Sunt băncile pregătite pentru înăsprirea politicii monetare?

Tipărește
Data publicării: Vineri, 28 Iunie 2019
Accesări: 2137

La sfârșitul lunii mai 2019 indicatorii cheie ai sectorului bancar rămân la un nivel adecvat, inclusiv cei ai lichidității și solvabilității. Atât la nivel agregat cât și la nivel individual băncile continuă a fi profitabile și bine capitalizate, având totodată suficiente resurse pentru a susține extinderea activității de creditare. După o creștere susținută în primele 5 luni ale anului, extinderea creditării s-ar putea tempera după ultima decizie de politică monetară care urmărește printre altele creșterea ratei de bază până la nivelul de 7% și ajustarea cu 3 p.p. a normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă pentru a descuraja intermedierea în valută. 

Nivelul fondurilor proprii consemnează valori adecvate ceea ce menține nivelul de solvabilitate la un nivel superior, cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 20 –68%. Totuși componenta de bază a capitalului propriu este reprezentată de rezervele acumulate și profitul reportat din perioadele precedente, volumul căruia se poate modifica în cazul acordării dividendelor către acționari.

Indicatorii de lichiditate prezintă o poziție confortabilă pe termen scurt și una mai puțin confortabilă pe termen lung. La nivel agregat se atestă un exces de resurse pe termen scurt, circa 53% din active fiind reprezentate de active lichide (VMS, rezerve obligatorii, Certificate ale BNM) și doar 44% de credite. De cealaltă parte, la nivel individual pentru băncile mari este caracteristic un nivel ridicat al lichidității pe teren scurt în detrimentul celei pe termen lung, în timp ce pentru băncile mici situația este una opusă.

Calitatea activelor continuă să se amelioreze pe fondul reducerii volumului de credite neperformante și creșterii volumului celor noi acordate. Rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 10,9%, cu oscilații între 5 și 26% în dependență de bancă. Totodată, volumul de fonduri proprii rămâne suficient de consistent pentru a acoperi eventuale șocuri neprevăzute.

Atât la nivel agregat, cât și la nivel individual, sectorul bancar continuă acumularea de profit. Astfel, în primele 5 luni ale anului 2019 băncile au acumulat profit în sumă de 901 mil. MDL, cu aproximativ 165 mil. MDL mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Volumul creditelor noi acordate este în creștere atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. La sfârșitul lunii mai soldul total al creditelor înregistrează o valoare de o aproximativ 37,9 mlrd. MDL, în creștere cu circa 16% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, continuă boom-ul creditării gospodăriilor casnice (+39% f-a-p), atât pe segmentul creditelor imobiliare cât și a celor de consum. De cealaltă parte, creditarea persoanelor juridice accelerează (+8% f-a-p), cele mai active sectoare fiind cel al construcțiilor, agricultura și mediul financiar nebancar. 

În urma aplicării metodologiei clasamentului performanței bancare, la sfârșitul lunii mai 2019 rezultatele se prezintă în felul următor: în top se regăsesc bănci de importanță sistemică, dar și alte bănci cu rezultate solide în ultima lună, respectiv B.C. Moldova-Agroindbank, urmată de B.C. MobiasBanca, B.C. Moldindconbank, și B.C. ProCredit Bank. Primele trei bănci excelează la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, (revenindu-le circa 75% din profitul acumulat la nivel de sector și 62% din totalul activelor bancare), în timp ce următoarea consemnează cel mai redus nivel a creditelor neperformante.

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul lunii mai 2019 putem menționa următoarele:

  • Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: B.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. Comerțbank
  • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu total active deținute:  B.C. Victoriabank; B.C. Eximbank și BCR Chișinău
  • Băncile cu cele mai calitative active: B.C. ProCredit Bank; B.C. Fincombank și B.C. EuroCreditBank
  • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldindconbank”; B.C. Moldova-Agroindbank și B.C. ProCredit Bank
  • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. Moldova-Agroindbank; B.C. Moldindconbank și B.C. Mobiasbanca

logo Sweden    Finanțat de Suedia

Accesați aplicația interactivă

Tags: Natalia Chitii

test

Website test
Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: