Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Peste 400 de elevi și studenți din Chișinău, Bălți, Cahul și Ungheni au participat, în ultimele două luni, la sesiunile de informare organizate de Banca Națională a Moldovei (BNM) în parteneriat cu Expert-Grup, care desfășoară în comun proiectul de educație financiară „Învață! Dă sens banilor”. 

În cadrul întrunirilor, a fost testat nivelul de cunoaștere, în rândul tinerilor, a domeniului financiar-bancar. Una dintre concluzii relevă că aceștia posedă anumite cunoștințe teoretice, mai puțin însă competențe și aptitudini practice. Participanții au menționat că gestionarea banilor este cel mai important subiect referitor la finanțele personale și că ar dori să își dezvolte cunoștințele și aptitudinile financiare. Interacțiunea cu tinerii a relevat că aceștia cunosc, de exemplu, ce este inflația, însă nu conștientizează impactul acesteia asupra vieții cotidiene.

Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, susține că banca centrală a Moldovei va depune eforturi sporite pentru a educa financiar societatea. „Educația financiară este o investiție în viitorul societății, de aceea optăm pentru consolidarea și dezvoltarea educației financiare la nivelul întregii țări, astfel încât consumatorii să fie bine informați și protejați”, subliniază șeful băncii centrale.

La rândul său, Dumitru Pîntea, coordonator al proiectului din partea „Expert-Grup” spune că „există un interes sporit în rândul tinerilor de a afla cât mai multe despre sistemul financiar, inclusiv cine sunt participanții, ce produse aceștia oferă sau care este rolul instituțiilor de reglementare și supraveghere. Cu toate acestea, momentan nu prea există surse care să le transmită informațiile respective într-un mod cât mai simplu și prietenos”.

În continuare, proiectul „Învață! Dă sens banilor” trece la faza de elaborare a materialelor informative care să reflecte cele mai importante evenimente cu impact financiar semnificativ în viața unui om,  explicate pe înțelesul tuturor. Proiectul a fost lansat la sfârșitul lunii martie curent, cu scopul de a spori în rândul tinerilor nivelul de înțelegere a principalelor concepte și produse financiar-bancare, astfel încât, ajunși în fața unor situații, aceștia să ia decizii corecte în gestionarea propriilor venituri.

 

 

 

 

 

 

Accează pagina proiectului

După 5 ani de implementare a DCFTA, constatăm cu fermitate impactul pozitiv net al acestuia. În perioada 2015-2018, exporturile totale au crescut cu 1,5 miliarde USD sau cu 34% față de 4 ani de până la semnarea DCFTA (2011-2014), fapt ce a compensat pierderile pe piața CSI, fiind o creștere de două ori mai rapidă față de exporturile pe alte piețe. Drept rezultat, Uniunea Europeană și-a consolidat pozițiile drept principală piață de desfacere pentru exportatorii moldoveni. Circa 40% din această creștere a fost determinată în mod exclusiv de DCFTA (impactul net), alți factori fiind dinamica economică din România și Germania, importurile din UE, efectul inerțial sau cel sezonier. Astfel, efectul net al DCFTA a constituit circa 600 milioane USD.

Exporturile de produse agroalimentare au beneficiat mai mult de DCFTA în comparație cu cele de produse industriale. În 2015-2018, exporturile de produse agroalimentare au crescut cu 820 milioane USD față de 2011-2014 (+52%), în timp ce exporturile de produse industriale au crescut cu 761 milioane USD sau cu 26%, în aceeași perioadă. Totodată, impactul net al DCFTA asupra exporturilor de produse agroalimentare a fost de circa 3 ori mai mare față de impactul asupra exporturilor de produse industriale (475 milioane USD față de 128 milioane USD). Aceasta a spulberat definitiv temerile privind potențialul impact negativ al liberalizării comerțului cu UE asupra sectorului agroalimentar, care este mai puțin competitiv. Cauza ține, pe de o parte, de efectul marginal mai sporit al DCFTA asupra exporturilor de produse agroalimentare, în timp ce comerțul cu produsele industriale deja era aproape în totalitate liberalizat până la intrarea în vigoare a DCFTA; pe de altă parte, existența perioadelor de tranziție pentru cele mai vulnerabile sectoare agroalimentare autohtone a permis evitarea unui șoc competitiv asupra producătorilor autohtoni în rezultatul liberalizării comerțului cu UE.

Comerțul dintre Moldova și Uniunea Europeană a devenit mult mai echilibrat grație creșterii rapide a exporturilor pe piața UE și reducerii importurilor de produse industriale din UE. Nivelul de acoperire a importurilor cu exporturi a crescut vizibil de la 47% în medie din 2011-2014 la media de 66% din 2015-2018, în timp ce acest indicator a scăzut dramatic în cazul comerțului cu CSI, iar în raport cu alte state – a crescut de două ori mai lent. Prin urmare, DCFTA a contribuit la atenuarea presiunilor asupra balanței comerciale și, respectiv, asupra contului curent, fiind un element important care securizează stabilitatea macrofinanciară a țării.

Pe lângă performanțele pozitive ale comerțului extern în contextul DCFTA, există îngrijorări privind concentrarea exporturilor fapt ce denotă riscuri privind durabilitatea creșterii de până acum și carențe privind competitivitatea producătorilor autohtoni. În pofida creșterii impresionante a exporturilor, constatăm că peste jumătate din exporturile de produse industriale sunt orientate pe o singură piață (România), iar peste jumătate din exporturile de produse agroalimentare sunt orientate doar pe 3 piețe (România, Italia și Marea Britanie). Problema concentrării ține și de structura produselor exportate, iar pe parcursul implementării DCFTA acest nivel de concentrare a crescut. Aceasta relevă o serie de riscuri evidente care derivă din dependența exporturilor de cererea de pe câteva piețe din UE, precum și scoate în evidență nivelul scăzut al competitivității producătorilor autohtoni.

Îngrijorările privind competitivitatea scăzută a producătorilor autohtoni sunt confirmate și de nivelul scăzut de sofisticare tehnologică a exporturilor moldovenești pe piața UE. Astfel, dacă analizăm top-15 categorii de produse exportate (la nivel de 4 cifre, conform clasificării HS) agroalimentare și industriale, care constituie peste 90% din totalul exporturilor spre UE, circa ¾ din totalul exporturilor de produse agroalimentare sunt produse primare, cu un nivel minim sau zero de procesare (produse primare), iar absolut toate produsele industriale exportate sunt low tech (conform clasificării WITS a Băncii Mondiale). Mai mult decât atât, în cazul exporturilor de produse agroalimentare, în pofida creșterilor impresionante a exporturilor de produse primare (ex: semințe de floarea soarelui, grâu sau fructe), au scăzut exporturile de produse cu un nivel mai avansat de procesare (uleiuri din semințe de floarea soarelui, sucuri de fructe sau produse de panificație și patiserie). În cazul exporturilor de produse industriale, peste jumătate din acestea nu poartă originea Republicii Moldova din cauza unui nivel insuficient de procesare, fiind catalogate drept re-exporturi. Este cazul în special a cablurilor electrice pentru industria automotive și a articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte. Prin urmare, în pofida evoluțiilor pozitive din punct de vedere a volumelor de exporturi, constatăm o contribuție mai curând limitată a acestora la generarea de valoare adăugată brută în economie, precum și carențe semnificative de competitivitate.

Pentru următorii 5 ani, politicile publice în contextul implementării DCFTA trebuie să țintească 2 priorități strategice privind creșterea cantitativă și calitativă a exporturilor pe piața UE. Dinamica și structura exporturilor Moldovei pe piața UE din ultimii ani denotă faptul că primele efecte ale DCFTA s-au propagat mai mult prin intermediul eliminării barierelor tarifare (eliminarea taxelor vamale și aplicarea contingentelor tarifare) și mai puțin prin intermediul investițiilor și competitivității. Prin urmare, în lipsa valorificării mai plenare a oportunităților DCFTA și a unor schimbări sistemice și structurale mai profunde, beneficiile DCFTA observate până acum ar putea avea un caracter temporar, iar carențele fundamentale de competitivitate a producătorilor autohtoni ar putea perpetua. În acest context, politicile publice ar trebui să țintească pentru următorii 5 ani două priorități strategice: (i) asigurarea continuității și ireversibilității creșterii cantitative a exporturior pe piața UE; și (ii) sporirea calității exporturilor pe piața UE prin creșterea diversificării și valorii adăugate generate de acestea pentru economie. În acest sens sunt necere următoarele acțiuni:

 • Promovarea atractivității investiționale a Moldovei peste hotare ar trebui să țintească domenii de producere cu valoare adăuată înaltă, în special în activitățile care folosesc materia primă locală pentru procesare și care asigură un nivel mai înalt de sofisticare tehnologică a exporturilor. Având în vedere constrângerile tot mai evidende privind disponibilitatea forței de muncă, din cauza factorilor demografici și a migrației, este necesară tranziția de la investiții și exporturi bazate pe costul redus al forței de muncă spre investiții care valorifică materia prima locală și implică un transfer tehnologic mai mare. În acest sens, este imperativă implementarea plenară a Strategiei privind atragerea investițiilor și promovarea exporturilor pentru 2016-2020, aceasta conținând toate măsurile de politici specifice în acest sens.
 • Modernizarea infrastructurii calității, prin sporirea eficienței Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în facilitarea exporturilor de produse agroalimentare, precum și modernizarea și extinderea rețelei de laboratoare de certificare a conformității produselor agroalimentare cu cerințele UE. În acest context, este imperativă obținerea permisiunii de a exporta produse de origine animalieră pe piața UE.
 • Elaborarea unor programe de suport tehnic și financiar pentru companii, în special cele mici și mijlocii, în procesul de implementare a standardelor UE.
 • Informarea mai activă în rândul întreprinderilor mici și mijlocii cu privire la cerințele tehnice privind accesul pe piața comunitară. La fel de importantă este și promovarea schimbului de experiență dintre companiile care au reușit să exporte pe piața UE și cele care intenționează să acceadă pe această piață.

Descarcă publicația 

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță extinderea termenului limită pentru aplicare la concursul de selectare a unei persoane fizice/persoane juridice care să elaboreze două videografice în cadrul proiectului de educație financiară „Învață! Dă sens banilor

Persoana fizică/juridică selectată va fi responsabilă de producerea a două videografice pe următoarele subiecte:

 •  Videografic 1 – procesul de economisire;
 •  Videografic 2 - procesul de creditare.

Conceptul și scenariul urmează a fi convenit împreună cu organizatorii. Scenariul video și sonorizarea urmează a fi în limba română.Predarea materialelor finale în diferite formate (pentru TV, pagini web).

Termen de livrare: 05 august 2019 (videografic nr.1); 30 august 2019 (videografic nr. 2).

Durata: până la un minut fiecare videografic

Cerințe minime față de candidați:

 • 2 ani experiență similară în producerea videograficelor;
 • Experiență anterioară de lucru cu subiecte economice;
 • Capacitate de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
 • Experiență anterioară de lucru în proiecte finanțate de UE sau de alți parteneri internaționali de dezvoltare va fi considerată un avantaj.

Companiile și persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele tehnice și financiare care vor conține următoarele:

 • CV-ul persoanei sau o scurtă descriere a organizației;
 • Portofoliul clienților;
 • Portofoliul care descrie experiența acesteia în domeniu și a serviciilor similare prestate;
 • Onorariul total net (pentru persoane fizice) pe care îl solicită pentru prestarea acestor servicii. 

Ofertele trebuie transmise prin email până pe 12 iulie 2019, ora 19.00 la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la numărul de telefon 079033684, persoană de contact – Iulia Sîrghi-Zolotco, director serviciu administrativ, financiar și comunicare Expert-Grup sau 069313003 -  Dumitru Pîntea, economist Expert-Grup

În baza ofertelor evaluate Expert-Grup va forma roosterul de persoane fizice și companii care ulterior vor fi contractate pe parcursul anului pentru executarea sarcinilor similare.

La sfârșitul lunii mai 2019 indicatorii cheie ai sectorului bancar rămân la un nivel adecvat, inclusiv cei ai lichidității și solvabilității. Atât la nivel agregat cât și la nivel individual băncile continuă a fi profitabile și bine capitalizate, având totodată suficiente resurse pentru a susține extinderea activității de creditare. După o creștere susținută în primele 5 luni ale anului, extinderea creditării s-ar putea tempera după ultima decizie de politică monetară care urmărește printre altele creșterea ratei de bază până la nivelul de 7% și ajustarea cu 3 p.p. a normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă pentru a descuraja intermedierea în valută. 

Nivelul fondurilor proprii consemnează valori adecvate ceea ce menține nivelul de solvabilitate la un nivel superior, cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 20 –68%. Totuși componenta de bază a capitalului propriu este reprezentată de rezervele acumulate și profitul reportat din perioadele precedente, volumul căruia se poate modifica în cazul acordării dividendelor către acționari.

Indicatorii de lichiditate prezintă o poziție confortabilă pe termen scurt și una mai puțin confortabilă pe termen lung. La nivel agregat se atestă un exces de resurse pe termen scurt, circa 53% din active fiind reprezentate de active lichide (VMS, rezerve obligatorii, Certificate ale BNM) și doar 44% de credite. De cealaltă parte, la nivel individual pentru băncile mari este caracteristic un nivel ridicat al lichidității pe teren scurt în detrimentul celei pe termen lung, în timp ce pentru băncile mici situația este una opusă.

Calitatea activelor continuă să se amelioreze pe fondul reducerii volumului de credite neperformante și creșterii volumului celor noi acordate. Rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 10,9%, cu oscilații între 5 și 26% în dependență de bancă. Totodată, volumul de fonduri proprii rămâne suficient de consistent pentru a acoperi eventuale șocuri neprevăzute.

Atât la nivel agregat, cât și la nivel individual, sectorul bancar continuă acumularea de profit. Astfel, în primele 5 luni ale anului 2019 băncile au acumulat profit în sumă de 901 mil. MDL, cu aproximativ 165 mil. MDL mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Volumul creditelor noi acordate este în creștere atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. La sfârșitul lunii mai soldul total al creditelor înregistrează o valoare de o aproximativ 37,9 mlrd. MDL, în creștere cu circa 16% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, continuă boom-ul creditării gospodăriilor casnice (+39% f-a-p), atât pe segmentul creditelor imobiliare cât și a celor de consum. De cealaltă parte, creditarea persoanelor juridice accelerează (+8% f-a-p), cele mai active sectoare fiind cel al construcțiilor, agricultura și mediul financiar nebancar. 

În urma aplicării metodologiei clasamentului performanței bancare, la sfârșitul lunii mai 2019 rezultatele se prezintă în felul următor: în top se regăsesc bănci de importanță sistemică, dar și alte bănci cu rezultate solide în ultima lună, respectiv B.C. Moldova-Agroindbank, urmată de B.C. MobiasBanca, B.C. Moldindconbank, și B.C. ProCredit Bank. Primele trei bănci excelează la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, (revenindu-le circa 75% din profitul acumulat la nivel de sector și 62% din totalul activelor bancare), în timp ce următoarea consemnează cel mai redus nivel a creditelor neperformante.

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul lunii mai 2019 putem menționa următoarele:

 • Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: B.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. Comerțbank
 • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu total active deținute:  B.C. Victoriabank; B.C. Eximbank și BCR Chișinău
 • Băncile cu cele mai calitative active: B.C. ProCredit Bank; B.C. Fincombank și B.C. EuroCreditBank
 • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldindconbank”; B.C. Moldova-Agroindbank și B.C. ProCredit Bank
 • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. Moldova-Agroindbank; B.C. Moldindconbank și B.C. Mobiasbanca

logo Sweden    Finanțat de Guvernul Suediei

Accesați aplicația interactivă

Deși reforma finanțelor publice locale începută în 2013 și-a propus implementarea unui mecanism de formare a bugetelor locale care să crească gradul de autonomie financiară a autorităților publice locale, în perioada de după reformă s-a constat o tendință opusă. Analiza principalelor tendințe în evoluția veniturilor consolidate a unităților administrativ-teritoriale de nivelul doi, în perioada anilor 2016 – 2018 relevă că dependența autorităților locale de transferurile de la bugetul de stat a sporit, iar autonomia financiară s-a diminuat. Concluzia aparține studiului prezentat astăzi de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”.

„Principalele cauze ale diminuării gradului de autonomie financiară vin din structura surselor de venit, dar și din măsurile administrative luate în ultima perioadă. Veniturile din sursele ce stau la formarea bugetelor locale au o capacitate mai joasă de creștere în comparație cu principalele surse ale bugetului de stat. De asemenea, sursele locale de venit, cum ar fi: impozitele pe proprietate, taxele locale, veniturile din proprietate, serviciile prestate de autorități și altele au o pondere destul de mică în bugetele locale, de circa 11%. Astfel, chiar și o creștere a acestora peste media creșterii veniturilor bugetului de stat, nu ar schimba radical situația. În aceste condiții, includerea altor surse de venit pentru APL este absolut necesară. În primul rând este vorba de veniturile din impozitul pe venit persoane juridice”, susține Dumitru Budianschi, director de program în cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” și autor al studiului.

O altă problemă adusă în discuție de autor este că forma actuală de formare a veniturilor bugetelor locale nu este echitabilă. „Sistemul actual nu este echitabil pe două dimensiuni. Evoluția veniturilor bugetare per cap de locuitor arată că sistemul aplicat în Găgăuzia este cu mult mai avantajos decât cel aplicat în raioane și municipiile Chișinău și  Bălți. Găgăuzia a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor și cel mai înalt nivel al veniturilor bugetare exprimate per cap, depășind chiar și mun. Chișinău cu circa 5,1%, nemaivorbind de raioane, care au circa 74% din nivelul înregistrat în Găgăuzia. În aceste condiții soluția ar fi aplicarea unui sistem similar și pentru raioane. O altă dimensiune ce merită a fi analizată mai atent este capacitatea sistemului actual de a stimula dezvoltarea economică acolo unde există potențial de creștere. Adică, sistemul trebuie să lase suficiente resurse în unitățile administrative în care există potențial de creștere, în primul rând, în municipiile Chișinău și Bălți”.

Autorul mai adaugă că veniturile totale fără transferuri de la bugetul de stat ale autorităților publice locale sunt inadmisibil de joase, pentru ca acestea să poată răspunde efectiv și eficient la necesitățile locale. Din totalul de resurse bugetare la nivel de țară la bugetele locale revin circa 25%, inclusiv transferurile de la bugetul de stat. Însă, fără transferuri, acestea formează doar 7,5%, din care la APL I revine 2,8% și 4,7% la APL II. Astfel, se poate constata că în concepția actuală de formare a bugetelor locale se consideră că de competențele APL I ar ține doar circa 2,7% din competențele pe țară, fapt ce nu corespunde realității. Acest lucru de fapt este recunoscut și de autorități prin faptul că în ultimii ani au sporit intervențiile în localități prin cheltuieli direct din bugetul de stat, dar și prin sporirea nivelului de transferuri.

Contacte pentru mass-media: Natalia Chitii, specialist în comunicare, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Accesați publicația

Accesați înregistrarea video a evenimentului și o galerie de poze mai jos.

 


logo Sweden     Finanţat de Guvernul Suediei

 Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs de selectare a unei persoane fizice/persoane juridice care să elaboreze două videografice în cadrul proiectului de educație financiară „Învață! Dă sens banilor”.

 

 

 

 

 

Persoana fizică/juridică selectată va fi responsabilă de producerea a două videografice pe următoarele subiecte:

 •  Videografic 1 – procesul de economisire;
 •  Videografic 2 - procesul de creditare.

Conceptul și scenariul urmează a fi convenit împreună cu organizatorii. Scenariul video și sonorizarea urmează a fi în limba română. Predarea materialelor finale în diferite formate (pentru TV, pagini web).

Termen de livrare: 30 iulie 2019 (videografic nr.1); 30 august 2019 (videografic nr. 2).

Durata: până la un minut fiecare videografic

Cerințe minime față de candidați:

 • 2 ani experiență similară în producerea videograficelor;
 • Experiență anterioară de lucru cu subiecte economice;
 • Capacitate de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
 • Experiență anterioară de lucru în proiecte finanțate de UE sau de alți parteneri internaționali de dezvoltare va fi considerată un avantaj.

Companiile și persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele tehnice și financiare care vor conține următoarele:

 • CV-ul persoanei sau o scurtă descriere a organizației;
 • Portofoliul clienților;
 • Portofoliul care descrie experiența acesteia în domeniu și a serviciilor similare prestate;
 • Onorariul total net (pentru persoane fizice) pe care îl solicită pentru prestarea acestor servicii. 

Ofertele trebuie transmise prin email până pe 2 iulie 2019, ora 19.00 la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la numărul de telefon 079033684, persoană de contact – Iulia Sîrghi-Zolotco, director serviciu administrativ, financiar și comunicare Expert-Grup sau 069313003 -  Dumitru Pîntea, economist Expert-Grup

În baza ofertelor evaluate Expert-Grup va forma roosterul de persoane fizice și companii care ulterior vor fi contractate pe parcursul anului pentru executarea sarcinilor similare.

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță extinderea termenului limită privind concursul pentru selectarea unei companii sau a unei persoane fizice pentru prestarea serviciilor de elaborare a hărții interactive pentru vizualizarea obiectelor de excavații miniere și colectarea sesizărilor de la cetățeni privind neregulile depistate.

Harta va fi elaborată în cadrul proiectului „Utilizarea resurselor naturale: îmbunătățirea evidenței și transparenței”. Scopul major al proiectului este contribuirea într-un mod efectiv la implementarea de către autorități a unor mecanisme și măsuri de evidență veridică și transparentă a exploatării substanțelor minerale utile larg răspândite.

Compania sau persoana selectată va fi responsabilă de elaborarea platformei digitale (hărții interactive) de vizualizare a locațiilor de excavații miniere (cariere) din Republica Moldova și instrumentelor de informare, consultare și sesizare a neregulilor depistate de către cetățeni.

Descrierea detaliată a sarcinii tehnice precum și criteriile de evaluare a ofertelor sunt disponibili în termnenii de referință anexați.

Pentru participare la concurs, companiile și persoanele fizice interesate vor transmite la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  următoarele:

 • CV-ul  ofertantului cu indicarea proiectelor similare implementate;
 • Oferta tehnică cu indicarea felului în care ofertantul vede implementarea hărții;
 • Oferta financiară.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 01 iulie 2019, ora 19.00.

Termeni de referință

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” solicită ofertă de preț pentru servicii logistice aferente organizării atelierul de instruire din cadrul proiectului „Informează, abiliteză și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” ce va avea loc în perioada 16 - 17 iulie 2019.

Furnizorul va trebuie să pună la dispoziție următoarele servicii:

 • Sală de conferințe cu suprafața minimă de 80 m2  (1 sală * 2 zile);  
 • Proiector și ecran pentru cele 2 zile de instruire (1 + 1)
 • Instalație de flipchart și cel puțin 20 foi (1)
 • Pauze de cafea pentru 25 participanți. Câte 2 pauze de cafea pe zi. Fiecare pauză de cafea va  include cel puțin 2 produse de patiserie (25 participanți * 2 pauze/zi * 2 zile)
 • Prânz de tip fourchette pentru 25 persoane (25 participanți * 2 zile * 1 prânz/zi)
 • Apă în ambalaj de sticlă (40 sticle * 2 zile) 
 • Cazare (6 persoane, camera single* 1 noapte)

În vederea reducerii impactului asupra mediului, pe parcursul prestării servicilor furnizorul va evita la maxim folosirea consumabilelor  din hârtie și plastic. Mâncarea și băuturile vor fi servite în vase de ceramic/sticlă/etc destinate folosirii repetate.

Detalii importante: livrarea se va face la cota TVA zero. Expert-Grup va furniza toate documentele de suport necesare.

Furnizorii interesați sunt rugați să depună o ofertă de preț prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 27 iunie 2019,  ora 19.00.

Peste 400 de elevi și studenți din Chișinău, Bălți, Cahul și Ungheni au participat, în ultimele două luni, la sesiunile de informare organizate de Banca Națională a Moldovei (BNM) în parteneriat cu Expert-Grup, care desfășoară în comun proiectul de educație financiară „Învață! Dă sens banilor”. 

În cadrul întrunirilor, a fost testat nivelul de cunoaștere, în rândul tinerilor, a domeniului financiar-bancar. Una dintre concluzii relevă că aceștia posedă anumite cunoștințe teoretice, mai puțin însă competențe și aptitudini practice. Participanții au menționat că gestionarea banilor este cel mai important subiect referitor la finanțele personale și că ar dori să își dezvolte cunoștințele și aptitudinile financiare. Interacțiunea cu tinerii a relevat că aceștia cunosc, de exemplu, ce este inflația, însă nu conștientizează impactul acesteia asupra vieții cotidiene.

Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, susține că banca centrală a Moldovei va depune eforturi sporite pentru a educa financiar societatea. „Educația financiară este o investiție în viitorul societății, de aceea optăm pentru consolidarea și dezvoltarea educației financiare la nivelul întregii țări, astfel încât consumatorii să fie bine informați și protejați”, subliniază șeful băncii centrale.

La rândul său, Dumitru Pîntea, coordonator al proiectului din partea „Expert-Grup” spune că „există un interes sporit în rândul tinerilor de a afla cât mai multe despre sistemul financiar, inclusiv cine sunt participanții, ce produse aceștia oferă sau care este rolul instituțiilor de reglementare și supraveghere. Cu toate acestea, momentan nu prea există surse care să le transmită informațiile respective într-un mod cât mai simplu și prietenos”.

În continuare, proiectul „Învață! Dă sens banilor” trece la faza de elaborare a materialelor informative care să reflecte cele mai importante evenimente cu impact financiar semnificativ în viața unui om,  explicate pe înțelesul tuturor. Proiectul a fost lansat la sfârșitul lunii martie curent, cu scopul de a spori în rândul tinerilor nivelul de înțelegere a principalelor concepte și produse financiar-bancare, astfel încât, ajunși în fața unor situații, aceștia să ia decizii corecte în gestionarea propriilor venituri.

 

 

 

 

 

 

Accează pagina proiectului

Accesează aplicațiile de monitorizare

Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro