Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Ce este riscul? 

Riscul reprezintă probabilitatea sau amenințarea de deteriorare, vătămare, pierdere sau orice altă situație adversă cauzată de vulnerabilități externe sau interne și care poate fi evitată prin anumite acțiuni preventive. Riscurile ne pot afecta pe noi personal, sau familia și sunt prezente în majoritatea domeniilor vieții - sănătate, muncă, în trafic etc.

Care sunt riscurile legate de produsele financiare?

Produsele financiare comportă și ele anumite riscuri. Riscurile financiare constau în deteriorarea valorii economiilor sau investițiilor pe care le deținem, sau creșterea neașteptată a plăților aferente contractelor de credit în care ne-am angajat. 

Un produs financiar poate prezenta mai multe riscuri în același timp. Iată câteva exemple de produse financiare și câte un tip de risc care le este specific: 

 • Creditul de consum: când ratele de dobândă cresc, plata lunară într-un credit cu rată flotantă se majorează – riscul ratelor de dobândă;
 • Creditul ipotecar: când valuta locală se depreciază, plata lunară într-un credit acordat în valută străină crește – riscul valutar;
 • Investițiile (imobil, acțiuni): valoarea investițiilor scade când sunt schimbări economice sau se micșorează cererea – riscul de piață;
 • Depozitul bancar: când inflația depășește randamentul obținut de depozit, valoarea reală a acestuia scade – riscul legat de inflație.

Cum să ne protejăm?

Prin procurarea produselor de asigurare ne putem proteja contra anumitor tipuri de riscuri, cum ar fi riscul legat de incendierea imobilului. Dar când vorbim despre riscuri financiare, măsurile de protecție sunt mai complexe și depind de capacitatea noastră de înțelegere a produselor financiare. Putem lua în considerare următoarele acțiuni atunci când interacționăm cu sistemul financiar:

1. Să analizăm tendințele economice, inclusiv perspectivele inflației și impactul asupra economiilor și investițiilor. 
2. Să studiem minuțios contractele ca să știm ce penalități vom avea, dacă nu ne onorăm la timp obligațiile (ex. nu achităm la timp rata la credit). 
3. Să acumulăm economii din care achităm rata la credit, dacă ne pierdem locul de muncă sau cresc ratele de dobândă. 
4. Să nu accesăm produse care nu corespund situaței financiare personale (ex. credit în valută dacă veniturile sunt în lei).  

Persoanele cu un nivel redus de educație, cele cu venituri mici sau grupurile marginalizate sunt cele mai expuse riscurilor financiare. Înțelegerea vagă a produselor financiare poate determina o stare financiară și mai precară, în care o bună parte din venituri vor fi destinate, de exemplu, achitării ratelor la credite. Dacă nu înțelegem deplin condițiile în care ni se oferă un produs financiar, mai bine ar fi să renunțăm sau să cerem sfatul unui prieten/rude.

Accesează nota Accesează infograficul

Accesează nota (ru) Accesează infograficul (ru)


UK Government logos UK AIDUK MD CMYK

Această notă a fost finanțată de către Ambasada Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru conținutul acesteia îi aparține autorului, și nu reflectă neapărat poziția Guvernului Britanic.

Programul de granturi Dezvoltarea societății civile al nivel local în Republica Moldova anunță lansarea celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte.

Obiectivul general al proiectului este să contribuie la dezvoltarea societății civile din Moldova, care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice. O atenție specială va fi acordată proiectelor ce au drept obiectiv monitorizarea procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE.

În cadrul apelului II de propuneri de proiecte sunt eligibile organizațiile societății civile înregistrate în Republica Moldova, ce își desfășoară activitatea în afara capitalei, or. Chișinău, și sunt direct responsabile de implementarea proiectului. Beneficiarii de inițiative civice și granturi regionale în cadrul primului apel de propuneri de proiecte sunt eligibili pentru participarea la al doilea apel în cazul în care demonstrează suficiente resurse (de timp, umane, capacitate instituțională etc.) pentru implementarea și raportarea unui proiect suplimentar. 

Organizațiile pot depune o singură propunere de proiect în cadrul acestei runde de finanțare. Nu vor fi acordate confirmări telefonice de recepționare a dosarelor, indiferent de modalitatea de depunere a acestora. 

Toată informația detaliată privind depunerea dosarelor și Ghidul de solicitare a finanțării (apelul II)  pot fi accesate pe site-ul oficial al proiectului: dezvolt.md

Termenul limită de depunere a dosarului este miercuri, 15 aprilie 2020.


Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS) și oferă în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău, acesta este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent  „Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă  „ADEPT”, Asociația pentru Politică Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. 

flag yellow low1 UE      KAS IMAGE

Rezultatele selecției bibliotecarilor pentru participarea la școala de educație financiară „Dă sens banilor” organizată de Banca Națională a Moldovei și Expert-Grup.

1. Bagrin Eugenia, Biblioteca din cadrul Centrului de Resurse Succes, satul Sălcuța
2. Catârău Cornelia Biblioteca Publică Hîrtopul Mare, satul Hîrtopul Mare, Criuleni
3. Ceban Ana, Centru de dezvoltare intelectuală pentru copii, Orhei
4. Coltuc Nadejda, Biblioteca Publica Raionala Cantemir, Cantemir
5. Croitoru Tamara, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Chișinău
6. Cudlenco Maria, Biblioteca Publică Crihana Veche, satul Crihana Veche, Cahul
7. Flocea Lina, Biblioteca publică Ermoclia, satul Ermoclia, Ștefan Vodă 
8. Grăjdianu Alla, Biblioteca Publică Obreja Veche, satul Obreja Veche, Fălești
9. Guleac Eugenia, Biblioteca Publică Ciorescu, comuna Ciorescu, Chișinău
10. Haivaz Mariana Biblioteca Publică Bașcalia, satul Bașcalia, Basarabeasca
11. Jidovan Valentina, Biblioteca Colegiului de Industrie Usoara din Bălți, Bălți
12. Mihaila Diana, Biblioteca Publica Vasieni, comuna Văsieni, Ialoveni
13. Nanu Rodica, Biblioteca Publică Limbenii Noi, satul Limbenii Noi, Glodeni
14. Palii Svetlana, Biblioteca Publica Gura Bîcului, satul Gura Bîcului
15. Pasat Doinița, Biblioteca Publică Șuri, satul Șuri, Drochia
16. Rotaru Olga, Biblioteca Publică Comunală, comuna Buciumeni, satul Florești, Ungheni
17. Silivestru Diana, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Chişinău
18. Veronica Spivacenco, Biblioteca Publică Tabani, satul Tabani, Briceni

În legătură cu stabilirea măsurilor suplimentare de prevenire și control ale infecției cu noul tip de Coronavirus pe teritoriul Republicii Moldova și pentru limitarea răspândirii infecției, instruirea planificată pentru 13 martie 2020 se amână. Data instruirii va fi comunicată ulterior.

Ce este asigurarea auto?

În ziua de astăzi depindem tot mai mult de circulația cu mașina, pentru a ne deplasa la serviciu sau pentru a rezolva probleme de rutină. Mereu suntem expuși unui risc de accident care poate cauza pierderi importante atât pentru noi, cât și pentru ceilalți participanți în trafic. Pentru a ne putea proteja de astfel de pierderi au fost create produsele de asigurare auto. Astfel, orice persoană care deține un autovehicul este obligată să procure o poliță de asigurare auto de răspundere civilă care acoperă pagubele rezultate din avarierea mașinii, dar și vătămările corporale cauzate. În cazul în care, urmare accidentului rezultă un anumit grad de invaliditate a unei persoane, despăgubirea de asigurare va include diferența dintre venitul mediu lunar și pensia de invaliditate pe perioada până la anularea invalidității.

RCA, CASCO, Carte Verde – care este diferența?

 Există multiple polițe de asigurare auto: asigurare de răspundere civilă auto (RCA), Carte Verde sau CASCO. Acestea diferă prin faptul că sunt obligatorii sau facultative, că acoperă diferite tipuri de riscuri sau că sunt valabile în anumite zone geografice. 

1. RCA: poliță de asigurare obligatorie cu valabilitate pe teritoriul Republicii Moldova. Victimele unui accident rutier, primesc despăgubiri pentru daunele cauzate de deținătorul poliței de tip RCA (care se face vinovat de producerea accidentului). 
2. Carte Verde: poliță de asigurare, echivalentă RCA, care este obligatorie pentru posesorii de autovehicule ce se deplasează în trafic internațional și care protejează persoanele terțe în urma accidentelor ce au loc în afara țării. 
3. CASCO: spre deosebire de celelalte tipuri de asigurări menționate, asigurarea de tip CASCO este facultativă și acoperă daunele aduse propriului autovehicul atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în alte țări. Daunele respective pot fi cauzate nu doar de accidente rutiere, dar și de factori naturali (exemplu: grindină) sau furturi. Polița de tip CASCO se procură adițional la polița de tip RCA sau Carte Verde.

Ce faci în caz de accident?

În cazul producerii unui accident, în primul rând trebuie să decidem dacă putem recurge la procedura de constatare amiabilă – o procedură simplificată de documentare a accidentului, care permite soluționarea cazului fără ca poliția să vină la fața locului. Dacă dauna este de până la 10 000 lei, ambii șoferi implicați dețin poliță de asigurare RCA și vinovatul își recunoaște vina, se poate proceda la constatarea amiabilă prin completarea unui formular pe care trebuie să îl avem tot timpul în mașină. Acesta poate fi solicitat de la compania de asigurare. Iar în cazul în care nu putem utiliza această procedură, vom urma procedura clasică care începe prin anunțarea organelor de poliție. 

Se întâlnesc situații în care accidentul este provocat de către o persoană care nu deține poliță de asigurare sau persoana părăsește locul accidentului și nu poate fi identificată. În acest caz intervine Fondul de protecție a victimelor străzii care a fost creat pentru a achita despăgubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri, vătămări corporale sau deces, dacă autorul accidentului a rămas neidentificat, nu dispune de asigurare sau autovehiculul a fost obținut de cale ilicită. Cererea urmează să fie depusă la Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule (BNAA), o asociație creată de toți asiguratorii auto. 

Accesează nota Accesează infograficul

Accesează nota (ru) Accesează infograficul (ru)


UK Government logos UK AIDUK MD CMYK

Această notă a fost finanțată de către Ambasada Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru conținutul acesteia îi aparține autorului, și nu reflectă neapărat poziția Guvernului Britanic.

Rezultatele selecției participanților la școala de educație financiară „Dă sens banilor” organizată de Banca Națională a Moldovei și Expert-Grup.

1. Bărbuță Marius, Nisporeni, s. Iurceni
2. Bivol Dana, Orhei
3. Bulat Daniela, Sîngerei, s. Sîngereii Noi
4. Butmalai Valentina, Cahul
5. Carauş Arina, Cimișlia, s. Selemet
6. Ciolpan Dan, Soroca
7. Dolghieru Teodora, Chișinău
8. Dreglea Corina, Fălești
9. Golovatîi Victoria, Drochia
10. Iacovlev Denis, Strășeni
11. Negoița Ioan, Chișinău
12. Nistor Maria, Hâncești, s. Leușeni
13. Roșca Serghei, Comrat
14. Samohvalov Ana, Rezina
15. Stamati Maria, Bălți
16. Țurcan Vlada, Chișinău

Citește și: Participă la școala de educație financiară și poți deveni ambasadorul campaniei „Dă sens banilor” în localitatea ta!

În legătură cu stabilirea măsurilor suplimentare de prevenire și control ale infecției cu noul tip de Coronavirus pe teritoriul Republicii Moldova, Forumul Anual 2020 privind bugetarea participativă „Informează, abilitează și acționează!” se amână. Data evenimentului va fi anunțată ulterior.

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Fundația Konrad Adenauer și Centru de Studii Est Europene (EESC, Lituania) vă invită să participați la Forumul Anual 2020 privind bugetarea participativă „Informează, abilitează și acționează!”.

Forumul va oferi cadru național de discuții la nivel înalt dedicată implementării principiilor bugetării participative la nivel central și local în Republica Moldova. Evenimentul va reuni reprezentanți ai autorităților publice locale, factori de decizie guvernamentali, parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic, precum și experți internaționali în principal din Europa Centrală și de Est, care vor împărtăși experiența și lecțiile învățate în implementarea diverselor instrumente ale participării bugetare.

Programul Forumului va include două sesiuni de discuții. Prima, se va referi la importanța promovării transparenței procesului bugetar, precum și viziunea strategică privind bugetarea participativă la nivel central și local. Cea de-a doua sesiune va aborda tendințele recente din regiune și abordări practice de implementare a participării bugetare în Republica Moldova. Discuțiile în cadrul Forumului vor facilita elaborarea unor recomandări de politici pentru promovarea diverselor instrumente și abordări ale participării bugetare. Conceptul și programul detaliat al Forumului se anexează.

Evenimentul va avea loc pe 2 aprilie 2020, între orele 9.00 și 13.00, la Centru de dezvoltare a industriilor creative „ARTCOR”.

Pentru înregistrare vă rugăm să completați formularul de mai jos, până pe 31 martie 2020.

Agenda evenimentului  Agenda evenimentului (en) 

Înregistrare la eveniment:


Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” și este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.

Instrumente de plată electronice

Progresul informațional a dus la apariția unor noi forme de plată fără a mai utiliza banii în numerar. Este vorba de plățile electronice pe care le realizăm atunci când facem cumpărături cu ajutorul cardului bancar, pe internet sau prin intermediul telefonului mobil. Aceste plăți au la bază fie banii din contul bancar în cazul cardului, fie moneda electronică stocată la distanță pe un server și care nu are legătură cu un cont bancar. Moneda electronică de pe server este păstrată în portofele online personale și o putem utiliza la comercianții și furnizorii de servicii care aderă la această metodă de plată.

Cardul bancar 

Unul din cele mai sigure și comode instrumente de plată fără numerar este cardul bancar. Acesta poate fi obținut odată cu deschiderea unui cont bancar și utilizat în țară sau peste hotare, la bancomate, magazine sau alte puncte comerciale care au instalate dispozitive de acceptare a plăților prin card (terminale POS). Cele mai răspândite carduri bancare sunt: card de debit și card de credit. 

Cardul de debit reprezintă un card bancar legat de un cont bancar, care îți permite să faci cumpărături de servicii și bunuri în limita fondurilor disponibile pe contul bancar. La fel cardul de debit poate fi utilizat pentru a primi salariul, pensia sau îndemnizația. 

Cardul de credit la fel reprezintă un card bancar legat de un cont bancar, care ne permite să facem cumpărături cu împrumut până la o limită stabilită. Dar atenție, după o perioadă suma cheltuită trebuie rambursată băncii, pentru care poate fi percepută dobândă și comisioane. Astfel gestionați-vă cu precauție cheltuielile în măsura posibilităților de a rambursa integral sumele cheltuite la sfârșitul perioadei stabilite de bancă. Achitați sumele restante față de bancă la timp pentru a păstra o istorie de credit bună. Verificați cu regularitate rapoartele lunare de cheltuieli pentru a evita tranzacții neautorizate.

Siguranța plăților fără numerar

Cele mai importante beneficii ale cardului bancar sunt comoditatea și siguranța. Cardul este considerat a fi o formă mai sigură de plată, deoarece avem nevoie de un cod pentru a utiliza banii, în timp ce banii în numerar pot fi furați cu ușurință. Atunci când obținem un card bancar, codul PIN este comunicat separat în așa fel încât doar posesorul să-l cunoască. Nu divulgați nimănui care este codul PIN al cardului dvs., fie că e vorba de comercianți, reprezentanți ai băncii sau chiar poliție. În același timp, pentru cumpărăturile online se utilizează codul CVV din trei cifre situat pe partea din spate a cardului. Acesta la fel trebuie știut doar de posesor, pentru a evita orice posibilitate de utilizare frauduloasă.

Dacă uitați cifrele din care este compus codul PIN sau ați introdus de mai multe ori date  greșite, puteți cere băncii generarea unuia nou cod. De asemenea, în caz de pierdere, de furt sau de utilizare frauduloasă, trebuie să solicitați băncii fără întârziere blocarea cardului. Băncile au serviciul de clientelă non-stop unde putem apela și raporta o eventuală pierdere sau un furt de card. Banca va bloca imediat cardul, pentru a evita orice pierdere de bani din cei rămași pe cont.

Accesează nota Accesează infograficul

Accesează nota (ru) Accesează infograficul (ru)


UK Government logos UK AIDUK MD CMYK

Această notă a fost finanțată de către Ambasada Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru conținutul acesteia îi aparține autorului, și nu reflectă neapărat poziția Guvernului Britanic.

Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent Expert-Grup” anunță tender pentru selectarea unei companii care să efectueze auditarea raportului financiar ce acoperă perioada ianuarie – decembrie 2019 pentru implementarea proiectului „Înțelegerea Acordului de Asociere și a ZLSAC dintre UE și Ucraina, Georgia și Republica Moldova”. Termenii de referință detaliați sunt anexați.

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  următoarele documente:

 • CV-ul organizației din care să reiasă activitățile de audit relevante precum şi valoarea proiectelor auditate;
 • Oferta financiară.

Cerințe minime înaintate companiilor participante:

 • 5 ani de activitate;
 • Experiență cu auditarea proiectelor finanțate de SIDA precum și alți donatori internaționali.

Prioritate se va acorda companiilor cu experiență de minim 5 ani în auditarea proiectelor cu valoarea minima de 250.000 EURO. 

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 3 martie 2020, ora 10:00.

Perioada de desfășurare a auditului (colectarea datelor): orice perioadă cuprinsă între 16 martie - 31 martie 2020.

Termenul limită de prezentare a raportului de audit: 3 aprilie 2020

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 79 033 684. Persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco.

Termeni de referință 

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce parere aveți despre măsurile Guvernului privind gestionarea efectelor economice și sociale ale pandemiei Covid-19? (alegeți maxim 3)

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: