Sporirea preţului/tarifelor la gaze naturale: o analiză „la rece” a ramificaţiilor

Data publicării: Vineri, 30 Septembrie 2011
Autori:
Accesări: 4610

Comentariul economic nr. 116

Recenta majorare cu circa 23% a tarifelor pentru gazele naturale nu poate lăsa literalmente rece pe nimeni. Până la urmă acest cost ridicat va fi plătit de toţi consumatori şi factori de decizie laolaltă, iar ramificaţiile acestei majorări transcend dincolo de subiectul preţului pentru gaze per se. Această scurtă analiză încearcă să tragă concluziile de economie politică de pe urmă acestei majorări şi să evidenţieze posibilele consecinţe de perspectiva scurtă şi medie.

Blestemul geografiei şi consecinţele geoeconomice şi geopolitice

Cât de pro-europeană nu ar fi politica externă şi internă a Republicii Moldova, comunitatea factorilor de decizie din această ţară va avea de rezolvat un set constant de constrângeri de natura economică şi politica externă (vezi mai multe în Raportul de Stare a Ţării 2009). În linii mari, acest set de constrângeri se reduce la: resursele naturale limitate (în contextul dat, insuficienţa şi subdezvoltarea resurselor proprii de energie) şi dependenţa (în cazul energiei) crucială de conexiunile cu Federaţia Rusă. Nicio guvernare din Republica Moldova nu va avea un „ownership” complet asupra implementării politicii economice şi externe dacă nu reuşeşte să suprime măcar într-o oarecare măsură influenţa acestor factori. Aceste circumstanţe nu vor dispărea nici graţie factorilor exogeni: preţurile pentru carburanţi pe pieţele globale vor rămâne înalte, iar controlul Federaţiei Ruse asupra furnizării gazelor naturale în regiune se va menţine (vezi şi ultimele evoluţii din Ucraina, în timp ce viitorul Nabucco rămâne oarecum „în ceaţă”). Fiind parte a Tratatului Comunităţii Energetice, Republica Moldova poate transpune în ritmuri alerte acquis-ul comunitar privind liberalizarea pieţei energetice, însă cu efecte minore pentru piaţa internă de gaze naturale. O altă observaţie importantă, în timp ce Ucraina şi Belarus dispun de „active tangibile” şi interesante pentru Federaţia Rusă, Moldova pare să nu fie la fel de „atractivă”. Aşadar, constrângerile asupra politicii externe se pot amplifica, la fel ca şi riscurile la adresa „istoriei de succes”.

Majorarea tarifelor pentru gaze naturale – o bilă neagră sectorului energetic din Moldova, o povară pentru consumatorii de rând

Această majorare subliniază încă o dată caracterul „falimentar” al sectorului energetic din ţara noastră. Poţi fi sărac în resurse energetice, dar e criminal să fii și risipitor în acelaşi timp. Republica Moldova stă extrem de prost la capitol eficienţa energetică în comparaţie regională, fiind în acelaşi timp și cea mai dependentă de importul resurselor energetice din toate ţările din Europa Centrală şi de Est şi Caucaz. Astfel, impactul majorării tarifului cu aproape 25% va fi amplificat tocmai de eficienţa energetică scăzută a sectorului energetic, şi în primul rând a sectorului termoenergetic, atât la capitolul generare, cât şi la cel al distribuţiei. Lipsa progresului în reforma „omului bolnav” al sectorului de distribuţie, Termocom, cuplată cu eşecul planurilor de a moderniza CET-urile vor avea „partea leului” în preţul sporit ce va plăti cetăţeanul de rând pentru căldură în această iarnă. Mai mult decât atât, înăsprirea condiţiilor de debranşare de la sistemul centralizat de furnizare a căldurii, va transforma consumatorul din Chişinău în ostatecul sistemului municipal energofag. Cam atât despre liberalizarea pieţei.

O întrebare retorică: de ce când la noi se discută reforma în primul rând se ajustează tarifele, dar nu este abordată într-o manieră consistentă şi calitatea serviciilor prestate? Totodată, orice economist poate spune că majorarea preţului nu neapărat înseamnă și majorarea încasărilor de la consumatori. Cu alte cuvinte, consumatorii pot să nu fie în stare să achite noile tarife, şi ca rezultat ghemul datoriilor va fi amplificat (în oraş), sau consumatorii se vor debranşa în masă de la reţele de distribuţie a gazelor (în mediul rural).

În plus la aceasta, majorarea respectivă ridică, a câta oară, întrebări vizavi de modalitate de reglementare a pieţelor pentru resurse energetice în Moldova. Într-o analiză precedentă noi am relevat asupra unor practici netransparente în ceea ce priveşte formarea preţului pe piaţa produselor petroliere, iar procesul cum a fost discutată şi stabilită majorarea preţului pentru gaze a lăsat multă lume cu gust amar pe buze. În pofida faptul că s-au discutat formulele de calculare, care nu au fost oferite publicului, până urmă preţul s-a negociat ca la piaţă, ajungând la o medie între preţul solicitat de Moldova-Gaz şi cel propus de ANRE. În fine, problema e în formule sau în aranjamentele instituţionale?

Testăm rezistenţa sistemului politic şi contractului social?

Venind în perioada unei instabilităţi politice accentuate, majorarea preţului pentru gaz nu este doar lovitură asupra consumatorilor, aceasta poate să ştirbească şi din sustenabilitatea sistemului politic şi societal. În pofida creşterii economice robuste în ultimul timp, piaţa de muncă rămâne anemică, iar predispoziţiile pentru emigrare - adânc înrădăcinate. În mod direct majorarea preţului pentru gaze va afecta mai degrabă consumatori casnici, impactul asupra companiilor, care utilizează preponderent energia electrică, va fi mai limitat. Totuşi, o parte din energia electrică este produsă de CET-urile care utilizează gaze naturale în acest scop. Respectiv, această majorare va afecta rentabilitatea CET-urilor şi va influenţa costul mixului de energie electrică procurată de reţele de distribuţie. Mai mult decât atât, ţinând cont de aranjamentele anticoncurenţiale care de multe ori influenţează procesul de formare a preţurilor în Moldova, o creştere a preţurilor în lanţ nu poate fi exclusă. Această evoluţie va influenţa negativ competitivitatea companiilor moldoveneşti şi bunăstarea gospodăriilor casnice, şi nu în ultimul rând gradul lor de ataşament civic la această ţară.

În rezultat, atenţia „păgubaşilor” va fi direcţionată spre elitele politice … elitele care nu au răspuns la sfidările existenţiale cu care se ciocneşte Republica Moldova şi care nu sunt capabile să genereze un compromis politic deja de câţiva ani. Şi această chestiune deja are implicaţii serioase atât pentru politica internă (inclusiv pentru fezabilitatea politică a reformelor structurale pe asemenea fundal), cât şi cea externă. O fi această majorare a tarifului la gaz buturuga mică ce răstoarnă carul mare?

Acest document apare în cadrul proiectului „Promovarea bunei guvernări prin analiză și prognoză economică independentă” realizat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” cu susținerea Fundaţiei Est - Europene din resursele financiare acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Mesajul aparține Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorilor.

Tipărește
Autori:

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce acțiuni sunt necesare pentru a susține companiile pe timp de coronacriză (alegeți maxim 3)?

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: