Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Cadrul legal al Republicii Moldova în sectorul energetic s-a îmbunătățit semnificativ în perioada 2016-2018, însă acesta determinat progrese nesemnificative în atenuarea „sărăciei energetice”. 

Legislația orizontală și sectorială recent adoptată a pus accentul pe liberalizarea sectorului energetic, corectarea și echilibrarea pozițiilor diferitor părți interesate pe piață și solicitarea unor măsuri de eficiență energetică. Implementarea acquis-ului comunitar în sectorul energetic, ca parte a armonizării cu legislația Uniunii Europene (UE) și cea a Comunității Energetice, a creat condiții pentru o mai bună funcționare a cadrului de reglementare și pentru o dezvoltare mai durabilă a infrastructurii energetice. Modificările operate au vizat reabilitarea funcționării sub-sectoarelor energetice interconectate. A fost preconizată generarea de către capacitățile de auto-reglementare ale pieței a anumitor beneficii pentru operatori, stabilitate politică pentru factorii de decizie și autoritatea de reglementare, precum și garanții de aprovizionare cu energie pentru consumatori. Legislația dobândită reflectă doar parțial specificul capacității de subzistență a pieței moldovenești din cauza precarității puterii de cumpărare a consumatorilor, cauzată de un nivel limitat al ajutoarelor sociale și al resurselor financiare propriu-zise ale gospodăriilor casnice.

Chiar dacă operează cu noțiunea de „consumator vulnerabil”, legislația nu conține soluții plauzibile care ar viza și rezolva problema „sărăciei energetice” care afectează categorii largi de populație. Înțeleasă ca o situație în care „o gospodărie sau o persoană nu își poate permite la preț accesibil servicii de încălzire adecvată sau alte servicii energetice de bază în locuințele lor”, „sărăcia energetică” are tangențe cu mai multe elemente interdependente. În primul rând, veniturile scăzute ale persoanelor sau ale gospodăriilor le subminează capacitatea financiară de a obține facilități legate de consumul de energie. În al doilea rând, acest tip de sărăcie rezultă din episoade frecvente de politizare a politicii tarifare de către autoritatea de reglementare a pieței, ceea ce diminuează predictibilitatea și caracterul sustenabil al prețurilor la energie. În al treilea rând, condiția sărăciei energetice include eficiența energetică inadecvată în menținerea mijloacelor de trai, această problemă începând să fie abordată abia de curând. Majoritatea acestor aspecte sunt în mare parte trecute cu vederea în legislația și politicile publice naționale în sectorul energetic. Astfel, scopul prezentului document este să explice „dacă” și „cum” autoritățile de stat definesc „sărăcia energetică” în actualul cadru normativ și de politici.

Punctul de plecare în examinarea sărăciei energetice reprezintă incursiunea în cadrul legislativ național care reglementează sectorul energetic. După care, un set de date statistice indirecte prezintă manifestarea sărăciei energetice. Apoi se atrage atenția asupra particularităților politicii tarifare. Urmează descrierea politicilor existente care vizează deficiențele sociale conexe pentru a face față prețurilor la energie. În final, în document sunt adaptate recomandări specifice politicilor pentru a aborda problema în mod cuprinzător, sistemic și sustenabil. 

Accesați publicația   Download publication


 

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene.

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” vă invită să participați la cea de-a XXI-a ediție a conferinței MEGA „Concluziile anului economic 2019 și prognoze pentru 2020/2021”. Evenimentul va avea loc pe 30 ianuarie 2020, în sala de conferință a Hotelului „Regency” începând cu ora 10:00. Agenda preliminară este anexată.

În cadrul conferinței, Expert-Grup va lansa revista economică MEGA (Moldovan Economic Growth Analysis, în română Analiza Creșterii Economice a Republicii Moldova), care explică tendințele macroeconomice și sectoriale conturate pe parcursul anului 2019 și va oferi prognoza principalilor indicatori economici pentru 2020-2021.

Întrebările-cheie ale acestei ediții sunt:

1. Evaluarea macroeconomică a anului 2019 și implicațiile acesteia asupra proceselor bugetare
2. Perspective macroeconomice pentru 2020: tendințe și provocări-cheie care vor afecta finanțele publice
3. Provocări de finanțare a deficitului bugetar în an electoral
4. Participarea cetățenilor - un instrument esențial pentru asigurarea eficienței cheltuielilor bugetare

La eveniment vor fi prezenți reprezentanții autorităților centrale, misiunilor diplomatice, comunității donatorilor și experții în domeniu, pentru a discuta cele mai importante evoluții și riscuri economice, inclusiv și domeniile prioritare de politici publice pe termen scurt și mediu.

Pentru a vă înregistra la eveniment, vă rugăm să completați formularul de mai jos, până pe data de 28 ianuarie 2020.

Dacă aveți nevoie de clarificări și/sau explicații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoana de contact Natalia Chitii, specialist în comunicare.

Înregistrare la eveniment:

Agenda evenimentului  Agenda evenimentului (en) 


800px Flag of Europe.svg Logo kAS ed

Conferința este organizată în cadrul proiectului „Bugetul Meu”, implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.

Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP” anunță tender pentru selectarea unei companii care să efectueze auditarea situațiilor financiare generale pentru perioada 1.01.2019-31.1.2.2019. Auditorul trebuie să exprime o opinie profesionistă cu privire la poziția financiară a organizației la sfârșitul anului fiscal 2019. Termenii de referință compleți sunt disponibili în anexă.

Perioada de desfășurare a auditului (colectarea datelor): orice perioadă cuprinsă între 1 iunie – 15 iulie 2020. Raportul de audit final trebuie pus la dispoziție managamentului Expert-Grup în limba română și engleză cel târziu la data de 16 iulie 2020.

Cerințe minime înaintate companiilor participante:

 • Compania de audit și auditorul/auditoria sunt licențiați pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Independența companiei de audit și a auditorului/auditorilor;
 • Experiență de minim 5 ani în furnizarea serviciilor de audit pentru instituții similar, finanțate de instituții naționale și internaționale;
 • Accreditarea ACCA sau aderarea la alte standarde internaționale va constitui un avantaj.

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  următoarele documente:

 • Descrierea companiei;
 • Denumirea companiei, adresa, persoana de contact și numărul de telefon;
 • Lista organizațiilor pentru care compania de audit a prestat servicii similare în ultimii 5 ani;
 • Copia de pe licențele cpompaniei și ale auditorilor desemnați pentru misiunea de audit;
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei de audit;
 • CV-urile auditorilor desemnați pentru misunea de audit precum și lista organizațiilor pentru care au lucrat precum și o listă de persoane/companii de referință;
 • Oferta financiară.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 27 ianuarie 2020, ora 19:00.

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,              tel. 79 033 684.

Persoană de contact: Iulia Sîrghi-Zolotco.

 Termeni de referință

Vreți să știți ce este un credit și cum să vă protejați de supraîndatorare, să înțelegeți cum funcționează sistemul financiar din Republica Moldova și să aflați cum să vă majorați veniturile prin propriile investiții? La aceste, dar și la alte întrebări veți afla răspunsurile din seria de materiale informative lansate astăzi de Banca Națională a Moldovei (BNM), împreună cu Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).

„Educația financiară este imperativă, deoarece produsele financiare evoluează mai repede decât cunoștințele și abilitățile oamenilor”, remarcă guvernatorul BNM, Octavian Armașu. Șefului băncii centrale subliniază „conștientizarea riscurilor pe care le implică fiecare produs financiar este cel mai puternic instrument pe care îl putem pune la dispoziție populației pentru a preveni situațiile de criză financiară. Atunci când luăm un împrumut, trebuie să înțelegem riscurile legate de acesta și să estimăm obiectiv capacitatea noastră de a-l rambursa”.

La rândul său, Valeriu Chițan, președintele CNPF, menționează „semnificația educației financiare devine din an în an tot mai evidentă, mai cu seamă, în contextul evoluției social-economice și provocărilor caracteristice țărilor în tranziție. În această ordine de idei, pentru a susține imperativul responsabilizării consumatorilor și a spori încrederea acestora în produsele și serviciile financiare, este necesară implicarea autorităților întru realizarea activităților de informare și educare financiară, ca parte componentă a reformelor de reglementare și supraveghere”.

În ultimii 3 ani, volumul creditelor acordate persoanelor fizice de către bănci a crescut cu 7,5 miliarde lei, iar numărul cardurilor bancare în circulație – cu peste 450 de mii.

De cealaltă parte, sectorul de creditare nebancară a înregistrat în aceeași perioadă o creștere a numărului beneficiarilor de împrumuturi de aproape 360 mii, ceea ce înseamnă că timp de trei ani consecutiv, organizațiile de creditare nebancară au acordat, cel puțin, un credit nou în fiecare minut de lucru. Aceste evoluții indică o creștere rapidă a utilizării produselor financiare de către populație. De aceea este nevoie de un nivel mai înalt de cunoștințe financiare, pentru a preveni eventuale riscuri, inclusiv cel de supraîndatorare.

Astfel, notele analitice vor reflecta cele mai importante concepte și produse financiare cum sunt inflația, dobânda anuală efectivă, creditul de consum, leasing-ul financiar, asigurarea etc. Materialele vor fi difuzate în următoarele două luni și vor fi disponibile pe paginile web ale organizatorilor: www.bnm.md, www.cnpf.md și www.expert-grup.org. În același timp, campania va putea fi urmărită pe profilul de Facebook al proiectului „Învață! Dă sens banilor” https://www.facebook.com/dasensbanilor/, precum și pe alte platforme de socializare. Totodată, vor fi desfășurate concursuri la subiectele abordate, iar câștigătorii vor fi premiați.

Prima notă analitică, din seria lansată astăzi, se referă la sistemul financiar și poate fi accesată pe site-urile menționate. Publicarea materialelor analitice este o continuare a proiectului de educație financiară „Învață! Dă sens banilor”.


UK Government logos UK AIDUK MD CMYK

Această inițiativă este finanțată de către Ambasada Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru conținutul acesteia îi aparține autorului, și nu reflectă neapărat poziția Guvernului Britanic.

Sistemul financiar reprezintă un set de instituții care facilitează circulația pe piețele fnanciare a instrumentelor financiare. Altfel spus, sistemul financiar intermediază circulația banilor de la cei care acumulează economii (creditori) către cei care fac cheltuieli (debitori) pentru realizarea unor proiecte și pentru aceasta sunt gata să achite un anumit preț.

Și tu ești parte a sistemului financiar

De cele mai multe ori, interacționăm cu sistemul financiar fără să ne dăm seama, atunci când achităm factura la telefon, schimbăm valută  sau utilizăm cardul bancar. Dacă aceste operațiuni sunt relativ simple, atunci concepte precum inflația, dobânda, creditul, piața de capital și altele ne pot crea dificultăți. Înțelegerea sistemului financiar este foarte importantă pentru a putea lua decizii înțelepte care să sporească calitatea vieții noastre de zi cu zi. În același timp, ca și consumatori de servicii financiare suntem diferiți. Printre noi există persoane vulnerabile, cum ar fi persoanele cu venituri reduse, cele cu dizabilități, unele minorități etnice, familiile monoparentale, vârstnicii, etc. De aceea, sistemul financiar tinde spre incluziunea tuturor, oferind produse conform necesităților fiecăruia.

Instituții financiare

Circulația banilor este facilitată de anumite instituții cum ar fi băncile, organizațiile de creditare nebancară, asociațiile de economii și împrumut și alte entități specializate. Deoarece este vorba despre banii cetățenilor săi, statul impune standarde stricte de activitate acestor instituții. În Moldova standardele sunt stabilite de Banca Națională a Moldovei și de Comisia Națională a Pieței Financiare. Totodată, alte instituții de stat au un rol specific în cadrul sistemului financiar, cum ar fi prevenirea și combaterea spălării banilor sau protecția consumatorilor de servicii financiare.

Piețe financiare

Atunci când vrem să cumpărăm anumite bunuri mergem la piață, locul în care își dau întâlnire vânzătorii și cumpărătorii pentru a se înțelege asupra prețului. Tot așa este și în cazul banilor - furnizorii și solicitanții de fonduri se întâlnesc pe piața financiară pentru a cumpăra și a vinde produse și servicii financiare. O astfel de piață poate apărea sub diferite forme, în funcție de instrumentele care se tranzacționează. Spre exemplu, pe piața bancară se vând și se cumpără produse ale băncilor sub formă de credite sau depozite, pe piața valutară valute (euro, dolari, ruble etc.), iar pe cea de capital - acțiuni ale companiilor sau valori mobiliare de stat.

Instrumente financiare

Instrumentele financiare sunt niște produse care au drept scop stabilirea unor reguli în relațiile dintre participați. Relațiile pot fi de mai multe tipuri (de economisire, investire, creditare, asigurare, etc.) însă toate au la bază resurse financiare și aceleași concepte general acceptate. Pentru sistemul financiar național cele mai frecvente instrumente sunt cele caracteristice pieței bancare, însă există și altele care devin din ce în ce mai utilizate. Astfel, pe lângă produse clasice cum ar fi depozitele și creditele bancare mai sunt și împrumuturi nebancare sau depuneri de economii. De asemenea, leasingul financiar sau ipoteca devin produse obișnuite, iar asigurările tind să se extindă mai mult decât cele auto. În cele din urmă, pentru piața de capital sunt caracteristice instrumente precum acțiuni ale unor companii care pot fi cumpărate sau vândute prin intermediul bursei.

Accesează nota Accesează infograficul

Accesează nota (ru) Accesează infograficul (ru)


UK Government logos UK AIDUK MD CMYK

Această notă a fost finanțată de către Ambasada Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru conținutul acesteia îi aparține autorului, și nu reflectă neapărat poziția Guvernului Britanic.

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs pentru selectarea unei companii sau a unei persoaene fizice care să presteze servicii de mentenanță a siteurilor web aflate în proprietate (www.expert-grup.orgwww.scoalamea.md, www.bugetulmeu.md și www.budgetstories.md).

Sarcinile de bază includ:

 • Descoperire și înlăturare erori, inclusiv de cod;
 • Efectuarea lunară a procedurii de backup;
 • Reacționarea la notificările Expert-Grup vizavi de bugurile și/sau atacurile asupra siteurilor web și soluționarea imediată a problemelor descoperite;
 • Monitorizarea atacurilor cibernetice asupra website-urilor, inclusiv reacție 24/7 și raportare lunară a incidentelor depistate;
 • Disponibilitatea pentru dezvoltarea și includerea modulelor noi pe siteuri (submeniuri, contra cost suplimentar).

Durata contractului: 24 luni

Cerințe înaintate candidaților:

 • Companie înregistrată sau persoană fizică cu reședința pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Experiență cu mentenanța site-urilor de complexitate similară.

Pentru participare la concurs, candidații vor depune prin email la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. următoarele:

 • Oferta tehnică care va include experiența anterioară cu indicarea paginilor similare de a căror mentenanță se ocupă compania/persoana fizică ofertantă;
 • Copia certificatul de înregistrare pentru companii;
 • Portofoliu de clienți;
 • Oferta financiară cu indicarea prețului total pentru serviciile solicitate pentru 24 luni, fără includerea TVA.

Termenul limită de depunere a ofertelor – 22 ianuarie 2020, ora 10.00.

Vineri, 10 Ianuarie 2020 08:42

Cerere de ofertă - servicii logistice

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” solicită ofertă de preț pentru servicii logistice aferente organizării a unui atelier de instruire din cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”.

Atelierul de instruire va avea loc în perioada: 20 - 21 ianuarie 2020.                               

Furnizorul va trebuie să pună la dispoziție pentru fiecare zi de instruire următoarele servicii:

 • Sală de conferințe (1 sală * 2 zile); 
 • Proiector și ecran pentru cele 2 zile de instruire (1 + 1);
 • Instalație de flipchart și cel puțin 20 foi (1);
 • Pauze de cafea pentru 20 participanți. Câte 2 pauze de cafea pe zi. Fiecare pauză de cafea va  include cel puțin 2 produse de patiserie (20 participanți * 2 pauze/zi * 2 zile);
 • Prânz de tip fourchette pentru 20 persoane (20 participanți * 2 zile * 1 prânz/zi);
 • Apă în ambalaj de sticlă (40 sticle * 2 zile).

În vederea reducerii impactului asupra mediului, pe parcursul prestării servicilor furnizorul va evita la maxim folosirea consumabilelor  din hârtie și plastic. Mâncarea și băuturile vor fi servite în vase de ceramic/sticlă/etc destinate folosirii repetate.

Detalii importante: livrarea se va face la cota TVA zero. Expert-Grup va furniza toate documentele de suport necesare.

Furnizorii interesați sunt rugați să depună o ofertă de preț prin email la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  până la data de 14 ianuarie 2020, ora 19.00.

Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în parteneriat cu Centrul de Studii Politice Europene (CEPS) din Bruxelles anunță rezultatele celui de-al patrulea apel de participare la concursul „Youth Essay Prize Competition”, desfășurat în cele trei țări semnatare ale Acordurilor de Asociere și ZLSAC cu Uniunea Europeană: Moldova, Ucraina și Georgia.

La concurs au aplicat 64 de tineri (cu vârsta sub 30 de ani) cetățeni ai Georgiei, Moldovei și Ucrainei, care au scris eseuri în limba engleză, pe subiecte de interes privind Acordurile de Asociere și ZLSAC din cele trei țări și Uniunea Europeană. Printre finaliști se regăsește și o tânără de 18 ani din Moldova,Valeria Ciolac, originară din Bălți. 

Eseurile premiate pot fi accesate mai jos:

4th round winners

 Pe lângă aceasta, trei eseuri au primit premiul de merit:

4th round merit award

Președintelui juriului, Michael Emerson, cercetător asociat CEPS a menționat căa fost o adevărată plăcere să citesc toate eseurile. Pentru noi, cei care suntem implicați în procese oficiale, cum ar fi „armonizarea” legislației, ideile voastre sunt interesante și încurajatoare. Suntem impresionați de numărul mare de eseuri de înaltă calitate, pe mai multe direcții: calitatea lingvistică a textului, o motivație personală puternică, care a dat o notă umană eseurilor, dincolo de o abordare analitică rece; o înțelegere aprofundată a semnificației asocierii cu UE din punct de vedere politic/social; și, în sfârșit, o abundenţă de optimism sau determinare de a îmbunătăți lucrurile în anii ce vin”.

Președintele juriului a mai adăugat „conform metodologiei noastre, la prima etapă am selectat 20 din numărul total de 64 de eseuri pentru o examinare mai atentă. A fost problematic să alegem cele mai bune eseuri, în condițiile unor criterii extrem de fine de gradare a calității. O problemă particulară a fost calibrarea evaluării față de contribuitorii noștri, a căror vârstă și experiență academică sau profesională a variat de la un elev de 13 de ani până la un doctorand de 29 de ani, cu o vastă experiență în domeniu. Am decis să luăm în considerație factorul de vârstă, pentru a reflecta faptul că un tânăr de 13 de ani și unul de 29 de ani nu pot fi judecați după exact același standard. Fiind la a patra ediție a concursului, vom continua și în 2020 și 2021 cel puțin. Fiind implicat în toate cele patru ediții, sunt impresionat de creșterea atât a calității, cât și a numărului eseurilor. Și, nu în ultimul rând, vă mulţumesc tuturor pentru eforturile mari depuse la crearea eseurilor”.

Concursul a fost desfășurat în cadrul proiectului „Înțelegerea Acordurilor de Asociere și a Zonelor de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) dintre UE și Ucraina, Moldova și Georgia”, realizat cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare (Sida). Proiectul este coordonat de Centrul pentru Studii Politice Europene (CEPS) și realizat în parteneriat cu Institutul de Prognoză Economică și Consultanță Politică (IER) din Kiev, Centrul de consultanță Reformatics din Tbilisi și Centrul Analitic Independent Expert-Grup din Chișinău. 

Top 10 evenimente economice ale anului 2019 și top 10 provocări pentru 2020

Pe parcursul anului 2019, dinamica economică s-a stabilizat, fără a prezenta premise de accelerare. Indicele de Alertă Timpurie, calculat trimestrial de către Expert-Grup, denotă unele semne destul de timide de creștere a dinamicii economice, tendință care arată destul de nesigur pe fundalul tendințelor îngrijorătoare privind activitatea investițională privată, remiterile și exporturile. În schimb, politica bugetară expansionistă pentru al doilea an consecutiv urmează să impulsioneze activitatea investițională a statului, cu riscuri, însă, pentru creșterea economică din anii următori. 

Actuala ediție specială a  „Realității Economice” prezintă principalele 10 evenimente economice ale anului 2019, precum și principalele 10 provocări pentru anul 2020 (și nu doar), în opinia Expert-Grup. 

Top 10 evenimente economice ale anului 
1. Stabilizarea creșterii economice
2. Relaxarea politicii monetare
3. Reticența investitorilor
4. Adoptarea bugetului de stat pentru 2020
5. Finalizarea transparentizării acționarilor din băncile de importanță sistemică
6. Funcționarea legii salarizării
7. Scăderea volumului de transferuri din străinătate
8. Fluctuația exporturilor
9. Creșterea îndatorării populației și reglementarea sectorului de microîmprumuturi
10. Incorporarea rezultatelor recensământului populației din 2014 în statistica oficială.

Top 10 provocări economice ale anului 2020
1. Finanțarea deficitului bugetar planificat pentru 2020
2. Sub-executarea proiectelor investiționale publice cu finanțare externă
3. Aprovizionarea țării cu gaze naturale
4. Temperarea ritmurilor de creștere a veniturilor populației
5. Înăsprirea condițiilor pieții forței de muncă
6. Riscuri climaterice
7. Asigurarea independenței juridice și de decizie a BNM
8. Investigarea fraudelor din sectorul bancar
9. Răcirea economiei mondiale
10. Creșterea presiunilor pe contul curent

Realitatea economică (ro) Realitatea economică (en)

Topul celor mai importante evenimente economice ale anului 2019, dar și cele importante provocări pentru anul care vine, au fost aduse în discuție astăzi, 19 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă organizată de către Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”. În cadrul evenimentului a fost prezentată și evoluția Indicelui de Alertă Timpurie (IAT) - indicatorul dezvoltat după metodologia Expert-Grup, care indică pentru anul 2019 asupra stabilizării creșterii economice și o ușoară încetinire pentru 2020.

„Dinamica economică se va încadra în modelul specific ultimilor ani, iar în 2019 majorarea PIB-ului, cel mai probabil, nu va depăși nivelul de 5%. După declinul din 2015, creșterea PIB-ului s-a uniformizat și a oscilat între 4-5% - o fluctuație apropiată de rata naturală de creștere. Totuși, pe termen lung, se atestă o stabilizare a creșterii PIB-ului potențial în jurul valorii de 4%. Acest fapt reprezintă, mai degrabă, un semn de îngrijorare, în contextul în care capitalul și forța de muncă – factorii care asigură creșterea economică, cunosc evoluții slabe. Astfel că după faza de evoluție stabilă, ar putea urma o temperare a dinamicii PIB-ului efectiv și, implicit, a PIB-ului potențial” explică Adrian Lupușor, director executiv la Centrul Analitic Independent Expert-Grup și coautor al publicației.

În topul celor mai importante evenimente economice ale anului 2019, elaborat de experți se regăsesc: adoptarea bugetului de stat pentru 2020, dar și o serie de evenimente care au marcat sectorul financiar-bancar, cum sunt relaxarea politicii monetare, vinderea pachetului majoritar de acțiuni al B.C. Moldindconbank, creșterea gradului de îndatorare a populației și reglementarea sectorului de microîmprumuturi. Topul este completat și de o serie de constatări ce țin de competitivitatea economiei Republicii Moldova, în general, cum sunt reticența companiilor pentru noi investiții, dar și creșterea modestă a exporturilor.

În topul celor mai importante provocări pentru 2020, experții au inclus finanțarea deficitului bugetar planificat pentru 2020, capacitatea scăzută de implementare a investițiilor publice cu finanțare externă, aprovizionarea țării cu gaze naturale, asigurarea independenței juridice și de decizie a BNM, investigarea fraudelor din sectorul bancar, dar și evoluțiile îngrijorătoare ale pieței muncii.

Pentru anul 2020 deficitul bugetului public național este planificat la nivelul de 3,3% din PIB, ceea ce ridică semne de întrebare privind caracterul electoral al acestuia. Experții accentuează riscurile finanțării acestui deficit, deoarece recurgerea mai activă la împrumuturi pe intern de la băncile comerciale ar putea submina creditarea sectorului real, cu impact negativ asupra investițiilor și veniturilor companiilor. Nu în ultimul rând, o politică bugetară expansionistă în paralel cu o politică monetară relaxată prezintă anumite riscuri și pentru stabilitatea macrofinanciară pentru anul viitor.

Un alt subiect care se regăsește în topul Expert-Grup aduce în discuție existența unei potențiale crize a gazelor pentru anul 2020. Experții adaugă că riscul unei potențiale „crize a gazelor” este destul de mic. Cu toate acestea, însuși faptul că în 2020 pentru prima data vor fi implementate soluții alternative celor tradiționale (procurarea gazelor naturale tranzitate prin Ucraina), implică riscuri, deoarece mecanismele nu au fost testate anterior, iar pregătirile au avut loc în regim alert”, conchid experții.

Topul evenimentelor economice pentru anul 2019 și topul provocărilor pentru 2020 pot fi accesate pe site-ul expert-grup.org, la secțiunea Publicații/Realitatea Economică.

Despre „Realitatea Economică”

„Realitatea Economică” este o publicație economică trimestrială a Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, care identifică cele mai importante evoluții economice şi politice din țară. Publicația oferă o sinteză succintă, dar cuprinzătoare, cu privire la principalele tendințe și provocări din agricultură, industrie, comerț intern și extern, piața muncii, finanțe publice, sector financiar, mediu de afaceri și veniturile populației. Totodată, aceasta oferă scurte comentarii analitice pe marginea celor mai importante evenimente economice din ultima perioadă. Publicația se adresează jurnaliştilor economici, decidenţilor de politici, reprezentanților companiilor locale, străine şi băncilor comerciale, precum și a instituţiilor internaţionale, ambasadelor și partidelor politice.

 Realitatea economică (ro)

Înregistrarea evenimentul și o galerie de poze pot fi accesate mai jos.

Pagina anterioară567891011121314
Pagina 10 din 103

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce acțiuni sunt necesare pentru a susține companiile pe timp de coronacriză (alegeți maxim 3)?

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: