Despre cum se pierd banii publici: Sinteza rapoartelor Curții de Conturi, Semestul II, 2016

Tipărește
Data publicării: Vineri, 23 Iunie 2017
Accesări: 7110

Analiza performanței înregistrate de sectorul public pe 3 subiecte de interes major: implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011 – 2016, salarizarea în sectorul bugetar și în domeniul de parteneriat public privat, scoate în evidență ineficiența în utilizarea banilor, inechitate și lipsă de transparență. Sectorul justiției rămâne în continuare cu nivel de încredere al populației inadmisibil de jos, sistemul de salarizare nu asigură instituțiile bugetare cu personal calificat, iar parteneriatele publice private nu demonstrează plus valoarea pentru care au fost create.

În ceea ce privește reforma justiției din cele 489 acțiuni de reformă planificate pentru perioada auditată, aproape 80% au fost raportate ca fiind executate, jumătate dintre acestea fiind executate în termen, iar restul cu întârziere de la 3 luni până la 3 ani. Mai puțin de 5% din totalul acțiunilor nu au fost realizate, iar restul realizate parțial. Însă dacă luăm în considerație importanța acțiunilor neimplementate, atunci nivelul de implementare a reformei este doar de circa 27%.

Principalele rezultate ale reformei au fost îmbunătățirea cadrului legal, demararea optimizării instituțiilor judecătorești și a numărului judecătorilor, condiții mai dure de angajarea judecătorilor, acțiuni pentru întărirea integrității actorilor din justiție, lipsirea de imunitate a acestora, crearea sistemelor informaționale on-line de distribuire aleatorie a dosarelor de judecată și agenda on-line a dosarelor examinate, crearea Comisiei de Integritate, introducerea asistenței juridice garantate de stat etc.

Principalele restanțe la reformarea Procuraturii Parlamentul întârzie votarea mai multor legi importante: legea privind medierea, legea cu privire la notariat, legea probațiunii, administratorului autorizat etc. Pe lângă aceasta, nu au fost încă reformate Institutul Național al Justiției, Curtea Constituțională, avocatura, sistemul executorilor judecătorești, expertiza judiciară, instituția avocatului poporului. Nu a fost demilitarizat sistemul penitenciar și al procuraturii, iar Comisia Națională de Integritate și instrumentele de prevenire a corupției nu sunt suficient de bine consolidate. Urmează să fie lansat sistemul e-dosar, iar penitenciarul nr.13 din Chișinău să fie înlocuit cu un penitenciar nou, construit cu sprijinul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Lecțiile care pot fi învățate în urma acestei reforme, țin în special de necesitatea de o mai bună fundamentarea a reformei și evaluarea corectă a necesităților sistemului. O altă lecție este și necesitatea coordonării eforturilor și alegerea corectă a modului de gestiune a reformei, care sunt direct legate de utilizarea eficientă a banilor. Transparența și comunicarea mai bună a rezultatelor, dar și a problemelor, ar fi dus pe de o parte la o mai bună înțelegere a subiectului.

Sistemul actual de salarizare al bugetarilor din țară este unul greu de administrat, neperformant și care generează serioase inechități sociale și economice. Acesta nu asigură cerințele de bază ale angajatorilor dar și angajaților din cauza cadrului legal complex, capacității limitate a cadrului instituțional de a gestiona sistemul și de a pune sarcini și priorități pentru acesta. În acest context, reforma sistemului de salarizare trebuie să vină cu modificarea integrală a acestuia, definirea clară a principalului actor care poate lua deciziile financiare sistemice și adaptarea salariilor la realitățile pieței de muncă, atât în termen de cerințe și performanțe cât și salarizare cu apropierea maximă de salariile sectorului real al economiei.

Aceeași situație se atestă și în sistemul parteneriatului public-privat unde nu se respectă bunele practici. Acesta este afectat de acțiunile conducerii instituțiilor care implementează parteneriate publice private care nu respectă cadrul legal,, nerespectarea cadrului legal, , transparență scăzută a sistemului, insuficiența activităților de monitorizare de către partenerii publici a realizării etapelor aferente contractelor inițiate; nedesemnarea persoanelor responsabile de realizarea contractelor; lipsa reglementărilor specifice pentru evidența și raportarea executării clauzelor contractuale de către partenerii publici și cei privați etc. Reformarea acestuia este imperativă, în caz contrar există riscul pierderilor bunurilor publice și suportarea unor datorii contingente ulterioare.

Citește și comunicatul de presă: Sectorul justiției rămâne și în continuare lipsit de transparență, sistemul de salarizare, neperformant, iar parteneriatul public-privat un instrument de deturnare a interesului public

Citește raportul


soros logo

Acest studiu a fost elaborat de Expert-Grup în cadrul proiectului „Procesul bugetar în Republica Moldova: Monitorizarea transparenței și promovarea controlului public”, implementat cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova, Programul Bună Guvernare. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundaţiei Soros-Moldova sau al partenerilor acesteia.

 

 

Tags: Natalia Chitii

test

Website test
Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce acțiuni sunt necesare pentru a susține companiile pe timp de coronacriză (alegeți maxim 3)?

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: