Aplicarea instrumentelor fiscal-bugetare în soluționarea problemelor de mediu

Tipărește
Data publicării: Marți, 08 Decembrie 2020
Tags:
  • Q5 - Environmental Economics
Accesări: 1206

Taxele de mediu reprezintă unul dintre principalele instrumente utilizate de stat pentru promovarea unui comportament responsabil vis-a-vis de mediul înconjurător.

În Republica Moldova potențialul taxelor de mediu nu este valorificat pe deplin, iar o serie de carențe în stabilirea acestora erodează din capacitatea de a schimba comportamentul populației și agenților economici, precum și de a rezolva problemele de mediu. În același timp, nici cheltuielile bugetare destinate protecției mediului nu răspund anvergurii necesităților din domeniu. Pe de o parte acestea sunt destul de mici, astfel încât nu putem spune că domeniul dat este cu adevărat o prioritate a statului. Pe de altă parte, de multe ori se înregistrează o distribuție a resurselor ce nu corespunde angajamentelor asumate în documentele de politici sau chiar incapacitatea autorităților implicate de a le executa. Prin urmare, aceste lacune reduc din capacitatea și eficiența politicilor de mediu, precum și din rezultatele așteptate de către stat, cetățeni, mediul de afaceri și partenerii externi.

Studiul respectiv este parte a activităților de cercetare axate pe evaluarea instrumentelor economice utilizate în promovarea politicilor de mediu. Acesta a fost realizat de o echipă de consultanți din cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” și Centrului Național de Mediu în baza unor date disponibile pentru ultimii ani. Reieșind din cele expuse în termenii de referință, studiul își propune evaluarea eficienței instrumentelor fiscal-bugetare (taxe de mediu și cheltuieli bugetare destinate mediului) utilizate pentru implementarea politicilor de mediu, precum și identificarea problemelor ce afectează rezolvarea problemelor din domeniu. De asemenea, taxele și cheltuielile de mediu sunt abordate inclusiv din perspectiva celor mai stringente probleme și analizează dacă acestea sunt în măsură să schimbe situația. În rezultatul acestui exercițiului analitic, sunt formulate un șir de concluzii și recomandări, care, odată aplicate, ar spori șansele de atingere a obiectivelor pe dimensiunea de mediu urmărite de către stat.  

Documentul este structurat în trei capitole, după cum urmează:

Capitolul I – urmărește evaluarea globală a instrumentelor fiscal-bugetare din perspectivă comparativă și sub aspect al evoluției în timp. Analiza a fost realizată în raport cu practicile din statele europene și se concentrează pe următoarele aspecte:

(I) Evoluția și nivelul taxelor de mediu (valori absolute și ponderi în PIB). Taxele de mediu au fost grupate în 4 categorii: taxe pe energie (accizele pe combustibili), taxe pe transport (accizele pe transport), taxele pe poluare (plățile pentru poluarea mediului) și taxele de folosire a resurselor;

(II) Evoluția și nivelul cheltuielilor bugetare destinate mediului (valori absolute, ponderi în cheltuieli bugetare totale și în PIB). Cheltuielile au fost analizate prin prisma programelor bugetare și a instrumentelor prin care resursele publice sunt canalizate spre protecția mediului;

Capitolul II – scoate în evidență principalele probleme de mediu din țară în raport cu situația din mai multe state europene. Atenția a fost bazată pe modul în care problemele de mediu sunt rezolvate fie prin aplicarea taxelor, fie prin realizarea de cheltuieli bugetare. Au fost considerate problemele ce se manifestă în următoarele sectoare de mediu: 

- apă; 

- deșeuri; 

- păduri; 

- aer;

- schimbări climatice; 

- calitate mediului

Capitolul III – evaluează eficiența utilizării instrumentelor fiscal-bugetare, din perspectiva rezolvării problemelor de mediu și prin prisma utilizării unor instrumente cantitative. În capitol este o descriere mai detailată a problemelor aferente aplicării taxelor de mediu și realizării cheltuielilor bugetare.

Descarcă studiul Download the study

Descarcă infograficul Download the infographic

Tags: Natalia Chitii

test

Website test
Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: