Clasamentul performanței bancare, februarie 2019

Tipărește
Data publicării: Luni, 25 Martie 2019
Accesări: 2751

La sfârșitul lunii februarie 2019, rezultatele financiare raportate de bănci prezintă o situație stabilă pentru mare parte din sectorPrincipalii indicatori financiari și prudențiali înregistrează valori cuprinse în limitele, sau chiar peste cele admise de banca centrală ceea ce determină o situație confortabilă pentru moment. Privit în mod agregat, sectorul bancar se prezintă a fi în continuare profitabil, bine capitalizat și cu un grad de lichiditate ridicat pe termen scurt. Majoritatea băncilor rămân a fi bine capitalizate ceea ce menține nivelul de solvabilitate la un nivel superior cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 19–61%. Totuși componenta de bază este reprezentată de rezervele acumulate și profitul reportat, volumul căruia se poate modifica semnificativ urmare acordării dividendelor către acționari. Lichiditatea în sectorul bancar continuă a fi în exces, dar aceasta este în cea mai mare parte pe termen scurt. Această situație este determinată de structura de finanțare a băncilor care se bazează pe depozite pe termen scurt și care cu greu pot susține activitatea de creditare. Astfel, mai bine de jumătate din plasamentele băncilor continuă să fie reprezentate de active cu risc redus - VMS sau instrumente de sterilizare ale băncii centrale. De cealaltă parte, lichiditatea pe termen lung nu este la fel de confortabilă, ținând cont că, pentru mai multe bănci, indicatorul dat este în apropierea limitei impuse. Indicatorii de calitate a activelor continuă să se amelioreze pe fondul reducerii volumului de credite neperformante și creșterii volumului celor noi acordate. Rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 12%, cu oscilații între 5 și 30% în dependență de bancă. Totodată, pe moment,  volumul de fonduri proprii rămâne suficient pentru a acoperi eventuale șocuri neprevăzute. Atât la nivel agregat, cât și la nivel individual, sectorul bancar continuă acumularea de profit. Totuși, în mod semnificativ acesta este rezultatul activităților conexe ale băncilor (schimb valutar, comisioane)  sau operațiuni de sterilizare ale băncii centrale, și nu neapărat rezultatul expansiunii activității de creditare. Intermedierea bancară continuă să înregistreze ritmuri de creștere în baza cererii de credite din partea persoanelor fizice. Extinderea volumului lunar de finanțare acordat pentru procurarea/construcția imobilului sau pentru consum duce la creșterea soldului total de credite. La sfârșitul lunii februarie soldul total înregistrează o creștere de 1,4% față de luna ianuarie 2018, și de 11,3% față de luna februarie a anului trecut. În același timp, pentru creditele de consum și cele imobiliare este caracteristică o creștere 25%, respectiv 56%, față de luna februarie 2018. Totodată, volumul de finanțare acordat în monedă națională tinde să se consolideze, atingând o pondere de 62,5%, urmat de cel în EUR cu o pondere de aproximativ 25,5%.

În urma aplicării metodologiei Clasamentului performanței bancare, la sfârșitul lunii februarie 2019 rezultatele se prezintă în felul următor: Topul este condus de bănci de importanță sistemică pentru sistemul bancar și financiar național, și anume: B.C.Moldova-Agroindbank, urmată de B.C.MobiasBanca și B.C.Moldindconbank. Preponderent acestea excelează la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, revenindu-le circa 67% din profitul acumulat la nivel de sector și 62% din totalul activelor bancare.

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul lunii februarie 2019 putem menționa următoarele:

  • Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: B.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. „Energbank”
  • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu total active deținute:  B.C. „Victoriabank”; B.C. Eximbank și B.C. „Moldindconbank”
  • Băncile cu cele mai calitative active: „EuroCreditBank”; B.C. ProCredit Bank și B.C. Fincombank
  • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldova-Agroindbank”; „Moldindconbank”; și B.C. „Victoriabank”
  • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. „Moldova-Agroindbank”; B.C. „Moldindconbank” și B.C. „Mobiasbanca”

sweden logotype romania jp 5829119 Finanţat de Suedia

Accesaţi aplicația interactvă

Tags: Natalia Chitii

test

Website test
Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!