Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Puteți citi articolul în versiunea engleză a site-ului. Traducerea în limba română va fi disponibilă în curând. 

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” anunță concursul pentru selectarea a trei primării, care vor beneficia de instruire și asistență în procesul de emitere a obligațiunilor municipale pentru proiecte investiționale de importanță comunitară.

Primăriile selectate vor beneficia de instruire privind procesul de emitere a obligațiunilor municipale în concordanță cu cele mai bune practici internaționale și a principiilor de bună guvernare.

Suplimentar, primăriile vor avea suport la următoarele etape:

- Procesul de identificare a necesităților de finanțare și domeniile de investiție, care trebuie să fie transparente și consultate cu reprezentanții comunităților locale;

- Selectarea intermediarului pentru emiterea obligațiunilor, care trebuie să fie transparentă și conformă procesului de achiziții publice;

- Emiterea obligațiunilor municipale, care trebuie să fie preponderent deschisă pentru participarea tuturor doritorilor să investească;

- Gestionarea transparentă a resurselor atrase.

Venim cu un apel către reprezentanții primăriilor care vor să participe la concurs să expedieze o scrisoarea de manifestare a interesului pentru a beneficia de acest suport la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până pe data de 27 noiembrie 2020.

Important: În procesul de selectare a beneficiarilor va fi acordată prioritate primăriilor cu bază impozabilă locală solidă, în conformitate cu normele prudențiale stabilite de legislație.

Ambasada Olandei PNGConcursul este organizat în cadrul proiectului „Obligațiunile guvernamentale locale - ca măsură de sporire a autonomiei locale” implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la Chișinău.

Unul dintre principalele motive de stagnare a dezvoltării localităților din Republica Moldova este lipsa resurselor financiare de care dispun Autoritățile Publice Locale (APL) pentru proiecte investiționale. În acest sens, obligațiunile municipale sunt acel instrument prin intermediul cărora primăriile ar putea obține bani pentru realizarea diferitor proiecte necesare localităților. Cu toate acestea, până în prezent, nicio primărie din țară nu a recurs la acestea, printre motive fiind faptul că procesul în sine este unul complex, iar potențialii investitorii sunt demotivați de regimul fiscal nefavorabil în comparație cu alte instrumente financiare.

 

Pentru a ajuta APL-urile să folosească acest instrument și, totodată, a contribui la eficientizarea legislației naționale privind emiterea obligațiunilor municipale, Centru Analitic Independent „Expert-Grup” a realizat Studiul „Obligațiunile municipale - instrument de dezvoltare a comunităților locale, în cadrul proiectului „Obligațiunile guvernamentale locale - ca măsură de sporire a autonomiei locale”, implementat cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova. Studiul a fost prezentat astăzi, în cadrul unui eveniment public online. 

Adrian Lupușor, director executiv, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”: „Scopul acestui proiect este să sporim capacitățile APL-urilor în emiterea obligațiunilor municipale, pentru a finanța investițiile capitale în concordanță cu prioritățile locale și practicile de bună guvernare”. 

Tatiana Ivanicichina, secretară de stat a Ministerului Finanțelor: „Susținem ca APL-urile să beneficieze de instrumente de finanțare sustenabilă, astfel încât acestea să nu depindă doar de finanțările de la bugetul de stat sau de la băncile comerciale”.  

Ecaterina Vâlcu, reprezentantă a Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova: „Autonomia financiară a APL-urilor este un element cheie pentru eficientizarea acestora. Scopul proiectului este nu doar de a oferi suport APL-urilor în procesul de emisie a obligațiunilor, dar și în managementul transparent și eficient al acestor resurse”.

APL-urile pot emite obligațiuni pentru finanțarea unor investiții capitale, cum ar fi:

Sisteme de apeduct;

• Sisteme de canalizare și stații de epurare;

• Colectarea deșeurilor menajere;

• Parcări cu taxă ș.a.

1

Descarcă prezentare

Viorel Furduiu, președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM): „Cred că există un suficient pachet de inițiative și propuneri în direcția acesta e un instrument modern și necesar de implementat. Acest instrument e în strânsă legătură cu procesul de asigurare a unei autonomii financiare a APL-urilor”.

Nina Dosca, vicepreședintă a Consiliului de Administrare a Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF): „Un rol foarte important pentru demararea procesului este și interesul profesional din partea APL-urilor de a studia acest instrument și a atrage investițiile necesare în localități”.

Autorii studiului vin cu o serie de propuneri, pentru ca acest instrument să fie mai accesibil atât pentru autoritățile locale, cât și pentru potențialii investitori:

Uniformizarea regimului fiscal aferent investițiilor în valori mobiliare;

• Stabilirea posibilității  privind emisiunea de obligațiuni în valută străină;

• Extinderea până la 30% a limitei de îndatorare pentru anumite APL;

• Dezvoltarea unui program de promovare obligațiunilor municipale. 

În cadrul acestui proiect, „Expert-Grup” lansează și un concurs pentru selectarea a trei APL-uri care vor beneficia de suportul organizației noastre privind emisiunea obligațiunilor municipale și gestionarea eficientă și transparentă a acestora. Îndemnăm reprezentanții APL-urilor să urmărească pagina web și paginile de pe rețelele de socializare a Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” pentru a afla detalii despre posibilitățile de participare. 

Descarcă studiu

Acest studiu vine să exploreze unul din principalele instrumente viabile care ar putea fi utilizate de către Autoritățile Publice Locale (APL) pentru dezvoltarea localităților și fortificarea autonomiei locale – emisiunea de valori mobiliare. În practica internațională, acestea se mai numesc și obligațiuni municipale care reprezintă valorile mobiliare cu titlu de datorie emise de orașe sau alte forme administrativ teritoriale locale. În baza acestor instrumente, APL se pot împrumuta pentru a obține finanțare, de regulă, pentru investiții capitale. 

În Republica Moldova, deși legislația prevede posibilitatea emisiunii de obligațiuni municipale de către APL de toate nivelele, până la moment nicio astfel de entitate nu a făcut un asemenea pas. Cauzele sunt multiple, atât de ordin legislativ, investițional sau chiar de infrastructură financiară. Pe de o parte, interacțiunea cu piața de capital necesită competențe financiare și de prognozare economică deosebite din partea APL. Pe de altă parte, cadrul legislativ actual nu pare a fi favorabil atât emisiunii, cât și investirii în obligațiuni municipale. De asemenea, piața de capital națională rămâne în continuare în umbra sistemului bancar, posibilitățile oferite de aceasta fiind limitate, dar în același timp, puțin cunoscute.

Primul capitol face o incursiune în prevederile cadrului legislativ și normativ actual pentru a trece în revistă mecanismul de emisiune a obligațiunilor municipale. Este vorba despre condițiile în care pot fi emise obligațiuni municipale, scopul emisiunii avizul Ministerului Finanțelor, etapele procesului de emisiune precum și rambursarea împrumuturilor atrase urmare emisiunii de obligațiuni. Accentul este pus pe acele aspecte care limitează oarecum posibilitatea punerii în practică a acestui instrument și anume: (i) regimul fiscal inechitabil a investițiilor în obligațiuni municipale, (ii) limita de îndatorare de 20% din venituri excluzând transferurile cu destinație specială și (iii) imposibilitatea emisiunii de obligațiuni în valută. 

Al doilea capitol analizeaza practica internațională, deoarece în majoritatea statelor din regiune emisiunea de obligațiuni municipale reprezintă cel mai simplu mod de a atrage un bazin de investitori din afara sectorului bancar. În particular, capitolul a analizat mai detaliat evoluția pieței obligațiunilor municipale din 3 state din regiune, experiența cărora este relevantă pentru Republica Moldova, și anume România, Bulgaria și Serbia.

Al treilea capitol analizează veniturile APL, dacă permit acestea o adevărată autonomie financiară și cât de sustenabile financiar sunt acestea pentru emisiunea de valori mobiliare. Analiza bugetelor locale este crucială în contextul discuțiilor privind obligațiunile municipale, în vederea respectării normelor prudențiale și evitării transformării acestui instrument în aventuri financiare sau electorale. Capitolul analizează baza impozabilă locală, nivelul de îndatorare al APL și gradul de autonomie financiară a APL, în special din perspectiva emisiunii obligațiunilor municipale.

Al patrulea capitol prezintă oportunitățile emisiunii obligațiunilor municipale. Pe lângă avantajele și oportunitățile prezentate de obligațiunile municipale, sunt specificate criteriile care trebuie respectate pentru asigurarea succesului în utilizarea acestui instrument. 

Per ansamblu, prezentul studiu scoate în evidență barierele legale, fiscale, financiare și instituționale care împiedică APL-urile să emită valori mobiliare, precum și vine cu un set de recomandări de politici axate pe experiența altor state comparabile în vederea valorificării acestui instrument, cu respectarea normelor prudențiale și de bună guvernanță. 

Descarcă studiu

Descarcă prezentare

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Fundația Konrad Adenauer și Centru de Studii Est Europene (EESC, Lituania), organizează Forumul Anual 2020 privind bugetarea participativă, care este principalul eveniment public al Proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o bună guvernare bugetară în Moldova”, implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer e.V.

Forumul va oferi un cadru național de discuții la nivel înalt dedicat implementării principiilor bugetării participative la nivel central și local în Republica Moldova. Evenimentul va reuni reprezentanți ai autorităților publice locale, factori de decizie guvernamentali, parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic, precum și experți internaționali în special din Europa Centrală și de Est, care vor împărtăși experiența și lecțiile învățate în implementarea diverselor instrumente ale participării bugetare.

Forumului se va desfășura, vineri, 27 noiembrie 2020, între orele 09.00-13.00 (ora Chișinăului).

Programul Forumului va include două sesiuni de discuții:

1. Prima, se va referi la importanța promovării transparenței procesului bugetar, precum și la viziunea strategică privind bugetarea participativă la nivel central și local.

2. Cea de-a doua sesiune va aborda tendințele recente din regiune și abordări practice de participare în procesul bugetar în Republica Moldova.

Discuțiile în cadrul Forumului vor contribui la elaborarea unor recomandări de politici pentru promovarea diverselor instrumente și abordări ale participării bugetare. 

Limba de lucru va fi româna, cu posibilitatea de traducere sincronă în engleză și rusă. 

Descarcă agenda și conceptul evenimentului

Vă rugăm respectuos să confirmați participarea Dumneavoastră la eveniment până pe data de 26 noiembrie, ora 16.00 (prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ori la telefon: (+373) 68 430 963 sau (+373) 22 929 994) sau să vă înregistrați la eveniment, completând formularul de mai jos (înregistrarea este necesară pentru a vă expedia datele de conexiune la conferința de pe platforma Zoom).

Înregistrare 

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” vă invită la evenimentul de lansare a studiului „Obligațiunile municipale - ca măsură de dezvoltare locală”, realizat cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova.

Studiul analizează cadrul legal privind lansarea obligațiunilor municipale în Republica Moldova, experiența altor state comparabile, precum și formuleaza recomandări privind facilitarea și promovarea acestui instrument în vederea fortificării autonomiei financiare a autorităților publice locale și dezvoltării locale (detalii despre proiect).

La eveniment vor participa reprezentanți ai Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Ministerului Finanțelor, autorităților publice locale, băncilor comerciale, comunității de experți și partenerii de dezvoltare.

În cadrul evenimentului va fi lansat și concursul pentru selectarea a trei primării, care vor participa la programul „Expert-Grup” privind acordarea suportului în emiterea obligațiunilor municipale în perioada 2021-2022.

Evenimentul va avea loc online, pe data de 12 noiembrie, 2020, la ora 14.00, pe platforma Zoom.us.

Descarcă agenda

Limba de lucru va fi româna, cu posibilitatea de traducere sincronă în engleză.

Vă rugăm să confirmați participarea Dumneavoastră până pe data de 11 noiembrie, ora 16.00 (prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la numărul de telefon: 068 430 963; persoana de contact: Natalia Volontir, comunicatoare Expert-Grup) sau să vă înregistrați, completând formularul de mai jos, pentru a vă expedia datele de conexiune la conferința de pe platforma Zoom. 

Înregistrare la eveniment:

Vineri, 06 Noiembrie 2020 10:57

Cerere de ofertă - audit de proiect

Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP” anunță tender pentru selectarea unei companii care să efectueze auditarea raportului financiar ce acoperă perioada ianuarie – decembrie 2020 pentru implementarea proiectului „Înțelegerea Acordului de Asociere și a ZLSAC dintre UE și Ucraina, Georgia și Republica Moldova”. Termenii de referință detaliați se anexează. Raportul de audit va fi produs în corespundere cu standardul internațional ISA 800/805.

Compania de audit va produce următoarele documente:

1 raport de audit care va corespunde următoarelor detalii:

 • Raportul de audit verificat şi semnat de auditorul responsabil (trebuie sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat şi licenţiat, nu doar numele companiei) vor fi prezentate Expert-Grup conform termenelor indicate;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Raportul de audit va fi prezentat în două exemplare în limba engleză şi versiunea electronică a acestuia (în format pdf).

1 scrisoare către management care va include concluzia de audit privind:

 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților).
 • Propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor interne ale Asociației.

Raportul de audit sau extrase din acesta pot fi făcute publice de către Expert-Grup fără vreo limitare, cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.

Conţinutul și procedura de depunere a ofertei:

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  următoarele documente:

 • Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea proiectului; 
 • CV-ul organizației din care să reiasă activitățile de audit relevante precum şi valoarea proiectelor auditate;
 • Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Licenţa pentru activitatea de audit (copia);
 • Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către echipe de evaluare a ofertelor în baza următoarelor criterii:

 • Experienţa în domeniu - companiile de audit interesate trebuie să aibă experienţă în auditarea organizaţiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Preţul serviciilor de audit;
 • Imaginea şi reputaţia companiei.

Cerințe minime înaintate companiilor participante:

 • 5 ani de activitate;
 • Experiență cu auditarea proiectelor finanțate de SIDA precum și alți donatori internaționali.

Prioritate se va acorda companiilor cu experiență de minim 5 ani în auditarea proiectelor cu valoarea minima de 250.000 EURO. 

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 13 noiembrie 2020, ora 10:00.

Perioada de desfășurare a auditului (colectarea datelor): orice perioadă cuprinsă între 1 februarie – 15 martie 2021.

Termenul limită de prezentare a raportului de audit: 19 martie 2021.  Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 79 033 684. Persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco.

Termeni de referință

Exploatarea resurselor minerale aduce daune mediului la toate etapele acestui proces, iar adesea consecințele nefaste ale activității de minerit se resimt o perioadă îndelungată chiar și după lichidarea unei mine sau cariere. Cel mai mult au de suferit locuitorii satelor și ai orașelor în care se fac activități de extragere a zăcămintelor. Aceștia sunt nevoiți să consume apa și să respire aerul poluat, se confruntă cu alunecări de teren, le apar fisuri în case, sunt distruse drumuri și terenuri agricole.

Subiectul impactului activității de minerit asupra mediului a fost abordat astăzi, la conferința de presă „Câștigăm sau pierdem? Problemele majore de mediu generate de exploatarea resurselor minerale în Republica Moldova”, organizată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” și Grupul nr. 3 al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic, cu suportul Fundației Soros Moldova.

COSTUL PREJUDICIILOR DE MEDIU VS POTENȚIALUL TURISTIC NEVALORIFICAT

Contribuția industriei extractive la economia Republicii Moldova este de circa 0,2%, dar prejudiciul pe care-l aduce mediului este de zeci de milioane de lei anual. 

„Valoarea anuală a prejudiciilor aduse mediului, calculată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, depășește 80 de milioane de lei. Aceasta este valoarea prejudiciilor cauzate doar de extracțiile legale, fără a fi luate în calcul de multe ori carierele ilegale”, a spus Tatiana Savva, directoare de program, „Expert-Grup”, la conferința de presă. Potrivit expertei, există o serie de prejudicii precum poluarea aerului și a apei, alunecările de teren, pierderile de imagine și de infrastructură, ale căror valoare de asemenea nu este calculată. 

O bună parte dintre activitățile de minerit se fac în locuri pitorești din Republica Moldova, care sunt și ele afectate de exploatarea resurselor minerale: Peștera „Emil Racoviță” din s.  Criva, r. Briceni; Defileul din s. Fetești, r. Edineț; Defileul din s. Duruitoarea Veche, r. Rîșcani, sunt doar câteva exemple în acest sens. 

„Peștera „Emil Racoviță”, care face parte din topul peșterilor cu o valoare excepțională din Europa, este afectată de exploziile care se fac aici, iar în satul Criva aproape că nu există locuință care să nu fie fisurată”, susține Alecu Reniță, președintele Asociației Obștești „Mișcarea Ecologistă din Moldova”. 

„De fapt acestea ar trebui să fie localități care ar trebui să prospere, dacă aceste obiective cu potential turistic enorm, ar fi valorificate turistic, dar nu oferite pentru a fi distruse prin explozie”, a spus Lilia Curchi, coordonatoarea Grupului de lucru nr. 3 al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic. 

CADRUL LEGAL

Legislația Republicii Moldova care acoperă sectorul extractiv este una învechită și nu corespunde cerințelor actuale aplicate în statele vecine. 

Codul Subsolului este un act care trebuie să fie revăzut în rădăcina sa. Facem apel către autoritățile publice centrale să colaboreze cu reprezentanții autorităților locale,  societății civile și mediului de afaceri, să găsească acel numitor comun pentru a revizui setul de acte normative din domeniu, ca să nu mai avem pierderi, de mediu și economice în urma prejudiciilor cauzate mediului”, a declarant Rodica Iordanov, președinta Asociației Obștești „EcoContact”.

Subiectul privind rolul sectorului extractiv în economia Republicii Moldova și problemele asociate acestui sector sunt reflectate în studiul „Valorificarea resurselor minerale utile în Republica Moldova: pe plus sau minus?”, elaborat de „Expert-Grup” cu suportul Fundației Soros Moldova. 

Conferința de presă „Câștigăm sau pierdem? Problemele majore de mediu generate de exploatarea resurselor minerale în Republica Moldova” a fost organizată de Centrul Analitic Independent” Expert-Grup și Grupul de lucru nr. 3 al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile al Parteneriatul Estic, în cadrul proiectului „Utilizarea resurselor naturale: îmbunătățirea evidenței și transparenței”, implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” cu suportul Fundației Soros Moldova.

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” împreună cu Grupul de lucru nr. 3 al Platformei Națioanale a Forumului Societății Civile al Parteneriatul Estic invită reprezentanții instituțiilor media la conferința de presă: „Câștigăm sau pierdem? Problemele majore de mediu generate de exploatarea resurselor minerale în Republica Moldova”.

CÂND: joi, 5 noiembrie, ora 14.00.

UNDE: Transmisiune online - Privesc.eu, Realitatealive.md și paginile de Facebook Expert-GrupPlatforma Națională a FSC din PaE și Fundația Soros-Moldova.

CONTEXT: Extragerea resurselor minerale în Republica Moldova este o activitate fără o pondere importantă în economia țării noastre, cu toate acestea, problemele de mediu pe care le cauzează mineritul sunt majore, iar impactul acestora este adesea ignorat. 

Câteva dintre principalele consecințe sociale și de mediu ale activității de extragere a resurselor minerale în Republica Moldova sunt:

- poluarea apelor subterane;

- poluarea solului;

- alunecările de teren;

- distrugerea caselor și a infrastructurii rutiere din localitățile unde se practică mineritul ș.a.

Întrebarea principală este: Cât ne costă în realitate exploatarea resurselor minerale din Moldova și este oare acest cost justificat, dacă luăm în considerație și consecințele asupra mediului? Subiectul va fi abordat mâine, la conferința de presă. Agenda evenimentului o puteți consulta mai jos. 

Descarcă agenda 

Conferința de presă „Câștigăm sau pierdem? Problemele majore de mediu generate de exploatarea resurselor minerale în Republica Moldova” este organizată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” și Grupul de lucru nr. 3 al Platformei Națioanle a Forumului Societății Civile al Parteneriatul Estic, în cadrul proiectului „Utilizarea resurselor naturale: îmbunătățirea evidenței și transparenței” implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” cu suportul Fundației Soros-Moldova. 

12345678910Următoarea pagină
Pagina 1 din 108

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce parere aveți despre măsurile Guvernului privind gestionarea efectelor economice și sociale ale pandemiei Covid-19? (alegeți maxim 3)

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: