Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test
Miercuri, 06 Februarie 2019 00:00

Bugetul orașului Cimișlia pentru anul 2019

Veniturile la bugetul orașului Cimișlia provin din două surse: veniturile proprii și transferurile de la bugetul de stat. Din 27,4 milioane lei pe care primăria orașului planifică să le încaseze în anul 2019, 17,6 milioane lei sau 64% sunt transferuri de la bugetul de stat, restul fiind venituri proprii. Venitul total planificat de orașul Cimișlia pentru anul 2019, distribuit pe cap de locuitor reprezintă 2 228 lei.

Veniturile proprii ale primăriei Cimișlia se constituie din colectări ale impozitelor și alte taxe locale precum și din venituri de la efectuarea lucrărilor și prestarea serviciilor contra plată. În 2019, se prognozează venituri proprii în valoare de 9,8 milioane lei – în scădere cu 1% față de anul 2018. Dependența mai înaltă a bugetului primăriei de transferurile de bugetul de stat reduce din puterea de decizie a autorității locale. Peste 87% din toate transferurile sunt transferuri cu destinație specială.

imagine 1 Cimislia

Intenția inițială a autorităților centrale de a elimina dreptul de a activa pe bază de patentă în comerț, urma să aducă un prejudiciul la bugetul orașului Cimișlia de circa 250 mii lei. Deși, dreptul de a activa în bază de patentă a fost prelungit pentru un an, bugetul aprobat de consiliu nu a rectificat veniturile pentru a reflecta această modificare a legislației. Prelungirea dreptului de activitate în bază de patentă pentru cel puțin încă un an de zile, va impune revizuirea prognozei veniturilor pentru primărie în direcție pozitivă.

Pe partea de cheltuieli, categoria care consumă cea mai mare pondere din resurse este învățământul: peste 57% din bugetul total al primăriei – fonduri destinate pentru întreținerea celor 7 instituții preșcolare de învățământ. Bugetul instituțiilor preșcolare de învățământ are două surse de acoperire: transferurile de la bugetul de stat – 13,2 milioane lei și plata părintească – 1,2 milioane lei. Contribuția părinților este un adaos pentru alimentația copiilor și constituie 8,75 lei pentru fiecare zi. Celelalte resurse sunt utilizate pentru întreținerea instituțiilor și a personalului. Efectivul de personal în aceste 7 grădinițe este de 166 de unități, ceea ce prezintă peste 60% din totalul unităților angajate în instituțiile publice finanțate de la bugetul primăriei.

imagine 2 cimislia

Observăm că serviciile în domeniul economiei, reprezintă o pondere negativă în totalul cheltuielilor. Acest lucru se datorează profitului obținut de primărie din administrarea patrimoniului. Din realizarea bunurilor, a terenurilor și a construcțiilor nefolosite, primăria speră să colecteze venituri în jur de 3,5 milioane lei. Acestea vor fi folosite integral pentru servicii în domeniul economiei precum sistemele de irigare, dezvoltarea drumurilor și a parcurilor. 

imagine 3 Cimislia

Pentru anul 2019, mai sunt planificate câteva proiecte de investiții capitale, deși în sume foarte modeste. Aceste proiecte includ investiții în piața agroalimentară (800 mii lei), parcul industrial (500 mii lei), proiectarea hipodromului (120 mii lei), construcția poligonului pentru gunoi (500 mii lei) și scuarul copilăriei (800 mii lei).

Pentru reparația și întreținerea drumurilor, autoritățile vor aloca circa 1,6 milioane lei – o sumă care este mult prea mică pentru a ridica nivelul foarte jos a calității drumurilor din oraș. Iar pentru extinderea iluminării stradale, vor fi dedicate 510 mii lei.

imagine 4 Cimislia

imagine 5 Cimislia

Accesează nota 


Analiza a fost efectuată în cadrul proiectului „Bugete transparente și cetățeni activi pentru o dezvoltare durabilă”, implementat de „Expert-Grup”, cu susținerea Ambasadei Olandei la București, în cadrul programului MATRA

Centrul Analitic Expert-Grup anunţă schimbarea adresei fizice. Începînd cu data de 4 februarie adresa sediului organizaţiei este strada A. Bernardazzi 45, MD - 2012.

Centrul Analitic Independent Expert-Grup solicită expresiile de interes ale jurnaliștilor și a persoanelor civice active din regiunile Republicii Moldova interesați de monitorizarea bugetară și clientelismul politic

Scopul acestui apel este de a implica persoanele active din regiuni în procesul de monitorizare a utilizării banilor publici. Subiect al monitorizării poate fi procesul bugetar la nivelul comunităților locale pentru a asigura o mai bună identificare a priorităților de finanțare, depistarea alocării banilor pe criterii politice din bugetele locale sau centrale și corectitudinea realizării achizițiilor publice.

Candidații selectați vor fi responsabili de implementarea următoarelor activități la nivel local:

 • efectuarea a 1-2 analize, investigații succinte pe bugetele locale și prezentarea datelor și a mesajelor ce vor servi drept bază pentru elaborarea unui infografic (cu suportul metodologic al Expert-Grup);
 • publicarea analizelor, investigațiilor în presa locală sau centrală.

Cine poate aplica?

Orice persoană din regiuni cu o poziție civică activă, cu abilități de scriere și de analiză interesată de subiectele menționate mai sus.

Perioada de implementare

Februarie– Martie 2019

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze CV-ul la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până pe 08 februarie 2019 ora 19:00. Remunerarea pentru activitățile ce urmează a fi realizate va fi discutată în cadrul interviului de selecție. Selectarea candidaților/candidatelor va fi făcută în baza analizei CV-urilor, urmată de un interviu. Doar candidații/tele preselectați/te vor fi contactați/te.

Persoană de contact: Natalia Chitii, specialist comunicare Expert-Grup. 

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs pentru selectarea unei companii sau a unei persoene fizice care să presteze servicii de curățenie de întreținere pentru birouri în perioada februarie 2019 – ianuarie 2020 (12 luni complete) în corespundere cu Anexa nr. 1. Biroul se află în orașul Chișinău, sectorul centru.

 Cerințe înaintate candidaților:

 •         Companie înregistrată sau persoană fizică cu reședința pe teritoriul Republicii Moldova;
 •   Experiență de cel puțin 2 ani cu prestarea serviciilor pentru instituții similare;         
 •   Folosirea detergenților și a materialelor cu impact minim asupra mediului ambiant.

    Pentru participare la concurs, candidații vor depune prin email la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  următoarele:

 • Oferta tehnică care va include experiența anterioară, lista produselor de curățenie folosite precum și utilajul disponibil;
 • Copia certificatul de înregistrare pentru companii;
 • Scrisori de recomandare de la clienții curenți sau precedenți;
 • Oferta financiară cu indicarea prețului total pentru serviciile solicitate pentru 12 luni, inclusiv taxe aplicabile. Oferta trebuie să includă și costul detergenților ce urmează a fi folosiți pentru efectuarea curățeniei de menținere.

Termenul limită de depunere a ofertelor – 7 februarie 2019, ora 10.00. 

Anexa 1_Serviciile de curăţenie solicitate

Deja nu este surprinzător faptul că Federația Rusă își poate schimba viziunile în materie de politică comercială față de partenerii săi în orice moment, sfidând normele și angajamentele internaționale din domeniu. Această practică este utilizată pe larg și în raport cu Republica Moldova, în special după semnarea Acordului de Asociere cu UE, odată cu impunerea mai multor restricții comerciale pentru un șir de produse sensibile. 

De cealaltă parte, „ajustarea” severității acestor restricții a fost utilizată pe parcurs pentru a sprijini unele curente politice din țară. Astfel, în ultimele luni ale anului 2018 am fost martorii unor evenimente care s-au suprapus cronologic, cu implicații nu atât economice, cât politice. De altfel, aceste evoluții în domeniul comercial nu au fost rezultatul diplomației economice, ci mai degrabă a unor jocuri geopolitice, pe alocuri, cu tentă profund electorală.

O evoluție în acest sens, fiind rezultatul înțelegerii între Președintele Republicii Moldova și a Președintelui Federației Ruse, care a vizat excluderea, începând cu 1 ianuarie 2019, a taxelor vamale pentru anumite produse (instituite în mod unilateral de către Federația Rusă pentru penalizarea Republicii Moldova în contextul semnării Acordului de Asociere cu UE). Totuși, deloc întâmplător acest eveniment survine în ajunul alegerilor parlamentare din februarie curent. Mai mult ca atât, acest gest de bunăvoință are un caracter temporar și va expira la 30 iunie curent. 

Această „victorie” în materie de politică comercială a fost eclipsată imediat de un alt eveniment. În contextul înăspririi sancțiunilor economice aplicate de Federația Rusă față de Ucraina, a fost interzis importul pentru un șir de produse originare din această țară. Însă, în mod deliberat sau nu, au fost interzise și importurile care tranzitează această țară, implicit și cele de origine moldovenească.

Aceste două evenimente au generat un șir de polemici care au oscilat între caracterul triumfal și vanitatea exponenților care le-au promovat. În acest context, ne-am propus să analizăm rezultatul economic net al acestor evoluții, pentru a oferi o imagine imparțială și obiectivă.

Concluzii

Relațiile comerciale între Republica Moldova și Federația Rusă de mai mult timp se află într-o zonă de incertitudine, unde ultima poate în orice moment să genereze noi „surprize” ce vizează exporturile moldovenești. De cele mai multe ori, însă, aceste inițiative survin fie în momentul ivirii necesității de a penaliza acțiunile necoordonate ale autorităților de la Chișinău (cum ar fi semnarea Acordului de Asociere cu UE), fie în cazul susținerii demonstrative a unor exponenți politici autohtoni.

Ultima evoluție din domeniul cooperării comerciale între Republica Moldova și Federația Rusă (ce vizează scutirea de plata taxelor vamale pentru anumite produse moldovenești) se încadrează perfect în logica enunțată, iar acest act de „bunăvoință” din partea Federație Ruse nu inspiră prea multă încredere în contextul unei perioade electorale. 

Mai mult ca atât, în pofida agitației generate de această inițiativă, efectul economic net ar putea fi unul limitat (în condițiile în care celelalte componente rămân intacte), în special ținând cont că aceasta are un caracter temporar  (doar pentru 1 ianuarie – 30 iunie 2019) și vizează categoriile de produse cu caracter sezonier. Mai exact, sub aspectul amplitudinii inițiativei date, aceasta s-ar reflecta asupra a 41% din totalul exporturilor anuale cu astfel de produse destinate pieței Federației Ruse (având ca perioadă de referință exporturile din perioadele similare ale anilor 2015-2017). Iar în termeni absoluți, inițiativa dată exprimată în valoarea taxelor vamale, care nu vor fi achitate în perioada scutirii (adică 1 ianuarie – 30 iunie 2019) se poate ridica la maxim 3 mil. USD (având aceeași perioadă de referință a anilor 2015-2017). 

Însă, evoluția exporturilor principalelor categorii de produse vizate de scutiri de plata taxelor vamale (cum ar fi fructele și vinurile), arată o evoluție ascendentă, chiar și peste valorile înregistrate anterior instituirii restricțiilor. Acest fapt indică clar asupra faptului că nu taxele vamale sunt cea mai mare problemă a producătorilor, ci modul netransparent de admitere (formarea listelor) doar a anumitor companii pentru efectuarea exporturilor în Federația Rusă, fapt ce permite infiltrarea intermediarilor în canalele de distribuție (cu impact asupra prețurilor de achiziție).

De cealaltă parte, inițiativa ce vizează interdicția importurilor din Republica Moldova în Federația Rusă ce tranzitează Ucraina va diminua și mai mult din amploarea scutirilor de taxe vamale. De altfel, unele produse strategice se regăsesc în lista produselor interzise spre import (cum ar fi: vinurile, preparatele din fructe și legume, sucurile, etc). În termeni relativi, inițiativa dată va afecta circa 20% din totalul exporturilor de produse agroalimentare moldovenești destinate pieței Federație Ruse (având la bază exporturile anuale din perioada 2015-2017).

În aceste condiții, ar fi mai apreciabilă schimbarea retoricii în discuțiile cu Federația Rusă anume pe aceste dimensiuni. Or, apelarea la șantaj comercial nu ar trebui să mai reprezinte o tehnică de penalizare a deciziilor suverane ale Republicii Moldova. În caz contrar, încrederea într-un parteneriat bazat pe principiile echității și corectitudinii se erodează treptat, în contextul manifestării de către Federația Rusă a unui comportament comercial mai puțin „civilizat” în raport cu partenerii comerciali.

Accesați comentariul economic Accesați comentariul economic (en)

Rezultatele financiare raportate de bănci la sfârșitul anului 2018 prezintă o situație stabilă în sector. Principalii indicatori financiari și prudențiali înregistrează valori cuprinse în limitele, sau chiar peste cele admise de banca centrală. Rezervele acumulate suplimentar capitalului mențin nivelul de solvabilitate la un nivel superior, cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 21–62%. Lichiditatea rămâne mult peste limitele reglementate, pe termen scurt atingând un nivel de circa 55% - adică, mai bine de jumătate din expunerile băncilor sunt reprezentate de active lichide (valori mobiliare de stat, certificate ale BNM sau rezerve obligatorii). De asemenea, indicatorii calității activelor continuă să se amelioreze, rata creditelor neperformante înregistrând un nivel de aproximativ 12,5%, cu oscilații pe segmentul 5-31% în dependență de bancă. Totodată, băncile continuă acumularea de profit, dar capacitatea acestora de a susține un asemenea ritm pe termen lung pare a fi limitată, în condițiile în care profitabilitatea nu reprezintă neapărat rezultatul expansiunii activității de creditare, ci mai degrabă un efect marginal al politicii monetare care poate fi luat în calcul pe termen scurt. Pe parcursul anului 2018 sectorul bancar raportează un profit net de 1,6 mlrd. MDL cu circa 100 mil. MDL mai mult decât anul trecut.

Băncile continuă ameliorarea funcției de intermediere, fapt redat atât de creșterea volumului de credite noi acordate cât și de stocul total înregistrat în sector. Aceste evoluții se datorează în special reducerii nivelului ratelor de dobândă și creșterii cererii din partea persoanelor fizice. Chiar și așa, mai degrabă putem vorbi de o evoluție de recuperare față de situația înregistrată înainte de criza bancară când volumul total de finanțare acordat de către sectorul bancar ajungea la circa 42 mlrd. MDL. De asemenea, creșterea creditului se bazează în special pe sectoarele neproductive ale economiei, cum ar fi creditele de consum și cele imobiliare, fapt ce confirmă în continuare reticența agenților economici de a investi și ași extinde afacerile. În aceste condiții, la sfârșitul lunii decembrie și a anului 2018 stocul de credite acordate de băncile comerciale înregistrează valoarea de 35,5 mlrd. MDL, în creștere față de sfârșitul anului trecut de circa 6% sau cu 2 mlrd. MDL.

În mod individual, în urma aplicării metodologiei Clasamentului performanței bancare, la sfârșitul lunii decembrie și a anului 2018 rezultatele se prezintă în felul următor. Topul este condus de bănci de importanță sistemică pentru sistemul bancar și financiar național - B.C. Moldova-Agroindbank, urmată B.C. Moldindconbank și B.C. MobiasBanca. Preponderent acestea excelează la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, revenindu-le circa 81% din profitul acumulat la nivel de sector și 62% din totalul activelor bancare.

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul anului 2018 putem menționa următoarele:

 • Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: B.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. „Energbank”
 • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu activele deținute:  B.C. „Victoriabank”; B.C. Eximbank și B.C. „Energbank”
 • Băncile cu cele mai calitative active: „EuroCreditBank”; B.C. ProCredit Bank și B.C. Fincombank
 • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldindconbank”; B.C. „Mobiasbanca” și B.C. „Moldova-Agroindbank”
 • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. „Moldova-Agroindbank”; B.C. „Moldindconbank” și B.C. „Mobiasbanca”

sweden logotype romania jp 5829119 Finanţat de Guvernul Suediei

 Accesați aplicația interactivă

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu UNFPA Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Consiliul Național al Tineretului lansează astăzi în cadrul unui eveniment public indicele compozit cu privire la dezvoltarea tinerilor – Score Cardul de Tineret. Indicatorul care măsoară mai multe domenii critice pentru dezvoltarea tinerilor, cum ar fi educația, sănătatea, angajarea, participarea în procesul decizional, incluziunea socială și situațiile de risc arată că Cimișlia, Drochia și Anenii Noi sunt raioanele cu cea mai înaltă performanță în domeniul tineret, iar Dubăsari – raionul cu cea mai slabă performanță în acest sens.

„Dezvoltarea și cercetarea la nivel local este o componentă foarte importantă pentru Ministerul Educației Culturii și Cercetării, iar Score Cardul de Tineret va contribui la o mai bună înțelegere a sectorului de tineret și la dezvoltarea tării pe termen lung”, a menționat Ion Donea, Șeful Direcției Tineret din cadrul Ministerului Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Iurie Morcotîlo, autorul metodologiei menționează că „Raportul dat vine să acopere golul metodologic cu privire la elaborarea indicilor compoziți care să reflecte situația tinerilor la nivel local. Aceasta poate să difere semnificativ de la o regiune la alta a țării și din acest considerent pentru a elabora politici de tineret ajustate condițiilor locale este necesară elaborarea indicilor compoziți pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte. Scorurile individuale prezentate pentru fiecare raion și municipiu al țării vor servi drept niveluri de referință pentru o mai bună planificare a politicilor bazate pe evidențe în domeniul tineretului și vor facilita elaborarea politicilor și monitorizarea acestora în timp”.

La rândul său, Natalia Plugaru, Reprezentantă adjunctă UNFPA Moldova, a menționat că Score Cardul de Tineret este aliniat Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la nivel local și reprezintă un instrument important pentru elaborarea politicilor locale de tineret sensibile la necesitățile tinerilor. „Sperăm că acest instrument va fi îmbunătățit și dezvoltat continuu și va fi utilizat de către autoritățile publice locale, societatea civilă, lucrătorii de tineret, pentru a elabora politici de tineret bazate pe dovezi și a monitoriza situația tinerilor în fiecare raion al țării”.

„Așa cum tinerii reprezintă cca. 34% din numărul total al populației, această categorie socială are nevoie de o abordare bazată pe date și  focusată, nemijlocit, pe îmbunătățirea calității vieții. În același timp, tinerii înțeleg cel mai bine necesitățile locale, iar participarea acestora în elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor locale este esențială. Score Cardul ilustrează multidimensional calitatea vieții la nivel local și este un instrument recomandat organizațiilor de tineret pentru suportul eforturilor de advocacy”, a declarat Valeriu Drăgălin, Președinte al CNTM.

În cadrul aceluiași eveniment a fost prezentat și clasamentul unităților administrativ-teritoriale pe baza indicelui compozit cu privire la dezvoltarea tinerilor. Analiza unităților administrativ-teritoriale scoate în evidență faptul că niciunul din cele 35 de raioane și municipii nu a obținut un scor echivalent performanței foarte înalte. Majoritatea absolută s-a încadrat fie în categoria cu performanță înaltă (17 unități administrativ-teritoriale), fie cu performanță medie (17 unități administrativ-teritoriale). Cea mai slabă performanță a fost înregistrată de raionul Dubăsari cu scorul de 0,24.

Municipiul Chișinău s-a clasat între cele două extreme, înregistrând o performanță medie de 0,49.

Iurie Morcotîlo explică că „performanța medie a mun. Chișinău se datorează în mare parte scorului minim pentru domeniul „Situații de risc”, deci a criminalității printre tineri. De asemenea, domenii vulnerabile pentru municipiu rămân sănătatea tinerilor și incluziunea lor socială. Astfel, aceste domenii pot fi identificate drept prioritare pentru activitatea autorităților publice relevante”.

Descarcă nota metodologică Descarcă infograficul 

Descarcă nota metodologică (en)  Descarcă infograficul (en)

O galerie de poze și înregistrarea live a evenimentului pot fi accesate mai jos.


Evenimentul este organizat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Fondului ONU pentru Populație (UNFPA), în cadrul Fondului Comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al MECC, UNFPA sau al oricărei alte organizații afiliate. 

Integrarea reușită a tinerilor în procesele social – economice este o precondiție pentru dezvoltarea durabilă a oricărei țări. Acest aspect este recunoscut și la nivel internațional prin dezagregarea datelor în funcție de vârstă în Agenda Globală de Dezvoltare 2030 și transpunerea lor în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. De fapt, această dezagregare a datelor vine să stimuleze dezvoltarea politicelor bazate pe evidențe în acest domeniu. Însă, un număr mare de indicatori dezagregați pe vârstă are neajunsul de a distrage atenția decidenților de politici și publicului larg. O soluție ar fi utilizarea unor indici compoziți, care ar integra mai mulți indicatori ce țin de dezvoltarea tinerilor într-o singură cifră, capabilă să ghideze discuțiile și politicele publice.

Elaborarea și implementarea indicilor compoziți privind dezvoltarea tinerilor ia tot mai mare avânt la nivel internațional atât pentru a facilita monitorizarea politicilor, cât și pentru a compara performanța țărilor. De asemenea, astfel de indici compoziți s-au calculat și pentru Republica Moldova, doar la nivel național. Situația tinerilor însă poate să difere de la o regiune la alta în cadrul țării destul de semnificativ. Din acest considerent pentru a elabora politici de tineret ajustate la condițiile locale este necesar de construit astfel de indici compoziți pentru acest nivel.

Raportul dat vine să acopere golul metodologic ce ține de elaborarea indicilor compoziți privind situația tinerilor la nivel local. Scopul principal al metodologiei prezentate este estimarea situației tinerilor în unitățile teritorial - administrative de nivelul doi în Republica Moldova, pentru a facilita elaborarea politicilor și monitorizarea acestora în timp. În raport sunt prezentate atât aspectele ce țin de modul de calculare a indicelui compozit conform celor mai bune practici internaționale, cât și de aplicare practică pe un exemplu unei unități administrative. Finalmente, în Anexă sunt prezentate atât la nivel dezagregat pe domenii scorurile pentru toate unitățile administrative de nivelul doi, cât și scorurile finale ale indicelui compozit.

Descarcă nota metodologică Descarcă infograficul 

Descarcă nota metodologică (en)  Descarcă infograficul (en)


Materialul a fost realizat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup” în parteneriat cu Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Fondului ONU pentru Populație (UNFPA), în cadrul Fondului Comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al MECC, UNFPA sau al oricărei alte organizații afiliate.

În jur de 50 de mii de persoane din 27 de raioane și municipii, care au discutat bugetele școlilor, 100 de școli din toată Republica Moldova, care au participat direct în proiect, aproape 30 de mii de persoane, care și-au exprimat opinia referitor la calitatea educației, 16 mii de elevi, părinți, profesori și reprezentanți ai întregii comunități, care au participat la cele 100 de audieri publice -  sunt doar câteva dintre rezultatele proiectului ,,Școala Mea” în cei 5 ani de implementare.

După 5 ani, cel puțin cele 100 de gimnazii și licee care au devenit parte a proiectului au învățat să gestioneze corect banii școlilor și, mai ales, să împărtășească opiniile și să decidă împreună cu toți cei implicați în viața școlii care sunt prioritățile instituției și cum merită să fie cheltuiți banii. Au participat cu toții la un proces care părea atât de tehnic și complicat pentru mulți la început, dar care, odată început, a schimbat atât viața directorilor de școli, cât și a elevilor, părinților și a instituției, în general.

Să înveți să fii transparent și să împărtășești opinia te ajută în primul rând să fii sincer cu cei cu care muncești zi de zi, dar și cu cei pentru care muncești zi de zi. Și în cei 5 ani de proiect, oamenii și-au demonstrat transparența prin activitățile pe care le-au organizat, dar și prin faptul că au avut curajul să povestească istoria lor, devenind un exemplu pentru cei care încă nu știau de ce e important să vorbești cu membrii comunității despre bugetul școlii.

Acest mesaj a ajuns și la Valentina Ciubotaru, președinta Consiliului de administrație al Liceului „Alexandru cel Bun” din orașul Rezina, instituție care nu a reușit să facă parte din proiectul „Școala Mea”, dar s-a implicat și a cerut ajutor pentru a realiza activitățile propuse de proiect. „Am reușit să cunoaștem experiența altor școli care au implementat proiectul, chiar să mergem în vizite de studiu, dar, din păcate, era prea târziu atunci când am vrut să aplicăm și noi. Ne place acest proiect datorită transparenței totale pe care o garantează. Am citit atâtea în ziare și pe rețelele de socializare despre „Școala Mea”, încât cu aceste informații am venit la părinți, elevi și profesori și le-am propus să realizăm și la noi în școală aceste activități. Așa că motto-ul nostru a fost că niciodată nu e prea târziu să începi…”, povestește Valentina Ciubotaru, care este convinsă că „O instituție puternică și o educație de calitate înseamnă o echipă unită, familiile și comunitatea, care contribuie împreună pentru a avea succes”.

Încă un lucru de care ne-am convins în acest proiect a fost că orice școală are dreptul și șansa de a aplica instrumentele „Școala Mea”. Să nu credeți că dacă reprezentați o școală mai mică, dintr-un sat mai îndepărtat, atunci nu aveți dreptul să fiți deschis spre comunicare și să învățați să gestionați corect bugetul școlii. La „Școala Mea” au participat deopotrivă gimnazii și licee din diferite colțuri ale țării. „A fi responsabil social înseamnă a realiza promisiunile pe care le-ai făcut și a depune tot efortul pentru ca în școala lucrurile să se schimbe spre bine”, spune Gabriela Vatamaniuc, elevă în clasa IX, la Gimnaziul „Victor Coțofană” din satul Chetrosu, raionul Drochia. Gabriela se caracterizează ca fiind o fire curioasă față de tot ce este nou și spune că „Școala Mea” a fost o nouă provocare în care s-a implicat și căreia i-a dedicate mult efort în calitatea de membră a Consiliului de administrație al școlii. „Sunt membră a Consiliului de administrație al școlii și anume proiectul „Școala Mea” mi-a arătat și m-a învățat ce este bugetul școlii. Am aflat cum gestionezi un buget, care este acesta, cum se împart veniturile și cheltuielile. Am participat cot la cot cu ceilalți membri ai Consiliului la gestionarea bugetului școlii mele. Fiecare opinie a contat, inclusiv a mea. Noi, elevii școlii, am vrut foarte mult să avem toalete în interiorul școlii. Și acum, ne bucurăm că avem câteva grupuri sanitare chiar în școală”, povestește entuziasmată Gabriela.

Directoarea gimnaziului în care învață Gabriela Vatamaniuc a fost desemnată ambasadoarea proiectului „Școala Mea”. Pentru Elena Novac este o misiune pe care și-o asumă cu cea mai mare responsabilitate. „Eu cred că responsabilitatea pe care mi-am asumat-o este foarte mare în primul rând pentru că din raionul Drochia au fost doar 2 școli care au realizat proiectul, inclusiv cea pe care o conduc eu. Sunt încrezătoare că ceea ce voi povesti altor școli, va fi interesant. Mai ales că pot spune că deja de mai mult de un an, am început să fiu ambasador, de atunci de când reprezentanții direcției raionale de învățământ au fost la audierea publică organizată la Gimnaziul „Victor Coțofană” și, după aceea, au spus tuturor directorilor de școli despre „Școala Mea” și cei care au fost interesați m-au contactat și i-am ajutat să facă și ei în școlile lor ceea ce am făcut noi. Eu aș dori ca mai multe școli să implementeze în activitatea lor audierea publică și să ceară sfatul nu numai al părinților, dar și al cadrelor didactice și elevilor, bineînțeles”, spune directoarea Elena Novac, unul dintre ambasadorii „Școala Mea”.

În total, prin toată țara, după 5 ani de proiect, au fost desemnați 30 de ambasadori „Școala Mea”, cei care sunt gata să vă ofere informații, exemple și să vă încurajeze să învățați să gestionați un buget, să consultați opinia comunității și să reușiți să obțineți pentru școală tot ce e mai bun. Lista ambasadorilor o găsiți mai jos.

1. Tatiana Moscalu, Liceul Teoretic „Miron Costin”, or.Florești, tel: 025021271, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Dionisii Mitrofan, Liceul Teoretic „Petru Rareș”, or.Soroca, tel: 023022589, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Ciobanu Aliona, Gimnaziul Tătărăuca Veche, s.Tătărăuca Veche, Soroca, tel: 023094309, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. Lilia Pocitari, Gimnaziul Schinei, s. Schineni, Soroca, tel: 023047400, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. Elena Novac, Gimnaziul „Victor Coțofană”, s.Chetrosu, Drochia, tel: 068719340, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. Larisa Lîsîi, Gimnaziul „Constantin Negruzzi”, s.Târnova, Donduşeni, tel: 025155454, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7. Natalia Muntean, Liceul Lipcani, s. Lipcani, Briceni, tel: 024761345, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8. Natalia Răileanu, Liceul Teoretic „Ion Pelivan”, s. Răzeni, Ialoveni, tel: 026874866, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9. Elena Cernei, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, mun.Chișinău, tel: 022519779, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10. Nelly Berezovschi, Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul”, mun.Chișinău, tel: 022733987; 022733996, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
11. Valentina Caplinscaia, Gimnaziul ,,Alecu Russo” , s.Sângerenii Noi, Sângerei, tel: 026273587, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12. Rita Negru-Vodă, Gimnaziul ,,Dumitru Matcovschi”, s.Vadul-Rașcov,Șoldănești, tel: 027254224, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13. Stela Scripliuc, Liceul Teoretic „Liviu Damian”, or. Râșcani, tel: 025622963, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14. Nadejda Dobîndă, Liceul Teoretic ,,Ion Creangă”, s. Zîrnești, Cahul
15. Silvia Machedon, Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”, s.Giurgiulești, Cahul, tel: 029968674, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16. Liudmila Dimitriadi, Gimnaziul „George Coșbuc”, s.Andrușul de Jos, Cahul, tel: 029952321, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
17. Elena Gîrneț, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, s.Slobozia Mare, Cahul, tel: 029361343, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18. Tatiana Buciuceanu, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, s.Al. Ioan Cuza, Cahul, tel: 029953294, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19. Elena Macaria, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, or.Cantemir, tel: 027322624, 0273 22184, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20. Rodica Caraja, Liceul Teoretic „Ion Creangă”, or. Cahul, tel: 029925875, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21. Elena Cornițel, Liceul Teoretic ,,Ștefan Vodă”, or.Ștefan Vodă, tel: 024220065, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22. Ludmila Casian, Liceul Teoretic ,,Hyperion”, s.Gura Galbenei, Cimișlia, tel: 024146407, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23. Gheorghe Primac, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, mun.Ungheni, tel: 023620848, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24. Ion Oboroc, Gimnaziul Chirileni, s.Chirileni, Ungheni, tel: 023675244, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25. Dumitru Bob, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, s.Sipoteni, Ungheni, tel: 0244762059, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26. Romeo Ciupercă, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, s.Pârlița, Ungheni, tel: 0236 54492, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27. Iulia Ciuvaga, Liceul Teoretic Sculeni, s.Sculeni, Ungheni, tel: 023663266, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28. Adrian Bambuleac, Gimnaziul Florițoaia Nouă, s.Florițoaia Nouă, Ungheni, tel: 023657003, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29. Liliana Mocanu, Liceul Teoretic „Prometeu”, s.Grozești, Nisporeni, tel: 026443275, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30. Ana Nucă, Liceul  „Vasile Alecsandri”, mun. Ungheni, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Un material realizat de Mihaela Gherasim în cadrul proiectului „Școala Mea - Responsabilizare socială pentru reforma educației din Republica Moldova”, implementat de către Centrul Analitic Independent Expert-Grup cu susținerea financiară a Băncii Mondiale, programul Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială.

Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP” anunță concurs pentru selectarea unei companii care să producă și monteze mobilierul în oficiul Expert-Grup situat în orașul Chișinău.

 

Compania selectată va trebui să producă mobilier în corespundere cu planșele 1 - 7 și lista articolelor de mobilier (anexate) pentru următoarele încăperi:

 • Etajul 1: sală de conferințe, bucătărie și sală de ședințe;
 • Etajul 2: birou director executiv și birou departament administrativ, financiar și comunicare;
 • Etajul 3: birouri departamente.

Pentru producerea mobilierului se vor folosi materiale și feronerie în strictă corespundere cu codurile de culoare/produs indicate pe planșe.

Livrarea și montarea mobilierului se va face pe etape, după cum urmează:

 • 24 ianuarie 2019 - etajul 2 – birou director executiv și departament administrativ, financiar și comunicare;
 • 31 ianuarie 2019 – etajul 3 – birouri departamente;
 • 5 februarie 2019 – etajul 1 – sălă de conferințe, bucătărie și sală de ședințe.

Compania poate propune și alte termene de producere și montare a mobilierului solicitat. Prioritate va fi acordata companiilor care vor propune termene mai scurte, fara a fi afectata calitatea lucrarilor.

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  următoarele documente:

 • Portofoliul companiei cu indicarea lucrărilor relevante executate anterior;
 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Scrisori de recomandare dacă există;
 • Oferta tehnică care să indice materia primă ce urmează să fie folosită, inclusiv feroneria;
 • Oferta financiară din care să reiasă prețul unitar și total, inclusiv TVA pentru toate articolele de mobilier indicate în planșe.

Cerințe minime înaintate ofertanților:

 • Cel puțin 3 ani de experiență progresivă în domeniul producerii mobilierului;
 • Recomandări bune.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 19 ianuarie 2019, ora 12:00. 

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel: 79 033 684.

 Persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco.

 Lista obiectelor de mobilier  Desfăşurata pereţilor şi dimensiuni mobilier

Pagina anterioară567891011121314
Pagina 10 din 91

Accesează aplicațiile de monitorizare

Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro