Fezabilitatea implementării sistemului de pensii private în Republica Moldova

Tipărește
Data publicării: Luni, 06 Iulie 2009
Accesări: 11731

Evoluțiile demografice nefaste și prognozele privind acutizarea crizei demografice pentru următorii ani, diminuarea ratei de ocupare și a ponderii populației cu vârsta aptă de muncă vor submina fundamental capacitatea fondului public de pensii de a-și onora obligațiunile față de pensionari. Prin urmare, în lipsa unor acțiuni consecvente privind reformarea actualului sistem public de pensii este afectată sustenabilitatea pe termen lung a acestuia. Totodată, trebuie să ținem cont de faptul că o asemenea reformă nu poate avea loc fără restructurarea întregului sistem de protecție socială din țară. Studiul conclude că luând în considerație nivelul insuficient de familiarizare al populației privind activitatea fondurilor nestatale de pensii, a stării embrionare a pieței de capital, precum și a necesității imperative pentru reformarea actualului sistem public de pensii (PAYG), este necesară implementarea graduală a sistemului de pensii multi-pilon. Reforma urmează să fie implementată în 2 etape majore: 1) Dezvoltarea sistemului de pensii private facultative (pilonul III); și 2) Implementarea și dezvoltarea sistemului de pensii private obligatorii (pilon II).

Tags: Super User
Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro