Despre cum se pierd banii publici: Sinteza rapoartelor Curții de Conturi, Semestrul I 2017

Tipărește
wikipedia.org wikipedia.org
Data publicării: Joi, 28 Decembrie 2017
Accesări: 5590

În prima jumătate a anului 2017 au fost publicate 10 Hotărâri ale Curții de Conturi. Principalele subiecte abordate în rapoartele de audit s-au referit la eficiența și corectitudinea cheltuirii banilor publici, gestiunea patrimoniului dat în folosință și modul în care au fost gestionate sursele financiare din asistența externă în domeniile de protecție socială, ocrotire a sănătății și revigorare a sectorului vitivinicol. Alte trei Hotărâri ale Curții de Conturi publicate în această perioadă abordează corectitudinea utilizării banilor în  instituții ale Administrației Publice Centrale: Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Comisia Națională a Pieței Financiare. Două hotărâri din cele 10 publicate, au vizat modul în care instituțiile vizate anterior în rapoartele de audit, au implementat recomandările înaintate: Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură la subiectul subvențiilor acordate și Ministerul Afacerilor Interne la subiectul progreselor reale și perspectivelor automatizării proceselor în domeniul afacerilor interne.

Acest studiu la rândul lui, vine să prezinte sinteza principalelor constatări din rapoartele Curții de Conturi pe patru teme: modul în care sunt cheltuiți banii din Fondurile Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală cât de corect au fost cheltuiți banii din acest fond de către Casa Națională de Asigurări Sociale, cum au fost cheltuiți banii pentru restructurarea sectorului vitivinicol și cât de bine gestionează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și instituțiile din subordine resursele financiare și patrimoniul dat în gestiune.

Despre cum sunt cheltuiți banii din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat și din Fondurile Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală este descris în primele două capitole. Aceste subiecte sunt abordate anual în rapoartele Curții de Conturi și vizează gestiunea a două mari componente ale Bugetului Public Național. Interesant este faptul că în premieră, instituția de audit aduce în spațiul public problema sustenabilității financiare ale ambelor componente. Concluzia generală, corespunde recomandărilor de politici formulate anterior în rapoartele noastre despre necesitatea reformării sistemului de pensii, creșterea nivelului de transparență a cheltuirii banilor publici în sănătate și revizuirea rolului pe care statul și l-a asumat în aceste domenii. O altă concluzie a raportului, care corespunde cu cea a Curții de Conturi este că reformele demarate anterior, nu au contribuit decât parțial la schimbarea situației generale. Acest lucru a avut loc în mare măsură, din cauza unei planificări deficitare ale acțiunilor de reformă, dar și ale alocărilor  financiare care nu au fost bazate pe prioritizarea obiectivelor de reformă. O altă concluzie importantă se referă la capacitatea limitată ale autorităților de a coordona proiecte de așa anvergură. Este nevoie de o planificarea foarte bună a acțiunilor, identificarea priorităților și evaluarea costurilor, stabilirea celor mai potriviți actori, care, deși poate fi un exercițiu la fel de costisitor ca și reforma în sine, va duce la un grad maxim de implementare a obiectivelor de reformă și la evitarea cheltuirii ineficiente a banilor publici, mai ales, în cazul în care reformele efectuate au loc inclusiv din banii donatorilor, granturi sau împrumuturi.

Un alt domeniu analizat est industria vitivinicolă, care pe parcursul ultimilor 10 ani a suferit schimbări majore, în pofida, sau din cauza fenomenelor economice și politice negative. Una din măsurile de modernizare a sectorului, a fost lansarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol „Filiera Vinului” în 2010, finanțat printr-un Contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții, în valoare de 75,0 mil. EUR. Deși au fost înregistrate progrese (au fost reutilate și renovate vinăriile; construite și dotate laboratoarele de enologie, ceea ce a contribuit direct la crearea produselor vitivinicole de calitate înaltă și la reînnoirea plantațiilor de viță-de-vie), programul s-a confruntat cu o serie de provocări. 

Cele mai multe iregularități în industria vitivinicolă țin de nevalorificarea împrumutului, selectarea beneficiarilor ce nu corespund criteriilor de eligibilitate și gradul scăzut de implementare a Programului. Problemele de implementare sunt  cauzate de lansarea cu o întârziere de trei ani a Componentei III „Operațiuni de leasing financiar”. În cadrul Programului această componentă  este cea mai una din cele mai importante ca valoare. Acest fapt a limitat accesul potențialilor beneficiari la resursele creditului oferit în cadrul Programului, respectiv a dus la nevalorificarea împrumutului, dar și la suportarea unor cheltuieli de utilizare a creditului de peste 118 mii EUR, în această perioadă (2011 – 2017). Instabilitatea sectorului financiar-bancar a dus la apariția problemelor operaționale pentru această componentă, dar și la diminuarea  încrederii din partea beneficiarilor.

Ultima temă abordată în acest studiu, prezintă sinteza constatărilor din raportul de audit ce vizează regularitatea situațiilor financiare de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și veridicitatea acestor rapoarte. Acest raport de audit este interesant prin faptul că opinia de audit formulată face parte din puținele „contrare”, ceea ce înseamnă că rapoartele acestei instituții la toate capitolele auditate conțin inexactități sau nu sunt veridice. Principalele carențe evidențiate în acest raport țin de: (i) managementul financiar-contabil, (ii) gestiunea patrimoniului, (iii) deficiențele mecanismelor de control intern, (iv) cheltuieli de transport, cheltuieli de salarizare. Valoarea totală a  neconformităților cuantificabile a constituit 77,8 mil. MDL, dintre care numai valoarea cumulativă a neconformităților neremediate aferente iregularităților patrimoniale (53,6 mil. MDL), constituie 14,3% din totalul activelor nefinanciare, ceea ce denotă un înalt risc de pierdere a proprietății publice.soros logoPrezentul document a fost elaborat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup în cadrul proiectului „Procesul bugetar în Republica Moldova: monitorizarea transparenței și promovarea controlului public” finanțat de Fundația Soros-Moldova. Totodată, numai autorii sunt responsabili de afirmațiile din acest document, care nu sunt în mod necesar împărtășite de finanțator sau de persoanele care au făcut comentarii. Expert-Grup nu adoptă poziții colective.

Tags: Natalia Chitii

test

Website test
Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce acțiuni sunt necesare pentru a susține companiile pe timp de coronacriză (alegeți maxim 3)?

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: