Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Centrul Analitic Independent Expert-Grup prezintă public raportul de audit al proiectului „Facilitarea participării cetățenilor la consolidarea unei reforme educaționale responsabile și la îmbunătățirea calității educației din Republica Moldova” / „Școala Mea”, finanţat de către Banca Mondială prin intermediul contractuluid de grant nr. TF15859. Proiectul a fost implementat în perioada 2014-2018.

Raportul de audit GPSA (en)


Raportul este disponibil doar în limba engleză.

La sfârșitul lunii martie și a primului trimestru din anul 2019 indicatorii activității bancare prezintă o situație stabilă în sector. Principalii indicatori financiari și prudențiali înregistrează valori cuprinse în limitele, sau chiar peste cele admise de banca centrală ceea ce determină o situație confortabilă pentru moment. Privit în mod agregat, sectorul bancar se prezintă a fi în continuare profitabil, suficient de capitalizat și cu un grad înalt de lichiditate pe termen scurt. 

Nivelul fondurilor proprii consemnează valori adecvate ceea ce menține nivelul de solvabilitate la un nivel superior cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 21–72%. Totuși componenta de bază a capitalului propriu este reprezentată de rezervele acumulate și profitul reportat din perioadele precedente, volumul căruia se poate modifica în cazul acordării dividendelor către acționari. 

Lichiditatea se prezintă a fi diferită de la o bancă la alta, dar indicatorii caracteristici se încadrează în limitele impuse. La nivel agregat se atestă un exces de resurse pe termen scurt și mai puțin pe termen lung. Această situație este determinată de structura de finanțare a băncilor care se bazează pe depozite pe termen scurt și care cu greu pot susține activitatea de creditare, în special credite investiționale pe termen lung.

Indicatorii de calitate a activelor continuă să se amelioreze pe fondul reducerii volumului de credite neperformante și creșterii volumului celor noi acordate. Rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 11,5%, cu oscilații între 5 și 29% în dependență de bancă. Totodată, pe moment,  volumul de fonduri proprii rămâne suficient de consistent pentru a acoperi eventuale șocuri neprevăzute. Atât la nivel agregat, cât și la nivel individual, sectorul bancar continuă acumularea de profit. Astfel, pentru primul trimestru al anului 2019 băncile au acumulat profit în sumă de 526,7 mil. MDL, cu 115 mil. mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. 

Intermedierea bancară își menține tendința de creștere cu accent mai pronunțat pe segmentul persoane fizice. La sfârșitul lunii martie soldul total al creditelor înregistrează o creștere de circa 13% față de aceeași perioadă a anului trecut sau cu 4,1 mlrd. MDL. Mai bine de jumătate din această creștere ( 70%) revine creditelor acordate persoanelor fizice care au devenit mult mai active atât pe partea de imobil cât și cea de consum. În același timp, volumul de finanțare acordat în monedă națională tinde să se consolideze, atingând o pondere de 63,1%, urmat de cel în EUR cu o pondere de aproximativ 25,3%. 

În urma aplicării metodologiei clasamentului performanței bancare, la sfârșitul T1:2019 rezultatele se prezintă în felul următor: topul este condus de băncile de importanță sistemică pentru sistemul bancar și financiar național, și anume B.C. Moldova-Agroindbank, urmată B.C. MobiasBanca, B.C. Moldindconbank și B.C. „Victoriabank”. Aceste bănci continuă să exceleaze la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, revenindu-le circa 88% din profitul acumulat la nivel de sector și 79% din totalul activelor bancare.

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul lunii martie 2019 putem menționa următoarele:

 • ·      Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: B.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. „Comerțbank”
 • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu total active deținute: B.C. „Victoriabank”; B.C.  Eximbank și B.C. „Moldindconbank”
 • Băncile cu cele mai calitative active: „EuroCreditBank”; B.C. Fincombank și B.C. ProCredit Bank
 • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldova-Agroindbank”; B.C. „Victoriabank” și „Moldindconbank”
 • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. „Moldova-Agroindbank”; B.C. „Moldindconbank” și B.C. „Mobiasbanca”

sweden logotype romania jp 5829119 Finanţat de Guvernul Suediei

Accesaţi aplicaţia interactivă

Expert-Grup,

Academia de Studii Economice a Moldovei

 și Centrul Național Anticorupție anunță deschiderea înregistrărilor la cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare”.

Cursul este unul opțional și este deschis pentru studenții din toate universitățile din țară, tineri jurnaliști și lideri de opinie, interesați de anticorupție și buna guvernare.

Cursul va cuprinde opt module, va valora 5 credite ECTS și va fi implementat pe durata anului universitar 2019 – 2020. Cele 8 module ale cursului vor aborda subiecte precum:

Modulul I. Aspecte introductive privind anticorupţia şi politicile de integritate în domeniul public;
Modulul II. Standarde de integritatea în sectorul privat;
Modulul III. Corupția și spălarea banilor;
Modulul IV. Corupţia în achizițiile publice;
Modulul V. Buna guvernare și practicile anticorupție în procesul de privatizare;
Modulul VI. Transparența bugetară și deschiderea guvernului: precondițiile prevenirii corupției;
Modulul VII. Buna guvernare și practicile anticorupție în sectorul bancar;
Modulul VIII. Politici de bună guvernare și politici anticorupție în firmele de stat și private.

Cursul va fi predat de experți internaționali, economiști ai Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, profesori ai Academiei de Studii Economice a Moldovei, practicieni, ofițeri ai Centrului Național Anticorupție și procurori anticorupție, iar abordarea practică și interactivă a subiectelor legate de anticorupție și buna guvernare (studii de caz, interacțiunea cu experți și practicieni din domeniu) va permite participanților să dezvolte abilități și competențe privind prevenirea corupției în domenii concrete cum sunt sectorul financiar, întreprinderi de stat, finanțe publice etc.

După finalizarea cursului, studenți vor primi o diploma de participare, semnată de către organizațiile partenere și posibilitatea publicării unui document de politici propriu pe paginile Expert-Grup și ASEM, iar studenții cu performanțe înalte vor putea beneficia și de un stagiu de practica la Expert-Grup si/sau Centrul Național Anticorupție.

Pentru înregistrarea la curs participanții sunt invitați să expedieze CV-ul și o scrisoare de motivare (max. 500 de cuvinte) la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până pe data de 31 mai 2019.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoană de contact Vladlen Cojocaru și la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  persoană de contact Tatiana Savva.


logo anticoruptie
Cursul este organizat în cadrul proiectului „Cursul anticorupție și buna guvernare”, implementat de Expert-Grup, finanțat de Open Society Foundation și cofinanțat de Fundația Soros-Moldova.

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei și Centrul Național Anticorupție lansează în cadrul unei conferințe dedicate cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare”. În cadrul evenimentului, cele 3 instituții partenere au semnat un memorandum multilateral de colaborare prin care își vor consolida eforturile pentru a include cursul interdisciplinar „Anticorupție și buna guvernare” în Curriculum-ul Academiei de Studii Economice a Moldovei, din toamna anului 2019. Cursul universitar este deschis studenților interesați de subiect din toate universitățile din țară, jurnaliștilor și liderilor de opinie și își propune să crească nivelul de informare și conștientizare în societate cu privire la costurile economice ale corupției, dar și cu privire la măsurile de diminuare ale acesteia în toate sectoarele economiei. Cursul va cuprinde opt module, va valora 5 credite ECTS și va fi implementat pe durata anului universitar 2019 – 2020. Acesta va fi predat de experți ai Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, profesori ai Academiei de Studii Economice a Moldovei, practicieni, ofițeri ai Centrului Național Anticorupție și procurori anticorupție.

Directorul executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, Adrian Lupușor a menționat în discursul de deschidere că „educația este principalul instrument în vederea combaterii pe termen lung corupției, deoarece doar într-o societate în care oamenii conștientizează care sunt costurile corupției și sunt bine informați cu privire la măsurile de prevenire a acestora, putem miza pe reforme eficiente anticorupție. În acest sens, proiectul își propune să instruiască tinerii cu privire la costurile corupției, dar și mecanismele de prevenire a corupției în activitatea profesională viitoare a acestora, atât în sectorul public, cât și cel privat. În acest sens, ne-am propus să facem un curs universitar cu aplicare practică care să permită participanților, prin abordări interactive (studii de caz, interacțiunea cu experți și practicieni din domeniu), să însușească abordări de buna guvernare și prevenire a corupției în domenii foarte concrete: sector financiar, întreprinderi de stat, finanțe publice etc”.

„Promovarea unei educații și culturi în domeniul integrității și bunei guvernări este importantă pentru întreaga populație a Republicii Moldova, în special pentru tineri, cei care în scurt timp vor prelua conducerea acestui stat, la nivel central sau local, în instituții publice sau private. Prin lansarea acestui curs universitar, sperăm că le vom oferi studenților noștri, o șansă în plus pentru viitorul lor profesional” a menționat Grigore Belostecinic, rectorul Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Ion Pruteanu, șef al Direcției educație anticorupție din cadrul Centrului Național Anticorupție este de părere că „includerea cursului „Anticorupţie şi buna guvernare” în Curriculum-ul universitar este necesară şi avem certitudinea că va contribui la educarea unei noi generaţii de specialişti în diferite domenii, mult mai activi şi curioşi să cunoască şi să promoveze standarde de integritate în profesiile pe care le vor exercita. Noi vom oferi studenţilor, prin intermediul acestui curs, oportunitatea de a cunoaşte multe lucruri noi din primă sursă – cei care realizează atribuţiile de prevenire şi combatere a corupţiei ale autorităţilor anticorupţie din ţară”.

„Este important că în procesul de educare şi fortificare a culturii juridice şi de integritate, care este unul premărgător prevenirii şi combaterii corupţiei, sunt implicaţi actori distinşi, autorităţile statului, societate civilă şi instituţia academică, iar prin formare şi sensibilizare în spiritul valorilor morale şi demnităţii umane, vom putea educa generaţii de cetăţeni oneşti şi integri, responsabili şi intoleranţi la orice manifestare de corupţie”, a conchis Ion Pruteanu.

Alexandru Musteață, directorul departamentului „Buna Guvernare” din cadrul Fundației Soros-Moldova, a reiterat necesitatea educării unei generații bine informate privind standardele de integritate - a unei generații pregătite să combată și prevină corupției atât în sectorul public, cât și cel privat. „Viziunea noastră este să îmbunătățim prin educație, să ajutăm tânăra generație să conștientizeze necesitatea bunei guvernări în toate domeniile, iar cursul lansat astăzi reprezintă unul dintre eforturile noastre în acest domeniu”.

La finalul conferinței, Tatiana Savva, coordonatoarea acestui proiect a invitat toți studenții interesați să aplice la curs, prin expedierea CV-ului, expresiilor de interes și a confirmării statutului de student la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Perioada de aplicare va fi deschisă până pe data de 31 mai 2019.

Contacte pentru mass-media: Natalia Chitii, specialist în comunicare, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Înregistrarea evenimentului și o galerie de poze pot fi accesate mai jos.


Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Cursul anticorupție și buna guvernare”, implementat de Expert-Grup, finanțat de Open Society Foundation și cofinanțat de Fundația Soros-Moldova.

Perioada de implementare: martie 2019 - august 2020

Donator: Fundația pentru o Societate Deschisă și Fundația Soros Moldova

Scopul proiectului este creșterea gradului de informare, conștientizare și capacitate a studenților, jurnaliștilor și liderilor de opinie cu privire la fenomenul corupției și măsurile de diminuare a riscurilor și consecințelor corupției în toate sectoarele economice prin intermediul unui curs interdisciplinar integrat în curricula Academiei de Studii Economice a Moldovei. Cursul va fi deschis pentru toți studenții din toate universitățile din Moldova, dar și pentru alte părți interesate jurnaliști, bloggeri, lideri de opinie etc.

Cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare" va cuprinde opt module și va fi predat pe durata unui an universitar 2019/2020 (septembrie 2019 - iunie 2020) de către profesori ai Academiei de Studii Economice a Moldovei, practicieni, ofițeri ai Centrului Național Anticorupție, procurori anticorupție și economiști ai Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”.

Modulul I. Aspecte introductive privind anticorupţia şi politicile de integritate în domeniul public;
Modulul II. Standarde de integritatea în sectorul privat;
Modulul III. Corupția și spălarea banilor;
Modulul IV. Corupţia în achizițiile publice;
Modulul V. Buna guvernare și practicile anticorupție în procesul de privatizare;
Modulul VI. Transparența bugetară și deschiderea guvernului: precondițiile prevenirii corupției;
Modulul VII. Buna guvernare și practicile anticorupție în sectorul bancar;
Modulul VIII. Politici de bună guvernare și politici anticorupție în firmele de stat și private.

Fiecare modul se va axa pe aspecte teoretice, cât și exemple practice (30% - teorie, 35% - studii de caz, 35% - analiza unui caz real).

Cursul „Anticorupție și buna guvernare” va fi organizat în partneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei și Centrul Național Anticorupție. La finalizarea cursului, studenții vor primi primesc 5 credite ECTS (European Credit Transfer System).

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție și Academia de Studii Economice a Moldovei au deosebita plăcere să Vă invite să participați la conferința de lansare a cursului universitar „Anticorupție și buna guvernare”. Evenimentul va avea loc miercuri, 24 aprilie 2019, cu începere de la ora 10.00, în sala 103 a blocului F al Academiei de Studii Economice a Moldovei (vedeți agenda evenimentului în atașament).

În cadrul evenimentului, cele 3 instituții partenere vor prezenta cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare” care va deveni parte a curriculei universitare a Academiei de Studii Economice a Moldovei, în calitate de curs opțional, din toamna anului 2019. Cursul universitar își propune să crească nivelul de informare, conștientizare a studenților, jurnaliștilor și liderilor de opinie cu privire la riscurile corupției și măsurile de diminuare ale acestora în toate sectoarele economice. Acesta va cuprinde opt module de predare care vor acoperi instrumentele publice, sectorul privat și instrumentele de responsabilizare a cetățenilor, care vor fi predate de către profesori ai Academiei de Studii Economice a Moldovei, practicieni, ofițeri ai Centrului Național Anticorupție, procurori anticorupție și economiști ai Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”.

Evenimentul își va ține lucrările în limba română. Pentru a vă înregistra la eveniment, vă rugăm să completați formularul de mai jos, până pe data de 22 aprilie 2019. Dacă aveți nevoie de clarificări și/sau explicații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoana de contact Natalia Chitii, specialist în comunicare.

Agenda evenimentului

Înregistrare la eveniment:


Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Cursul anticorupție și buna guvernare”, implementat de Expert-Grup, finanțat de Open Society Foundation și cofinanțat de Fundația Soros-Moldova.

Data inițială: Miercuri, 17 Aprilie 2019

Centrul Analitic independent Expert-Grup a actualizat informaţia cu privire la concursul pentru identificarea a 5 organizații ale societății civile din Republica Moldova în calitate de parteneri regionali pentru implementarea proiectului „Informează, Abilitează și Acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” .


Persoanele interesate să participe la concursul anunţat sunt rugate să acceseze termenii de referinţă, ghidul de aplicare şi formularul de buget anexaţi.

Întrebările cu referire la modul şi condiţiile depunerii solicitării de grant sosite pînă la data de 22 mai le puteţi accesa aiciRubrica respectivă se va actualiza odată cu primirea noilor întrebări. Întrebările pot fi adresate până la data de 20 mai.

Termenul de depunere a dosarelor a fost extins cu zece zileDosarul trebuie trimis prin email la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  până la data de 25 mai 2019, ora 18.00. Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (persoană de contact: Dumitru Budianschi, manager de proiect). 

Ghidul de aplicare la programul de grant (ro)  Termeni de referință (ro)  Formular buget

Grant Call Guidelines (en)   Terms of reference (en)  

Întrebări și răspunsuri  

Centrul Analitic independent Expert-Grup  anunță concurs pentru identificarea unei companii care să presteze servicii de elaborare a manualului de identitate vizuală (Brand-book)  pentru proiectul „Informează, Abilitează și Acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” în corespundere cu termenii de referință anexați.

Manualul de identitate vizuală va include identitatea și elementele de design a instrumentelor și produselor de comunicare și vizibilitate astfel încât să reflecte obiectivele, mesajele cheie și rezultatele proiectului.Manualul de identitate vizuală se va conduce de următoarele obiecte specifice ale Strategiei de comunicare și vizibilitate a proiectului:

 • OBIECTIV 1 - Creșterea nivelului de informare și conștientizare în rândul populației și al societății civile locale a procesului bugetar și a bugetării participative prin intermediul instrumentelor și produselor de comunicare (platforma de audieri publice, analize, coaliții, toolkit-uri, instruiri etc). 
 • OBIECTIV 2 - Îmbunătățirea percepției asupra bugetării participative și creșterea gradului de înțelegere a impactului acestui proces asupra comunității, prin intermediul instrumentelor și produselor de comunicare (platforma de audieri publice, analize, coaliții, toolkit-uri, instruiri, etc.
 • OBIECTIV 3 - Asigurarea vizibilității la nivel local și național a rezultatelor și produselor proiectului, realizând Planul de Acțiuni al Strategiei de Comunicare.

Cerințe minime înaintate candidaților:

 • Compania trebuie să fie înregistrată oficial pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul solicitat;
 • Capacitatea de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
 • Experiența anterioară de lucru în proiecte finanțate de UE sau de alți parteneri internaționali de dezvoltare va fi considerată un avantaj.

Pentru participare la concurs, compania va depune prin email la:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :

 • ·      O scurtă descriere a organizației (1-2 pagini);
 • Certificatul de înregistrare al companiei;
 • Portofoliul clienților;
 • Portofoliul experienței de servicii similare;
 • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în Euro, la cota TVA 0%);
 • Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).

Termenul limită de depunere a ofertelor: 6 mai 2019, ora 18:00

Termeni de referinţă:TOR manual de identitate vizuală

Reprezentanții asociațiilor obștești, grupurilor informale, activiștii civici și mass-media sunt invitați la sesiunile de informare organizate în cadrul Proiectului Dezvoltarea Societății Civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Fundația Konrad Adenauer.

În cadrul acestui proiect, cu durata de implementare de trei ani, vor fi oferite granturi în valoare totală de circa 3 milioane de euro. Programul de grant este adresat organizațiilor societății civile locale, ce desfășoară activități în afara orașului Chișinău și care sunt direct responsabile de implementarea lor. Vor fi finanțate peste 150 de propuneri de proiecte, orientate spre promovarea principiilor bunei guvernări. O atenție specială va fi acordată proiectelor ce au drept obiectiv monitorizarea procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE.

În cadrul sesiunilor de informare, ce vor avea loc în toate regiunile Republicii Moldova, potențialii beneficiari de granturi vor fi informați privind modalitățile de elaborare și depunere a dosarului, criteriile de selectare a beneficiarilor precum și activitățile planificate în cadrul inițiativei. Sesiunile de informare vor fi organizate în următoarele localități:

 • regiunea SUD - Cimișlia, Căușeni, Cahul. Detalii și confirmări: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • regiunea CENTRU - Orhei, Anenii Noi. Detalii și confirmări: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • regiunea NORD - Soroca, Bălți, Edineț. Detalii și confirmări: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • UTA GAGAUZIA - Comrat, Ceadîr-Lunga. Detalii și confirmări: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendarul și agendele sesiunilor de informare pot fi accesate aici:  https://www.dezvolt.md/calendar.

Accesează aplicațiile de monitorizare

Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro