Imprimă această pagină

Soluții pentru mobilizarea resurselor interne pentru proiecte infrastructurale și dezvoltarea țării: Piața Valorilor Mobiliare de Stat

Data publicării: Marți, 13 Iunie 2017
Accesări: 8199

Conceptul de dezvoltare și liberalizare a pieței valorilor mobiliare de stat derivă din necesitatea impulsionării procesului de dezvoltare a pieței de capital și a sistemului financiar național în ansamblu. În rezultatul fraudelor înregistrate în sectorul bancar, reformarea sistemului financiar devine iminentă, iar procesul de reabilitare și recuperare se anunță a fi îndelungat și urmează să cuprindă treptat toate componentele și sectoarele acestuia. Astfel, deși la moment procesul de reformă este focusat în special asupra mediului bancar, o atenție aparte și o implicare susținută a eforturilor trebuie acordată și pieței de capital, or există premise solide ca acest sector să devină un element important al mecanismului de intermediere financiară, dar și un factor de diluare a riscurilor și vulnerabilităților prezente și relevate de sectorul bancar.

Dezvoltarea pieței de capital poate fi impulsionată de liberalizarea pieței VMS – alternativă viabilă pentru asigurarea nevoilor de finanțare ale Guvernului și creării unor resurse financiare cu termen de maturitate îndelungat. La moment, mecanismul actual de plasare și tranzacționare a VMS pe piață nu asigură pe deplin necesarul de finanțare a proiectelor cu termen îndelungat de realizare, și nici un cost optim raportat la riscul redus asumat în procesul de investire. Totodată, la moment, piața de capital nu poate acoperi deficiențele generate de sectorul bancar asupra procesului de intermediere, lichiditatea acesteia fiind redusă iar accesul oarecum limitat. În pofida crizei din 2014-2015, datele statistice demonstrează că sistemul financiar național rămâne a fi în continuare monopolizat de sectorul bancar, băncile reprezentând elementul principal al mecanismului de intermediere dintre cei care economisesc și cei care investesc.

Dezvoltarea și liberalizarea pieței VMS implică o serie de acțiuni menite să faciliteze accesul investitorilor, să sporească concurența pe piața financiară și să accelereze mecanismul de circulație a capitalului. La moment, cadrul regulator contribuie la consolidarea poziției dominante a sectorului bancar în piața de capital, astfel fiind puse sub risc major atât principiile fundamentale ale unei piețe libere, cât și dezvoltarea altor intermediari financiari și investitori în economia națională. Istoric, piața VMS a fost dominată de bănci, în perioada 2013-2016 acestea deținând în medie circa 78% din soldul VMS-urilor în circulație , în timp ce alte categorii de investitori rămân a fi în continuare slab dezvoltați și neinițiați în investițiile în titluri de stat sau chiar în alte produse ale pieței de capital.

Obiectivul dezvoltării pieței interne a VMS și extinderea maturității acestora a fost și rămâne în continuare una din acțiunile prioritare a Ministerului Finanțelor. Acțiunea dată este integrată în cadrul Planului anual de acțiuni și corespunde obiectivului de asigurare a necesităților de finanțări ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu și lung în condițiile limitării riscurilor implicate. Astfel, conform planului, pentru atingerea obiectivului final MF își propune orientarea efortului către consolidarea comunicării cu participanții la piața VMS, revizuirea criteriilor de selectare ale dealerilor primari, evaluarea performanței acestora și asigurarea condițiilor pentru tranzacționarea VMS cu termen de circulație mai mare de un an la bursa de valori. Totodată o serie de riscuri interne și externe sunt enunțate, cele mai importante fiind receptivitate redusă din partea participanților pe piață, volatilitatea condițiilor macroeconomice sau implicațiile politicii monetare, care blochează într-o anumită măsură procesul dat.

Citește și comunicatul de presă: Expert-Grup propune o reformă a pieței valorilor mobiliare de stat (VMS) care ar reduce costurile deservirii datoriei de stat și ar mobiliza resurse pentru proiecte infrastructurale.

Citește publicația 

Tags: Natalia Chitii

test

Website test
FaLang translation system by Faboba