Despre cum se pierd banii publici și ce fac autoritățile

Data publicării: Vineri, 20 Iulie 2012
Accesări: 6900

Comentariul economic nr. 140.

În perioada iunie 2011 – iulie 2012, EXPERT-GRUP a elaborat 3 rapoarte trimestriale în care au fost descrise iregularitățile și deficiențele majore consemnate în hotărârile Curții de Conturi a Republicii Moldova, precum și un studiu care monitorizează cum au fost executate recomandările formulate de echipa de audit a Curții. Aceste rapoarte au condus la două constatări majore: (1) denaturările și lacunele grave în administrarea financiară și patrimonială nu mai sunt excepții, ci practici devenite „normale”; (2) problemele depistate persistă în timp, ceea ce denotă un nivel scăzut de implementare a cerințelor Curții de Conturi. Observăm că deși Curtea de Conturi face suficient de multe pentru identificarea problemelor în utilizarea resurselor publice, rezultatele activității sale nu sunt utilizate de autoritățile statului. În contextul deteriorării indicatorilor bugetari, considerăm necesară readucerea în atenția publicului și guvernării factorii care determină nivelul scăzut de executare a hotărârilor Curți precum și calitatea implementării acestora de către instituțiile publice vizate. 

Care este rolul Curții de Conturi?

Curtea de Conturi (CC) este o organizație cu un rol fundamental în asigurarea funcționării responsabile a instituțiilor publice moldovenești. În acest sens, CC monitorizează și formulează recomandări pentru îmbunătățirea eficienței și regularității gestionării banilor și a patrimoniului public de către autoritățile finanțate integral sau parțial din bugetul de stat. Instituția supremă de audit își desfășoară activitatea independent în conformitate cu Constituția Republicii Moldova[1]. E necesar de menționat că CC este protejată legal de interferența din partea Guvernului sau a Parlamentului. Astfel, ne putem referi la instituția de audit ca fiind unul din garanții guvernării democratice și a utilizării resurselor din bugetul de stat în interesul public.

Mai jos sunt descrise domeniile și obiectivele majore ale activității Curții de Conturi:

  • CC monitorizează respectarea principiilor de eficiență, eficacitate și regularitate la formarea și utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale, ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale și ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Iregularitățile și deficiențele depistate în urma raportului de audit sunt prezentate membrilor instituției supreme de audit și discutate în Plenul CC în prezența responsabililor de la entitățile vizate;
  • Pe lângă constatările și concluziile formulate de echipa de audit, rapoartele CC mai conțin și o serie de cerințe și recomandări care urmează să fie implementate de entitățile auditate și alte instituții vizate în hotărârile CC. Recomandările sunt adresate autorităților responsabile de cauzarea denaturărilor consemnate în rapoartele Curții precum și instituțiilor ierarhic superioare – Ministerelor, Guvernului sau Parlamentului. Autoritățile vizate în hotărârile Curții de Conturi sunt obligate să informeze despre executarea cerințelor în termenul stabilit de CC și să comunice despre toate măsurile luate pentru înlăturarea problemelor depistate. Iar în cazul în care entitatea vizată nu execută hotărârile CC, astfel încălcând legislația, CC poate re-sesiza organele ierarhic superioare și informa acestea despre neconformarea autorităților din subordine cu hotărârea CC.

Rapoartele de sinteză a hotărârilor, precum și studiul cu privire la îndeplinirea acestora în 2011 denotă omniprezența deficiențelor precum și a deciziilor neregulamentare în instituțiile publice moldovenești. Valoarea prejudiciilor materiale depistate de auditorii CC doar în 2011 a fost de aproximativ 375 milioane lei. Menționăm că bugetul anual al Curții de Conturi pe 2011 reprezintă 6% din prejudiciile depistate de echipa de audit în același an. Identificarea iregularităților și a deficiențelor păguboase pentru interesul public este un indicator bun după care poate fi evaluată performanța și utilitatea instituției supreme de audit. Această funcție de monitorizare a fost îmbunătățită odată cu decizia CC de a facilita comunicarea cu publicul și reprezentanții mass-media prin intermediul mediatizării ședințelor Plenului CC în care sunt discutate rapoartele de audit.

Totuși, odată cu disiparea atenției mediatice vizavi de cazurile zgomotoase, ce se întâmplă mai departe? Pentru îmbunătățirea de facto a deciziilor în instituțiile publice, mai e nevoie ca cerințele Curții de Conturi să fie implementate și responsabilii de cauzarea prejudiciilor sancționați. De fapt, una din cele mai evocatoare concluzii ale studiului cu privire la îndeplinirea hotărârilor CC ține de nivelul alarmant de neexecutare a deciziilor CC. Mai puțin de jumătate din recomandările și cerințele formulate de echipa de audit și transmise factorilor de decizie vizați, au fost executate în 2011. Acest rezultat implică tergiversarea soluționării deficiențelor grave depistate în utilizarea resurselor alocate de către populația Republicii Moldova instituțiilor publice.   

Care de fapt este problema și care sunt soluțiile ?

În lipsa sancționării efective – materiale, profesionale sau sociale – a factorilor de decizie din entitățile vizate care nu îndeplinesc recomandările primite în termenii stabiliți, rolul CC este de facto diminuat. Este absolut necesară elaborarea unor mecanisme de sancționare care ar fi destul de credibil pentru a descuraja actorii din sectorul public să abuzeze de resursele publice: este nevoie de o reajustare importantă a setului de motivații comportamentale a actorilor din sectorul public deoarece costul final în urma denaturărilor este suportat de toți membrii societății, iar beneficiile sunt capturate în întregime de responsabilul de cauzarea prejudiciului fără ca acesta să fie efectiv sancționat. Într-adevăr, de la crearea CC în 1994 până în prezent nu există nici un caz de sancționare efectivă a responsabililor de prejudicierea interesului public. Elaborarea unor sancțiuni efective care ar depăși valoarea prejudiciului cauzat este o necesitate absolută.  

Pentru asigurarea unei finalități favorabile interesului public în urma auditelor Curții de Conturi este necesar pe de o parte (i) un mecanism Parlamentar îmbunătățit de interacțiune cu Curtea de Conturi – stipularea explicită a faptului că Comisia Economie, Buget și Finanțe are mandatul de organizare a audierilor; și pe de altă parte (ii) Curtea de Conturi trebuie să amplifice impactul public al activității sale prin utilizarea unor metode mai puțin convenționale (organizarea unor ședințe în teritoriu) și asigurarea comunicării rezultatelor sub o formă mai accesibilă – în cele din urmă factorii de decizie din instituțiile publice sunt responsabili față de aleșii poporului care depind de deciziile de vot a populației. Din acest motiv CC trebuie să aducă și țină în atenția publicului/alegătorilor atât denaturările depistate, cât și reacțiile responsabililor de prejudicierea interesului public precum și acțiunile instituțiilor ierarhic superioare.

Acest material/publicație este realizat de „Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP” cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova, în cadrul proiectului „Procesul bugetar în Republica Moldova: monitorizarea transparenței și promovarea controlului public”. Afirmațiile și concluziile din acest document aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat poziţia sau opiniile finanțatorului.

[1] Vezi Constituția Republicii Moldova, http://www.ccrm.md/public/files/file/Acte_leg/Constitutia.pdf

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: