Ratingul de performanță a sistemului bancar din Republica Moldova

Data publicării: Marți, 25 Octombrie 2011
Autori:
Accesări: 7649

Comentariul economic nr. 122

Ratingul de performanță bancară a fost elaborat de EXPERT-GRUP cu scopul evaluării obiective și comparării evoluției băncilor comerciale din Republica Moldova. Acest studiu reflectă activitatea băncilor pentru trimestru 3 2011 în comparație cu trimestrul precedent. Ratingul este bazat pe o serie de indicatori care relevă nivelul de solvabilitate/lichiditate, eficiență, profitabilitate și calitate a portofoliilor bancare. Astfel, ratingul ne permite să analizăm în complex care sunt factorii care determină nivelul de performanță a băncilor comerciale și să urmărim evoluția în timp a acestei performanțe.

Introducere

Prin intermediul setului de indicatori utilizați în rating, putem aprecia caracterul politicii de management a fiecăreia dintre bănci: fie aceasta este una conservatoare, orientată în mare parte spre menținerea indicatorilor înalți de lichiditate și minimizare a riscurilor, fie promovează o politică de creditare mai activă, ceea ce implică și asumarea unor riscuri mai mari. Credem că un asemenea rating este util atât pentru publicul larg, cât și pentru băncile comerciale, care l-ar putea utiliza în calitate de sursă analitică independentă și utilă pentru informarea deciziilor de politică bancară.

Ratingul este publicat trimestrial. Subliniem faptul că datele utilizate la calcularea indicatorilor din rating nu reprezintă secret comercial, sursa acestora fiind rapoartele financiare publicate de băncile comerciale pe paginile web ale acestora. Totodată, menționăm că ratingul nu are menirea să ateste care bănci sunt „bune”/„rele”, ci doar să compare performanțele acestora, în limitele metodologiei de rating utilizate.

Rezultatele ratingului indică în mod clar cât de importante sunt politicile de management care asigură echilibrul dintre obiectivele de creștere a profiturilor, asigurarea unei calități înalte a portofoliilor de credite și asigurarea unui nivel adecvat al lichidității și capitalizării fără a prejudicia eficiența bancară. Astfel, putem observa că băncile clasate în topul ratingului mențin o politică de management mult mai echilibrată, față de cele aflate la coada clasamentului.

Metodologia

În vederea evaluării obiective a performanței fiecărei bănci comerciale în parte din Republica Moldova, EXPERT-GRUP a elaborat ratingul bancar bazat pe 11 indicatori grupați după 4 criterii: solvabilitate, eficiență, profitabilitate și calitate. Descrierea și interpretarea fiecăruia este prezentată în tabelul 1.

Poziția fiecărei bănci în rating a fost stabilită conform următoarelor etape:

1) Colectarea datelor din rapoartele financiare trimestriale a băncilor comerciale, disponibile pe site-urile băncilor comerciale (Anexele 1 și 2)

2) Calcularea indicatorilor menționați în tabelul 1 (Anexa 3)

3) Normalizarea fiecărui indicator în dependență de valoarea maximă. Indicatorii care au impact negativ asupra valorii de rating se scad din 1 (1 minus valoarea normalizată a indicatorului).

4) Calcularea, pentru fiecare bancă comercială, a valorii de rating, prin sumarea valorilor obținute în etapa 3.

Tabelul 1: Indicatorii Ratingului de Performanță Bancară

 

Denumirea indicatorului

Comentarii

SOLVABILITATE

L1

Indicele lichidității pe termen lung (active cu termenul mai mare de 2 ani / resurse financiare cu termenul mai mare de 2 ani)

Măsoară capacitatea băncii de a face față eventualelor retrageri de depozite cu maturitatea financiară de peste 2 ani. Un indicator mai mare relevă o discrepanță mai mare dintre scadențele activelor și pasivelor băncii și un risc mai mare de lichiditate.

L2

Indicele lichidității curente (active lichide / total active)

Măsoară capacitatea băncii de a face față unor eventuale retrageri de depozite cu scadența de până la 2 ani sau altor cereri de plată. Un indicator mai mare relevă un grad mai înalt de solvabilitate a băncii.

L3

Total depozite / total credite

Măsoară caracterul conservator/agresiv al politicii de creditare a băncii: ce parte din depozitele atrase sunt utilizate sub forma de credite.

PROFITABILITATE

P1

Veniturile net / media activelor (ROAA)

Măsoară rentabilitatea activelor. Un indicator mai mare semnifică o profitabilitate mai mare.

P2

Venitul net / media capitalului acționar (ROAE)

Măsoară rentabilitatea capitalului. Un indicator mai mare semnifică o profitabilitate mai mare pentru acționari.

P3

Venitul net până la impozitare / total credite

Măsoară profitabilitatea aferentă activității de creditare. Un indicator mai mare semnifică o profitabilitate mai mare.

EFICIENȚĂ

E1

Capital ponderat la risc ^ 2

Măsoară eficiența utilizării capitalului și presupune o relație pătratică - capitalul ponderat la risc până la un anumit nivel este binevenit, relevând imunitatea băncii, însă un indicator prea mare denotă o politică investițională pasivă, costuri de oportunitate înalte și o ineficiență înaltă a activității băncii.

E2

(Venitul net aferent dobânzilor + venituri neaferente dobânzilor) / cheltuieli neaferente dobânzilor

Măsoară eficiența operațională a băncilor. Astfel, creșterea cheltuielilor ce nu țin nemijlocit de activitatea bancară se reflectă prin diminuarea indicatorului de eficiență.

E3

Valorile mobiliare de stat net / total active

Măsoară ce parte din activele bancare sunt investite în VMS. Băncile de obicei recurg la creditarea statului în condițiile când au acumulat anumite resurse care nu au reușit să fie direcționate în plasamente mai profitabile. Prin urmare, o valoare mai mare a acestui indicator semnifică o ineficiență mai mare a managementului financiar în creditarea sectorului privat.

CALITATE

C1

Credite neperformante / total credite

Măsoară gradul de ,,intoxicare” a portofoliului de credite. Un indicator mai mare semnifică o calitate mai proastă a portofoliului de credite și pierderi mai mari.

C2

Reduceri la pierderi / total credite neperformante

Servește drept aproximare pentru structura creditelor neperformante, astfel încât creșterea volumului reducerilor la pierderi (care este reglementată de BNM), reflectă și agravarea structurii creditelor neperformante (de ex. creșterea ponderii creditelor compromise).

Rezultatele ratingului

Conform rezultatelor ratingului, observăm că noul lider al clasamentului a devenit BC „Victoriabank, devansând BC „Moldova – Agroindbank (locul 2) la capitolele lichiditate și calitate. În ediția curentă, cele mai importante avansări în clasament le-au avut BC „Banca de Economii (+3 poziții), BC „FinComBank (+3 poziții), BC „ProCreditBank și BCR Chișinău S.A. cu câte 2 poziții. Totodată, cele mai mari căderi în rating au fost înregistrate de BC „Comertbank (-3 poziții), BC „EuroCreditBank și BC „Energbank (cu câte 2 poziții). Ca și în trimestrele precedente, la coada clasamentului a rămas BC „Universalbank care suportă importante pierderi din cauză restructurării foarte lente a activelor toxice acumulate în perioada recentei crize economice.

Tabelul 2: Ratingul Performanței Bancare, trimestrul 1, 2011

Banca

Poziția în rating, trimestrul 3, 2011

Lichiditate

Profitabilitate

Eficiență

Calitate

Valoare de rating

Poziția în rating, trimestrul 2, 2011

Victoriabank

1

2.18

1.50

2.10

1.49

7.27

2

Moldova - Agroindbank

2

1.71

1.77

2.16

1.47

7.11

1

Moldindconbank

3

1.57

1.60

2.37

1.51

7.06

4

Unibank

4

2.67

2.01

0.92

1.36

6.97

6

EuroCreditBank

5

2.31

1.81

1.32

1.52

6.97

3

Mobiasbancă – Groupe Societe Generale

6

2.30

1.63

1.40

1.56

6.89

5

Banca de Economii

7

2.02

1.08

2.12

1.49

6.71

10

FinComBank

8

1.73

1.37

2.03

1.52

6.65

11

Banca Socială

9

1.40

1.06

2.54

1.50

6.49

9

Energbank

10

1.60

1.27

2.07

1.48

6.43

8

ProCreditBank

11

0.95

0.63

2.49

0.97

5.04

13

BCR Chişinău

12

1.85

0.38

1.38

1.41

5.02

14

Eximbank - Gruppo Veneto Banca

13

1.09

0.79

2.21

0.88

4.98

12

Comerțbank

14

1.86

0.95

1.02

1.06

4.89

11

Universalbank

15

1.12

0.41

2.06

1.02

4.63

15

Tabel 3: Indicatorii colectați din bilanțurile contabile ale băncilor comerciale, tr. 3, 2011, MDL

Banca

Credite

Reduceri

Depozite

VMS

Active

Comerțbank

270,303,230

9,413,901

310,410,445

88,069,037

507,555,934

Banca Socială

2,306,548,462

136,631,510

2,029,797,651

134,436,648

3,112,962,020

Victoriabank

4,659,624,510

293,134,578

6,493,423,887

1,307,296,462

7,726,211,474

Moldova - Agroindbank

6,192,537,117

412,335,324

6,134,830,832

1,411,015,220

9,290,958,573

Moldindconbank

4,022,561,500

236,220,871

4,380,156,734

639,885,146

6,015,721,458

Banca de Economii

2,925,785,813

168,726,159

4,173,416,828

594,616,208

5,665,067,427

EuroCreditBank

174,126,050

6,935,650

240,807,311

42,054,111

437,617,103

Unibank

231,770,057

19,074,003

306,182,981

100,289,828

503,100,743

FinComBank

844,322,311

48,898,524

1,048,963,084

189,099,005

1,672,343,438

Universalbank

251,871,320

23,782,543

244,914,135

15,337,457

429,509,304

Energbank

882,235,150

56,502,483

1,090,278,821

194,685,996

1,499,440,297

ProCreditBank

1,330,055,257

41,525,716

454,285,115

2,947,106

1,759,515,549

BCR Chişinău

656,858,626

56,467,680

803,619,131

195,561,990

1,195,844,437

Eximbank-Gruppo Veneto Banca

2,589,459,809

299,096,674

1,940,520,001

332,571,175

3,504,084,021

Mobiasbancă–Groupe Societe Generale

1,598,189,851

61,460,312

2,044,277,624

569,804,215

3,003,053,198

Tabel 4: Indicatorii selectați din rapoartele privind activitatea financiară și raportul privind profitul și pierderile, tr. 3, 2011

Banca

L1

L2

Indicele eficienței, %

ROAA, %

ROAE, %

Capital ponderat la risc, %

Credite neperformante/total credite, %

Comerțbank

0.76

39.77

130.90

1.52

4.05

84.78

1.10

Banca Socială

0.71

24.12

182.27

1.38

8.27

24.49

5.76

Victoriabank

0.57

37.68

224.03

2.01

16.69

23.22

7.51

Moldova - Agroindbank

0.60

30.44

218.94

3.27

17.59

24.98

6.03

Moldindconbank

0.77

28.43

214.03

2.24

18.75

23.07

6.59

Banca de Economii

0.62

31.33

162.72

1.27

8.12

27.90

4.88

EuroCreditBank

0.65

48.61

129.45

3.37

7.44

90.00

3.06

Unibank

0.22

47.16

206.70

4.76

11.88

101.86

12.84

FinComBank

0.86

35.41

145.08

2.54

15.09

23.39

7.69

Universalbank

0.99

21.47

89.51

-6.90

-22.79

39.71

24.33

Energbank

0.91

31.83

194.29

2.26

11.99

38.61

8.40

ProCreditBank

0.76

23.23

119.19

0.03

0.22

17.62

0.88

BCR Chişinău

0.63

30.70

72.40

0.05

0.35

35.70

8.98

Eximbank - Gruppo Veneto Banca

0.92

24.11

178.50

0.86

4.38

33.31

28.01

Mobiasbancă – Groupe Societe Generale

0.45

41.94

131.81

2.42

10.18

49.70

3.43

 

Acest document este realizat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei, Sida sau Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce acțiuni sunt necesare pentru a susține companiile pe timp de coronacriză (alegeți maxim 3)?

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: