Implementarea mecanismelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru asigurarea reciclării deșeurilor

Tipărește
Data publicării: Luni, 29 Martie 2021
Tags:
  • Q - Agricultural and Natural Resource Economics Environmental and Ecological Economics ,
  • Q2 - Renewable Resources and Conservation ,
  • Q3 - Nonrenewable Resources and Conservation ,
  • Q5 - Environmental Economics
Accesări: 514

Viața și activitatea umană este strict legată de existența și calitatea resurselor naturale. Toate produsele pe care le utilizăm în viața de zi cu zi au fost fabricate din resurse naturale și cu ajutorul resurselor naturale. Însă nu toate aceste resurse sunt regenerabile. Multe din resursele naturale, cum ar fi gaz, țiței, cupru, fier, plumb, etc. sunt neregenerabile, acestea epuizându-se pe măsura consumului lor pentru producerea de energie și diverse bunuri de uz curent. În acest context, având în vedere și responsabilitatea noastră, de care trebuie să dăm dovadă, față de generațiile care urmează, este importantă utilizarea rațională a resurselor naturale, iar reciclarea produselor vine ca o soluție pentru prelungirea vieții anumitor resurse naturale. 

Reciclarea este procesul de colectare a anumitor materiale care altfel ar fi considerate deșeuri, cum ar fi metale uzate, hârtia, lemnul, plasticul, etc., și transformarea lor în produse noi refolosibile. Reciclarea presupune colectarea și prelucrarea materialelor reciclabile, fabricarea produselor cu conținut reciclat și achiziționarea de produse reciclate creează, ceea ce formează un cerc sau o buclă, care asigură succesul general și valoarea reciclării. Pentru sporirea ponderii materialelor reciclate, oamenii de știință și experții din domeniul economiei circulare dezvoltă diverse instrumente economice, transpuse ulterior în politici publice. Unul din instrumentele aplicate în practica internațională este mecanismul de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP). 

Responsabilitatea Extinsă a Producătorului este un instrument economic care vine să responsabilizeze agenții economici atât la etapa de producere, în vederea utilizării cât mai raționale a resurselor naturale prin reducerea componentelor/structurii produsului fabricat și/sau ambalajelor inutile, cât și la etapa plasării pe piață a mărfurilor, prin asumarea răspunderii de a prelua de pe piață deșeurile reciclabile generate în urma consumului acestor mărfuri.

În Republica Moldova, legislația națională definește principiul de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP). Dar lipsesc mecanismele și instrumentele practice care ar asigura implementarea efectivă a acestui principiu. Astfel, în pofida existenței prevederilor stabilite de Legea privind deșeurile referitor la REP, cadrul regulatoriu secundar care ar pune în aplicare prevederile date este incomplet și/sau nestimulatoriu. În aceste condiții companiile care sunt potențiali generatori de deșeuri nu sunt stimulate, dar nici responsabilizate privind diminuarea impactului lor asupra mediului ambiant. 

Scopul

Studiul își propune să analizeze interacțiunea actorilor cheie ale acestui lanț: Producători / comercianți – Consumatori – Reciclatori – Producători – Stat, practicile de stimulare în acest domeniu și să propună mecanisme de stimulare a participanților la acest proces de returnare și valorificare a deșeurilor rezultate din procesul de consum.

Pentru elaborarea unui cadru normativ secundar adecvat este important de analizat și definit un mecanism integru cu stabilirea rolurilor și relațiilor între multiplii participanți la procesul dat. Studiul se va concentra pe definirea acestor roluri și descrierea proceselor și fluxurilor cheie din cadrul unui mecanism REP, în mod particular pe fluxul de materiale și în mod special pe fluxul de mijloace financiare.

Metodologie

Studiul este efectuat în perioada mai-noiembrie 2020. Au fost utilizate următoarele metode de cercetare:

• Metode de analiză comparativă: compararea cadrului normativ național vs bunele practici europene din regiune, a fost efectuată evaluarea diferențelor în aplicarea mecanismului REP;

• Metode calitative: Interviuri cu reprezentanții instituțiilor publice și a mediului de afaceri; 

• Metode de modelare: analiza rolurilor participanților în cadrul mecanismului REP și constituirea modelului de interelaționare pentru asigurarea funcționării instrumentului REP.

Astfel analiza de birou a cuprins evaluarea practicilor de implementare a responsabilității extinse a producătorilor în țările Uniunii Europene, în mod particular România, Suedia, Estonia etc. Aceste modele au fost prezentate și discutate în cadrul focus grupului organizat pe 1 octombrie 2020, în care au fost invitați reprezentanți ai statului, asociațiilor de afaceri și operatorilor / producătorilor din sectoarele de interes. Au fost colectate opiniile și viziunile asupra mecanismelor potențiale de dezvoltare a mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorilor. De asemenea, au fost efectuate interviuri individuale și consultări cu procesatori de deșeuri și reprezentanți ai asociațiilor de afaceri.

Descarcă publicația  Descarcă infografic


 

Suedia

Finanțat de Suedia

Tags: Natalia Chitii

test

Website test
Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: