Notă de poziție cu privire la proiectul Hotărârii Guvernului „Privind constituirea Agenției Servicii Publice”

Tipărește
Data publicării: Miercuri, 26 Aprilie 2017
Accesări: 8693

Cancelaria de Stat propune constituirea Agenției Servicii Publice prin comasarea a cinci entități prestatoare de servicii într-o singură instituție, care va avea rolul de „ghișeu unic” în prestarea serviciilor publice. Astfel, se propune demararea procesului de modernizare a serviciilor publice.

În linii generale, optimizarea numărului și funcțiilor instituțiilor publice, care se înscrie printre obiectivele reformei administrației publice, ar putea duce la sporirea eficienței și la crearea sinergiei în anumite domenii. Totuși, în versiunea existentă, atât în proiectul hotărârii Guvernului, cât și în nota informativă nu este pe deplin reflectată viziunea și opțiunile de reformă, în special în ceea ce privește modelul de „ghișeu unic”.

Până la reformărea entităților prestatoare de servicii publice și implementarea conceptului de „ghișeu unic” este necesară elaborarea unei propuneri de politici publice și analiza opțiunilor de reformă pentru a formula decizii bazate pe evidențe, conform prevederilor Planului de acțiuni pe anii 2016-2018 pentru implementarea Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020 și Planului de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, ambele aprobate de către Guvern.

Prin hotărârea Guvernului mai degrabă se optimizează un șir de entități publice și procesele acestora, decât se introduce plenar conceptul de „ghișeu unic”. Respectiv, în promovarea constituirii Agenției Servicii Publice accentul ar trebui plasat pe raționalizarea instituțională, întrucât aceasta se realizează reieșind din perspectiva administrației publice. Totodată, reorganizările instituționale trebuie să fie efectuate în baza evidențelor și într-un mod transparent, fără a aduce prejudicii statului.

Elaborarea mecanismului de „ghișeu unic” în accepțiunea reformei serviciilor publice ar trebui elaborat, pilotat și introdus plenar printr-un proces distinct, cu implicarea utilizatorilor de servicii publice, reieșind din necesitățile și așteptările acestora, precum și în conformitate cu prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne.

Modelul de „ghișeu unic” trebuie dezvoltat în baza experiențelor și soluțiilor deja implementate, implicând autoritățile administrației publice locale și partenerii de dezvoltare, ținând cont de efortul acestora până în prezent în elaborarea și pilotarea conceptelor de „ghișeu unic”, instruirea personalului, instituționalizarea și operaționalizarea soluțiilor, precum și potențialele activități planificate pentru următoarea perioadă. Pe lângă experiența existentă în Republica Moldova, la nivelul Uniunii Europene există un șir de bune practici, modele, concepte și standarde care a trebui luate în considerare în procesul de elaborare a conceptului de „ghișeu unic”.

NOTĂ: Recomandările Expert-Grup au fost formulate în baza versiunii proiectului Hotărârii Guvernului propusă spre consultare pe particip.gov.md fiind transmise Cancelariei de Stat în perioada consultărilor respective.

Citește publicația  

Tags: Natalia Chitii

test

Website test
Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!