Iulia Sirghi-Zolotco

Iulia Sirghi-Zolotco

Obiectivul principal al conferinței este validarea rezultatelor consultărilor publice desfășurate în Moldova cu participarea directă sau on-line a peste șase mii reprezentanți ai diferitor regiuni și grupuri sociale ale Moldovei. Scopul acestor consultări a fost stimularea dezbaterilor inclusive asupra agendei de dezvoltare a țării pentru perioada post-2015, prin oferirea unei baze analitice solide, a inputurilor și ideilor care ar răspunde particularităților contextului național.

Conferința este structurată în 4 paneluri de discuții axate pe domeniile prioritare identificate pe parcursul procesului de consultări publice:

 • Bună guvernare și respectarea drepturilor omului;
 • Educație, locuri de muncă și dezvoltarea economică durabilă;
 • Societate incluzivă, tolerantă și coezivă;
 • Mediu înconjurător durabil.

 

Înregistrare la eveniment:

Acest document are drept scop analiza impactului viitoarei Zone de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) care urmează a fi creată între Republica Moldova și Uniunea Europeană asupra regiunii transnistrene și asupra relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol. Studiul conclude că soluția optimală este ca UE să accepte implementarea ZLSAC pe întreg teritoriul Republicii Moldova în paralel cu asigurarea unui control riguros a tuturor mărfurilor care intră și părăsesc regiunea transnistreană. Totodată, accentuăm că abordarea strategic corectă pentru Chișinău și Bruxelles este ca integrarea europeană a Moldovei să fie tratată drept precondiţie pentru reintegrarea ţării şi nu invers. În așa mod, reintegrarea urmează să fie ghidată strict de elitele economice din regiune interesate de extinderea accesului pe piața comunitară, care, mai devreme sau mai târziu, se vor contrazice și chiar vor prevala asupra elitelor politice din regiunea transnistreană. 

Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP organizează masa rotundă „Opțiunile de implementare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător în regiunea Transnistreană”. Evenimentul va avea loc la data de 14 martie 2013, de la 10:00 la 11:30, în Sala de Conferințe a Hotelului Jolly Alon (adresa: mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 37).

Obiectivul principal al mesei rotunde este discutarea rezultatelor notei de politici „Transnistria și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător: buturuga mică răstoarnă carul mare?”, elaborat de Valeriu Prohnițchi și Adrian Lupușor. Publicația analizează potențialul impact al Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător asupra regiunii transnistrene precum și asupra relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol. Studiul identifică și evaluează opțiunile pe care Republica Moldova și Uniunea Europeană  le au la dispoziție în cazul în care autoritățile transnistrene refuză să implementeze prevederile  ZLSAC cel puțin la prima etapă. 

Înregistrare la eveniment:

Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP va desfășura masa rotundă „Evaluarea eficienței și transparenței utilizării resurselor publice alocate culturii”.  

Obiectivul principal al mesei rotunde este discutarea rezultatelor studiului „Evaluarea eficienței și transparenței utilizării resurselor publice alocate culturii”, coordonat de Dumitru Budianschi, Director de programe al EXPERT-GRUP. Studiul analizează cadrul de politici, instituțional și legal al acestui sector, precum și finanțarea acestuia. O analiză specifică a fost realizată și pe domenii ale culturii și artei (patrimoniul cultural, cultura scrisă, învățământ artistic, patrimoniului material din spațiul rural destinat prestării serviciilor culturale) și conchide că reformele în domeniul culturii au întârziat foarte mult, iar prezența statului în acest domeniu, este nejustificat de mare.

Înregistrare la eveniment:

Valeriu Prohnițchi, director executiv EXPERT-GRUP în discuție cu Alexandru Canțîr și Liliana Barbăroșie la Radio Europa Liberă despre creștearea economică și calittaea actului politic: http://www.europalibera.org/content/article/24913833.html

Miercuri, 27 Februarie 2013 08:49

Realitatea Economică din februarie 2013 (#36)

Sfârșitul anului 2012 a adus o serie de noutăți îngrijorătoare și pozitive deopotrivă privind condițiile macroeconomice. Pe de o parte declinul economic a fost stopat iar pe de altă parte perspectivele de creștere economică rămân sumbre. În decembrie 2012 Indicele Compozit Anticipator a rămas la nivelul lunii precedente sugerând astfel o viitoare stabilizare economică. 


Descarcă publicația

Miercuri, 20 Februarie 2013 07:53

Prognoze economice pentru 2013

Adrian Lupușor, director programe EXPERT-GRUP în discuție cu Corneliu Rusnac în cadru emisunii BizNews, Radio Chișinău despre economia Moldovei în 2013 și posibilitățile de creștere economică: http://www.radiochisinau.md/prognoze_economice_pentru_2013-6936.

Adrian Lupușor, director programe EXPERT-GRUP în discuție cu Vasile Botnaru, Europa LIberă despre economia Moldovei între riscuri și vectorul european: http://www.europalibera.org/content/article/24900921.html

Miercuri, 13 Februarie 2013 13:14

Bugetul public pe înțelesul cetățenilor

Perioada de implementare: 1 decembrie 2012 – 30 noiembrie 2013;

Finanțator: Fundația Soros-Moldova, Programul Bună Guvernare;

Scopul proiectului: Informarea societății privind formarea bugetului public şi modului de cheltuire a banilor publici prin prezentarea datelor într-o formă vizuală, descriptivă și accesibilă.

Activitățile principale:

 • Analiza seturilor multiple de date (baza de cheltuieli publice BOOST și alte surse de date deschise);
 • Crearea BudgetStories.md, care va include module interactive pentru utilizatori privind sistemul de impozitare, calendarul bugetar.
 • Lucrul în comun cu partenerii IT și design ai proiectului pentru a crea relatări / infografice / reprezentări vizuale ale rezultatelor analizelor celor mai vaste sectoare de cheltuieli, inclusiv: educație, sănătate, agricultură și administrație publică. 
 • Menținerea unei comunicări constante cu actorii-cheie din domeniile abordate în cadrul proiectului pentru ca analizele noastre să răspundă la cele mai relevante întrebări din cadrul sectoarelor.

Produsele și rezultatele principale:

 • Pagina web BudgetStories.md, simplă și interactivă;
 • Prezentări ale rezultatelor analizelor pe sectoare prin intermediul infograficelor și explicațiilor relevante;
 • Module interactive (cum ar fi calendarul bugetar în timp real și calculatorul de impozite).

Impactul anticipat al proiectului:

O mai bună înţelegere de către cetăţeni, şi în special de partea activă a societății, privind funcţionarea sistemului finanţelor publice şi modul în care acesta influențează viaţa de zi cu zi, înțelegere care în final va contribui la o implicare mai plenară a societății în procesul bugetar și la o cheltuire mai eficientă a banilor publici.

Criza economică cu care s-a confruntat Moldova în anul 2012, a fost, evident, cauzată de şocurile externe și meteorologice. Totodată, după cum am atenţionat în mod repetat în ediţiile anterioare ale MEGA, vulnerabilitatea economiei moldoveneşti la factorii exogeni este amplificată de multe ori de deficienţe interne cauzate de reformele structurale nerealizate, instituţiile imature și eşecurile politicilor promovate. Cu titlu de exemplu, menţionăm doar un singur aspect: faptul că Moldova a pierdut în anul 2012 competiţia cu alte ţări din regiune în atragerea investiţiilor străine directe - și, să spunem lucrurilor pe nume, a fost, pe punctul de a pierde câteva mari companii străine aflate deja în ţară - nu are legătură cu criza economică din Europa și cu seceta gravă care a afectat ţara. Toate acestea dovedesc că, în general, Guvernul nu s-a demonstrat încă suficient de capabil să abordeze în mod sistematic deficienţele climatului de afaceri din ţară. 

Înrăutăţirea situaţiei economice din Europa și vara extrem de toridă și secetoasă au făcut ca economia Moldovei să intre în recesiune în anul 2012. Însă cele două şocuri externe au fost amplificate de vulnerabilitățile interne și ineficienţa politicilor promovate. Se estimează că PIB-ul anual a scăzut cu 0.7%, iar şocul principal a fost înregistrat în trimestrul al treilea și, în special, al patrulea, când se estimează că PIB-ul s-a contractat cu circa 2% f-a-p. Agricultura a fost sursa principală a declinului, reducând cu aproape 3 la sută rata de creştere anuală a PIB-ului. În anul 2013 ne aşteptăm la o creştere economică de 3,5%, determinată în mare măsură de recuperarea pierderilor pierdute de agricultură. Creşterea minoră aşteptată în agricultură în anul 2014 constituie, din nou, motivul principal al perspectivei ceva mai sumbre preconizată de noi pentru 2014, cu o creştere aşteptată a PIB-ului de 3,0%. Evoluțiile pozitive din alte sectoare nu vor fi suficiente pentru a contrabalansa suficient de mult evoluția sinusoidală a agriculturii moldovenești.

 

Downloadează publicația

 

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!