Imprimă această pagină

Evaluarea la mijloc de termen a Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”

Autori:
Accesări: 1440

Donator: UNICEF Moldova

Perioada de implementare: februarie 2018 – mai 2018

 Scopul proiectului: evaluarea implementării pe parcursul anilor 2014-2017 a Strategiei sectoriale „Educația-2020” pentru: (a) stabilirea nivelului de realizare a obiectivelor Strategiei; (b) aprecierea eficienței și eficacității implementării Strategiei; (c) identificarea impedimentelor în implementarea Strategiei și a cauzelor apariției acestora.

 Activitățile principale:

  • Determinarea măsurii în care direcțiile strategice, obiectivele specifice și acțiunile sunt ancorate în Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” și în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.
  • Determinarea măsurii în care acțiunile din Strategie au fost reflectate în planurile de activitate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și acoperite financiar, conform strategiilor sectoriale de cheltuieli.
  • Determinarea nivelului de implementare a acțiunilor și măsura în care acestea au condus la realizarea obiectivelor specifice.
  • Stabilirea progresului în atingerea indicatorilor de monitorizare față de valoarea de referință (2012), nivelul de atingere a țintelor intermediare (2017) și estimarea probabilității atingerii țintelor finale (2020).
  • Identificarea cauzelor de implementare sau neimplementare a prevederilor Strategiei.
  • Analiza principalelor carențe în implementarea Strategie.

Produsul proiectului: Raportul de evaluare intermediară a Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”.

Impactul proiectului: lecțiile învățate și recomandărilor formulate în urma evaluării vor fi luate în considerare în procesul de elaborare și fundamentare a unei noi strategii sectoriale în domeniul educației.

FaLang translation system by Faboba