Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Clientelismul politic este considerat a fi o practică des întâlnită la nivelul finanțelor publice. Acest fenomen apare cel mai frecvent sub formă de încălcare a legii în ceea ce privește achizițiile publice, precum și în procesul de luare a deciziilor și gestionarea patrimoniului public sau a resurselor financiare publice. Alteori, domeniul clientelismului politic nu ține de domeniul penal sau contravențional, întrucât legal nu poate fi considerată o stare de conflict de interese sau de viciere a procesului de luare a deciziilor. Astfel de cazuri includ în special numirea în funcții publice, fie direct, fie chiar în bază de concurs, unde elementul grupului de persoane unite prin interes există, însă nu este evidentă legătura suficient de strânsă pentru a fi considerată o încălcare în sensul legii penale sau contravenționale. În sensul prezentei cercetări, clientelismul politic este analizat în baza unei definiții largi cu accent pe beneficiile economice și financiare. Astfel, sunt evaluate diverse instrumente de alocare a resurselor financiare publice către APL de nivel I (primării) din perspectiva formării resurselor și luării deciziilor privind distribuirea lor. Totodată, studiul determină un indice al clientelismului politic pentru fiecare instrument în parte, precum și un indice general agregat. Un aspect important ține de apartenența politică a primarilor, ori aceasta se modifică permanent ca urmare a migrării aleșilor locali de la un partid la altul.

Migrația primarilor de la un partid politic la altul este o practică des întâlnită în Republica Moldova. Pe de o parte, acest fapt denotă prezența corupției în mediul politic, pe de altă parte stimulează și amplifică nivelul de clientelism politic în utilizarea fondurilor publice. Migrarea primarilor s-a intensificat într-un mod nemaivăzut în perioada anilor 2015 – 2019 fiind un rezultat direct al mișcărilor politice la nivel central începute la puțin timp după alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. Evident, migrația primarilor are o singură direcție – către partidul aflat la guvernare, respectiv din cei 898 de primari aleși la scrutinul din 2015 cel puțin 471 și-au schimbat afilierea politică, unii chiar și de trei ori.

Metodologia cercetării s-a bazat atât pe o evaluare calitativă a subiectului, cât și pe una cantitativă cu estimări empirice. Astfel, evaluarea cantitativă a ținut cont de programele în baza cărora au fost alocate mijloacele financiare, inclusiv de lista de alocări pe fiecare localitate/comună în parte. Evaluarea s-a focusat pe examinarea modului în care au fost alocate resursele financiare publice de la bugetul de stat către autoritățile publice locale cu identificarea indicilor specifici  de clientelism. În acest sens au fost selectate 6 instrumente prin care s-au alocat sume bănești în perioada anilor 2018 și 2019, și anume:

 • Transferurile pentru lucrări capitale și alte transferuri cu destinație generală de la bugetul de stat la bugetele locale prin intermediul Legii bugetului de stat;
 • Fondul rutier și Programul „Drumuri Bune”;
 • Fondul Ecologic Național;
 • Fondul Național de Dezvoltare Regională;
 • Fondul de Investiții Sociale din Moldova;
 • Fondul de Eficiență Energetică.

Ulterior, clientelismul politic a fost analizat pe mai multe dimensiuni ce țin cont de apartenența politică a primarilor, numărul de primării ce au beneficiat de alocări, numărul persoanelor ce trăiesc în primăriile ce au beneficiat de alocări. Pe lângă aceasta, aspectul cantitativ a studiului constă în elaborarea unui Indice al clientelismului politic pentru fiecare fond, precum și a unui Indice agregat al clientelismului politic.

În baza indicilor agregați s-a constat o pronunțată manifestare a clientelismului la distribuirea fondurilor. Mai mult, în 2019 comparativ cu 2018 se atestă o creștere a indicelui agregat al clientelismului politic. Astfel, în 2018 un locuitor dintr-o primărie afiliată guvernării ar fi putut beneficia de o alocare de 2,3 ori mai mare decât o persoană ce locuiește într-o primărie neafiliată guvernării.  În 2019 un locuitor al unei primării afiliate guvernării, a fost avantajat de 2,6 ori în raport cu o persoană dintr-o localitate neafiliată guvernării. La fel, atât în 2018, cât și 2019, la majoritatea fondurilor s-au înregistrat valori înalte ale clientelismului politic (mai mari de 2). O excepție de la această îl constituie FEE. În cazul acestui fond indicele are valoarea de 1,05, fapt ce ne permite să afirmăm că, practic, nu avem manifestări ale clientelismului.

Descarcă publicația Descarcă versiunea engleză Descarcă versiunea rusă


Studiul a fost publicat în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs de angajare pentru suplinirea postului vacant de specialist/ă comunicare

 

Natura contractului: contract de muncă pe termen de minim un an. Perioada de probă – 3 luni;

Locul de muncă: sediul Expert-Grup (str. Bernardazzi, nr. 45, Chișinău, Republica Moldova);

Data estimată de începere a contractului: 1 septembrie 2020.

Despre Expert-Grup

Expert-Grup este un centru analitic (eng: think-tank), specializat în cercetări și consultanță în politici economice și sociale. Ne poziționăm ca un centru analitic neutru din punct de vedere politic și ideologic și nu reprezentăm interese economice, corporative sau politice. Misiunea organizației este de a abilita cetățenii, firmele, mass-media și autoritățile publice să contribuie în mod activ la dezvoltarea sustenabilă și incluzivă a țării prin analiză și consultanță independentă, politici bazate pe evidențe și mobilizare comunitară. În vederea realizării acestei misiuni, Expert-Grup urmărește 3 priorități strategice:

1. Efectuarea de cercetări, consultanță și analize independente și bazate pe evidențe în diverse domenii economice și sociale, cu scopul dezvoltării unei societăți reziliente și incluzive.

2. Abilitarea comunităților, firmelor și mass-media să responsabilizeze autoritățile publice centrale și locale și să ofere servicii și bunuri, atât publice, cât și private, calitative.

3. Oferirea de suport altor organizații ale societății civile, în special la nivel local.

Pentru a asigura îndeplinirea misiunii și a priorităților strategice, organizația este în căutarea unei specialiste / unui specialist comunicare, pentru a se alătura echipei de bază.

Responsabilități de bază ale funcției

 • Gestionarea imaginii publice a instituției și asigurarea unei comunicări eficiente cu toate categoriile de public;
 • Formularea direcțiilor-cheie pe termen lung, mediu și scurt pentru cadrul de comunicare internă și externă în vederea sporirii vizibilității Expert-Grup, a produselor și platformelor la nivel național și internațional;
 • Coordonarea proceselor și contribuția de conținut de elaborare și validare a materialelor de comunicare (ex: media kit, videospoturi, grafice, publicații, comunicate de presă, etc.);
 • Coordonarea relației instituției cu sursele media;
 • Implementarea și actualizarea periodică a strategiei de comunicare a instituției;
 • Elaborarea conceptelor și administrarea campaniilor publice de informare și popularizare a produselor „Expert-Grup” și a proiectelor implementate;
 • Content management (elaborarea comunicatelor de presă și altor materiale pentru mass-media);
 • Organizarea evenimentelor publice;
 • Administrarea website-urilor organizației: www.expert-grup.org, www.budgetstories.md, www.școalamea.md, www.lapunct.md;
 • Administrarea paginilor organizației pe rețelele de socializare (Facebook și Twitter);
 • Monitorizarea rezultatelor de comunicare (referințe media, impact social media, număr de vizualizări video).

Cerințe înaintate candidaților:

 • Studii de licență în unul din următoarele domenii: științe ale comunicării, relații publice, jurnalism, administrație publică, relații internaționale, științe politice, în cadrul unei universități naționale sau internaționale. Studii de MA în unul din domeniile menționate, vor constitui un avantaj;
 • Minimum 2 ani de experiență de muncă în domeniul comunicării și relațiilor cu publicul (cu probarea următoarelor atribuții: elaborarea de strategii de comunicare, planuri de acțiuni, materiale de comunicare, colaborarea cu diverse surse media, colaborarea cu diverși parteneri  din sectorul public, asociativ, privat, organizații internaționale);
 • Cunoașterea și vorbirea fluentă a limbilor română, engleză, rusă;
 • Cunoașterea lucrului la computer, Canva, Crello, Adobe Illustrator sau a altor programe de editare grafică și video, va constitui un avantaj;
 • Viziune strategică, abilități analitice, gândire creativă;
 • Spirit de inițiativă și angajament față de valorile instituției;
 • Capacitatea de a lucra calitativ, concomitent la mai multe sarcini;
 • Abilități de planificare și auto-organizare, prioritizarea independentă a sarcinilor și respectarea termenelor limită.

Condiții de muncă:

 • Oportunitatea de a face parte dintr-o echipă profesionistă, mediu dinamic și organizație aflată în proces continuu de dezvoltare;
 • Posibilități reale de dezvoltare profesională;
 • Pachet salariu motivant, care depinde de calificarea și experiența persoanei, dar și de rezultate.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimită CV-ul, scrisoarea de intenție precum și orice alte materiale relevante (link-uri, scrisori de recomandare, etc.) până la data de 31 iulie 2020, ora 17.00 la adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Selectarea candidatului/candidatei va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de intenție depuse, urmată de un interviu.

Doar candidații/tele preselectați/te vor fi contactați/te.

Corupția, clientelismul politic și capacitatea scăzută a autorităților publice de a răspunde în mod adecvat necesităților cetățenilor sunt factori care, în continuare, determină nivelul scăzut de dezvoltare a Republicii Moldova - este una din concluziile principale ale studiului privind clientelismul politic în gestionarea fondurilor publice, elaborat în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, implementat de Expert-Grup în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene, de Studii Est Europene (EESC, Lituania) și cu susținerea Uniunii Europene și Fundației Konrad Adenauer.

Scopul cercetării este de a analiza și identifica eventuali indici ai clientelismului politic pe fiecare instrument de transfer în parte, precum și calcularea unui indice agregat al clientelismului pentru anii 2018 – 2019. Acest exercițiu va sta la baza unor evaluări similare în următorii ani, în special pe perioada implementării proiectului. Procesul de elaborare a ținut cont de o metodologie specifică și a fost realizat de către o echipă de consultanți din cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” și Institutului de Politici și Reforme Europene (IPRE) pe parcursul lunilor aprilie-mai 2020.

În acest context, Expert-Grup în parteneriat cu IPRE organizează joi, 16 iulie 2020 (13:00 – 14:30), videoconferința „Banul urmează cetățeanul sau partidul? Fondurile publice între clientelism politic și alocări conform necesitaților”, în cadrul căreia ne propunem să prezentam și discutam principalele constatări ale studiului cu participarea reprezentanților autorităților publice și reprezentanți ai societății civile.

Înregistrare Descarcă agenda Descarcă agenda (en)

Pe lângă amenințările la adresa sănătății populației, criza COVID-19 aduce noi provocări la nivel macroeconomic. Situația actuală dificilă are implicații economice și sociale pronunțate pentru Republica Moldova. Față în față cu această nouă realitate am vrea să știm ce cred cei care ne citesc despre starea lucrurilor din țară.

Piața muncii, evoluția exporturilor, mediul afaceri, situația economică sunt doar câteva dintre domeniile pe care le vom aborda în cadrul campaniei „Expert-Grup te întreabă”. Campania presupune lansarea săptămânală a unei întrebări, răspunsurile căreia vor fi centralizate și ulterior făcute publice pe pagina www.expert-grup.org, alături de scurte comentarii ale economiștilor „Expert-Grup”.

Prima întrebare din cadrul campaniei se referă la evoluția pieței muncii în contextul COVID-19. Răspundeți la întrebare aici.

Publicația este disponibilă doar în versiune engleză aici. 


Publicația a fost elaborată în cadrul proiectului „Înțelegerea Acordurilor de Asociere și a Zonelor de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) dintre UE și Ucraina, Moldova și Georgia”, sprijinit financiar de Agenția Suedeză pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare (Sida). Proiectul este coordonat de Centrul pentru Studii Politice Europene (CEPS) și realizat în parteneriat cu Institutul de Prognoză Economică și Consultanță Politică (IER) din Kiev, Centrul de consultanță Reformatics din Tbilisi și Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” din Chișinău.

Comunicatul de presă este disponibil doar în versiune engleză și poate fi accesat aici.

Înregistrarea video a evenimentului poate fi accesată mai jos.

Amploarea extinderii pandemiei în majoritatea statelor din vecinătatea estică a UE agravează problemele socio-economice existente și nemulțumirile față de conducere, ceea ce pune o presiune semnificativă asupra liderilor politici din cele șase state. Eficacitatea acțiunilor întreprinse de către autorități în combaterea pandemiei și consecințele economice ale crizei sanitare vor influența semnificativ parcursurile regimurilor politice și, nu neapărat, în direcție  democratică.

Pe 1 iulie, echipa proiectului „3 DCFTAs”, în parteneriat cu Forumul Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic și cu Biroul de Cooperare a Think-Tank-urilor ucrainene din Bruxelles (UTTLOB) cu suportul Fundației Internaționale „Renaissance” vor organiza webinar-ul „Implicații politice ale pandemiei COVID-19 asupra țărilor Parteneriatului Estic”.

Experți din cele șase state vor prezenta evoluțiile pandemiei COVID-19 în regiune și impactul pe care îl exercită asupra mediului politic din fiecare țară, în mod special, în țările în prag de alegeri.

Cele mai importante aspecte aduse în discuție vor fi:

 • Starea de urgență și îngrijorările pentru libertățile civile
 • Gestionarea pandemiei de către guverne
 • Impactul asupra partidelor politice, societății civile și mass-media
 • Viziunea autorităților și a populației privind politica externă

Agenda evenimentului

Moderatori:

Michael Emerson, cercetător asociat CEPS, Belgia
Olena Carbou, Biroul de Cooperare a Think-Tank-urilor ucrainene din Bruxelles, Belgia

Vorbitori:

Tamara Kovziridze, Reformatics, Georgia
Benyamin Poghosyan, Asociația Științelor Politice din Armenia, Armenia
Shahla Ismayil, Asociatia Femeilor pentru Dezvoltare Raţionala, Azerbaijan, CSF EaP
Denis Cenusa, Expert asociat, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Republica Moldova
Veronika Movchan, Institutul de Cercetare Economică și Consultanță în Politici, Ucraina
Andrei Yahorau, Centrul pentru reformare Europeană, Republica Belarus, CSF EaP
Natalia Yerashevich, Directoare a Secretariatului Forumului Societății Civile, EaP, Belgia

Pentru înregistrare vă rugăm să accesați link-ul alăturat: https://bit.ly/3dzHVToTermenul limită pentru înregistrare este 30 iunie 2020. Limba de lucru a evenimentului va fi engleza.

Transmisiunea live a evenimentului va fi disponibilă și pe paginile de facebook „3 DCFTAs” ProjectUTTLOB și Expert-Grup.

Instrucțiuni Webinar:

Vă rugăm să vă conectați la eveniment cu 5 minute înainte de începere (13:55) pentru a beneficia de asistență și suport tehnic, în cazul unor eventuale defecţiuni tehnice. Evenimentul va fi înregistrat, ulterior acesta va fi procesat și distribuit de către organizatori. Prin înregistrarea la eveniment, vă exprimați consimțământul pentru procesarea înregistrării și acceptaţi termenii și condițiile prevăzute de politica privind confidențialitatea datelor din cadrul CEPS.


sweden logotype romania jp 5829119 Proiectul 3DCFTAs este finanțat de Suedia 

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs de angajare a unei persoane în poziția de economist/ă.

Expert-Grup este un centru analitic, specializat în cercetări economice și de politici publice. Fiind o organizație independentă, Expert-Grup este o reflecție a idealurilor împărtășite de tinerii intelectuali din Republica Moldova, care au creat instituția cu scopul de a contribui la dezvoltarea țării. Ne poziționăm ca un centru analitic neutru din punct de vedere politic și ideologic și nu reprezentăm interese economice, corporative sau politice.

 • Natura contractului: contract de muncă pe termen de minim un an. Perioada de probă – 3 luni;
 • Data de start: negociabilă;
 • Locul de muncă: sediul Expert-Grup (str. Bernardazzi, nr. 45, Chișinău, Republica Moldova).

Principalele sarcini ale economistului/ei:

 • Acordă asistență și suport directorului de program pentru elaborarea metodologiei și instrumentarului analitic necesar efectuării cercetărilor;
 • Participă la elaborarea produselor și publicațiilor în cadrul programului, conform planului de cercetare și sarcinilor stabilite de directorul de program;
 • Participă la prezentarea publică a produselor și publicațiilor elaborate în cadrul programului;
 • Participă, în limita timpului disponibil și conform domeniului de expertiză profesională, în calitate de economist, la elaborarea altor produse și publicații ale organizației.

Pentru suplinirea acestei poziții, candidații trebuie să satisfacă următoarele criterii:

 • Studii de masterat în domeniul economic. Studiile de doctorat vor constitui un avantaj;
 • Experiență de minim 5 ani în implementarea proiectelor de consultanță, cercetare și/sau monitorizare în domeniul politicilor economice.
 • Capacități analitice în domeniul politicilor economice, confirmate prin publicații, documente de politici, analize economice etc.;
 • Cunoaștere aprofundată a tendințelor, mecanismelor și politicilor economice din Republica Moldova și din regiune;
 • Capacități de lucru în echipă și de comunicare publică;
 • Cunoaștere a limbilor română și engleză;
 • Susținere a valorilor și priorităților Expert-Grup.

Condiții de muncă:

 • Economistul/a va activa în directa subordonare directorului executiv și în strânsă comunicare cu directorii de programe Expert-Grup;
 • Oportunitate de a face parte dintr-o echipă profesionistă, mediu dinamic și organizație aflată în proces continuu de dezvoltare;
 • Posibilități de dezvoltare profesională;
 • Pachet salariu motivant, care depinde de calificarea și experiența persoanei, dar și de rezultate;
 • Regim de muncă flexibil.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimită CV-ul și orice alte materiale relevante (link-uri la publicații, scrisori de recomandare, documente de politici etc.) până la data de 1 iulie 2020, ora 17.00 la adresa electronică This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Selectarea candidatului/candidatei va fi făcută în baza analizei CV-urilor și scrisorilor de intenție depuse, urmată de un interviu.

Doar candidații/tele preselectați/te vor fi contactați/te.

Prin depunerea documentelor pentru această funcție, candidatul/a își exprimă consimțământul pentru verificarea de către Expert-Grup a informației furnizate de candidat/ă.

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce parere aveți despre măsurile Guvernului privind gestionarea efectelor economice și sociale ale pandemiei Covid-19? (alegeți maxim 3)

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: