Super User

Super User

Joi, 22 August 2019 06:15

Echipa Expert-Grup

Succesul unui centru analitic depinde integral de resursele sale umane, Expert-Grup angajează consultanți cu un înalt nivel de expertiză în cercetare și advocacy într-o serie de domenii. Membrii echipei noastre au făcut studii avansate în economie, drept și domenii conexe la universități europene, americane și moldovenești de top și sunt fluenți în limbile română, engleză, rusă și altele. Expert-Grup implementează un program de instruire continuă pentru angajați săi și oferă oportunități de lucru și de stagiu pentru tineri talentați și dornici de a începe cariera în domeniul de cercetare economică și de politici publice.

Doctorand la Institutul de Studii Economice, Universitatea Charles, Praga, Republica Cehă

MS în Economie și Finanțe, Universitatea Charles, Praga, Republica Cehă (2012)

MA în Administrarea Financiar-Bancară, Academia de Studii Economice din Moldova (2010)

Licențiat în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova (2008)

Adrian Lupușor Director executiv

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Managementul strategic al organizației;
 • Managementul proiectelor individuale;
 • Dezvoltarea și monitorizarea implementării metodologiilor de cercetare economică și socială;
 • Cercetări în următoarele domenii: macroeconomie, dezvoltare economică, comerț extern, sector financiar, sistemul de pensii, demografie;
 • Responsabil de comunicarea cu partenerii instituției;
 • Coordonarea principalelor publicații ale Expert-Grup;
 • Elaborarea modelelor econometrice.

Doctorand în economie, Institutul de Economie, Finanțe și Statistică

MA, Academia de Administrare Publică a Republicii Moldova

Licențiat în economie, Academia de Studii Economice din Moldova

Alexandru Fală Director Program „Sectorul monetar și modelare economică”

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Elaborarea programatică, coordonarea și implementarea activităților de cercetare și advocacy în cadrul programului „Sectorul monetar și modelare economică”;
 • Cercetare economică în domeniile: politici monetare, indicatori macroeconomici, politici comerciale, strategii de dezvoltare regională, piețe și politici financiare, sistemul bancar, inflație, sisteme de pensii, demografie, modelare econometrică;
 • Acordarea suportului metodologic în elaborarea instrumentelor cantitative pentru cercetare.

MA în Economie, Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria (2007)

Licențiată în Economie și Finanțe, Academia de Studii Economice din Moldova (2005)

Ana Popa Director Program „Dezvoltare durabilă”

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Piața muncii și capitalul uman;
 • Creșterea economică durabilă și politici anti-sărăcie;
 • Economie demografică;
 • Cercetare, dezvoltare și inovație;
 • Management financiar în educație și sănătate

MA în Economie Politică, UCL, University of London (2003)

Studii post-universitare în Democrație și Politici Publice London School of Economics (2003)

Licențiată în Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice (2001)

Constanța Popescu Director Program „Economie politică și advocacy”

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Dezvoltarea programului „Economie politică și advocacy” și identificarea soluțiilor pentru probleme de politici publice;
 • Managementul proiectelor de asistență tehnică, dezvoltarea sectorului neguvernamental, fundraising și scrierea propunerilor de proiect;
 • Cercetare în domeniile: economie politică, politici sociale și economice, planificarea reformelor/ comunicarea despre ele;
 • Coordonarea și implementarea activităților de lobby/ advocacy cu autoritățile publice centrale (Guvern/ Parlament);
 • Studiul comparativ de politici în Republica Moldova/ regiune și bunele practici din țările membre ale UE;
 • Experiență de cercetare/ advocacy de politici din domeniul protecției copilului și familiei;
 • Instructor de Jurnalism Economic/ experiență în relații cu mass-media.

MA în Studii Europene Interdisciplinare, Colegiul Europei (Natolin), Varșovia, Polonia

Licențiat în Științe Politice, Universitatea de Stat din Moldova

Denis Cenușa Director Program „Securitate energetică”

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Securitatea Energetică;
 • Economia Integrării Europene;
 • Economia Politică a Reformelor;
 • Relațiile Economice Internaționale;
 • Migrația.

MA în Economie, Academia de Studii Economice (2017)

Licențiat în Matematică Aplicată, Universitatea de Stat din Moldova (1985)

Dumitru Budianschi Director Program „Sectorul public: economie, finanțe, management”

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Elaborarea programatică, coordonarea și implementarea activităților de cercetare și advocacy în cadrul programului „Sectorul public: economie, finanțe, management”;
 • Cercetare economică în domeniile: managementul finanțelor publice, managementul public, reglementarea utilităților publice.

Diplomă Bancară, Institutul Bancar Român

Studii post-universitare în politici economice aplicate, Joint Vienna Institute, Viena, Austria

MA în Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova

Licență în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova

Dumitru Pîntea Economist

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Sector financiar;
 • Comerț internațional;
 • Integrare europeană.

Ms în Finanțe și Contabilitate, Imperial College Londra, Marea Britanie

BA în Finanțe, Universitatea Belmont, Nashvile TN, SUA (2013)

Eugen Ghilețchi Economist

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Dezvoltarea pieței de capital;
 • Sectorul financiar;
 • Intreprinderile de stat;
 • Guvernanța corporativă.

MA în Relaţii Internaţionale, Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova (2018)

Licenţiată în limbi moderne aplicate Engleza-Italiana, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (2016)

Inga Agachi Asistent de proiect

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Organizarea şi acordarea de suport logistic, administrativ şi de comunicare pentru evenimentele publice şi activităţile proiectelor;
 • Contribuirea cu suport de comunicare pentru implementarea obiectivelor proiectelor;
 • Monitorizarea apariţiilor mass - media online şi TV a organizaţiei;
 • Participarea la evenimentele publice de prezentare şi discutare a publicaţiilor din cadrul proiectelor;
 • Implementarea strategiilor şi campaniilor de comunicare;
 • Pregătirea materialelor necesare pentru prezentare publică şi difuzare.

MA în Studii Europene (specializare – drept UE), Centre international de formation européenne (2017); MA în Comerț Internațional (ASEM, 2010); Licență EMREI (ASEM, 2008).

Swedish Academy for Young Professionals (Guvernare locală prin prisma drepturilor omului, Lund, Suedia, 2017); John Smith Fellowship alumni (Edinburgh, Londra, 2013); Integrare economică și monetară în Europa (Joint Vienna Institute, Vienna, Austria, 2010);

Inga Iovu Manager de dezvoltare

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Monitorizarea oportunităților de finanțare naționale și internaționale;
 • Ofertele tehnice și financiare pentru oportunitățile de granturi și tendere;
 • Participarea în procesul de identificare a experților relevanți și a partenerilor în consorții și proiecte.
 • Participarea în procesul de discuții preliminare/negocieri cu potențialii parteneri de consorții/proiecte, precum și cu potențiali și actuali donatori/clienți/beneficiari ai organizației.

MA în administrarea financiar-bancară, Academia de Studii Economice din Moldova (2004)

Licențiat în relații economice internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova (2003)

Ion Gumene Director Program „Politici publice și reforma administrației publice”

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Ciclul politicilor publice: analiza ex-ante a impactului politicilor publice, procesul de luare a deciziilor, monitorizare și evaluare;
 • Reforma administrației publice: analiza funcțională, dezvoltare instituțională, planificare strategică și elaborarea politicilor publice, modernizarea serviciilor publice;
 • Cercetări în domeniul politicilor sociale: educație, sănătate, protecție socială;
 • Instruire în domeniile menționate.

Licențiată în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova (2007)

Iulia Sîrghi-Zolotco Director Serviciu Administrativ, Financiar și Comunicare

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Elaborarea și menținerea sistemului informațional integrat de management și planificare financiară;
 • Asigurarea evidenței resurselor umane, financiare și materiale ale organizației;
 • Asigurarea efectuării transparente și competitive a achizițiilor organizației și concursurilor de ocupare a locurilor vacante;
 • Integrarea activităților proiectelor în sistemul intern de gestiune a activităților organizației;
 • Monitorizarea financiară a implementării proiectelor și pregătirea rapoartelor financiare.

Studii post-universitare, Școala Superioară de Studii Economice, Moscova, Federația Rusă (2013)

Licențiat în Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova (2007)

Iurie Morcotîlo Economist

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Piața muncii;
 • Finanțe publice;
 • Achiziții publice;
 • Transaprență bugetară.

MA în Analiză și Strategii de Marketing, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România (2014)

Mobilitate de studii Erasmus, Universitatea Sapienza, Roma, Italia (2012) 

Licențiată în Marketing, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România (2012)

Natalia Chitii Specialist în comunicare

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Comunicare și relații publice;
 • Marketing digital;
 • Marketing strategic.

Licențiat în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova (1998)

Sergiu Gaibu Director Program „Sectorul financiar-bancar”

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Managementul strategic al organizației;
 • Managementul proiectelor;
 • Kaizen of Operations și Tehnici de Dezvoltare Continuă;
 • Guvernanță corporativă, restructurarea organizațională;
 • Sectorul bancar;
 • Cercetări în următoarele domenii: macroeconomie, dezvoltare economică, sector financiar, investiții.

Licențiat în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova (2003)

Sergiu Tornea Contabil-șef

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Ținerea evidenței contabile;
 • Elaborarea rapoartelor financiare, fiscale și statistice;
 • Efectuarea plăților.

Masterand în Administrație Publică, Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova

MA în Managementul în Viniviticultură, Universitatea Tehnică din Moldova (2011)

Licențiată în Inginerie și Tehnologii Alimentare (2009)

Tatiana Savva Economist

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Cercetarea și suport analitic în domeniile: politici publice, date și bugete deschise, politici de dezvoltare ale sectorului agricol, management public.

Diplomă în politici economice aplicate - Joint Vienna Institute IMF Institute

Diplomă în implementarea angajamentelor OMC - International Development Law Organization and WTO Training Institute (Rome)

Master în Economie - Academia de Studii Economice din Moldova

Vadim Gumene Director Program „Politici comerciale și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător”

 • Responsabilități / Domenii de cercetare
 • Prevederile comerciale ale Acordului de Asociere ZLSAC.
Joi, 02 Aprilie 2015 12:54

Prioritățile noastre

În următorii 5 ani, activitatea Expert-Grup se va focusa pe atingerea următoarelor obiective, care derivă pe de o parte din realitățile economice și sociale din țară și regiune, dar și din interesele și capacitățile instituționale ale organizației:

 1. Economie de piață funcțională: concurență liberă și protejarea drepturilor de proprietate;
 2. Politici economice și sociale argumentate, raționale și în interesul cetățenilor;
 3. Comerț liber bazat pe avantaje competitive reale;
 4. Sector public eficient, transparent și responsabil;
 5. Climat de afaceri prietenos și motivant pentru întreprinderile mici și mijlocii;
 6. Piață a muncii echitabilă pentru angajatori și angajați;
 7. Sistem educațional flexibil și racordat la realitățile economice, sociale și demografice;
 8. Acces egal la oportunități economice și sociale pentru toți cetățenii;
 9. Populație familiarizată cu tendințele economice și principiile de bază ale economiei;
 10. Dezvoltare regională echilibrată.

Astfel, proiectele, intervențiile publice și activitățile de advocacy ale organizației vor fi axate anume pe aceste 10 priorități, pe care le considerăm cruciale pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.

Marți, 27 Noiembrie 2012 09:18

Euromonitor, nr. 25

Această ediție a Euromonitorului acoperă evoluțiile din trimestrul III anul 2012 în implementarea reformelor determinate de vectorul de integrare europeană. În domeniile economice monitorizate, un progres important a fost atestat în domeniul piețelor și instituțiilor financiare, printr-o serie de modificări regulatorii pentru sporirea transparenței băncilor comerciale și ajustării procedurilor de raportare financiară la standardele internaționale. Problema principala care persistă este transparentizarea drepturilor de proprietate în sistemul financiar, atât bănci, cât și instituții nebancare. Publicarea legilor în domeniul concurenței și ajutorului de stat încă nu este urmată și de restructurarea agenției reglementatoare și consolidarea cadrului regulator și metodologic. Au continuat activ negocierile pe marginea ZLSAC cu UE și Acordului de Liber Schimb cu Turcia, dar, deoarece regiunea transnistreană nu este parte activă a procesului, deocamdată nu este prea clar cu va fi asigurată implementarea efectivă a acestora pe teritoriul întregii țări. În domeniul dezvoltării durabile și sociale, nu a fost observat nici un progres în ceea ce privește crearea Consiliului Economico-Social, autoritățile implicate demonstrând un interes minimal pentru crearea efectivă a acestuia.

 

Titlul proiectului: Suport pentru comisiile permanente ale Parlamentului Republicii Moldova;

Perioada de implementare: 14 aprilie 2011 – 15 decembrie 2012;

Finanțator: Consiliul Europei / Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova;

Scopul proiectului: Scopul de bază al acestui proiect a fost de a acorda suport analitic la nivel de expert comisiilor permanente ale Parlamentului Republicii Moldova pentru a susține Parlamentul în executarea funcțiilor sale legislative, reprezentative și de supraveghere;

Activitățile principale:

 • Elaborarea produselor de cunoaștere, inclusiv studii, analize, documente de politici, etc., solicitate de comisiile permanente ale Parlamentului Republicii Moldova;
 • Acordarea suportului în elaborarea proiectelor legislative, la cererea președinților comisiilor permanente;
 • Organizarea dezbaterilor publice pe marginea proiectelor legislative, studiilor etc.;
 • Organizarea meselor rotunde, seminarelor și instruirilor la subiectele sugerate de președinții comisiilor permanente ale Parlamentului;

Produsele și rezultatele principale:

Impactul proiectului:

Proiectul dat a permis consolidarea cooperării între societatea civilă și forul suprem al țării – Parlamentul Republicii Moldova. În rezultatul acestui proiect, au fost inițiate o serie de reforme (cum ar fi reforma politicii de stat în domeniul cercetării-dezvoltării și a instrumentelor fiscale pentru susținerea filantropiei) sau au fost prevenite unele inițiative care ar fi avut un impact social și economic negativ (cum ar fi revizuirea principiilor politicii ajutorului social, liberalizarea pieței asigurărilor medicale obligatorii, decizia de investire a banilor publici pentru crearea unui centru agroalimentar și care ar trebui să fie o inițiativă pur privată). Proiectul a informat deputații despre riscurile asociate cu fenomenul preluărilor corporative ostile și a argumentat necesitatea intervențiilor legislative urgente pentru stoparea acestuia. Ca rezultat al acestui proiect, deputații au fost informați despre problematica managementului frontierei de stat și despre cum Moldova va trebui să gestioneze consecințele aderării României la spațiul Schengen pentru cetățenii moldoveni. Servind ca exemplu pozitiv, proiectul va ajuta la intensificarea colaborării dintre Parlament și societatea civilă moldovenească pe termen lung.

Începând cu anul 1995, Rapoartele Naționale de Dezvoltare Umană elaborate sub egida Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare au explorat subiecte critice pentru dezvoltarea umană la nivel național și au contribuit semnificativ la formulare a strategiilor și politicilor naționale. Rapoartele au arătat cum abordarea colaborativă poate genera beneficii pentru toți actorii direct implicați și pentru întreaga națiune. Dezvoltarea umană presupune implicarea activă a cetățenilor în procesul de dezvoltare. Astfel, aceștia joacă rolul de inițiatori precum și de beneficiari ai procesului de dezvoltare umană, atât ca indivizi, cât și ca grup de persoane.

Raportul ce urmează să fie lansat oferă o analiză aprofundată a conexiunilor dintre aspirațiile de integrare europeană și dezvoltarea umană, precum și explică felul în care aceste procese se influențează reciproc. Raportul identifică cele mai fezabile soluții ce ar asigura valorificarea integrală a noilor oportunități asociate participării largi a țării în procesul de integrare europeană  cu minimizarea riscurilor asociate. Lansarea Raportului menționat este o oportunitate de a aduce împreună actori din diverse domenii (parteneri de dezvoltare, guvern, reprezentanții societății civile și a mediului academic) pentru a discuta aspirațiile de integrarea europeană și impactul acestora asupra dezvoltării umane.

Înregistrare la eveniment:

Raportul în cauză analizează rolul societăţii civile şi a sectorului privat din Republica Moldova în realizarea Obiectivului 8 de Dezvoltare a Mileniului „Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare” (ODM 8). În cadrul studiului au fost intervievați atât reprezentanţii societăţii civile şi ai sectorului privat, cât şi ai instituţiilor guvernamentale de resort şi organizaţiile internaţionale corespunzătoare. Documentul evaluează tendințele majore și situația actuală în domeniul ODM 8. Sunt studiate practicile utilizate de organizațiile societății civile în promovarea țintelor ODM 8, care se manifestă mai mult prin advocacy de politici și sensibilizarea opiniei publice. Rolul sectorului privat este studiat din perspectiva activităților zilnice pe care le desfășoară pentru atingerea propriilor scopuri. Studiul se încheie cu o serie de recomandări menite să amplifice rolul sectorului privat și al societății civile în îndeplinirea țintelor ODM 8.

 

Descarcă publicația

Accesează aplicațiile de monitorizare

Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro