Clasamentul performanței bancare din Republica Moldova - Aplicația interactivă ediția II

Tipărește
Data publicării: Vineri, 20 Octombrie 2017
Accesări: 3969


Expert-Grup vă prezintă a doua ediție a aplicației interactive în cadrul ”Clasamentului Performanței Bancare din Moldova”.
Precum a fost menționat în comunicatul de presă anterior, acestă aplicație este actualizată lunar.

În urma aplicării metodologiei, performanțele băncilor comerciale la sfârșitul lunii octombrie 2017 se prezintă în felul următor. Topul în continuare este condus de 4 bănci de importanță sistemică pentru sistemul bancar și financiar național: B.C. Moldova-Agroindbank (MAIB), urmată de B.C. Mobias-Banca, B.C. Moldindconbank (MICB) și B.C. Victoriabank. Pentru aceste bănci, marea majoritate a indicatorilor calculați continuă să se încadreze în limitele agreate de practica bancară. În mod particular, aceste bănci excelează la compartimentul profitabilitate și indicatori de piață, fapt ce presupune deținerea unei cote semnificative în piața națională de servicii bancare. De asemenea, indicatorii privind adecvarea capitalului și cei de lichiditate se situează în apropiere de media înregistrată în sector dar puțin peste limitele recomandate de literatura bancară, fenomen de altfel caracteristic mai multor bănci. 

În perspectiva trecerii la noile standarde Basel III, procesul de consolidare și asanare a sectorului bancar autohton  continuă într-un ritm accelerat. Măsurile impuse de BNM privind reevaluarea creditelor acordate a generat o creștere importantă a provizioanelor la unele bănci și consolidarea nivelului de capital. Drept rezultat, per ansamblu, sectorul bancar se prezintă a fi bine capitalizat, oferind o rezervă consistentă de resurse ce pot absorbi eventuale pierderi. Totuși, deși solid capitalizate și cu active lichide în exces urmare constrângerilor existente în procesul de creditare, băncile suportă costuri de oportunitate, costuri care reflectă dezvoltarea redusă a sistemului financiar național și a mecanismului general de intermediere.

În urma aplicării metodologiei, performanțele băncilor comerciale în mod nivel individual la sfârșitul lunii octombrie 2017 se prezintă în felul următor. Topul în continuare este condus de 4 bănci de importanță sistemică pentru sistemul bancar și financiar național: B.C. Moldova-Agroindbank (MAIB), urmată B.C. Mobias-Banca, B.C. Moldindconbank (MICB) și B.C. Victoriabank. Pentru aceste bănci, marea majoritate a indicatorilor calculați continuă să se încadreze în limitele agreate de practica bancară. În mod particular, aceste bănci excelează la compartimentul profitabilitate și indicatori de piață, fapt ce presupune deținerea unei cote semnificative în piața națională de servicii bancare. Totodată, pentru trei dintre aceste bănci (MAIB, VB și MICB) continuă aplicarea unor regimuri speciale de activitate, respectiv monitorizare intensivă și intervenție timpurie, fapt ce presupune condiții relativ diferite decât pentru restul băncilor. Monitorizarea îndeaproape a acestor bănci se datorează persistenței în continuare a unor vulnerabilități legate de acționariat sau expunerile riscante, situație redată și de calitatea mai puțin bună a activelor.

Totodată, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice putem menționa următoarele:

Băncile cu cea mai bună capitalizare în raport cu activele deținute: BCR Chișinău; B.C. „EuroCreditBank” și B.C. „Eximbank” 
Băncile cu cel mai mare volum de active lichide: B.C. „Victoriabank” ; B.C. „Comerțbank” și B.C. „Eximbank” 
Băncile cu cele mai calitative active: B.C. „FinComBank”; B.C. „EuroCreditBank” și B.C. „ProCredit Bank” 
Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldindconbank”; B.C. „Mobiasbanca” și B.C. „Moldova-Agroindbank” 
Băncile cu cea mai mare cotă de piață după active: B.C. „Moldova-Agroindbank”; B.C. „Moldindconbank” și B.C. „Victoriabank” 

Element important, Clasamentul performanței bancare nu este un indicator pentru adoptarea deciziilor de plasare a economiilor sau atragere a finanțărilor. Astfel, acesta reprezintă mai degrabă o sursă de informare asupra rezultatelor generate de fiecare bancă în parte în funcție de nivelul mediu generat de sectorul bancar la nivel agregat.

Descarcă publicația Vezi Aplicația Interactivă

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro