Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Centrul Analitic Independent Expert-Grup prezintă public raportul de audit privind situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 întocmite în conformitate cu standardele naționale de contabilitate. 

Opinie: Am auditat situațiile financiare anexate ale AO Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” care cuprind bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2019, situația de profit și pierdere și situația modificărilor surselor de finanțare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Asociației la data de 31 decembrie 2019, precum și performanța sa financiară a exercițiului financiar încheiat la această dată în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate și cu Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale aprobate de către Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr. 188 din data de 30.12.2014. 

Descarcă raportul Descarcă versiunea engleză

În cadrul celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte al programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, au fost recepționate 158 dosare. În urma procesului de evaluare, au fost selectate pentru finanțare 35 de propuneri de proiecte care au îndeplinit toate criteriile descrise în Ghidul de solicitare a finanțării (apel II).

Astfel, în runda a doua a concursului au fost depuse 47 dosare pentru inițiative civice, 95 propuneri de proiecte regionale și 16 propuneri de proiecte naționale.

Proiectele câștigătoare au fost desemnate în funcție de scorul acumulat, dar și de bugetul disponibil pentru această rundă de finanțare - circa 1 milion de euro. 

Comisia de evaluare fost constituită din reprezentanți ai donatorilor, Fundației Soros-Moldova, Fundației Est-Europene și ai partenerilor de implementare a proiectului ”Dezvoltarea Societății Civile la nivel local în Republica Moldova”. Organizațiile selectate vor fi contactate de echipa proiectului în termen de o săptămână din momentul publicării acestui comunicat pentru a demara procesul de contractare.

Pentru a vedea lista organizațiilor care au fost selectate accesați site-ul oficial al proiectului: dezvolt.md


Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS) și oferă în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău, acesta este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent  „Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă  „ADEPT”, Asociația pentru Politică Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. 

 

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” anunță concurs pentru selectarea unei echipe (jurnalist și producător video) care să elaboreze următoarele produse media:

Trei video-uri care să prezinte trei studii de caz la subiectul costurilor și implicațiilor corupției. Cele trei video-uri vor documenta 3 studii de caz, studii de caz legate de achizițiile publice, utilizarea banilor și patrimoniului, întreprinderile de stat și serviciile publice. Materialele vor face parte dintr-un proiect mai amplu, lansat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” - Cursul de Anticorupție și buna guvernare (https://www.expert-grup.org/ro/resurse/anticoruptie). Reportajele video vor avea o durată de 7-10 min. fiecare. Termen de livrare a produselor 15 septembrie 2020.

Context general:

Începând din aprilie 2019, Expert-Grup, Centrul Național Anticorupție și Academia pentru Studii Economice din Moldova, cu sprijinul financiar al Fundațiilor „Open Society” și Fundația Soros-Moldova, implementează proiectul care se concentrează pe livrarea unui curs universitar opțional pe Anticorupție și bună guvernare în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova.

Scopul proiectului este de a crește nivelul de informare, conștientizare și capacitare ale studenților, jurnaliștilor și liderilor de opinie cu privire la fenomenul corupției și consecințelor corupției în toate sectoarele economiei, printr-un curs interdisciplinar academic integrat în curriculum-ul Academiei de Studii Economice din Moldova și deschis studenților din toate universitățile din Moldova, precum și altor părți interesate relevante (jurnaliști, bloggeri, lideri de opinie etc.).

Proiectul vizează trei grupuri distincte: (i) studenți universitari; (ii) jurnaliștii, în special cei concentrați pe probleme anticorupție; și (iii) lideri de opinie (de exemplu, bloggeri, activiști civici etc.). În același timp,  ne propunem realizarea a trei produse mediatice, cu tema generală cum afectează corupția viața de zi cu zi a cetățenilor, coordonate de către echipa proiectului, care să schimbe discursul „tehnic” al subiectelor dicutate în timpul Cursului Universitar Anticorupție și să îl prezinte într-un limbaj popular direcționat unui public mai larg, nu doar beneficiarilor cursului.

Pentru mai multe detalii despre cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare”, accesați adresa: https://www.expert-grup.org/ro/resurse/anticoruptie

Cerințe minime față de candidați:

 • Trei ani de experiență în producție video;
 • Cinci ani de experiență în jurnalismul de investigație;
 • Trei ani de experiență în documentarea cazurilor de corupție și prezentarea acestora; 
 • Echipament video și de iluminare propriu.

Candidații interesați sunt rugați să depună portofoliul din care să reiasă producțiile video elaborate anterior (inclusiv link-uri), conceptele celor 3 studii de caz pe care le vor documenta și onorariul total brut (toate taxele incluse) pe care îl solicită pentru elaborarea și publicarea materialelor. Ofertele trebuie transmise la:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până pe 7 august 2020, ora 19:00.

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la numărul de telefon 079033684, persoană de contact – Iulia Sîrghi-Zolotco, director serviciu administrativ, financiar și comunicare Expert-Grup.

Marți, 28 Iulie 2020 13:51

Cerere de ofertă - echipamente de birou

Centrul Analitic Independent Expert-Grup solicită oferte de preț pentru procurarea unui laptop și sistemul de operare aferent în corespundere cu specificațiile tehnice indicate.

Produs: Notebook 

Cerințe tehnice minime:   

 • Ecran: 15,6”; 
 • Procesor: Intel Core I5;
 • Memorie operativă:8 GB;   
 • Memorie: 256 GB SSD;  
 • Rezoluție ecran:full HD, Backlit Touch Display;
 • Full keybord (care să aibă cifrele și pe partea dreaptă a keyboardului), Illuminated Keyboard;
 • Alte specificații: HDMI, USB 3.0.

Sistem de operare: Windows Home 10, 64Bit, Eng.

Livrarea se va face la cota TVA 20%. 

Ofertele vor fi transmise prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 05 August 2020, ora 19:00.

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (persoană de contact: Iulia Sîrghi-Zolotco).

Ești elev, student sau tânăr dornic să înveți mai multe despre domeniul financiar? Dacă răspunsul tău este „da”, află că proiectul de educație financiară „Dă sens banilor” îți oferă o oportunitate de a participa la prima tabără de educație financiară din Republica Moldova. Oriunde te-ai afla, ai șansa să petreci vară cu mai mult rost și să înveți de la profesioniștii și practicienii din domeniu cum să dai sens banilor.

 • Cine sunt organizatorii? Când și unde va avea loc tabăra?

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” vor organiza prima tabără de educație financiară din Republica Moldova în perioada 10 – 14 august, pe platforma ZOOM, în intervalul 10:00 – 11:30. Limba de instruire va fi limba română.

 • Ce presupune atelierul de instruire?

Tabăra presupune o serie de 5 lecții de 90 de minute fiecare, care se vor focusa pe diseminarea cunoștințelor de bază în domeniul educației financiare.

Moderatori: Natan Garștea, consilier al Guvernatorului BNM
                     Dumitru Pîntea, economist Expert-Grup

Luni 10/08
Cuvânt de salut: 
Octavian Armașu, guvernator al Băncii Naționale a Moldovei
Subiect: Sistemul financiar național: instituții, piețe, instrumente
Q&A cu Natan Garștea, consilier al Guvernatorului BNM

Marți 11/08
Subiect: Cele mai frecvent utilizate concepte financiare
Q&A cu Sergiu Gaibu, Expert-Grup

Miercuri 12/08
Subiect: Instrumente de creditare. Când banii nu ne ajung! 
Q&A cu Ecaterina Rusu, economistă coordonatoare, BNM

Joi 13/08
Subiect: De la economii la investiții. Ce facem când avem mai mulți bani? 
Q&A cu Eugen Ghilețchi, economist

Vineri 14/08
Evaluare. Quiz-ul „Dă sens banilor”  

După finalizarea atelierului, participanții la toate sesiunile vor primi un certificat participare, emis de Banca Națională a Moldovei și Expert-Grup.

 • Ce vei obține?

La nivel de cunoaștere și înțelegere:

 • informații privind cadrul legislativ și instituțional aferent sistemului financiar
 • cunoștințe în vederea înțelegerii principalelor concepte financiare
 • competențe în utilizarea celor mai răspândite produse financiare

La nivel de aplicare:

 • aptitudini de transpunere a cunoștințelor teoretice în situații practice
 • soluții în dezvoltarea unui comportament financiar responsabil
 • argumente în alegerea produse financiare optime

La nivel de instrumente:

 • prezentarea sub formă de ghid a atelierului de educație financiară
 • certificat de participare, emis de Banca Națională a Moldovei și Expert-Grup

Cine este eligibil?

Instruirea se adresează tinerilor începând cu clasele liceale.

 • Cum urmează să te înregistrezi și cum vei fi evaluat?

Candidații pot transmite cererile de aplicare completând formularul atașat până joi, 6 august 2020, ora 18:00.

„Dă sens banilor” este un proiect de educație financiară lansat în luna martie 2019 de către Banca Națională a Moldovei și Expert-Grup. Proiectul a fost inițiat cu scopul de a spori nivelul de înțelegere a principalelor concepte și produse financiare în rândul tinerilor, astfel încât, ajunși în fața unor situații cu impact financiar, aceștia să ia decizii corecte în gestionarea propriilor venituri. Mai multe detalii poți afla aici.

În cadrul campaniei „Expert-Grup te întreabă”, v-am întrebat cum se va schimba piața forței de muncă în Republica Moldova, în contextul COVID-19 (pe lângă creșterea ratei șomajului și reducerea salariilor).

Cei mai mulți respondenți (32 răspunsuri) au afirmat că munca de la domiciliu o va înlocui, în mare parte, pe cea de la birou. Prin urmare, companiile vor trebui să-și adapteze stilurile de management, comunicare și să asigure controlul și monitorizarea angajaților, iar prețurile la spațiile pentru oficii ar putea scădea. Un alt efect (27 răspunsuri) este creșterea ofertei de noi locuri de muncă în anumite industrii (ex: vânzări online, curierat, tehnologiile informației și comunicații etc.), fapt de deschide anumite oportunități de angajare și antreprenoriat, însă este important de pus accent pe instruiri în domeniile respective. Totodată, 26 de respondenți au afirmat că se vor înrăutăți condițiile de muncă (incertitudine, securitate, stres, etc.), astfel încât, pe lângă susținerea antreprenorilor, nu trebuie să uităm și de drepturile angajaților, care trebuie respectate și protejate în egală măsură cu cele ale angajatorilor. 

rezultate

Mai multe despre campania de sondaje „Expert-Grup te întreabă” găsiți aici.

Corupția, clientelismul politic și capacitatea scăzută a autorităților publice de a răspunde în mod adecvat necesităților cetățenilor sunt factori care, în continuare, determină nivelul scăzut de dezvoltare al Republicii Moldova. Aceasta este una din concluziile principale ale studiului privind clientelismul politic în gestionarea fondurilor publice, care a fost prezentat pe 16 iulie curent, în cadrul unei mese rotunde organizate în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, implementat de Expert-Grup în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Centrul de Studii Est Europene (EESC, Lituania), cu susținerea financiară a Uniunii Europene și Fundației Konrad Adenauer.

Potrivit autorilor studiului, cele mai răspândite forme ale clientelismului politic în gestionarea banului public sunt: achizițiile publice trucate; relațiile de rudenie sau altă legătură emoțională sau pe bază de interes financiar în contractele cu autoritățile publice; conflictul de interese în procesul de luare a deciziilor, în special, ce țin de gestionarea patrimoniului public sau al resurselor financiare publice; numirea în funcții publice (nu întotdeauna este evidentă legătura suficient de strânsă pentru a fi considerată o încălcare în sensul legii penale sau contravenționale).

Clientelismul politic este un complex de relații între persoane unite prin interes din cadrul unui partid și prin relații personale cu membrii de partid cu scopul de a obține beneficii personale de ordin financiar și de partid prin favoruri, cu evitarea normelor legale sau cu încălcarea lor, inclusiv ce țin de evitarea conflictului de interese, a reglementărilor ce țin de achiziții publice, utilizarea resurselor publice, inclusiv financiare. Astfel, noi în cadrul cercetării am elaborat un indice care arată de câte ori este mai mare alocarea de care poate beneficia un locuitor dintr-o localitate unde primăria este afiliată guvernării, comparativ cu o persoană care locuiește într-o localitate unde primăria nu este afiliată guvernării”, consideră Adrian Lupușor, director executiv al „Expert-Grup”.

La baza studiului au stat analiza și examinarea modului în care au fost alocate resursele financiare publice către APL de nivelul I pe perioada anilor 2018 și 2019 și au fost selectate următoarele instrumente de transfer: Transferuri de la Bugetul de Stat (TB); Fondul rutier și Programul „Drumuri Bune” (DB); Fondul Ecologic Național (FEN); Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM); Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR); Fondul de Eficiență Energetică (FEE).

Acest subiect este foarte important și cu cât mai mult va fi discutat, cu atât presiunea asupra autorităților publice de necesitate a publicării și diseminării informației va fi mai mare. În acest sens, discutăm în cadrul Ministerului Finanțelor asupra extinderii numărului de anexe la proiectul Legii anuale a Bugetului de Stat, care va include și o informație exhaustivă privind beneficiarii de proiecte finanțate din fondurile Bugetului de Stat. Scopul acestei intenții este de a informa pe larg atât Parlamentul, cât și societatea, la etapa de aprobare a Legii”, este de părere Tatiana Ivanicichina, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor.

La rândul său, Viorel Furdui, directorul executiv, CALM a declarat: „Este de menționat impactul total negativ al politizării și a modului de repartizare a fondurilor, care distorsionează capacitatea autorităților locale de a accesa fondurile. Atunci când se folosește acest element excesiv al politizării este clar că nu rămâne loc unei competiții corecte și există mari semne privind eficiența. De asemenea, pentru a atrage fondurile pe plan intern trebuie realizate o serie de măsuri pentru a oferi un acces mai ușor pentru autoritățile locale”.

În cadrul studiului a fost analizat alocările la Fondul Rutier și programul „Drumuri bune”, care sunt cele mai mari alocații pe care le primesc autoritățile locale. „În 2018, din 898 de primării, doar 703 au primit finanțare în cadrul programului „Drumuri Bune”, iar în 2019 puțin mai multe. Cele mai mari alocări nu au fost neapărat către primarii afiliați guvernării. Ținta programului a fost electoratul care și-ar fi putut reconsidera opțiunile de vot în favoarea partidului aflat la guvernare”, a punctat unul dintre autorii studiului Dumitru Pîntea, economist în cadrul „Expert-Grup”.

Un alt capitol analizat au fost transferurile pentru investiții capitale de la Bugetul de Stat, care, de asemenea, au fost distribuite cu influențare directă de criteriul politic. „În 2018 au fost alocate 117 mln. lei pentru investiții, iar în 2019 - 204 mln. lei. Cu toate acestea, proiectele de investiții capitale sunt aprobate netransparent, funcțiile sunt dublate cu alte fonduri cu evitarea apelurilor de propuneri, cofinanțare și mecanism de selecție. De exemplu, în 2018, 101 și în 2019, 535 primării afiliate Partidului Democrat din Moldova au primit alocări pentru investiții capitale. Totodată, în 2019 se atestă o creștere a numărului de primării cu alocări neafiliate guvernării, fapt ce se datorează alegerilor locale”, a comentat unul dintre autorii studiului Iulian Rusu, director executiv adjunct IPRE.

Nicolae Dandiș, primarul mun. Cahul consideră: „Atunci când vorbim despre clientelismul politic trebuie să arătăm unde este frontiera între ilegalitate, corupție și alți factori care explică situația. Sunt mai mulți factori care influențează aceste procese. Există factorul competenței primarilor în atragerea fondurilor. Un alt factor este circulația informației, care ajunge mai repede la cei afiliați politic. Și, nu în ultimul rând, este vorba de migrația primarilor dintr-un partid în altul. Toate acestea merită a fi studiate aparte”.

Implicarea instituțiilor de drept, dar și ratarea veniturilor la bugetele locale sunt niște cazuri de pe urma cărora suferă localitățile din întreaga țară. Astfel, implicarea autorităților locale în diferite procese penale aduce pierderi pentru bugete, chiar de milioane de lei. Chiar în Strășeni avem așa o situație. Fenomenul afilierii politice se extinde și în cazul instituțiilor de drept. Unii oameni sunt puși la funcții de conducere și în acest mod ei își acumulează venituri ilegale. Este o problemă care ne creează dificultăți mari în gestionarea resurselor”, a comentat Valentina Casian, primar al or. Strășeni.

Pentru mai multe detalii puteți consulta varianta română a studiului aici și vizualiza evenimentul în reluare mai jos.

Mai multe despre inițiativa Bugetul Meu, găsiți la adresa: www.bugetulmeu.md.

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce parere aveți despre măsurile Guvernului privind gestionarea efectelor economice și sociale ale pandemiei Covid-19? (alegeți maxim 3)

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: