Iulia Sirghi-Zolotco

Iulia Sirghi-Zolotco

Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP” anunță că la 12 iunie 2013, în cadrul Adunării Generale a membrilor Asociației, Valeriu Prohnițchi și-a depus mandatul de director executiv, în legătură cu trecerea sa la un alt loc de muncă în calitate de consilier economic al Primului-ministru al Republicii Moldova. Valeriu Prohnițchi s-a retras de asemenea și din calitatea de membru al Asociației.

În conformitate cu decizia adoptată de Adunarea Generală a membrilor Asociației, în funcția de director executiv a fost numit Adrian Lupușor, anterior director de programe la EXPERT-GRUP. Valeriu Prohnițchi va continua să îndeplinească doar funcțiile tehnice de administrator al Asociației o scurtă perioadă de timp până la înregistrarea legală de către Ministerul Justiției a modificării conducerii și intrarea în exercițiu deplin a lui Adrian Lupușor.

Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP menționează că valorile instituționale, obiectivele și ariile sale de specializare rămân neschimbate. EXPERT-GRUP își păstrează statutul de organizației analitică solidă, imparțială și independentă față de orice formațiune politică din țară și de peste hotare. Aceasta nu reprezintă interese economice, corporative sau politice și își definește în mod independent strategia sa instituțională. Misiunea sa rămâne în continuare cea de a oferi un mediu propice pentru manifestarea gândirii economice libere și netriviale. Aceasta va permite organizației să rămână un lider în furnizarea de analize nepărtinitoare, să promoveze idei de dezvoltare inovatoare și soluții la provocările cu care se confruntă Republica Moldova pe calea transformărilor sale economice, dezvoltării democratice și integrării europene.

Indicile Compozit Anticipator actualizat în corespundere cu cele mai noi date disponibile trimite semnale mixte. Pe de o parte, exporturile către UE sunt în scădere în timp ce remitențele și moneda aflată în circulație și-au depreciat creșterea. Pe de altă parte, marea majoritate a băncilor comerciale, care reprezintă  sectorul economic cel mai orientat spre viitor, arată semne de optimism. În următoarele luni principale provocare va fi asigurarea funcționalității autorităților a căror activitate a fost blocată recent din cauza crizei politice. Adițional, banca centrală în cooperare cu alte instituții relevante va trebui să depună eforturi pentru soluționarea problemelor vechi cu care se confruntă Banca de Economii precum și a celor apărute recent la  Moldova Agroindbank.

 

Descarcă publicația

MACRO 2013 va avea loc pe 18 iunie, 2013, între orele 8:30 și 17:00, în Sala Roșie, Summit Events & Conference Center (Tighina 49/3, etaj 1)

Conferința este organizată de Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP în parteneriat cu Friedrich-Ebert-Stiftung. Conferința are scopul de a oferi o platformă pentru discuții comprehensive cu privire la riscurile și oportunitățile economice, politice, sociale și de securitate pentru Republica Moldova și la modul în care aceste riscuri și oportunități modelează traiectoria economică a țării.

MACRO (de la “Moldova: Assessing Country Risks and Opportunities”, sau „Moldova: evaluarea riscurilor și oportunităților de țară) va oferi o platformă intelectuală de nivel înalt pentru a analiza în detaliu factorii ce influențează atractivitatea Moldovei ca destinație pentru investițiile internaționale, pentru ideile noi și tehnologiile avansate. Conferința va evalua riscurile de țară ce trebuie atenuate pentru ca Moldova să devină o destinație mai bună pentru capital și forța de muncă și va identifica oportunitățile ce trebuie folosite pentru a spori dezvoltarea economică a țării.

Cele patru paneluri de discuții din cadrul MACRO 2013 sunt după cum urmează:

Panelul 1: Tendințe economice-cheie în 2012-2013 și previziuni pe termen scurt;

Panelul 2: Competiția internațională pentru atragerea investițiilor străine;

Panelul 3: Educație, resurse umane, cultura de afaceri și cultura muncii;

Panelul 4: Politici pentru gestionarea riscurilor și oportunităților de țară.

Pe cele 4 panele vor ține discursuri 16 vorbitori, printre careMinistrul Finanțelor, dnul Veaceslav Negruța, Ministrul Educației, dna Maia Sandu,Guvernatorul Băncii Naționale, dnul Dorin Drăguțanu, și experți internaționali din Germania (Uwe Konst, International Business Development), Marea Britanie (David Dalton, Economist Intelligence Unit; Kilbinder Dosanjh, Moody's Investors Service Ltd.), România (Lucian Anghel, BCR Pensii/Bursa de valori București) și Italia (Siria Taurelli, European Training Foundation). Printre participanții la Conferință se vor include lideri politici, decidenți de politici, reprezentanți locali și străini ai sectorului privat, ONG-urile din Moldova și mediul academic.

Conferința „Contribuția societății civile și a sectorului privat la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului” se va desfășura la data de 6-7 iunie 2013 și va discuta rolul societății civile și al sectorului privat în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului și dezvoltarea Republicii Moldova după 2015 (post-ODM agenda), precum și va face totalurile activităților proiectului.

Conferința este structurată în 8 paneluri de discuții axate pe domeniile prioritare identificate pe parcursul procesului de consultări publice:

Panel 1: Reducerea sărăciei extreme și a foamei

Panel 2: Realizarea accesului la învăţământ gimnazial

Panel 3: Promovarea egalităţii genurilor şi abilitarea femeilor

Panel 4: Reducerea mortalităţii copiilor

Panel 5: Îmbunătăţirea sănătăţii materne

Panel 6: Combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei

Panel 7: Asigurarea unui mediu durabil

Panel 8: Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare

Conferința se desfășoară în cadrul proiectului „Contribuţia societăţii civile şi a sectorului privat la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului”, implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene. Obiectivul principal al acestui proiect este reducerea sărăciei în contextul dezvoltării durabile, inclusiv urmărirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) și alte obiective convenite pe plan internațional. Proiectul a analizat contribuțiile pe care le au organizațiile societății civile moldovenești și sectorul privat în implementarea ODM-urilor în domenii ca: educația, sănătatea, dezvoltarea economică, politicile sociale, transportul, comunicațiile, vama și politicile de tineret. Proiectul a îmbunătățit nivelul de informare a Guvernului, ONG-urilor, sectorului privat și a cetățenilor despre importanța atingerii țintelor ODM către sfârșitul anului 2015 și a consolidat capacitățile ONG-urilor și companiilor private de contribuire la implementarea ODM-urilor.

Înregistrare la eveniment:

Conform ultimelor date statistice, economia moldovenească continuă să fie volatilă cu perspectivele unei recuperări anemice în viitorul apropiat. Principalele provocări pentru următoarele luni țin de consolidarea situației financiare la Banca de Economii, asigurarea unei poziții fiscale durabile și menținerea stabilității macroeconomice pe fondul situației politice incerte din țară.

 

Descarcă publicația

Dezvoltarea culturii în Republica Moldova suferă în mai mare măsură de managementul imperfect  al acestui domeniu decât din cauza volumului redus de mijloace financiare alocate. Prezența excesivă a statului în Cultură frânează dezvoltarea sectorului privat, acesta în unele subdomenii practic fiind lipsă. Este alarmant nivelul și trendul de deteriorare și distrugere a patrimoniului cultural material, în primul rând al celui arhitectural și arheologic. În mun. Chişinău au fost deja demolate 10% din monumentele Centrului Istoric al Chişinăului, iar 30% din patrimoniul construit este considerat în pericol. Dacă ritmul demolărilor şi intervenţiilor degradante asupra patrimoniului arhitectural nu va înceta oraşul Chişinău riscă să piardă Centrul Istoric. Pentru schimbarea situației în cultură, este necesar ca Guvernul să modifice radical paradigma de dezvoltare a acesteia, a modalităților de elaborare și implementare a politicilor în conformitate cu realitățile economice, sociale și administrative actuale.

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs de angajare a patru experți care să presteze servicii de consultanţă privind elaborarea raportului „Evaluarea eficienței și transparenței utilizării resurselor publice destinate fondului forestier”.

Pentru mai multe detalii va rugăm să găsiți termenii de referință specifici anexați.

Candidații interesați sunt rugați să depună CV-ul și o scrisoare de referință/recomandare până la data de 3 mai 2013, ora 18:00 la următoarea adresă:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cu subiectul „Transparență fond forestier”.

 

Marți, 19 Martie 2013 12:06

Concurs elaborare pagină web

Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP anunță concurs de selectarea unei companii / grup de persoane specializate care să elaboreze pagina web – www.euromonitor.md ce va servi ca punct de pornire pentru monitorizarea progresului în realizarea reformelor Republicii Moldova asumate în cadrul procesul integraționist european, precum și ca sursă principală de informare a publicului larg despre rezultatele acestei monitorizări.

Pentru mai multe detalii va rugăm să găsiți termenii de referință anexați.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină următoarele:

  • Oferta tehnică;
  • Oferta de preț;
  • CV organizației cu includerea proiectelor asemănătoare implementate.

Termenul limită de depunere a dosarului este 12 aprilie 2013 prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , fax 022 211 599 sau la adresa or. Chișinău, str. Columna, 133, of. 1, persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco.

Dumitru Budianschi și Veaceslav Rebcinschi în discuție cu Mihai Fusu în cadrul emisiunii RePublika la Publika TV despre utilizarea resurselor publice alocate culturii.

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!