Proiecte

Titlul proiectului: Capitalul uman și egalitatea în Republica Moldova; Perioada de implementare: 3 iulie 2009 – 30 noiembrie 2010; Client: Fundația Europeană pentru Instruire; Scopul proiectului: Evaluarea procesului de dezvoltare a capitalului uman în Moldova…
Titlul proiectului: Impactul crizei economice asupra comunităților și grupurilor vulnerabile; Perioada de implementare: 9 iunie – 10 august 2009; Finanțator: PNUD-Moldova; Scopul proiectului: Evaluarea calitativă și, în limita posibilităților, cantitativă, a impactului crizei financiare internaționale…
  Titlul proiectului: România – Republica Moldova: consolidarea cooperării economice în contextul integrării europene; Perioada de implementare: 7 ianuarie – 14 decembrie 2009; Finanțator: Fundația Soros – Moldova, Programul Est-Est: Parteneriat fără Frontiere; Partener: Societatea…
Titlul proiectului: Republica Moldova 2009: Raport de Stare a Țării; Perioada de implementare: 7 ianuarie – 14 decembrie 2009; Finanțator: Balkan Trust for Democracy, Black Sea Trust for Regional Cooperation; Scopul proiectului: Elaborarea Raportului de…
Titlul proiectului: Atractivitatea investițională a Republicii Moldova; Perioada de implementare: 1 ianuarie 2009 – 30 iunie 2010; Finanțator: Fundația Soros – Moldova, Programul Buna Guvernare; Scopul proiectului: Analiza evoluțiilor și situației curente a climatului investițional…
Titlul proiectului: Raportul Național de Dezvoltare Umană 2009: Impactul socio-economic al schimbărilor climaterice și opțiuni de politici pentru adaptare; Perioada de implementare: 1 ianuarie – 20 noiembrie 2009; Finanțator: PNUD - Moldova; Scopul proiectului: Elaborarea…
Titlul proiectului: Promovarea unui model transparent și eficient de guvernare economică în Moldova (anul 1); Perioada de implementare: 1 ianuarie – 30 decembrie 2009; Finanțator: Black Sea Trust for Regional Cooperation; Scopul proiectului: Încurajarea dezbaterilor…
Titlul proiectului: Analiza piețelor muncii în regiunea Mării Negre: raport de țară Moldova; Perioada de implementare: 23 aprilie – 30 decembrie 2008; Client: Fundația Europeană pentru Instruire; Scopul proiectului: Elaborarea unei analize de calitate superioară…
Titlul proiectului: Analiza economică a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia și a potențialului său de dezvoltare; Perioada de implementare: 1 ianuarie – 30 iunie 2008; Finanțator: Fundația Soros-Moldova; Scopul proiectului: Efectuarea unei evaluări economice a Unității…
Titlul proiectului: Relațiile comerciale UE – Moldova: situația actuală și perspectivele de aprofundare; Perioada de implementare: 13 decembrie 2007 – 14 decembrie 2008; Finanțator: Fundația Soros-Moldova, Programul Buna Guvernare; Parteneri: Institutul din Kiel pentru Economia…

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro