utilităților locale este necesar ca autoritățile centrale (Ministerul Finanțelor și Cancelaria de Stat) să elaboreze un program pentru creditarea de urgență a operatorilor de utilități pentru a soluționa problemele temporare legate de fluxul în numerar. De asemenea, pentru operatorii de credite investiționale, achitarea ratelor este o problemă care necesită o rezolvare urgentă. 

Autoritățile Publice Locale (APL) de nivelul întâi pentru a face față epidemiei COVID-19 au cheltuit resurse pentru acoperirea necesităților de urgență de competența autorităților de alt nivel. În astfel de cazuri, este necesar ca autoritățile de nivelul doi împreună cu cele centrale să inițieze un proces de plăți compensatorii pentru primăriile respective. În acest sens, Cancelaria de Stat (sau Ministerul Finanțelor) ar putea iniția o platformă electronică de estimare a acestor ajutoare voluntare oferite de către primării, în special, spitalelor și ulterior împreună cu APL de nivelul doi să găsească o soluție rezonabilă pentru acoperirea acestor cheltuieli.

Din cauza COVID-19, o parte din primării au cheltuit fondul de rezervă integral sau substanțial. Ținând cont de situația epidemiologică și existența altor riscuri, este important ca APL să-și refacă fondurile de rezervă. Una din surse ar fi recuperarea cheltuielilor aflate în competența autorităților de nivelul doi și centrale.

Toate primăriile au conștientizat importanța dezvoltării e-guvernării, în special, pe dimensiunea capacităților ce permit achitarea diferitor plăți și taxe prin sistemele online. În acest sens este bine ca Ministerul Finanțelor, e-Guvernare și APL să elaboreze programele necesare privind promovarea soluțiilor de plată online existente și, după caz, dezvoltarea acestora.

Totodată, încasările operatorilor de utilități locale ar fi crescut, dacă aceștia ar fi avut dezvoltate plățile prin sisteme online. Astfel, pentru a crește încasările pentru serviciile prestate (apa, canalizare, evacuarea deșeurilor), APL vor încuraja operatorii să implementeze mai amplu sistemele de facturare și plată online.

Experții proiectului consideră că este necesară o discuție mai amplă, focusată pe fiecare serviciu local care intră în competența autorităților de nivel superior (nivelul doi, desconcentrate), pentru a formula lecțiile învățate în rezultatul crizei COVID-19. Acestea sunt extrem de importante pentru îmbunătățirea funcționării serviciilor publice, inclusiv pentru o mai bună cooperare între autorități, dar și pentru a fi luate în calcul în procesul de descentralizare.

Mai multe primării partenere au menționat nivelul insuficient de transparență privind modul, criteriile și volumul ajutoarelor oferite instituțiilor medicale și altor instituții din donațiile internaționale primite de autorităților centrale. Pentru fortificarea unei atmosfere de încredere și solidaritate între autoritățile de diferite nivele, între populație și autorități este bine ca autoritățile centrale (cu implicarea Cancelariei de Stat) să publice informații comprehensive privind ajutoarele primite, distribuția acestora și criteriile care au stat la bază alocării.

Sinteza principalelor constrângeri și recomandările pentru o mai bună gestionare a bugetelor primăriilor este disponibilă în română aici și rusă aici.

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs pentru selectarea unei companii sau a unei persoane fizice care să presteze servicii de traducere scrisă din limba română în limba engleză și din limba engleză în limba română.

Domeniu și terminologie utilizată: economic, social, politici publice.

Pentru familiarizare cu terminologia, ofertanții sunt încurajați să acceseze site-ul expert-grup.org pentru a lua cunoștință cu activitatea Expert-Grup și specificul materialelor publicate. 

Perioada: iunie – decembrie 2020. Persoanele selectate vor fi incluse în rosterul de traducători pentru traduceri scrise din limbile română către engleză şi viceversa. Traducerile vor fi solicitate la necesitate, în funcție de activitățile și proiectele desfășurate de către Expert-Grup.

Cerințe minime înaintate ofertanților:

 • Cel puțin 3 ani de experiență progresivă cu traducerea documentelor similare din română în engleză la nivel de guvern și organizații internaționale;
 • Familiarizarea și înțelegerea terminologiei legale și macroeconomice (experiență anterioară cu asemenea traduceri);
 • Disponibilitatea de a efectua traduceri în perioade restrânse de timp.

Oferta va include:

 • CV-ul cu indicarea a două contacte de referință;
 • Mostre de lucrări anterioare realizate de candidat (link-uri sau documente);
 • Certificatul de înregistrare sau licența (în cazul persoanelor juridice);
 • Oferta financiară în MDL impozabili. Se va indica prețul pentru 1 pagină de traducere pentru  fiecare limbă. 1 pagină = 1 800 semne fără spații. Prețul va include toate impozitele care urmează a fi reținute (impozitul pe venit, plățile pentru asigurarea medicală, fondul de pensii).

Vă rugăm să completați oferta financiară conform modelului de mai jos:

Limba de lucru: Română - Engleză

 • Preț pentru 1 pagină în regim normal;
 • Preț pentru 1 pagină în regim de urgență;
 • Nr. pagini standard ce pot fi traduse într-o zi.

Limba de lucru: Engleză - Română

 • Preț pentru 1 pagină în regim normal;
 • Preț pentru 1 pagină în regim de urgență;
 • Nr. pagini standard ce pot fi traduse într-o zi.

Criterii de evaluare a ofertelor:

Dosarele depuse vor fi evaluate de către comisia de selectare după următoarele criterii:

 • Experiența candidaților cu traduceri de complexitate similară;
 • Oferta financiară.

Ofertele pot fi depuse la adresa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  până la data de 16 iunie 2020.

Persoana de contact: Iulia Sîrghi-Zolotco, Tel: (tel. 79 033 684).

În contextul crizei pandemice, majoritatea statelor lumii au înțelegerea comună că această criză, cu siguranță, o va depăși pe cea din 2008 și chiar ar putea deveni una din cele mai mari din ultimii 50 de ani. Prognozele vizavi de situația economică din Republica Moldova indică o scădere a PIB-ului de la de 3%  (FMI) la 6.3% (GET). În martie, Biroul Național de Statistică a raportat o scădere a producției industriale cu 10.5% față de luna martie a anului 2019 și 8% față de luna februarie, iar transportul de mărfuri a scăzut cu 15% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019. În aceste condiții, în anul curent nu este exclusă o reducere a PIB-ului cuprinsă între 5% și 10%, motiv pentru care măsurile de relansare economică sunt la ordinea zilei. Expert-Grup a prezentat în cadrul unei videoconferințe viziunea organizației privind prioritățile investiționale ale țării și sursele de finanțare din care acestea ar putea fi susținute.

Sergiu Gaibu, director de program la Expert-Grup a adus în discuție criteriile de maximizare a eficienței investițiilor în Republica Moldova „focusarea pe investiții generatoare de valoare adăugată pentru asigurarea creșterii economice, cu un accent deosebit pe susținerea exportatorilor și a producătorilor care substituie importurile pentru balansarea pieței valutare. Din motivul scăderii veniturile din exterior în viitor, este important ca investițiile fără valoare adăugată cuantificabilă să fie evitate. Un rol important îl joacă și focusarea Guvernului pe serviciile publice pentru a le face prietenoase, educația care să asigure adaptabilitatea la cerințele pieței, dar și adaptarea tineretului la noile realități. Nu în ultimul rând, contează stimularea inovațiilor cu produse și servicii scalabile la nivel regional și internațional care sunt viitorul, în lipsa acestora economia Republicii Moldova va rămâne în urmă față de țările vecine, dar și față de dezvoltarea medie a lumii”.

Pentru stimularea afacerilor mici și mijlocii, expertul este de părere că este necesară dezvoltarea infrastructurii calității prin deschiderea centrelor de certificare și omologare care lipsesc pe teritoriul Moldovei și nu permit exportul anumitor produse și susținerea afacerile de prelucrare și stocare locală și procesare în loturi mici. Acestea pot contribui la dezvoltarea zonelor rurale, asigura o reziliență sporită a întregului sector și contribui la crearea locurilor de muncă în zona rurală, care este cea mai vulnerabilă în perioadele de criză.

Dumitru Pîntea, economist la Expert-Grup a adus în discuție potențialele surse de finanțare ale investițiilor, enumerând avantajele și dezavantajele fiecăreia. Pe lângă accesul la sursele financiare oferite de organizații internaționale la costuri scăzute, Republica Moldova se poate împrumuta și din surse interne: „piața Valorilor Mobiliare de Stat a devenit din ce în ce mai atractivă, odată cu scăderea ratelor de dobândă și lichidității excesive din sectorul bancar. Acest fapt face posibilă finanțarea deficitului bugetar în monedă națională, fără riscuri valutare și la costuri scăzute”. În ceea ce privește emiterea eurobondului, expertul adaugă că „emiterea eurobondului ar crea o referință externă pentru Republica Moldova și va fi o ancoră solidă pentru  guvernare, cu toate acestea pentru o emisie de succes este important ca Guvernul să formuleze o viziune clară privind programul investițional și să creeze un mecanism instituțional de comunicare și coordonare pe marginea emiterii acestuia”.

„Subiectul eurobondurilor este unul din principalele puncte de discuții în cadrul Guvernului privind viitorul finanțelor publice” susține consilierul Prim-ministrului în domeniul economiei și infrastructurii Oleg Tofilat. „Prin emiterea primei partide de eurobonduri vom ajungem parte a pieței financiare internaționale și vom facilita calea către investitorii privați. Existența unui bond suveran micșorează cu aproximativ 3 puncte procentuale costul bondurilor corporative, ceea ce înseamnă că dacă un proiect privat vrea să desfășoare proiecte investiționale în Republica Moldova costul finanțării sale scade cu 3 puncte procentuale, ceea ce este foarte important”. Oficialul a mai menționat că „administrarea eurobondurilor este administrarea acelorași bani publici și ceea ce trebuie să urmărim este cât de transparent este bugetul și cât de bine se urmărește orice ban public și cât de buni noi suntem în a gestiona investițiile în infrastructură. Și aici este principala noastră problemă. Noi ca stat suntem foarte slabi în gestiunea infrastructurii, noi trebuie să pregătim un sistem de colectare a proiectelor și de maturizare”.

Iuliana Drăgălin, secretar de stat la Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova a subliniat că „Ministerul Economiei avea deja pe rol elaborată strategia de dezvoltare, de industrializare a țării pentru următorii, dar în condițiile actualei pandemii ea necesită revizuire și adaptare la noile condiții”. „Noi ne focusam pe relansarea sau revitalizarea businessului, a situației economice în urma COVID-19, avem o serie de programe pentru toate domeniile, inițiate deja și puse pe rol”. Iuliana Drăgălin a mai adăugat că „MEI în parteneriat cu ODIMM au elaborat un program de susținere a exportatorilor și de substituire importurilor, care este deja la Guvern în examinare și urmează a fi adoptat. Va fi un program cu componentă voucher, pentru dezvoltarea sau identificarea soluțiilor în urma situației create și componenta de grant, care va ajuta companiile să își îmbunătățească procesele de producție, în conformitate cu standardele internaționale”.

Oficialul a mai adăugat că „în ceea ce privește propunerile de proiectele investiționale, dacă ar fi să discutăm despre infrastructura drumurilor, care este un element cheie în atragerea investitorilor, anul acesta deja este planificată și este deja pe rol reabilitarea a  517 km de drum, în valoare de 385 mln. de dolari. De asemenea, mai avem proiecte care au toți parametrii tehnici deja fixați, dar suntem în căutarea de resurse financiare externe. Acestea vizează mai multe domenii. Ținem cont de sectorul energetic și energia regenerabilă, valorificarea potențialului energetic din deșeuri, proiecte strategice care sunt puse pe rol, dar care necesită timp”. 

Iulia Costin, directoarea Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) „în perioada pandemiei am încercat să ne adaptăm și am încercat să fim în permanentă legătura cu IMM-urile și să propunem inițiative rapide. Una dintre acestea este „Iarmarocul IMM-urilor” – o platformă care a reunit între 7000 – 8000 de membri pentru comercializarea produselor. Doar în perioada pandemiei am acordat 28 mln. de lei în formă de grant întreprinderilor mici și mijlocii”. O altă inițiativă de răspuns a organizației este „cea de dezvoltare a unei academii virtuale pentru dezvoltarea platformei pentru instruiri online, și realocarea mijloacelor financiare și punerea pe rol a unui program nou de digitalizarea IMM-urilor, pentru a ajuta companiile să se lanseze online”.

„Spre regret, sectorul IMM este cel mai vulnerabil, 75% din IMM-uri sunt microcompanii, iar noi trebuie să ajungem la ele și să încercăm să le creștem prin programele de digitalizare și de ecologizare care ulterior vor asigura internaționalizarea acestora”.

„Urmare a crizei pandemice cel mai mult are de suferit economia reală” este de părere Ion Sturza președintele Fondului de Investiții „Fribourg Capital” și membru al Consiliului de Administrație „Expert-Grup”. „Aici mă refer, în primul rând, la sectoare cheie de care depinde și Republica Moldova, în primul rând sectorul automotive, care cade pe capete, vânzările sunt la jumătate, se închid fabrici, transportul internațional, turismul, serviciile, tot astăzi este paralizat. Amploarea dezastrului economic este de așa anvergură că acum se vorbește despre un deceniu pierdut. Vorbim de scăderi ale PIB-urilor țărilor europene cheie de la 7-12%, dacă le recuperează cu un procent de 1.5 – 2, în media, atunci avem nevoie de 5-10 ani pentru a recupera ceea ce s-a pierdut. Anvergura problemelor este extrem de mare, pentru că au coincis aceste 5-6 crize concomitent: economică, financiară, socială, medicală și deasupra s-a mai așezat și această criză a incertitudinii. Evident, că există această lichiditate în piață, dar ea nu este pentru Republica Moldova. Problema fundamentală a țărilor ca Republica Moldova este dependența de factorul extern foarte puternic, PIB este realizat datorită factorului extern, noi o sa avem o presiune foarte mare pe balanța de plăți, pe contul curent” susține Ion Surza.

În încheierea evenimentului Adrian Lupușor, directorul executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” a reiterat importanța susținerii mediului de afaceri, care este practic la limită, pentru a diminua „bulgărele” crizei și preveni falimentului companiilor, prin infuzii financiare în sectorul privat. În ceea ce privește prioritățile investiționale, Adrian Lupușor a adăugat că „deși aspectele macroeconomice sunt favorabile, iar posibilitatea valorificării resurselor interne reprezintă o oportunitate, lipsește o viziune de resuscitare a economiei pe termen scurt, mediu și lung, o viziune care să fie ancorata și în consultări active cu companiile”. Adrian Lupușor a exprimat disponibilitatea organizației de a susține autoritățile în formularea acestei viziuni.

Înregistrarea evenimentului și prezentările vorbitorilor pot fi accesate mai jos.

Accesați prezentarea 

Sinteza discuțiilor cu primăriile partenere ale proiectului în cadrul ședințelor regionale la tema „Impactul COVID-19 asupra finanțelor publice locale. Constrângeri și soluții pentru gestionarea bugetelor primăriilor”

În cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” pe perioada lunii mai în fiecare regiune a proiectului (Nord, Centru, Sud și Găgăuzia) au fost organizate ședințe de informare cu primăriile beneficiare în proiect. Scopul ședințelor a fost elucidarea problemelor cu care se confruntă Primăriile în contextul crizei COVID 19. Astfel, ca rezultat al acestor ședințe au fost identificate câteva domenii de dificultate sau riscuri sporite privind buna funcționare serviciilor/utilităților publice:

1. Reducerea activităților economice

Activitățile economice în localitățile partenerilor au fost sau se estimează a fi afectate considerabil din două cauze: Epidemia COVID-19 și seceta. În orașe, începând cu instituirea perioadei de restricții, companiile locale au înregistrat reduceri drastice de venituri. Estimările participanților cu privire la evoluția acestor companii în anul curent sunt rezervate. Cu privire la spațiul rural, principalul risc vine de la secetă, companiile și gospodăriile țărănește vor întâmpina dificultăți și respectiv nu vor fi capabile să achite taxele și impozitele datorate la bugetul local. Prin urmare, unele autorități locale sunt în căutarea soluțiilor pentru a ajuta companiile private să supraviețuiască. Aceasta, în special se referă la reducerea sau amânarea plăților pe impozitele și taxe locale.

2. Starea financiară generală ale APL partenere

Practic toate primăriile partenere, la momentul discuțiilor, nu aveau probleme de echilibru bugetar și au menționat expres că nu au întârzieri în partea ce ține de transferuri de la bugetul de stat. Primăriile au primit un transfer pentru destinație generală suplimentar pentru acoperirea pierderilor cauzate de diminuarea veniturilor bugetare din impozitele pe venit a persoanelor fizice. Prin urmare, autoritățile pot utiliza aceste resurse după necesitate indiferent de dimensiunea pierderilor reale din sursa respectivă. 

Totodată, câteva chestiuni rămân descoperite. În primul rând acestea se referă la pierderile din taxa de patenta de întreprinzător. 

De asemenea, au fost ridicate mai multe întrebări cu privire la utilizarea resurselor acordate pentru alimentația copiilor și altor resurse care nu au fost utilizate în timpul restricționării activității instituțiilor din educație. 

3. Veniturile din taxe și impozite locale

Majoritatea din participanții (primari/viceprimari) la ședințe estimează ca un risc sporit îl prezintă neîncasarea sumelor planificate din taxele locale. Orașele au estimat procentual pierderi mai mari decât autoritățile rurale. La momentul discuțiilor majoritatea primăriilor încă nu aveau estimări exacte privind neîncasările, însă preliminar se așteaptă la reduceri substanțiale din această sursă. Chiar dacă în general veniturile din taxe locale dețin o pondere mică în veniturile acestor localități, în unele orașe pierderile din aceste taxe ca sume absolute sunt substanțiale.

Cele mai grave situații sunt estimate pentru veniturile din taxa pentru patentă, taxa de piață și taxa de amplasare a amplasarea obiectelor comerciale, însă și alte taxe (ex. taxa balneară) în funcție de specificul localităților. Unele primării au estimat reduceri la plata acestor taxe de peste 25%-30%, însă situația poate fi și mai proastă în cazul agravării crizei economice.   

4. Situația cu utilitățile locale

În linii mari aproape toate utilitățile locale (apă, salubrizare, iluminare) au întâmpinat dificultăți privind încasarea plăților de la consumatori pentru serviciile prestate. În funcție de localitate, încasările pentru utilități au constituit aproximativ de la 40% la 80% din volumul prestat. Fiecare autoritate a intervenit în măsura posibilităților pentru a susține activitatea curentă a operatorilor. Normalizarea situației depinde de trei factori principali, cât de rapid situația epidemiologică se va redresa, revenirea activităților economice la nivelul de înaintea crizei COVID și măsura în care va fi afectată capacitatea de plată a populației.

Dacă în majoritatea cazurilor situația cu acoperirea cheltuielilor operaționale poate fi gestionată la nivel local, atunci în cazul operatorilor care au de plătit ratele la credite investiționale fără intervenții de la nivel central, situația va fi greu, dacă nu imposibil de depășit.

Primarii anticipează că impactul crizei asupra operatorilor de utilități va fi resimțit mai puternic începând cu august anul curent. Aceasta se datorează faptului că acum este procesul în care mulți consumători vin cu cereri de recalculare a facturilor pentru serviciile prestate în special la salubrizare. O problemă adițională poate fi pregătirea operatorilor de sezonul rece a anului. 

5. Proiectele investiționale și de dezvoltare

În ciuda situației economice dificile, autoritățile (în special din orașe) sunt angajate plenar în căutarea soluțiilor pentru a nu stopa proiectele investiționale din sursele externe (EU, GIZ, EBRD, etc) precum și pe cele din surse din linia de bază. Însă, la acest capitol situația poate să difere de la localitate la localitate destul de puternic. Totodată, la moment, achizițiile publice în domeniul infrastructurii și domeniul social continuă în regim normal în majoritatea autorităților partenere.

6. Recuperarea contribuțiilor voluntare și refacerea fondului de rezervă

În condițiile crizei COVID -19, o parte din APL-urile de nivelul întâi au contribuit (voluntar) din surse proprii la rezolvarea problemelor pe sectoare ce se află în competența APL de nivelul II (echipamentului medical, asigurarea măsurilor sanitare etc). Unele primării, inclusiv din această cauză au epuizat fondul de rezervă. În aceste condiții apar două chestiuni care necesită a fi rezolvate. 

Prima ține de recuperarea resurselor utilizate pentru competențele APL II din contul ultimelor. Astfel, este necesar ca autoritățile raionale să discute cu primăriile care au contribuit voluntar la rezolvarea anumitor necesități în legătură cu COVID-19 pentru a găsi o formulă de restituire integrală sau parțială a cheltuielilor efectuate. 

A doua problemă ține de refacerea cel puțin parțială a fondurilor de rezervă ale APL de nivelul I. Situația în continuare rămâne extrem de volatilă cu multiple riscuri. Lipsa resurselor în fondurile de rezerva ar îngreuna răspunderea adecvată din partea APL de nivelul întâi la posibilele situații de criză. Experiența cu epidemia COVID -19 a demonstrat ca APL de nivelul I sunt cele care trebuie să răspundă practic imediat la provocările apărute. Astfel, lipsa fondului de rezervă ar complica răspunsul adecvat la APL I la situațiile de risc.

7. Colaborarea/comunicarea dintre autoritățile de toate nivelele

O parte din primării au menționat dificultăți în ce privește comunicarea și colaborarea cu autoritățile raionale și cele centrale. Deseori problemele existente de comunicare/cooperare au rădăcini politice, care cu părere de rău nu întotdeauna sunt depășite prin mecanismele birocratice existente. Unii primari au menționat dificultăți în coordonarea activităților de susținere și ajutor a spitalelor sau altor instituții cu autoritățile raionale, însă și cu cele centrale. Fără colaborare, nu se poate atinge eficacitatea maximă a fondurilor alocate/colectate suplimentar pentru acoperirea necesităților urgente (ex. sistemul medical). De asemenea, a fost menționată lipsa de transparență în distribuirea fondurilor (în contextul COVID) din donații sosite la nivel central. Au existat/există probleme în a asigura protecția angajaților din sectorul medical și asistenților sociali, polițiști de sector, unde APL I au fost nevoite să se implice plenar pentru a diminua pericolele. Criza COVID-19 a scos la iveală încă odată problemele legate de descentralizare, astfel primarii fiind nemijlocit responsabili de situația din localități nu au toate instrumentele necesare pentru a face față crizei. 

Concluzii și recomandări

În rezultatul discuțiilor avute se pot trage următoarele concluzii și formulate următoarele recomandări:

 1. Pentru a asigura stabilitatea activității serviciilor și utilităților locale este necesar ca autoritățile centrale (Ministerul Finanțelor și Cancelaria de Stat) să elaboreze un program pentru creditarea de urgență a operatorilor de utilități cu scopul de a acoperi problemele temporare legate de cash flow. De asemenea, pentru operatorii cu credite investiționale, achitarea ratelor este o problemă care necesită o rezolvare urgentă. Ținând cont că este vorba de întreprinderi publice, simplifică găsirea unei soluții rapide.
 2. APL de nivelul întâi pentru a face față epidemiei COVID-19 au cheltuit resurse pentru acoperirea necesităților de urgență de competența autorităților de alt nivel. In astfel de cazuri, este necesar ca autoritățile de nivelul doi împreună cu cele centrale să inițieze un proces de plăți compensatorii pentru primăriile respective. În acest sens Cancelaria de Stat (sau Ministerul Finanțelor) ar putea iniția o platformă electronică de estimare a acestor ajutoare voluntare oferite de către primării în special spitalelor (însă și altor instituții și populației) și ulterior împreună cu APL de nivelul doi să găsească o soluție rezonabilă pentru acoperirea acestor cheltuieli. 
 3. O parte din primării din cauza COVID-19 au cheltuit fondul de rezervă integral sau substanțial. Ținând cont de faptul că situația privind starea epidemiologică și existența altor riscuri, este important ca APL sa-și refacă fondurile de rezervă. Una din surse ar fi recuperarea cheltuielilor aflate în competența autorităților de nivelul doi și centrale. 
 4. Toate primăriile au conștientizat importanța dezvoltării e-guvernării pe toate aspectele, în special pe dimensiunea capacităților ce permit achitarea diferitor plăți și taxe prin sistemele online. În acest sens este bine ca Ministerul Finanțelor și e-Guvernare împreună cu APL să elaboreze programele necesare privind promovarea soluțiilor de plată online existente, precum și după caz dezvoltarea acestora. 
 5. Încasările operatorilor de utilități locale ar fi beneficiat dacă acestea aveau dezvoltate plățile prin sisteme online. Astfel, pentru a creste încasările pentru serviciile prestate (apa, canalizare, evacuarea deșeurilor), APL vor încuraja operatorii pentru implementarea mai amplă a sistemelor de facturare și plată online. 
 6. Este necesară o discuție mai amplă și foarte concretă pe fiecare serviciu local în partea care intră în competența autorităților de nivel superior (nivelul doi, desconcentrate) pentru a formula lecțiile învățate în rezultatul crizei COVID-19. Acestea sunt extrem de importante pentru îmbunătățirea funcționării serviciilor publice, inclusiv prin o mai bună cooperare între autorități, dar și pentru a fi luate în calcul în procesul de descentralizare. 
 7. Mai multe primării partenere au menționat nivelul insuficient de transparență privind modul, criteriile și volumul ajutoarelor oferite instituțiilor medicale și altor instituții din donațiile internaționale primite de autorităților centrale. Pentru fortificarea unei atmosfere de încredere și solidaritate între autoritățile de diferite nivele, precum și dintre populație și autorități este bine ca autoritățile centrale respective (cu implicarea Cancelariei de Stat) să publice informații comprehensive privind ajutoarele primite, distribuția acestora și criteriile care au stat la bază în alocarea acestora. 

Descarcă sinteza Accesați versiunea rusă

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce parere aveți despre măsurile Guvernului privind gestionarea efectelor economice și sociale ale pandemiei Covid-19? (alegeți maxim 3)

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: