Clasamentul performanței bancare din Republica Moldova

Tipărește
Data publicării: Miercuri, 11 Octombrie 2017
Accesări: 7608

Într-o economie modernă orice persoană sau agent economic, la un moment dat, interacționează cu sectorul bancar și activitatea unei bănci. Fie că e vorba de un credit, un depozit, un cont bancar sau mijloc de plată, băncile sunt cele care pun la dispoziție infrastructura necesară realizării acestora. În condițiile în care economia reală și mediul bancar au devenit tot mai interdependente, supravegherea și reglementarea prudențială a băncilor devine o măsură iminentă pentru asigurarea rezilienței și capacității de reacție la evenimente extreme. Mai mult ca atât, nimeni nu poate nega importanța băncilor în cadrul sistemului economic, rezultatele și performanțele acestora oglindind practic stabilitatea mediului financiar național și bunăstarea unei economii.

Anume caracterul lor sistemic presupune verificarea punctuală a modului în care sunt respectate regulile prudențiale, normele de contabilitate și riscurile la care se expun. În acest sens, pentru a scoate în evidență rezultatele generate într-o anumită perioadă de timp și pentru a anticipa manifestarea unor riscuri, periodic, atât Banca Națională a Moldovei (BNM) cât și băncile individual, calculează o serie de indicatori prudențiali. În esență, calcularea și evaluarea unor indicatori permite aprecierea realizării obiectivului de bază a afacerii bancare, respectiv obținerea unor venituri acceptabile și sustenabile în timp în condițiile minimizării riscurilor. Chiar dacă teoretic activează în același mediu economic, performanțele generale sau cele specifice sunt diferite de la o bancă la alta. De cele mai multe ori intervine modelul de business care este promovat, interesul acționarilor sau strategia de dezvoltare aplicată de organul executiv. De asemenea, din perspectiva nivelului de reglementare, condițiile de activitate diferite pot influența semnificativ rezultatul unor indicatori. Spre exemplu, instituirea unui regim de monitorizare intensivă sau a unuia de intervenție timpurie, pot produce efecte importante asupra activității generale a băncii, asupra nivelului de risc asumat și implicit - asupra rezultatelor generate.

În scopul evaluării obiective, comparării și informării opiniei publice asupra rezultatelor generate de băncile autohtone, Expert‐Grup a elaborat Clasamentul performanței bancare. Acesta se dorește a fi un instrument credibil de informare a publicului larg privind situația în sector, prin compararea rezultatelor unor indicatori financiari și evaluarea lor în baza unor valori de referință (benchmark). Clasamentul are la bază o serie de indicatori care prezintă într-o manieră uniformă și cuprinzătoare situația privind gradul de adecvare a capitalului, nivelul de lichiditate, calitatea activelor, profitabilitatea și cota de piață pe cele mai importante segmente. Totodată, prin intermediul setului de indicatori utilizați putem aprecia caracterul politicii de management a fiecăreia dintre bănci: fie aceasta este una conservatoare, orientată în mare parte spre menținerea indicatorilor înalți de lichiditate și minimizare a riscurilor, fie promovează o politică de creditare mai activă, ceea ce implică și asumarea unor riscuri mai mari.

Un asemenea clasament poate fi util atât publicului larg, cât și înseși băncilor comerciale, care l‐ar putea utiliza în calitate de sursă analitică independentă și utilă pentru informarea deciziilor de politică bancară. Subliniem faptul că atât datele utilizate cât și indicatorii calculați nu reprezintă secret comercial, sursa acestora fiind rapoartele financiare publicate de băncile comerciale pe paginile web ale acestora și rapoartele lunare compilate de BNM. Totodată, menționăm că clasamentul nu are menirea să ateste care bănci sunt „bune”/„rele”, ci doar să compare performanțele acestora, în limitele metodologiei utilizate, respectiv în baza valorii de referință înregistrate de sectorul bancar la nivel agregat.

Element important, Clasamentul performanței bancare nu este un indicator pentru adoptarea deciziilor de plasare a economiilor sau atragere a finanțărilor. Astfel, acesta reprezintă mai degrabă o sursă de informare asupra rezultatelor generate de fiecare bancă în parte în funcție de nivelul mediu generat de sectorul bancar la nivel agregat.

Descarcă publicația Vezi Aplicația Interactivă 

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce parere aveți despre măsurile Guvernului privind gestionarea efectelor economice și sociale ale pandemiei Covid-19? (alegeți maxim 3)

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: