Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP” anunță concurs pentru selectarea unei companii care să producă și monteze mobilierul în oficiul Expert-Grup situat în orașul Chișinău.

 

Compania selectată va trebui să producă mobilier în corespundere cu planșele 1 - 7 și lista articolelor de mobilier (anexate) pentru următoarele încăperi:

 • Etajul 1: sală de conferințe, bucătărie și sală de ședințe;
 • Etajul 2: birou director executiv și birou departament administrativ, financiar și comunicare;
 • Etajul 3: birouri departamente.

Pentru producerea mobilierului se vor folosi materiale și feronerie în strictă corespundere cu codurile de culoare/produs indicate pe planșe.

Livrarea și montarea mobilierului se va face pe etape, după cum urmează:

 • 24 ianuarie 2019 - etajul 2 – birou director executiv și departament administrativ, financiar și comunicare;
 • 31 ianuarie 2019 – etajul 3 – birouri departamente;
 • 5 februarie 2019 – etajul 1 – sălă de conferințe, bucătărie și sală de ședințe.

Compania poate propune și alte termene de producere și montare a mobilierului solicitat. Prioritate va fi acordata companiilor care vor propune termene mai scurte, fara a fi afectata calitatea lucrarilor.

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  următoarele documente:

 • Portofoliul companiei cu indicarea lucrărilor relevante executate anterior;
 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Scrisori de recomandare dacă există;
 • Oferta tehnică care să indice materia primă ce urmează să fie folosită, inclusiv feroneria;
 • Oferta financiară din care să reiasă prețul unitar și total, inclusiv TVA pentru toate articolele de mobilier indicate în planșe.

Cerințe minime înaintate ofertanților:

 • Cel puțin 3 ani de experiență progresivă în domeniul producerii mobilierului;
 • Recomandări bune.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 19 ianuarie 2019, ora 12:00. 

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel: 79 033 684.

 Persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco.

 Lista obiectelor de mobilier  Desfăşurata pereţilor şi dimensiuni mobilier

Veniturile la bugetul orașului Călărași provin din două surse: veniturile proprii și transferurile de la bugetul de stat. Din 36,4 milioane lei pe care primăria orașului planifică să le încaseze în anul 2019, 19,5 milioane lei sau 53,5% sunt transferuri de la bugetul de stat, restul fiind venituri proprii. Venitul planificat de orașul Călărași pentru anul 2019, distribuit pe cap de locuitor reprezintă 2,510 lei.

Veniturile proprii ale primăriei Călărași se constituie din colectări ale impozitelor și alte taxe locale precum și din venituri de la efectuarea lucrărilor și prestarea serviciilor contra plată. În 2019, se prognozează venituri proprii în valoare de 16,8 milioane lei, ceea ce reprezintă cu 49,8% mai mult față de 2018. Această creștere rapidă, ,se datorează faptului că primăria orașului a obținut un grant din partea Uniunii Europene în valoare de 5,9 milioane lei, venit care a fost inclus în proiectul de buget, la veniturile proprii.

boxa venituri

Pe partea de cheltuieli pot fi evidențiate 3 categorii care reprezintă cea mai mare pondere în cheltuielile totale: învățământul (32,4% din total cheltuieli), gospodăria de locuințe și a serviciilor comunale (29,6% din total cheltuieli) și cultura, sport, tineret, culte și odihna (17,8% din total cheltuieli). 

calarasi imagine 1

Cheltuielile din învățământ se referă la acoperirea costurilor pentru educație timpurie. În Călărași activează 3 grădinițe-creșe cu 20 de grupe, care sunt frecventate de 570 copii cu vârsta între 2 și 7 ani. Suma totală alocată pentru întreținerea grădinițelor în anul 2019 va fi de 12,3 milioane lei, ceea ce rezultă într-un cost pentru copil de aproximativ 86 lei pe zi. Cea mai mare parte a acestor cheltuieli este fi acoperită din transferurile de la bugetul de stat, circa 11,2 milioane lei. Suma respectivă va fi destinată pentru întreținerea celor 3 instituții și a personalului de aproximativ 100 de angajați, dar și pentru asigurarea alimentației copiilor. O altă parte din costul de întreținere a grădiniței este acoperit prin contribuția părinților. Plata părinților este un adaos pentru alimentația copiilor și constituie 10 lei pentru fiecare zi, contribuția totală fiind de 1,1 milioane lei.

O modificare a bugetului este planificată pentru a fi adoptată la data de 18 ianuarie 2019. Această modificare va rezulta în creșterea veniturilor și a cheltuielilor din contul creșterii transferurilor cu destinație specială din partea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru construcția rețelelor de aprovizionare cu apă în partea de Nord-Vest a orașului. 

boxa cheltuieli

Cea mai mare creștere a cheltuielilor planificate pentru anul 2019 are loc la categoria bugetului pentru dezvoltarea gospodăriei de locuințe și a serviciilor comunale: de la 5,3 milioane lei la 11,3 milioane lei (creștere de 112,9%).

Această creștere vine ca urmare a 2 proiecte investiționale ce se desfășoară în Călărași:

1. Proiectului investițional finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Guvernului Germaniei (organizația GIZ) „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași.” Costul estimativ total al proiectului este de 48,8 milioane lei, contribuția Primăriei Călărași fiind de 3,8 milioane lei. Proiectul are un termen de implementare de 36 de luni, iar printre rezultatele scontate ale proiectului pot fi enumerate următoarele: reabilitarea a 13,7 km rețea de apeduct și 4,6 km rețea de canalizare, extinderea cu 4,1 km a rețelei de apeduct, conectarea a 9,300 cetățeni la sistemul reabilitat de aprovizionare cu apă și a 5,700 cetățeni la sistemul reabilitat de canalizare.
2. Proiectul investițional finanțat de către Uniunea Europeană „Licurici în inima codrilor.” Costul estimativ al proiectului este de 13,9 milioane lei. Contribuția Primăriei Călărași este de 2,8 milioane lei ceea ce reprezintă 20% din costul total al proiectului. Obiectivul proiectului este de a eficientiza cheltuielile de iluminat public stradal prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele de tip LED. Totodată, urmează a fi înlocuiți o parte din pilonii de electricitate. Lungimea totală a rețelelor care vor fi reabilitate constituie 47 km. Conform estimărilor organizației IDIS Viitorul, care este partenerul primăriei în implementarea proiectului dat, economiile anuale obținute de bugetul local de pe urma înlocuirii corpurilor de iluminat, se ridică la 130 mii lei anual.

Suma totală a investițiilor în aceste două proiecte este de 62,7 milioane lei, ceea ce reprezintă aproape 2 bugete anuale ale primăriei orașului Călărași. Aproape 90% din investiție constituie fondurile externe, contribuția primăriei fiind de 6,6 milioane lei. Cu alte cuvinte, dacă am raporta la numărul de locuitori ai orașului, primăria va investi în aceste două proiecte 468 lei din venituri proprii pentru fiecare locuitor al orașului, obținând un beneficiu din susținerea externă de 3,978 lei pentru fiecare locuitor. 

suma investita locuitor

venituri cheltuieli

Accesează nota


Analiza a fost efectuată în cadrul proiectului „Bugete transparente și cetățeni activi pentru o dezvoltare durabilă”, implementat de „Expert-Grup”, cu susţinerea Ambasadei Olandei la București, în cadrul programului MATRA.

Creșterea plăților fără numerar

Numerarul este instrumentul datorită căruia corupția există. Anonimitatea numerarului, imposibilitatea de identificare a sursei acestuia și lipsa de urmă pe care tranzacțiile în numerar o lasă odată realizate, sunt criteriile pentru care beneficiarii corupției depind în mod direct prezența și circulația numerarului. În cazul lipsei de numerar, implicarea în tranzacții de corupție ar fi mult mai dificilă, fiind posibilă reconstrucția fiecărei tranzacții, inclusiv beneficiarii ei, astfel fiind expuse interesele acestora. Diminuarea ponderii înalte a numerarului în fluxurile financiare poate contribui la eradicarea cel puțin parțială a fenomenului corupției.

Plățile fără numerar au cunoscut o explozie rapidă în ultimul deceniu, contribuind la creșterea economiei globale, diminuarea nivelului economiei informale și combaterea corupției. Conform unui raport al Băncii Centrale Europene, numărul tranzacțiilor fără numerar în Uniunea Europeană în 2016 a crescut cu 8.5% față de anul precedent, iar numărul cardurilor emise a atins nivelul de 1,6 per locuitor. Pentru comparație, numărul cardurilor bancare emise în Moldova la finele anului 2017 a fost de circa 1,7 milioane, reprezentând aproximativ 0,5 carduri per locuitor, ceea ce este de trei ori mai puțin decât media în țările UE. Pe parcursul anului 2017, cetățenii deținători de carduri au efectuat 40 milioane tranzacții pe teritoriul Moldovei, numărul tranzacțiilor fiind în creștere de 25% față de anul 2016. Este important de menționat că majoritatea tranzacțiilor cu cardul continuă să constituie retragerile de numerar la bancomate. Deși proporția retragerilor de numerar față de plățile fără numerar este de 60:40, valoarea operațiunilor de retragere a numerarului depășește considerabil valoarea plăților fără numerar, proporția fiind de 90:10 (Figura 1). În medie, o operațiune de retragere a numerarului de la bancomat constituie circa 1,650 MDL, pe când într-o tranzacție fără numerar sunt cheltuiți doar 300 MDL. Totodată numărul tranzacțiilor fără numerar au crescut de la 1,45 per card în 2010 la 9,3 tranzacții per card în 2017, numărul retragerilor de numerar coborând de la 18,8 la 14 tranzacții per card. Tendințele date denotă faptul că oamenii utilizează tot mai des cardurile bancare în operațiuni zilnice, fie și de importanță redusă.

Conform figurii 1, în cazul continuării trendurilor din ultimii 10 ani, valoarea tranzacțiilor fără numerar va depăși valoarea operațiunilor de retragere a numerarului doar către anul 2028. Acest aspect nu ia în considerare tranzacțiile realizate pe deplin în numerar, care nu fac parte din circuitul bancar; or în cazul existenței acestor date, ponderea tranzacțiilor fără numerar ar fi considerabil mai mică decât 10%.

comentariu 23 figura 1

Importanța plăților fără numerar

Consolidarea sistemului de plăți fără numerar contribuie esențial la atingerea câtorva obiective majore. În primul rând, utilizarea mai răspândită a plăților cu cardurile bancare posedă beneficii pentru dezvoltarea economică. Conform unui studiu recent al Centrului de Analiză Moody’s realizat în 70 de țări, creșterea utilizării cardurilor bancare cu 1% are un impact pozitiv asupra economiei statului, determinând o majorare a PIB-ului cu circa 0,04%. Deși contribuția pare a fi nesemnificativă, aceasta poate căpăta amploare ținând cont de răspândirea rapidă a plăților digitale în țările în curs de dezvoltare. Spre exemplu, în Moldova în ultimii 8 ani, numărul de carduri în circulație a crescut în medie cu 10% anual, iar valoarea operațiunilor fără numerar – cu 43% anual (Figura 2). Singurul an în care creșterea numărului de carduri în circulație a înregistrat o valoare negativă a fost anul 2015 – anul în care au fost lichidate Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. 

comentariu 23 figura 2

Prin natura sa, plățile fără numerar posedă un element de transparență sporită, fapt care contribuie la diminuarea economiei informale. Datorită urmei pe care o lasă fiecare tranzacție electronică, nedeclararea veniturilor și implicit evaziunea fiscală devine mai dificilă. Anonimitatea numerarului și imposibilitatea identificării sursei de origine a acestuia sunt elementele care îl predispun pentru a fi utilizat de către infractori și călcători de lege deopotrivă. Conform unui studiu recent al PwC, realizat cu suportul Fondului pentru Buna Guvernare, a fost atestat faptul că nivelul economiei informale reprezintă circa 43,4% din PIB-ul Moldovei, considerabil mai mult decât în România spre exemplu, unde nivelul a fost estimat la 30,1% din PIB. Un motiv care amplifică problema respectivă în Moldova ține de ponderea înaltă a remiterilor de peste hotare. Odată primiți, banii rareori ajung în circuitul bancar, resursele fiind mai curând consumate prin tranzacții în numerar. Acest factor este exacerbat de ponderea mare a comerțului cu amănuntul și a entităților care practică activitate de întreprinzător pe bază de patentă. Fenomenul economiei tenebre este extrem de complex și necesită o abordare multilaterală, inclusiv prin reducerea presiunii fiscale asupra agenților economici, relaxarea legislației în domeniul muncii, înăsprirea sancțiunilor și a controalelor din partea autorităților și nu în ultimul rând – o viziune strategică privind aducerea economiei în alb. Plățile fără numerar nu ar trebui să fie privite drept instrument esențial în lupa contra economiei tenebre; totuși popularizarea lor poate juca un rol de suport în combaterea fenomenului economiei informale.

Utilizarea plăților electronice și diminuarea contactului cu factorul uman pot reduce nivelul și riscul de corupție. Fiecare interacțiune în plus dintre agenți economici și reprezentanți ai statului, în vederea achitării taxelor vamale sau altor servicii guvernamentale, care se soldează cu schimb de numerar sporește riscul de exploatare a situației pentru extorcare de mită. O inițiativă care merită enunțată în acest sens este serviciul guvernamental de plăți electronice MPay – un instrument informațional cu ajutorul căruia pot fi achitate diverse servicii publice precum: amenzi ale poliței rutiere, impozitul pe bunuri sau pe venit, servicii de stare civilă etc. Unul dintre obiectivele platformei respective este ca în timp să fie oferită posibilitatea de a achita toate serviciile publice prin intermediul ei. Deși lăudabilă, inițiativa respectivă pare să nu facă parte dintr-o viziune bine închegată a autorităților cu privire la digitalizarea economiei. În primul rând, continuă se existe servicii publice care nu pot fi achitate prin intermediul platformei respective, în unele cazuri fiind chiar limitat numărul băncilor prin care se pot efectua tranzacțiile, contra unui anumit comision. În al doilea rând, poate fi evidențiată extinderea repetată a termenului limită pentru activitate în baza patentei de întreprinzător. În vederea subiectului abordat de această notă, problema cea mai mare nu este însuși forma de organizare în baza patentei, ci mai curând lipsa de evidență cu privire la veniturile obținute de către deținătorii de patente, fapt care limitează posibilitatea statului de a evalua optimalitatea impozitelor sau a plăților efectuate de către aceștia. 

Recomandări

În prezent, societatea nu conștientizează pe deplin importanța și avantajele plăților fără numerar. Din acest considerent cetățenii nu solicită metode alternative de plată, iar furnizorii de plată ezită să investească timp și capital în dezvoltarea infrastructurii necesare. Pentru sporirea ponderii plăților fără numerar este nevoie de o abordare holistică ce va cuprinde politici de stimulare a agenților economici și a consumatorilor să recurgă la plăți fără numerar, crearea cadrului legal pentru susținerea dezvoltării infrastructurii plăților fără numerar și informarea cetățenilor cu privire la beneficiile utilizării acesteia. În mod special putem evidenția câteva recomandări strategice, și anume:

1. Impulsionarea activității Consiliului Național de Plăți. Promovarea plăților fără numerar și reducerea numerarului în circulație a fost unul dintre obiectivele strategice incluse de BNM în planul strategic pentru anii 2013-2017. Atingerea obiectivului respectiv urma a fi realizată inclusiv prin constituirea unui Consiliu Național de Plăți, eveniment care a avut loc la 16 septembrie 2013. Cu părere de rău însă, activitatea consiliului respectiv nu a fost suficient de vizibilă în perioada implementării planului strategic. Printre funcțiile consiliului se numără identificarea impedimentelor existente în actele normative pentru activitatea și operațiunile zilnice ale participanților de pe piața serviciilor de plată precum și interesele consumatorilor finali. Rolul acestui forum profesionist este crucial în atingerea obiectivului de promovare a plăților fără numerar, prin urmare vizibilitatea lui trebuie sporită considerabil.

2. Extinderea posibilității de a achita toate serviciile publice prin plăți fără numerar (prin platforme electronice sau filiale ale băncilor), fără taxe și comisioane. Dezvoltarea sistemului M-pay demonstrează potențialul implementării unui cadru prielnic pentru promovarea plăților fără numerar, prin urmare este un imperativ extinderea posibilității de a achita orice serviciu public prin mijloace electronice. Adițional, până în prezent, în cazul achitării anumitor servicii publice prin intermediul băncilor, se percepe un comision. Comisionul respectiv este intenționat pentru a acoperi costurile de operare a băncilor și companiilor de procesare a plăților. În cazul achitării tranzacțiilor private cu cardul bancar, agenții economici sunt cei care acoperă costurile de tranzacționare, pe când în contextul serviciilor publice, statul lasă costurile pe seama cetățenilor. Pe lângă aceasta, în unele cazuri posibilitățile de achitare a serviciilor sunt limitate la o anumită bancă, sau un număr redus de mijloace de plată. Din considerent că băncile se numără printre beneficiarii principali ai plăților fără numerar, povara comisioanelor ar putea fi pusă pe umerii băncilor, toate băncile fiind obligate să accepte plățile pentru serviciile publice.

3. Promovarea viziunii și infrastructurii de plăți fără numerar la nivelul serviciilor oferite de autoritățile publice locale. Pentru a avea un impact major, viziunea de promovare a plăților fără numerar trebuie extinsă către serviciile din subordinea autorităților publice locale, pe care cetățenii le utilizează pe bază zilnică. Un exemplu elocvent ar fi digitalizarea plăților în serviciile de transport. În unele state, digitalizarea plăților la serviciile de transport a rezultat în creșterea încasărilor cu circa 140% ca urmare a eliminării factorului uman în recepționarea plăților.

4. Evaluarea posibilității de a acorda o reducere fiscală pentru consumatorii care recurg la plăți electronice. O inițiativă similară a înregistrat un succes enorm în Coreea de Sud, la finele anilor 90 fiind introdusă posibilitatea solicitării unei scutiri de impozitul pe venit pentru tranzacțiile efectuate fără numerar. Astfel, Coreea de Sud a devenit unul dintre statele în care numerarul este responsabil de o proporție foarte mică a tranzacțiilor. Alte state au recurs la acordarea unei reduceri a TVA-ului în valoarea de 1-2 puncte procentuale pentru fiecare tranzacție achitată cu un card bancar. Deși, în termen scurt aceasta ar putea rezulta în reduceri de încasări la buget, o astfel de inițiativă nu trebuie să fie permanentă. Odată ce are loc schimbarea comportamentului cetățenilor, eliminarea scutirii fiscale nu va însemna și o revenire la plățile în numerar. Adițional, din considerentul reducerii corupției și a economiei informale, ar avea loc o creștere a bazei impozabile care va putea acoperi integral pierderile bugetare ca urmare a acordării scutirii respective.

5. Extinderea rețelei terminalelor de plată (POS), fiind redusă lista activităților antreprenoriale care pot fi practicate în baza de patentă. Extinderea repetată a termenului limită pentru activitatea în baza de patentă demonstrează complexitatea subiectului respectiv, dar și necesitatea identificării unor soluții mai revoluționare. Omniprezența terminalelor de plată și eliminarea posibilității de a presta servicii de comerț în bază de patentă ar putea fi un important punct de pornire. În prezent, legislația privind antreprenorialul și întreprinderile prevede instalarea POS terminalelor pentru agenții economici ce înregistrează un rulaj anual de peste 2 mil. MDL cu mici excepții. O analiză a companiei de consultanță și audit, Ernst and Young, a sistemului de plăți în țările Europei Centrale și de Est, scoate în evidență faptul că chiar dacă guvernele ar finanța extinderea rețelei POS terminalelor în proporție de 100%, impactul înregistrat oricum va fi pozitiv în termen lung: veniturile ca urmare a creșterii bazei impozabile compensând investiția pentru extinderea rețelei de terminale. Deși o astfel de măsură nu poate garanta faptul că oamenii vor recurge la plăți electronice în detrimentul retragerii numerarului de la bancomat, ea poate fi considerată o măsură de suport în eforturile de popularizare a numerarului.

6. Crearea spațiilor de testare în materie de reglementare pentru soluții financiar-tehnologice (FinTech). Pe data de 8 martie 2018, Comisia Europeană a decis elaborarea unui plan de acțiuni care va cuprinde bune practici privind spațiile de testare în materie de reglementare (sandbox). „Un astfel de spațiu este un cadru creat de autoritățile de reglementare care permite întreprinderilor nou-înființate din domeniul FinTech și altor inovatori să efectueze experimente în condiții reale, într-un mediu controlat și sub supravegherea unei autorități de reglementare.” Marea Britanie a fost primul stat care a pilotat un astfel de concept, în scopul încurajării inovațiilor în domeniul plăților și altor servicii financiare, această idee căpătând o popularitate tot mai înaltă în diverse state ale lumii. Sub supraveghere autorităților (bănci centrale sau comisii de supraveghere a piețelor financiare), participanții pot testa produse prin obținerea unei autorizații provizorii, fără ca să îndeplinească toate cerințele impuse de legislație cu privire la licențiere. De asemenea, în condițiile în care participanții respectă angajamentele asumate în intenția de a participa în spațiul de testare, autoritățile pot face derogare de la regimul de sancționare prevăzut de legislație. Nu în ultimul rând, autoritățile de supraveghere își asumă dreptul să aibă o abordare personalizată în cazul fiecărei inițiative în parte, pentru a se asigura că interesul consumatorului final este totuși respectat. Ulterior, după perioada de testare, în cazul în care se atestă că produsul este binevenit pentru piață, participanții depun dosarul pentru a obține toate autorizațiile în conformitate cu legislația în vigoare. După cum s-a demonstrat în statele precum Marea Britanie, aceasta abordare prielnică a autorităților poate da naștere unor idei inovative în materie de digitalizare a serviciilor financiare, inclusiv a plăților electronice. În contextul Moldovei, servicii importante ar putea fi dezvoltate în sfera transferurilor de remitențe sau a unui ecosistem de plăți care să includă antreprenorii care operează fără aparate de casă la momentul de față, chiar în conlucrare cu autoritățile fiscale.

7. Desfășurarea unor campanii de informare a populației cu privire la simplitatea și eficiența utilizării plăților electronice. Societatea de multe ori nu conștientizează beneficiile adoptării tehnologiilor informaționale, statul având o responsabilitate de a educa cetățenii în acest sens. Spre exemplu, în prezent, achitarea facturilor la oficiile băncilor se poate realiza doar în anumite ore ale zilei cu achitarea anumitor comisioane. În schimb, aplicațiile electronice de plată ale băncilor oferă posibilitatea achitării facturilor de la distanță, fără aplicarea comisioanelor. Conștientizarea beneficiilor de pe urma recurgerii la tranzacțiile fără numerar ar putea avea un impact asupra comportamentului general al populației, oamenii fiind mai puțin predispuși să retragă numerarul de la bancomat, în rezultat fiind redusă ponderea acestuia în economie.  

Plățile fără numerar pot contribui la eforturile de luptă cu corupția. Eliminarea în totalitate a numerarului nu trebuie să fie un obiectiv urmărit de autorități, prezența lui fiind extrem de importantă pentru persoanele care nu sunt incluse în circuitul financiar, realizarea tranzacțiilor de dimensiune nesemnificativă, activitatea întreprinderilor și a comercianților mici. Totuși, ținând cont de viteza de dezvoltare a tehnologiilor și rolul pe care numerarul îl deține în întreținerea corupției, popularizarea plăților fără numerar trebuie luată în considerare drept o măsură importantă de suport pentru susținerea și înălbirea economiei.

Descarcă cometariul (ro) Descarcă comentariul (ru)   Descarcă comentariul (en)

Centrul Analitic Independent Expert-Grup Vă invită să participați la evenimentul de lansare a Score Cardului de Tineret care va avea loc pe 24 ianuarie 2019, începând cu ora 10:00, în sala de conferință a Hotelului „Jolly Alon”. 

Evenimentul îşi propune să faciliteze comunicarea privind principalele probleme cu care se confruntă tinerii din Moldova și să lanseze indicele compozit cu privire la dezvoltarea tinerilor - Score Cardul de Tineret. Indicatorul include un set de domenii critice pentru dezvoltarea domeniului de tineret și sintetizează într-o singură cifră performanța fiecărei unități teritorial-administrative din Republica Moldova în acest domeniu. Scorurile individuale ce urmează a fi prezentate pentru fiecare unitate teritorial - administrativă vor servi drept niveluri de referință pentru o mai bună planificare a politicilor bazate pe evidențe în domeniul tineretului.

Limbile de lucru ale conferinței vor fi româna și engleza. Traducere sincronă din engleză în română și viceversa va fi asigurată.

Pentru a vă înregistra la eveniment, vă rugăm să completați formularul de mai jos până pe data de 23 ianuarie 2019, ora 15:00. Pentru întrebări și precizări nu ezitați să ne contactați la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau la numărul de telefon (022) 929 994.

Agenda evenimentului  Agenda evenimentului (en) 


Evenimentul este organizat de Expert-Grup, cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Fondului ONU pentru Populație (UNFPA), în cadrul Fondului Comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al MECC, UNFPA sau al oricărei alte organizații afiliate. 

Înregistrare la eveniment:

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs de selectare a unui/unei jurnalist/e de investigație în cadrul proiectului „Reconectați Republica Moldova: Cum să aducem gaz natural în conducta Iași-Ungheni?". În cadrul proiectului jurnalistul/a va fi responsabil/ă pentru desfășurarea investigației „Producția de criptomenede în regiunea trasnistreană: subiecții implicați și beneficiarii, condițiile producției și implicația actorilor ruși”.

Scopul investigației este de a elucida circumstanțele politice, economice și legale în care se desfășoară activitatea de producția a criptomonedei în regiunea transnistreană. Investigația urmează să fie reflectată într-un raport mai larg privind situația din sectorul energetic moldovenesc, care va fi prezentată în decursul anului 2019. Totodată, concluziile investigației vor fi prezentate în cadrul unor dezbateri publice cu diverși actori din țară, precum societatea civilă, autoritățile publice locale, mediul de afaceri, donatorii externi și alții.

Context

Scopul general al proiectului „Reconectați Republica Moldova: Cum să aducem gaz natural în conducta Iași-Ungheni” este monitorizarea progresului privind construcția conductei de gaze și realizarea reformelor în sectorul energiei în Moldova; dezvoltarea unei campanii de advocacy care să vizeze atât autoritățile din Chișinău și publicul larg, cât și actorii importanți de la Bruxelles și, astfel să contribuie la accelerarea construcției interconectării.

Proiectul este implementat în parteneriart cu Expert-Forum România, cu suportul financiar al Ambasadei Olandei la București.

Descrierea sarcinii:

Jurnalistul/a va fi responsabil/ă de producerea investigații jurnalistice complete axate pe modul cu este dezvoltat și utilizat sistemul de producție a criptomonedei în regiunea transnistreană. Volumul minim al investigației – 4.000 cuvinte. Volumul estimat al efortului constituie 15 zile/expert.

Investigația va fi produsă în limba română.

În vederea producerii investigației se vor respecta următorii termnei limită:

 • Prezentarea unei sinteze de minim 1 000 cuvinte pe marginea investigației – 7 februarie 2019.
 • Livrarea investigației în variantă finală - 1 martie 2019.

Cerințe față de candidați:

 • Experiență în domeniul jurnalismului de investigație - minim 5 ani;
 • Cunoașterea domeniilor relevante de investigație jurnalistică: energie, corupție, infrastructură, producția de criptomonede;
 • Experiența în proiecte de investigație jurnalistică internațională reprezintă un avantaj.

În vederea executării acestor sarcini, candidații se pot asocia și depune o ofertă comună. Ofertele din partea redacțiilor sunt de asemenea acceptate.

Criterii de evaluare a ofertelor:

Evaluarea ofertelor depuse se va efectua în baza următoarelor criterii:

 • Experiența și expertiza relevantă a ofertanților;
 • Calitatea produselor anterioare;
 • Oferta financiară (în baza raportului preț-calitate).

Procedura de aplicare:

Pentru participare la concurs, candidații/tele interesați/te sunt rugați/te să trimită prin email  la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  aplicația însoțită de anexele indicate mai sus. Dosarul de aplicare va include:

 • CV-ul care va demonstra experiență relevantă în domeniu precum și link sau copie anexată de pe investigații similar desfășurate;
 • Două materiale de investigație realizate, în ultimii 5 ani (ca autor unic sau într-un grup de autor), în unul din domeniile următoare: energie, corupție, infrastructură, producția de criptomonede, sistemul financiar și alte subiecte economice relevante;
 • Oferta financiară cu indicarea onorariului net solicitat;
 • Mențiunea cu privire la conformarea termenilor de executare propuși.

Termenul limită pentru recepționarea ofertelor este 17 ianuarie 2019, ora 19:00.

Persoane de contact:

Iulia Sîrghi-Zolotco, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 22 92 99 94, 79 033 684
Denis Cenușă, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RO KN Logo 1 RGB pos en editedAnunțul de angajare este lansat în cadrul proiectului „Reconectați Republica Moldova: Cum să aducem gaz natural în conducta Iași-Ungheni?”

Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP” anunță concurs pentru selectarea unei companii care să producă și monteze mobilierul în oficiul Expert-Grup situat în orașul Chișinău.

 

Compania selectată va trebui să producă mobilier în corespundere cu planșele 1 - 7 și lista articolelor de mobilier (anexate) pentru următoarele încăperi:

 • Etajul 1: sală de conferințe, bucătărie și sală de ședințe;
 • Etajul 2: birou director executiv și birou departament administrativ, financiar și comunicare;
 • Etajul 3: birouri departamente.

Pentru producerea mobilierului se vor folosi materiale și feronerie în strictă corespundere cu codurile de culoare/produs indicate pe planșe.

Livrarea și montarea mobilierului se va face pe etape, după cum urmează:

 • 24 ianuarie 2019 - etajul 2 – birou director executiv și departament administrativ, financiar și comunicare;
 • 31 ianuarie 2019 – etajul 3 – birouri departamente;
 • 5 februarie 2019 – etajul 1 – sălă de conferințe, bucătărie și sală de ședințe.

Compania poate propune și alte termene de producere și montare a mobilierului solicitat. Prioritate va fi acordata companiilor care vor propune termene mai scurte, fara a fi afectata calitatea lucrarilor.

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  următoarele documente:

 • Portofoliul companiei cu indicarea lucrărilor relevante executate anterior;
 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Scrisori de recomandare dacă există;
 • Oferta tehnică care să indice materia primă ce urmează să fie folosită, inclusiv feroneria;
 • Oferta financiară din care să reiasă prețul unitar și total, inclusiv TVA pentru toate articolele de mobilier indicate în planșe.

Cerințe minime înaintate ofertanților:

 • Cel puțin 3 ani de experiență progresivă în domeniul producerii mobilierului;
 • Recomandări bune.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 16 ianuarie 2019, ora 12:00. 

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel: 79 033 684.

 Persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco.

 Lista obiectelor de mobilier  Desfăşurata pereţilor şi dimensiuni mobilier

Centrul Analitic Independent Expert-Grup solicită expresiile de interes ale jurnaliștilor și a persoanelor civice active din regiunile Republicii Moldova interesați de monitorizarea bugetară și clientelismul politic

Scopul acestui apel este de a implica persoanele active din regiuni în procesul de monitorizare a utilizării banilor publici. Subiect al monitorizării poate fi procesul bugetar la nivelul comunităților locale pentru a asigura o mai bună identificare a priorităților de finanțare, depistarea alocării banilor pe criterii politice din bugetele locale sau centrale și corectitudinea realizării achizițiilor publice.

Candidații selectați vor fi responsabili de implementarea următoarelor activități la nivel local:

 • efectuarea a 1-2 analize, investigații succinte pe bugetele locale și prezentarea datelor și a mesajelor ce vor servi drept bază pentru elaborarea unui infografic (cu suportul metodologic al Expert-Grup);
 • publicarea analizelor, investigațiilor în presa locală sau centrală.

Cine poate aplica?

Orice persoană din regiuni cu o poziție civică activă, cu abilități de scriere și de analiză interesată de subiectele menționate mai sus.

Perioada de implementare

Ianuarie – Februarie 2019

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze CV-ul la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până pe 17 ianuarie 2019 ora 19:00. Remunerarea pentru activitățile ce urmează a fi realizate va fi discutată în cadrul interviului de selecție. Selectarea candidaților/candidatelor va fi făcută în baza analizei CV-urilor, urmată de un interviu. Doar candidații/tele preselectați/te vor fi contactați/te.

Persoană de contact: Natalia Chitii, specialist comunicare Expert-Grup.

Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP” anunță concurs pentru selectarea unei companii care să producă și monteze mobilierul în oficiul Expert-Grup situat în orașul Chișinău.

Compania selectată va trebui să producă mobilier în corespundere cu planșele 1 - 7 și lista articolelor de mobilier (anexate) pentru următoarele încăperi:

 • Etajul 1: sală de conferințe, bucătărie și sală de ședințe;
 • Etajul 2: birou director executiv și birou departament administrativ, financiar și comunicare;
 • Etajul 3: birouri departamente.

Pentru producerea mobilierului se vor folosi materiale și feronerie în strictă corespundere cu codurile de culoare/produs indicate pe planșe.

Livrarea și montarea mobilierului se va face pe etape, după cum urmează:

 • 24 ianuarie 2019 - etajul 2 – birou director executiv și departament administrativ, financiar și comunicare;
 • 31 ianuarie 2019 – etajul 3 – birouri departamente;
 • 5 februarie 2019 – etajul 1 – sălă de conferințe, bucătărie și sală de ședințe.

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  următoarele documente:

 • Portofoliul companiei cu indicarea lucrărilor relevante executate anterior;
 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Scrisori de recomandare dacă există;
 • Oferta tehnică care să indice materia primă ce urmează să fie folosită, inclusiv feroneria;
 • Oferta financiară din care să reiasă prețul unitar și total, inclusiv TVA pentru toate articolele de mobilier indicate în planșe.

Cerințe minime înaintate ofertanților:

 • Cel puțin 3 ani de experiență progresivă în domeniul producerii mobilierului;
 • Recomandări bune.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 10 ianuarie 2019, ora 12:00

Compania poate propune și alte termene de producere și montare a mobilierului solicitat. Prioritate va fi acordata companiilor care vor propune termene mai scurte, fara a fi afectata calitatea lucrarilor.

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel: 79 033 684.

 Persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco.

 Lista obiectelor de mobilier  Desfăşurata pereţilor şi dimensiuni mobilier

 

Top 5 tendințe pozitive și negative ale anului 2018 și top 5 provocări economice pentru 2019

Anul economic 2018 a fost marcat de suprapunerea unor tendințe economice pozitive, care au fost mai curând de suprafață, cu tendințe negative, care sugerează conturarea unor constrângeri profunde de dezvoltare. Astfel, chiar dacă la prima vedere observăm o creștere economică pozitive și constantă de circa 4%, acompaniată de o moderare inflaționistă esențială și chiar revigorarea usoară a activității investiționale private, ritmurile de relansare sunt mult prea mici în raport cu baza de comparație scăzută (e usor să crești pe o bază joasă) și insuficiente pentru o convergență reală în raport cu țările din regiune. În plus, ocuparea informală continuă să crească, iar sectorul agricol – cel mai important angajator din țară – stagnează, fapt ce denotă calitatea scăzută a creșterii economice și impactul limitat a acesteia asupra ameliorării calității vieții. Chiar dacă observăm o dinamizare a reformelor în sectorul financiar-bancar, nivelul de intermediere financiară continuă să scadă, iar băncile sunt mai interesate să crediteze statul, decât sectorul real. În pofida stabilizării finanțelor publice pe fundalul creșterii încasărilor bugetare, reforma fiscală și proiectele infrastructurale finanțate din bani publici vor subrezi esențial poziția financiară a Guvernului, iar deficitul bugetar ar putea crește esențial în 2019, cu repercusiuni negative asupra creșterii economice.

Cea mai îngrijorătoare tendință din 2018 ține de erodarea cadrului de luptă împotriva spălării banilor, care a afectat și mai mult relațiile Guvernului și partenerii de dezvoltare. Aceasta ține de Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală (amnistia capitalului) și Legea care permite dobândirea cetățeniei Republicii Moldova contra investițiilor. Ambele legi au fost promovate „la pachet” încă din 2016, iar în 2018, în pofida multiplelor îngrijorări exprimate de către reprezentanți ai societății civile și ai partenerilor de dezvoltare, au fost aprobate. Pe lângă conținutul acestora, care vine în contradicție cu spiritul Acordului de Asociere și Memorandumul cu FMI, modalitatea de promovare a legilor respective a trezit și mai multe nedumeriri. În particular, acestea au fost promovate cu transparență decizională minimă (sau chiar în lipsa acesteia), fără careva consultări de substanță/reale cu societatea civilă, iar Legea privind „amnistia capitalului” a fost promovată cu o viteză-record (proiectul de lege a fost înregistrat la Parlament pe 24 iulie și adoptat pe 27 iulie 2018, în mod automat în ambele lecturi).

Pentru anul 2019, guvernarea ar trebui să ia în considerație o serie de provocări iminente. Anul 2019 va fi marcat de alegerile parlamentare și locale, care ar putea destabiliza sistemul de finanțe publice din cauza multiplelor politici electorale cu impact bugetar negativ inițiate în 2018, atât la nivel central (ex: proiectele infrastructurale), cât și local (ex: reforma fiscală). În acest sens, o provocare esențială va ține de menținerea stabilității sistemului de finanțe publice cu costuri minime pentru economie (continuarea finanțării masive a deficitului bugetar din contul resurselor bancare va afecta și mai mult activitatea de creditare și cea investițională privată). Prin urmare, este necesară o moderare bugetară esențială, pentru a nu compromite modesta creștere economică de care are parte țara în ultimii ani. O altă provocare majoră ține de ameliorarea relațiilor cu partenerii de dezvoltare, în special de reluarea relațiilor financiare cu Uniunea Europeană și implementarea plenară a prevederilor Memorandumului cu FMI. În acest sens, guvernarea trebuie să accelereze reformele de bază asumate și să nu admită nici o derogare de la prevederile și, mai ales, spiritul Acordului de Asociere cu UE. O altă provocare majoră vine din partea procesului de extindere din partea Ucrainei a Complexului Hidroenergetic Nistrean, care comportă riscuri fundamentale pentru securitatea economică și energetică a țării. În acest sens, este necesară o poziție mai fermă și mai promovată în mod mai activ din partea Guvernului Modovei în raport cu autoritățile din Ucraina în vederea evitării riscurilor menționate. 

Cea mai pozitivă tendință observată în 2018 și care necesită să fie explorată în 2019 ține de valorificarea prevederilor Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Curpinzător cu UE (ZLSAC). În perioada implementării acesteia, comerțul cu UE a cunoscut cu creștere și echilibrare constantă, compensând în totalitate pierderile pe piața CSI, și generând locuri de muncă reale, încasări la buget, investiții și, în general, creștere economică. În anul 2019, autoritățile trebuie să depună maxim eforturi în vederea menținerii tendinței începute și valorificării mai plenare a prevederilor ZLSAC (ex: soluționarea problemelor de acces a producătorilor de produse vegelate și de origine animalieră).

 Descarcă publicaţia 


SIDA donator

La sfârșitul lunii noiembrie 2018, principalii indicatori financiari și prudențiali ai băncilor se mențin la un nivel adecvat, fapt ce conferă stabilitate sectorului.

Principalii indicatori financiari și prudențiali ai băncilor se mențin la un nivel adecvat, conferind stabilitate sectorului. Rezervele de capital acumulate pe parcursul ultimilor ani au facilitat trecerea la un nou regim de evaluare a suficienței capitalului. Chiar dacă modificările devin mai stricte, nivelul de solvabilitate înregistrat pentru întreg sectorul bancar rămâne la un nivel superior (circa 27%), cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 19–66%. Lichiditatea băncilor rămâne mult peste limitele reglementate, pe termen scurt atingând un nivel de circa 55% - adică, mai bine de jumătate din expunerile băncilor sunt reprezentate de active lichide (valori mobiliare de stat, certificate ale BNM sau rezervele obligatorii). Indicatorii calității activelor continuă să se amelioreze datorită eforturilor susținute de soluționare a problemei creditelor expirate acordate anterior crizei bancare. Astfel, în Noi:18 rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 13,4%, oscilând în segmentul 5-33% în dependență de bancă. Pe moment, băncile continuă acumularea de profit, dar capacitatea acestora de a susține un asemenea ritm pe termen lung pare a fi limitată, în condițiile în care profitabilitatea nu reprezintă rezultatul expansiunii activității de creditare, ci mai degrabă un efect marginal al politicii monetare care poate fi luat în calcul pe termen scurt.

După trei ani de evoluții anemice, funcția de intermediere a băncilor cunoaște primele semnale pozitive de creștere. Pe fondul reducerii nivelului ratelor de dobândă, crește cererea de credite noi, atât din partea persoanelor fizice, cât și din partea agenților economici. Finanțarea populației se accentuează pe fondul extinderii categoriilor de persoane beneficiare de programul de stat ”Prima casă” și creșterii cererii de credite de consum. Acest fapt determină și o extindere a maturității portofoliului total de credite, în special a celor cu scadența de peste 5 ani din contul celor de până la un an. Pe fundalul acestor evoluții, pentru prima dată de la criza bancară din 2014/2015, viteza de acordare a creditelor noi tinde să fie mai mare decât cea de rambursare a creditelor anterior acordate, fapt reflectat și în dinamica stocului de credite. Astfel, la sfârșitul lunii Noi:18, stocul de credite acordate de băncile comerciale înregistrează o creștere o valoare de 35,4 mlrd. MDL.

În mod individual, în urma aplicării metodologiei Clasamentului performanței bancare, la sfârșitul lunii noiembrie 2018 rezultatele se prezintă în felul următor. Topul este condus de bănci de importanță sistemică pentru sistemul bancar și financiar național - B.C. Moldova-Agroindbank, urmată B.C. MobiasBanca și B.C. Moldindconbank. Preponderent acestea excelează la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, revenindu-le circa 82% din profitul acumulat la nivel de sector și 61% din totalul activelor bancare.

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice putem menționa următoarele:

 • Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: B.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. „EuroCreditBank”
 • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide:  B.C. „Victoriabank”; B.C. Eximbank și B.C. „Moldindconbank”
 • Băncile cu cele mai calitative active: B.C. ProCredit Bank; B.C. „EuroCreditBank”și B.C. Fincombank
 • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldindconbank”; B.C. „Mobiasbanca” și B.C. „Moldova-Agroindbank”
 • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. „Moldova-Agroindbank”; B.C. „Moldindconbank” și B.C. „Mobiasbanca”

Accesează aplicația

Accesează aplicațiile de monitorizare

Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro