Parteneriat pentru politici de rezultat bazate pe analiză: UNICEF, Parlamentul Republicii Moldova si Expert-Grup

Accesări: 12979

Data publicării: 30 Ianuarie 2014
Perioada de implementare: Decembrie 2013 – Mai 2014
Finanțator: UNICEF și Guvernul Suediei
Scopul proiectului: Integrarea drepturilor omului/copilului și problemelor de gen în politicile publice și în actele normative de stat, care vor fi inițiate și revăzute de comisiile parlamentare de resort. Promovarea opiniei celor mai vulnerabili copii în procesul de decizie în cadrul documentelor de politici publice relevante.

Activități principale :

 • oferirea expertizei reprezentanților comisiilor parlamentare (Comisia parlamentară Drepturile Omului și Relații Internaționale, Comisia Parlamentară Protecție Socială, Sănătate și Familie și Comisia Parlamentară Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-Media, alte Comisii Parlamentare interesate de subiectul de studiu) în bugetarea inițiativelor de drepturi ale omului/copilului și politicilor publice bazate pe analiză.
 • oferirea suportului tehnic comisiilor parlamentare, incluzând aici și suport în analiza bugetelor anuale și implicațiilor financiare ale actelor normative legate de drepturile copilului, care va consta în analiza detaliată a indicatorilor de performanță în sector și a mijloacelor financiare alocate.
 • în colaborare cu societatea civilă, identificarea celor mai activi copii, care ar putea să reprezinte interesele celor mai vulnerabili din întreaga țară, incluzând aici în limita posibilității, și copiii din regiunea transnistreană. Susținerea ONG-urilor care lucrează cu copiii în vederea participării la consultările publice.

Produsele și rezultatele principale:

 • rapoarte analitice, analiza situațională, analiza costurilor și analiza celor mai bune practici în cazul politicilor și cadrului de reglementare legate de domeniile de interes ale UNICEF;
 • Comentarii pe marginea inițiativelor juridice legate de drepturile copilului, inclusiv și planificarea strategică din perspectiva bugetară;
 • argumentarea adoptării Codului Educației și altor legi din punct de vedere al drepturilor copilului;
 • oferirea materialelor de suport pentru training-uri oferite comisiilor parlamentare relevante și organizatiilor societatii civile din domeniu;
 • audieri publice pe marginea subiectelor de discuție importante (ex: proiect de lege și strategie specifică) și potențiale activități ulterioare pentru grupurile interesate – cel puțin două audieri publice;

Impactul proiectului:
În domeniul de susținere legislativă (advocacy):

 • Activități de advocacy în trei arii cheie (Protecție socială, Educație, Sănătate și Drepturile copiilor);
 • Dezvoltarea unor politici de rezultat bazate pe analiză și promovarea acestora în cadrul Comisiilor Parlamentare;
 • Creșterea gradului de conștientizare în cadrul Parlamentului, dar și a publicului general în domeniul problemelor copilului;

În domeniul consolidării capacităților (capacity building):

 • Susținerea Comisiilor Parlamentare relevante în dezvoltarea capacităților de a bugeta initiativele ce țin de copii, atingând cele mai vulnerabile subiecte, dar și aplicarea principiilor de egalitate în activitatea acestora;
 • Susținerea Comisiilor Parlamentare relevante în dezvoltarea capacităților în ceea ce privește înțelegerea politicilor de rezultat bazate pe analiză;
 • Implicarea în toate activitățilepersonalului administrativ al Parlamentului, ca parte care asigură pregătirea documentelor normative;

În stabilirea parteneriatelor:

 • Facilitarea dezvoltării parteneriatelor între Parlament, ONG-uri, Oficiul de suport pentru Copii, Sectorul Public/Privat.

„EXPERT-GRUP” va activa în strânsă legătură cu Comisiile Parlamentare relevante și cu vicepreședintele Parlamentului sub supravegherea directă a Specialistului de Politică Socială și Economică și al Consultantului pentru drepturilecopiilor al UNICEF. De asemenea, vom colabara strâns cu expertul legal și cu expertul în comunicare recrutat în parteneriat cu Biroul vicepreședintelui Parlamentului.

În același timp, „EXPERT-GRUP” va coopera cu reprezentanții ministerelor de resort și cu reprezentanții Alianței pentru ONG-uri active în domeniul Protecției Sociale a Familiei și Copilului (APSCF).

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce acțiuni sunt necesare pentru a susține companiile pe timp de coronacriză (alegeți maxim 3)?

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: