Raportul de activitate a Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” pentru anul 2017

Tipărește
Data publicării: Luni, 02 Aprilie 2018
Accesări: 3094

Acest raport de activitate prezintă un sumar al principalelor activități și realizări ale Centrului Analitic Independent Expert-Grup pe parcursul anului 2017 și trasează prioritățile de activitate pentru 2018. Documentul respectiv este o dovadă a înaltelor standarde de transparență și responsabilizare spre care tinde organizația și este destinat partenerilor, beneficiarilor, publicului larg și tuturor celor interesați de activitatea Expert-Grup. În particular, Raportul prezintă realizările principale în cadrul celor mai importante proiecte implementate pe parcursul anului 2017, evoluția organizației și a echipei acesteia, precum și rezultatele monitorizării indicatorilor de performanță a organizației.

În anul 2017, am continuat să ne perfecționăm instrumentarul analitic, precum și guvernanța internă, fapt ce ne-a permis să ne re-afirmăm drept centru analitic independent și credibil, atât în fața beneficiarilor direcți și indirecți, cât și în raport cu donatorii. Ca și în anii precedenți, am monitorizat îndeaproape tendințele și reformele în sectoarele economice-cheie în vederea responsabilizării factorilor de decizie și informării echidistante a publicului. Totodată, am oferit expertiză și asistență tehnică pentru promovarea unor reforme și politici de importanță fundamentală (reforma administrației publice, strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030”, modernizarea guvernanței în sectorul financiar-bancar etc.). Aduc sincere mulțumiri echipei și partenerilor Expert-Grup, fără de care aceste realizări nu puteau avea loc și cu care vom continua colaboarea în viitor.

Descarcă raportul (ro)  Descarcă raportul (en)

Tags: Natalia Chitii

test

Website test
Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro