Achizițiile publice La Punct. Care este costul și impactul corupției în achizițiile publice?

Tipărește
Data publicării: Miercuri, 11 Aprilie 2018
Accesări: 5016


Cum se manifestă corupția în achizițiile publice?

Achiziţiile publice sunt procesul de dobândire de către autorităţile publice a unor produse, lucrări sau servicii. De fapt,  prin procesul de achiziţii publice statul trebuie să obţină acel minim de produse, lucrări sau servicii care să-i garanteze buna sa funcţionare, inclusiv pentru asigurarea populaţiei cu servicii și bunuri publice. Printre aceste servicii și bunuri se numără medicina, învăţământul, asigurarea ordinii publice, infrastructura, etc. Pentru procurarea și livrarea lor, statul utilizează banii colectaţi în formă de taxe și impozite de la cetăţeni, deci banii cheltuiţi în procesul de achiziţii publice sunt și banii fiecărui contribuabil. În realitate însă această percepţie dispare atât la cetăţenii de rând cât și la funcţionarii responsabili de achiziţii, din cauza interpretării eronate a bugetului public ca fiind ceva abstract. Drept rezultat apare tentaţia pentru funcţionari de a utiliza banii publici în propriile sale interese, iar cetăţenii nu prea depun efort de a monitoriza cum se cheltuiesc banii lor. Astfel, se creează un mediu propice pentru corupţia în domeniul de achiziţii publice.

Alţi factori importanţi care stimulează corupţia în achiziţiile publice sunt netransparenţa și complexitatea procesului de procurare. Procesul de achiziţii trece printre câteva etape și începe cu identificarea necesităţilor de procurare de către fiecare instituţie publică, care stă la baza alocărilor bugetare pentru satisfacerea acestor necesităţi. Deja după alocarea surselor financiare urmează lansarea achiziţiei propriu zise prin publicarea anunţurilor de invitaţie sau contractarea directă a companiilor, alegerea procedurii depinzând de suma alocată pentru achiziţie. În cazul achiziţiilor mari se folosește de obicei licitaţia sau cererea ofertelor de preţ pentru a atrage cât mai multe companii posibile în concurs, astfel asigurând-se o competiţie mai mare. Achiziţiile mici, sub anumite praguri valorice, sunt făcute prin contractarea directă a unei companii de către autoritatea publică fără a recurge la publicarea anunţurilor, deci sunt contracte de valoare mică. După publicarea anunţurilor, urmează procesul de evaluare a companiilor participante și atribuirea contractului de achiziţie publică, după care compania câștigătoare începe procesul de implementare. Analiza și monitorizarea achiziţiei la toate etapele sale este îngreunată însă de lipsa informaţiei publice, accesibile pentru toţi cetăţenii. În special, nu sunt publicate planurile de achiziţie, lista companiilor câștigătoare, este îngreunat accesul la dosarele de achiziţii publice din varii motive. Cumulativ, acești factori stimulează corupţia și îngreunează depistarea ei în achiziţiile publice.

Corupţia în achiziţiile publice poate avea loc la orice etapă, începând cu planificarea și terminând cu implementarea contractului atribuit. Principalele caracteristici a fenomenului de corupţie la fiecare etapă de achiziţie sunt următoarele:

  • La etapa de planificare, de exemplu, în lista priorităţilor de achiziţii publice sunt incluse proiecte care au utilitate scăzută pentru potenţialii beneficiari sau nu sunt bine fundamentate din punct de vedere a relaţiei cost-beneficiu. Un astfel de proiect poate fi considerat construcţia drumului de acces spre satul Humulești din suburbia municipiului Chișinău, care a fost finanţat din bugetul municipal. Acest drum a fost planificat către un sat cu doar 200 locuitori și având costul de 30 milioane lei, în timp ce în oraș sunt multe drumuri care puteau fi reparate de suma dată și cu un trafic mai intens;
  • La etapa de lansare a achiziţiei, funcţionarii responsabili de pregătirea documentaţiei tehnice și criteriilor de selectare a companiilor pot include anumite prevederi discriminatorii. De exemplu, caracteristica tehnică a unor produse poate să conţină referinţă directă la unele mărci comerciale, ceea ce împiedică aplicarea la procedură de către companiile competitoare. De asemenea, pentru a reduce competiţia și transparenţa achiziţiei, autoritatea publică poate deliberat să divizeze viitoarea achiziţie în mai multe loturi pentru a nu utiliza o procedură competitivă ca licitaţia, dar încheind contracte de valoare mică cu  companii cunoscute. Un astfel de caz a fost depistat în cadrul achiziţiilor de alimente în școala profesională nr. 9 din mun. Chișinău, unde un lot mare de procurare a fost divizat în câteva contracte de valoare mică;
  • La etapa de evaluare și atribuire a contractului unele companii care au depus dosarele în procesul de achiziţii sunt eliminate deliberativ din concurs pe motive fictive, pentru a atribui contractul unei companii care este în cârdășie cu oficialii responsabili. De exemplu, în cazul licitaţiei pentru procurarea lucrărilor de construcţie a drumului de acces spre satul Humulești, compania care a oferit cel mai mic preţ a fost descalificată pe motivul că nu a avut un minim necesar de contracte de valoare similară cu cel planificat. Autoritatea responsabilă însă nu a cerut informaţii suplimentare de la această companie privind contractele precedente cu tipologie similară de lucrări și costul acestora, preferând să o descalifice și atribuind contractul unei companii cu reputaţie dubioasă;
  • La etapa de implementare a contractului, de asemenea sunt riscuri majore de corupţie și ele se manifestă în majorarea artificială a costurilor sau îndeplinirea necalitativă a lucrărilor, cu implicarea directă a funcţionarilor publici. De fapt, în multe cazuri compania care este implicată în schema de corupţie și își coordonează oferta cu funcţionarii responsabili din autoritatea publică oferă deliberat cel mai mic preţ pentru a scoate din joc alţi concurenţi, cunoscând că ulterior o să fie modificări și majorări a sumei contractului.

Citește comentariul (ro) Citește comentariul (ru) Citește comentariul (en) 

Infografic (ro) Infografic (ru) 


Scopul acestui comentariu este de a explica implicaţiile corupţiei asupra bunăstării statului și cetăţenilor săi, precum și a măsurilor necesare pentru eliminarea acestui flagel, în limbaj cât mai simplu și laconic pentru a fi pe înţelesul tuturor.

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: