Costul de reglementare: Cum calculăm taxa de eliberare a actelor permisive în domeniul mediului?

Tipărește
Data publicării: Marți, 08 Decembrie 2020
Accesări: 1650

Reglementarea activității economice este aplicată de către stat cu scopul diminuării potențialelor efecte negative pe care aceasta o poate avea asupra populației și mediului înconjurător

În Republica Moldova, activitățile economice, inclusiv cele cu impact asupra mediului, sunt reglementate prin autorizare - procedură ce presupune emiterea de acte permisive care investesc solicitantul cu o serie de drepturi și obligații. Caracteristicile actelor permisive sunt menționate și detaliate în diferite legi speciale, în funcție de componenta de mediu la care se referă. Totodată, majoritatea din ele cad sub incidența prevederilor Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Astfel, Nomenclatorul anexat legii date menționează lista actelor permisive, modul de eliberare/reperfectare/suspendare și retragere a actului permisiv, taxele aferente precum și principii ale controlului de stat necesar pentru emiterea actului permisiv.

Actele permisive în domeniul mediului sunt stipulate în mai multe legi, în dependență de categoria agentului căruia se atribuie. Nomenclatorul actelor permisive aferent Legii nr. 160/2011 menționează un număr de 17 acte în domeniul mediului, dintre care 15 sunt eliberate de Agenția de Mediu și 2 de de Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale. Totuși acestea nu sunt singurele acte permisive în domeniul mediului, statul urmărind reglementarea altor activități cu potențial impact negativ asupra mediului care nu reprezintă neapărat activitate de întreprinzător. Este vorba de diferite acte acordate persoanelor fizice pentru activitățile de pescuit și vânătoare, sau acte emise diferitor entități în scopuri științifice, culturale, educaționale, turistice, de ameliorare a sănătăți, estetice sau sportive. De asemenea, procesul de atribuire în folosință a sectoarelor de subsol prevede reglementări specifice, inclusiv eliberarea diferitor acte pentru desfășurarea activităților în domeniu.

Obținerea actelor permisive de cele mai multe ori implică anumite costuri de conformare la cerințele de protecție a mediului. La moment, clasificarea și estimarea acestor costuri nu este pe deplin realizată de autorități, taxele de eliberare neavând la bază o metodologie clară de calcul. Spre exemplu, conform Legii nr. 160/2011 deducem că aprobarea taxelor de eliberare a actelor permisive este în atribuția Parlamentului, cea ce poate duce la pierderi financiare în condițiile unor actualizări la intervale mari de timp. De cealaltă parte, o bună parte din actele permisive sunt acordate fie gratuit, fie în baza unor tarife care nu corespund nici pe departe costurilor suportate de autoritățile emitente în procesul de eliberare.

Acest studiu își propune evaluarea modului de stabilire a taxelor de eliberare a actelor permisive în domeniul mediului, inclusiv și celor stipulate în Nomenclatorul aferent Legii nr.160/2011. Scopul este identificarea și expunerea unui mecanism rațional de stabilire a taxelor reieșind din prevederile cadrului normativ actual și angajamentele guvernului în acest sens. În rezultatul acestui exercițiu analitic în studiu sunt formulate un șir de propuneri și recomandări, care realizate într-o manieră sistemică, pot justifica aplicarea unui nivel rezonabil a acestor taxe, atât din perspectiva acoperirii efortului depus de autorități, cât și din cea a costurilor de conformare pentru beneficiari. De asemenea, mecanismul propus poate fi extins inclusiv asupra tuturor actelor permisive din domeniul mediului, ținând cont că procesul de eliberare a oricărui act are la bază prestarea unui serviciu public de către o autoritate a statului.

Documentul este structurat în cinci capitole, după cum urmează:

Capitolul I. Stabilește tabloul general al instrumentelor economice de mediu aplicate în Republica Moldova cu accent pe actele permisive. De asemenea, Capitolul I prezintă conceptul de reglementare a activității de întreprinzător și viziunea statului în domeniu.

Capitolul II. Analizează cadrul conceptual al costurilor de reglementare a activității de întreprinzător. În acest capitol este prezentată clasificarea costurilor de reglementare, precum și sunt aduse modele de calculare a taxelor de eliberare a actelor permisive. De asemenea, este prezentat Modelul Costului Standard pentru evaluarea costurilor de conformare a mediului de afaceri la prevederile de reglementare.

Capitolul III. Prezintă procesul actual de emitere a actelor permisive în domeniul mediului și stabilește mecanismul optim de determinare a taxelor de eliberare. Acest capitol pune accent pe diferite componente ale costului de reglementare suportat de autoritățile emitente.

Capitolul IV. Evaluează procesul actual de eliberare a actelor permisive care nu se referă neapărat la activitatea de întreprinzător respectiv nu sunt menționate în Nomenclatorul aferent Legii nr. 160/2011. În acest capitol este stabilit mecanismul optim de calculare a taxelor pentru eliberarea acestora.

Capitolul V.  Prezintă o serie de recomandări ce urmează a fi realizate de autoritățile cu atribuții în domeniul protecției mediului în vederea implementării unui mecanism rațional, echilibrat și echitabil de stabilire a taxelor pentru eliberarea actelor permisive. 

În studiu este prezentată o abordare conceptuală ce ține de estimarea taxelor de eliberare a actelor permisive în domeniul mediului, fiind nevoie de efort adițional pentru determinarea cuantumului taxei pentru fiecare act separat

Descarcă studiul integral    Descarcă studiul integral (en)

Tags: Natalia Chitii

test

Website test
Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: