Schimbarea la față a poliției după semnarea Acordului de Asociere

Tipărește
Data publicării: Marți, 20 Ianuarie 2015
Accesări: 18046

Poliţia este un actor important în sistemul organelor de apărare a ordinii de drept. În perceperea cetăţenilor Republicii Moldova, Poliţia rămâne una din instituţiile cu risc sporit de corupţie. În același timp, lipsa de profesionalism, lipsa de inventar polițienesc  (etiloteste, seturi de cercetare la fața locului, aparate foto digitale, imprimante și copiatoare, automobile) și lipsa resurselor financiare[1] , fac ca, doar 31,16 % cetățeni[2] să aibă încredere în Poliţie.

Context general

Odată cu semnarea acordului de Asociere, Republica Moldova, și-a asumat responsabilitatea de a reforma poliția și de a gestiona mai bine frontierele țării. Opinia generală acceptată de toți actorii care asigură ordinea publică, dar mai ales de către cetățeni, este că poliţia nu întotdeauna reuşeşte să fie eficientă, în condițiile în care multe se confruntă cu diverse probleme: bugetul insuficient; delimitarea neclară a competenţelor diferitor organe de urmărire penală şi a unor subdiviziuni ale Poliţiei; transparenţa şi responsabilizarea insuficientă; lacune în cadrul legal care nu permit implementarea Legii cu privire la poliţie, încălcarea legislaţiei privind declararea veniturilor, proprietăţii şi intereselor personale[3].

Astfel, mai puțin de 40% din cetățenii RM au încredere în poliție, de cea mai mare încredere bucurându-se polițistul de sector, cu 60%, față de 70% media europeană. La fel încrederea că infractorul va fi prins și judecat, este aproape de 2 ori mai mică față de media europeană, sau 40% față de 65% în țările Uniunii Europene.

Poliţia continuă să se confrunte cu probleme de dotare tehnică, cum ar fi: lipsa automobilelor pentru toate subdiviziunile teritoriale; sisteme de monitorizare video; sisteme de localizare GPS; planşete digitale cu soft pentru aplicarea automatizată a amenzilor; echipamente de testare a alcoolemiei;dotarea experţilor criminalişti cu echipamente moderne. Dotarea tehnică afectează direct capacitatea forțelor de ordine de a reacționa la situațiile de urgență, care este de trei ori mai scăzută decât media europeană, dar și decât standardele internaționale acceptate în domeniu. Astfel timpul de reacție în țară este de în mediu de 1 oră și 30 de minute față de 30 de minute în UE, iar capacitatea de investigare a crimelor este limitată din cauze tehnice de cele mai multe ori.

Potrivit lui Dorin Recean, ministru al afacerilor interne, peste 80% din buget sunt destinate plăţilor salariale, celelalte resurse fiind alocate pentru utilităţi şi consumabile, investiţiile în sistem fiind acoperite, în bună parte, din asistenţa externă. O altă problemă este fluctuaţia înaltă a cadrelor. În opinia reprezentanţilor societăţii civile, problema ar putea fi diminuată prin îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, dotarea eficientă şi creşterea salariilor[4].

Primele rezultate ale implementării Acordului de Asociere cu UE

Acordul de Asociere vine să susțină dezvoltarea poliției și a controlului de frontiere prin acordarea suportului financiar de aproape 90 de milioane de euro în perioada 2014-2017, prin acordarea asistenței tehnice și a suportului bugetar acestui sector, formării profesioniștilor în domeniu și crearea parteneriatelor cu instituțiilor internaționale relevante. Aceasta oferă posibilitatea de a se concentra pe rezolvarea principalelor probleme din acest domeniu, dar și pe alte aspecte ale statului de drept în Republica Moldova.

Sprijinul planificat pentru perioada de implementare 2014-2017[5] se va concentra mai mult pe asistarea directă Ministerului Afacerilor Interne de reformare a poliției, demilitarizarea poliției de frontieră, introducerea politicilor bazată pe drepturi, precum și combaterea corupției. În plus, accentul va fi pus pe asigurarea în continuare a securității și integrității hotarelor Moldovei, combaterea crimei organizate, a traficului, contrabandei și contrafacerii mărfurilor. Aceste intervenții vor sprijini, de asemenea, eforturile Republicii Moldova de a susține realizările Planului de Acțiuni liberalizarea regimului de vize, și va fi, în special, complement de asistența oferită prin Misiunea UE de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM).

Moldova este, de asemenea, eligibilă pentru o serie de alte instrumente ale UE, cum ar fi Instrumentul de pace și stabilitate și ajutor umanitar, Instrumentul de parteneriat, Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, Instrumentul pentru securitate nucleară și cooperare, de exemplu. Acestea vor contribui, în final, la scăderea criminalității în țară creșterea raportării crimelor pe fundalul creșterii încrederii în poliție.

Un exemplu în acest sens o constituie experiența țărilor care au aderat recent la UE. Astfel numărul de crime înregistrate, în Croația și Bulgaria în perioada de preaderare la UE a scăzut față de perioada anterioară cu câte 3-5% anual, trendul de scădere continuând și în calitate de membru. Excepție face România, unde nivelul de crime înregistrate a crescut, fenomen care poate fi explicat prin creșterea nivelului raportării crimelor organelor de drept, fapt inevitabil afiliat creșterii nivelului de încredere în forțele de ordine, organele de drept, scăderii nivelului de corupție, dar și responsabilizare a actorilor din domeniu.

Primele rezultate ale implementării Acordului de Asociere, nu au întârziat să apară. Odată cu donarea a 164 de automobile pentru cele 37 sectoare de poliție din țară - timpul de reacție operațională a scăzut de la 1.5h la 30 min, acesta constituind unul din cei mai importanți indicatori în evaluarea activității acestora. La fel au fost donate câte 1 calculator și o imprimantă pentru sectoarele de poliție din țară, lucru care practic va asigura accesul tuturor colaboratorilor (până acum limitat) la sistemul informațional național și internațional. Una din cele mai mari oportunități de dezvoltare a sectorului o constituie și colaborarea cu instituțiile de securitate internaționale relevante, posibilitatea de a face schimb de experiență, formarea și educarea polițiștilor. La fel, responsabilizarea angajaților organelor de drept, va avea loc prin monitorizarea activității acestora din partea partenerilor europeni, dar și prin asigurarea transparenței activității organelor de drept.

Concluzie

Semnarea Acordului de Asociere, oferă oportunitatea dar și mijloace care asigură dezvoltare a sectorului de asigurare a ordinii publice și gestiune a controlului de frontieră. Angajamentele luate de Republica Moldova, în reformarea sistemului, vor fi în premieră susținute financiar și tehnic de către Uniunea Europeană, fapt care va duce în primul rând la scăderea criminalității în țară, scăderea corupției printre colaboratorii poliției și respectiv creșterea încrederii populației în organele de drept. Nu în ultimul rând dotarea tehnică și schimbul de experiență cu colegii europeni, va permite ca polițiștii să poată reacționa mai prompt la situațiile de urgență, la o rată mai mare de condamnare a infractorilor.

Această notă analitică a fost finanțată de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, constatările și concluziile din infografic aparțin autorilor și nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.

 

Descarcă documentul Vezi infograficul

Tags: Natalia Chitii

test

Website test
Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: