Raportul de Progres - Moldova în cadrul Politiciii Europene de Vecinătate 2005-2014

Tipărește
Foto: Radio Free Europe Foto: Radio Free Europe
Data publicării: Marți, 16 Iunie 2015
Accesări: 27115

În perioada 2005-2014, Republica Moldova a înregistrat progrese importante în direcția integrării europene, printre care semnarea Acordului de Asociere, liberalizarea regimului de vize cu UE, asigurarea unui nivel mai înalt de respectare a drepturilor omului, asigurarea guvernării electronice, reformarea sectorului tehnologiilor informaționale și a serviciilor sociale. Totuși, deficiențe importante persistă în mai multe sectoare, în special în combaterea corupției, în sectorul bancar, în implementarea standardelor de calitate ale UE și în sectorul energetic. Astfel, în pofida progreselor înregistrate, corupția, politizarea domeniului public și performanța slabă a instituțiilor publice arată că în ultimii zece ani reformele au fost promovate sub presiune externă, pe când nivelul de acceptare și voința politică față de reformare au fost limitate. Aceste concluzii se regăsesc în Raportul de Progres „Republica Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate: 2005-2014”, prezentat de Asociația ADEPT și EXPERT-GRUP la 16 iunie 2015.

 

Descarcă raportul

 

 • În perioada 2005-2014, procesul de reformare a sectorului justiţiei a cunoscut evoluţii importante, fiind revizuit substanțial cadrul legal și normativ. Au fost înfiinţate instituţii noi menite să asigure implementarea legilor. În pofida acestor eforturi, reformarea justiției decurge anevoios, din cauza lipsei unei voinţe reale de reformare, politizarea procesului de numiri în funcţiile-cheie ale sistemului, dar și din cauza resurselor financiare insuficiente pentru reformă.
 • Prevenirea şi combaterea corupţiei a fost abordată constant în documentele de politici din această perioadă. În mod paradoxal, eforturile de ordin legislativ și instituțional nu au diminuat nivelul corupției. Dimpotrivă, nivelul corupției a crescut, provocînd nemulțumirea cetățenilor. Această situație este dictată de gradul înalt de dependenţă politică a agenţiilor anticorupţie.
 • Discrepanţa dintre drepturile şi libertăţile omului consacrate prin acte legislative oficiale şi practicile cotidiene continuă a fi sesizabilă. Chiar dacă s-au depus eforturi în armonizarea cadrului legislativ naţional, și Moldova dispune în prezent de un cadru juridic solid pentru promovarea drepturilor omului, există lacune semnificative în punerea în aplicare a acestora. Traficul de ființe umane, discriminarea minorităților și libertatea parțială a presei continuă a fi probleme presante. Realizarea problematică a drepturilor omului este determinată și de calitatea actului de justiţie din Republica Moldova.
 • În cadrul Politicii Europene de Vecinătate, în perioada 2005-2014, a fost extins procesul de internaţionalizare a reglementării transnistrene prin instituirea formatului de negocieri „5+2”. A urmat decizia de unificare a procedurilor vamale la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean. Lansarea misiunii EUBAM ca măsură de implicare a UE în soluţionarea situaţiilor de criză, a atras realmente Republica Moldova în politică externă şi de securitate a UE. Semnarea în 2014 a Acordului de Asociere UE-Moldova a schimbat substanţial contextul regional pentru reglementarea transnistreană, creînd condiţii pentru atragerea regiunii transnistrene în procesele prevăzute de DCFTA şi soluţionarea politică ulterioară.  
 • În relațiile comerciale cu alte țări a avut loc un progres important datorită angajamentelor asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și mai ales datorită aprofundării relațiilor comerciale cu UE. Astfel, exporturile în UE au crescut de la 440 milioane euro în 2005 la peste 1,1 miliarde euro în 2014, iar zona comunitară a devenit principala piață de desfacere pentru produsele moldovenești. Cu toate acestea, pentru a valorifica în continuare capacitatea de export a țării, sînt necesare eforturi suplimentare pentru adoptarea standardelor de calitate ale UE.
 • Trebuie să menționăm, că deschiderea unei afaceri în Republica Moldova a devenit mai simplă în ultimii nouă ani datorită implementării ghișeelor unice pentru înregistrarea întreprinderilor și reducerea volumului de documente solicitate. Însă obținerea permiselor, în special a celor pentru construcții și acces la energie electrică, este în continuare problematică.
 • Serviciul vamal a întreprins măsuri pentru a simplifica și digitaliza operațiunile vamale, iar domeniul standardizare și reglementări tehnice a fost marcat de crearea Centrului Național de Acreditare.
 • Sistemul de protecție socială a fost parțial supus reformelor structurale și instituționale, prin crearea mai multor instituții cu scopul de a promova servicii mai bune și aplicarea corectă a normelor. Însă cea mai mare problemă este în continuare legată de sistemul de pensii, și reforma acestuia este necesară pentru a consolida durabilitatea sistemului și a îmbunătăți bunăstarea pensionarilor.
 • În domeniul muncii, acorduri internaționale privind protecția socială a migranților au fost semnate cu 14 țări, însă nu și cu Rusia, care continuă să fie o destinație importantă pentru muncitorii moldoveni. În țară, angajările neoficiale sunt o problemă importantă, o chestiune care trebuie să fie soluționată prin îmbunătățirea condițiilor pentru antreprenori și a normelor fiscale.
 • Domeniul politicii industriale a fost marcat de adoptarea mai multor inițiative de susținere a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, construcția gazoductului Iași-Ungheni și semnarea unui contract de vînzare a gazelor naturale dintre Republica Moldova și România. Se păstrează, însă, aspetele negative ce afectează competitivitatea întreprinderilor, cum ar fi piața financiară slab dezvoltată, corupția și instituțiile publice slabe.
 • În domeniul transportului și drumurilor au avut loc progrese importante odată cu reconstrucția și reabilitarea a 450 km de drumuri. În plus, autoritățile și donatorii garantează pentru viitor investiții în infrastructură în sumă de 350 milioane euro. Problemele de transparență în gestionarea Fondului Rutier însă sînt încă acute.
 • Progres semnificativ a avut loc în domeniul guvernării electronice și tehnologiilor informaționale, unde Centrul de Guvernare Electronică al Republicii Moldova a lansat mai multe servicii online, care facilitează obținerea documentelor de la instituțiile publice. Sectorul tehnologiilor informaționale și telecomunicațiilor a beneficiat de liberalizarea pieții și de condiții mai bune pentru activități de afaceri, ceea ce a dus la creșterea bruscă a ratei de penetrare a utilizării calculatoarelor și telefoanelor mobile. Însă problema în acest sector este legată de concurență și echitate de piață, în special pe piața telecomunicațiilor.În legătură cu politicile macroeconomice și macrofinanciare, noi apreciem trecerea băncii centrale la politica ce are în vizor inflația, stabilită la 5%, și crearea bazei de date BOOST pentru cheltuieli publice, care facilitează transparența bugetară. În același timp, deficiențele majore sînt legate de disciplina fiscală, avînd în vedere că timp de mai mulți ani Guvernul a încălcat mai multe termene-limită de prezentare, publicare și raportare a Bugetului Public Național.
 • Piața serviciilor financiare este încă slab dezvoltată sub aspect de calitate și dimensiune, cu o infrastructură digitală care nu ajunge la standardele moderne, în special la bursa locală de valori. În plus, problemele recente în industria bancară arată că există defecte semnificative în gestionarea sectorului.

 

Descarcă raportul

Citește și comunicatul de presă.

 

Acest raport a fost elaborat de ADEPT și Expert-Grup cu suportul oferit de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Fundaţiei Est-Europene și FHI 360. Acest eveniment este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID, a Guvernului SUA, FHI 360  și/sau Fundației Est-Europene.

below logos EM 15

Tags: Natalia Chitii

test

Website test
Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: