Proiectul de lege a Academiei de Științe a Republicii Moldova: implicații și recomandări

Tipărește
Data publicării: Vineri, 04 Noiembrie 2011
Accesări: 18705

Ca urmare a discuțiilor recente despre ineficiența sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) din Republica Moldova, de curând a fost elaborat un proiect de lege a Academiei de Științe a Republicii Moldova (AȘM). În prezent activitatea AȘM este reglementată de Codul cu privire la știință și inovare, conform căruia AȘM este autoritatea principală în domeniu, "coordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi de inovare", responsabilă practic de toate aspectele procesului CDI (elaborare politicilor, implementare, monitorizare, raportare, determinare a priorităților de cercetare, finanțarea și distribuția resurselor bugetare). Un asemenea aranjament creează hazard moral și în determină eficiența sistemului CDI. Proiectul de lege a AȘM, intenționează să înlăture unele dintre aceste neajunsuri prin plasarea AȘM într-un alt context, specific unei economii competitive. Această analiză încearcă să identifice care sunt implicațiile proiectului legislativ propus.

Tags:

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro