Investigarea transparenţei şi eficienţei economice a utilizării fondurilor Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

Tipărește
Data publicării: Miercuri, 20 Iulie 2011
Accesări: 11683

Republica Moldova se plasează nefavorabil la majoritatea indicatorilor ce măsoară starea de sănătate a populaţiei, ceea ce denotă atât existenţa unor deficienţe în sistemul de ocrotire a sănătăţii în Republica Moldova, cât şi necesităţile de finanţare relativ sporite ale acestui sistem. Introducerea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova în 2004 a permis revitalizarea sistemului de protecţie a sănătăţii, afectat advers în perioada de tranziţie a ţării către economia de piaţă. Acest studiu își propune investigarea eficienţei economice și transparenţei financiare în utilizarea fondurilor publice în Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM), precum  și unele aspecte legate de funcţionarea prestatorilor de servicii de sănătate, în partea care ţine de organizarea instituţională. Studiul atrage atenţia asupra unei serii de aspecte problematice care ţin de: guvernanţa instituţională internă, incluzând evaluarea performanţelor interne din CNAM, şi relaţiile defectuoase cu prestatori de servicii. Ambele aspecte au un impact important asupra eficienţei şi controlului utilizării fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală. Studiul oferă recomandări ce urmăresc înlăturarea dezavantajelor evidenţiate prin consolidarea rolului Consiliul Administrativ al CNAM, sporirea reprezentării beneficiarilor sistemului de asigurări obligatorii medicină în cadrul Consiliului de Administrare al CNAM şi consolidarea mecanismului de controlul intern asupra performanţei personalului CNAM.

Tags: Super User
Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro