Evaluarea cuprinzătoare a sectorului educației, Republica Moldova

Accesări: 1161

Donator: UNICEF Moldova

Perioada de implementare: iulie 2018 – februarie 2019

Scopul proiectului: realizarea unei analize detaliate a tuturor nivelurilor sistemului educațional, a educației non-formale și a învățării pe tot parcursul vieții, care să prezinte realizările, deficiențele și provocările din sector și să ofere recomandări privind dezvoltarea în continuare a sectorului.

Activitățile principale:

 • Efectuarea analizei preliminare a materialelor existente și a studiilor relevante, colectarea și analiza datelor pentru descrierea următoarelor dimensiuni:
  • Analiza contextului;
  • Analiza politicilor existente;
  • Analiza costurilor și resurselor financiare;
  • Analiza performanțelor sectorului educațional;
  • Analiza capacităților sectorului educațional.
 • Elaborarea raportului de evaluare a sectorului educațional, care să conțină recomandări și propuneri privind viziunea strategică pentru noua strategie sectorială în domeniul educației.
 • Integrarea dimensiunii de gen în analiza dimensiunilor menționate.
 • Analiza integrării țintelor și indicatorilor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă relevanți pentru sectorul educațional în cadrul național de politici.
 • Analiza situației privind sursele de date, deschiderea și disponibilitatea acestora.
 • Consultarea, definitivarea și validarea raportului privind analiza cuprinzătoare a sectorului educațional.

Produsul proiectului: Raportul de evaluare cuprinzătoare a sectorului educațional din Republica Moldova.

Impactul proiectului: Lecțiile învățate și recomandărilor formulate în urma evaluării vor fi luate în considerare în procesul de elaborare și fundamentare a unei noi strategii sectoriale în domeniul educației.

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro